รับจดทะเบียนบริษัท

นี่คือขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อจดทะเบียนบริษัท

  1. กำหนดชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน.

  2. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจว่าคุณต้องการจดทะเบียนบริษัทประเภทใด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วน.

  3. จัดหาผู้ก่อตั้ง กำหนดผู้ก่อตั้งบริษัท โดยต้องมีจำนวนผู้ก่อตั้งตามกฎหมายของประเทศที่คุณจะจดทะเบียน.

  4. ตั้งคณะกรรมการ กำหนดคณะกรรมการของบริษัท โดยระบุตำแหน่งและหน้าที่ของแต่ละคนในคณะกรรมการ.

  5. จัดหาที่ตั้งสำนักงาน ต้องมีที่ตั้งสำนักงานหรือที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในบางกรณีอาจต้องเช่าที่สำนักงานหรือใช้ที่อยู่ที่ตั้งเสมือน.

  6. เตรียมเอกสาร รวบรวมและเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น เอกสารผู้ก่อตั้ง, สัญญาก่อตั้งบริษัท, แผนธุรกิจ, และเอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมายประเทศ.

  7. ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียม ยื่นเอกสารที่จำเป็นพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ที่สำนักงานทะเบียนบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

  8. รอการตรวจสอบ รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารและข้อมูล ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สัปดาห์ถึงเดือนตามขนาดของธุรกิจและประเทศที่คุณจดทะเบียน.

  9. รับใบจดทะเบียน เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบจดทะเบียนบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

  10. ปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากได้รับใบจดทะเบียนแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศที่บริษัทจดทะเบียน เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษี และการรายงานทางการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

สนใจบริการติดต่อ คุณจ๋า โทร.081-931-8341

วิธี ทํา บัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่งธนาคาร

อุตสาหกรรมไมซ์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง ธุรกิจ mice มีอะไรบ้าง ธุรกิจไมซ์ คือ mice ย่อมาจาก ประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ ผลกระทบของธุรกิจไมซ์ ธุรกิจ mice กับการท่องเที่ยว องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ ออนไลน์

ธุรกิจเล็กๆทําที่บ้าน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจเล็กๆ ลงทุนน้อย ธุรกิจแปลก ใหม่ น่าสนใจ วัยรุ่นสร้างตัว เริ่มจากอะไรดี อยากทําธุรกิจเล็กๆ แต่ไม่มีทุน ออนไลน์

การโรงแรม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจโรงแรม มีอะไรบ้าง สร้างโรงแรม ใช้เงินเท่าไหร่ ธุรกิจ ที่พัก มีอะไรบ้าง ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก สร้างโรงแรม 20 ห้อง ธุรกิจโรงแรม คือ เปิดรีสอร์ท ต้องทําอย่างไรบ้าง แผนธุรกิจโรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

คลินิก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดคลินิกความงาม ใบอนุญาต เปิดคลินิกความงาม อบรม เปิดคลินิกความงาม ปรึกษา เปิดคลินิกความงาม แฟรนไชส์ คลินิกความงาม เปิดคลินิกความงาม ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิก รายได้ กฎหมาย การเปิดคลินิกเสริมความงาม

แฟชั่นเสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ แผนธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มยังไง ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ออนไลน์ ธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่น ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้าจากจีน กลยุทธ์ ธุรกิจเสื้อผ้า ออนไลน์

เพาะเห็ด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด แผนธุรกิจเพาะเห็ดขาย ทําฟาร์มเห็ด ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจเพาะเห็ดฟาง ธุรกิจเห็ดแปรรูป โรงเรือนเพาะเห็ด ลงทุน ฟาร์มเห็ด ธุรกิจเห็ดหอม ออนไลน์

ในเครือเซ็นทรัล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

บริษัทในเครือเซ็นทรัลมีอะไรบ้าง เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น บริษัท ในเครือ เซ็นทรัลพัฒนา บริษัทในเครือ ร้านในเครือเซ็นทรัล ลักษณะการประกอบธุรกิจ เซ็นทรัล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด สมัครงาน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน ผู้บริหาร เซ็นทรัล รีเทล ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีสร้าง แพลตฟอร์ม ออนไลน์ แพลตฟอร์มฟรี สร้างแพลตฟอร์มขายของ ขั้นตอนการสร้างแพลตฟอร์ม ธุรกิจแพลตฟอร์ม มี อะไรบ้าง ลงทุน แพลตฟอร์ม คือ ตัวอย่างแพลตฟอร์ม ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์

ในเชียงราย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สินค้า OTOP เชียงราย ค้าขาย เชียงราย ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชียงราย ออนไลน์

สิ่งที่นายจ้างกำลังมองหาในผู้สมัครงานในปัจจุบัน

ตัวอย่างคุณสมบัติการสมัครงาน ลักษณะงานที่ต้องการ ตัวอย่าง คุณสมบัติของพนักงานบริษัท คุณสมบัติของอาชีพต่างๆ ความสามารถในการทํางาน มีอะไรบ้าง คุณสมบัติการสมัครงานโรงงาน พนักงานที่ดี ควรมีบุคลิกภาพ เป็น อย่างไร ลักษณะของพนักงานที่บริษัทต้องการมากที่สุด คือข้อใด

สบู่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์สบู่ ลงทุน เท่า ไหร่ แชร์ ประสบการณ์ ทำสบู่ขาย ทําแบรนด์สบู่ พร้อมจด อย สร้างแบรนด์สบู่ ทํา สบู่ขาย แบรนด์ ตัว เอง โรงงานผลิตสบู่ สร้างแบรนด์ ราคาถูก สร้างแบรนด์สบู่ผิวขาว ตลาดสบู่ ใกล้ฉัน ออนไลน์

แพปลา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจประมง มีอะไรบ้าง ธุรกิจประมง คือ อาชีพประมงมีอะไรบ้าง ออนไลน์

แนวรถไฟฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ร้านค้า บน BTS MRT เช่าพื้นที่ เช่าร้าน ติด BTS เช่าพื้นที่ BTS เช่าพื้นที่ BTS สยาม ออนไลน์

ร้านอาหารตามสั่ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แบบร้านอาหารตามสั่งเล็กๆ เปิดร้านอาหารตามสั่ง ลงทุน เท่า ไหร่ เปิดร้านอาหารตามสั่งในบ้าน เปิดร้านอาหารตามสั่ง ต้องจดทะเบียนไหม เปิดร้านอาหารตามสั่ง ต้องเตรียมอะไรบ้าง แบบร้านอาหารตามสั่งสวยๆ ขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน ประสบการณ์ขายอาหารตามสั่ง

เฉาก๊วย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ขายเฉาก๊วยโบราณ ขายเฉาก๊วย กําไรดีไหม อุปกรณ์ขายเฉาก๊วย มีอะไรบ้าง เฉาก๊วยโบราณ น้ําตาลทรายแดง ขายเฉาก๊วยตลาดนัด ขายเฉาก๊วยเต็งหนึ่ง สูตรเฉาก๊วยโบราณ ขายเฉาก๊วยชากังราว

รับจ้างดูโฆษณา เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับจ้างดูโฆษณา pantip ดูโฆษณา ได้เงินเข้าบัญชี เว็บ ดูวีดีโอ ได้เงินเข้าบัญชี ดูโฆษณาได้เงิน pantip รับจ้างดู youtube pantip ดูโฆษณายูทูปได้เงิน pantip app ดูโฆษณาได้เงิน app ดูวีดีโอได้เงิน

เปิดร้านสปา เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เปิดร้านสปา ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ธุรกิจสปาขนาดเล็ก แนวโน้มธุรกิจสปา แผนธุรกิจสปา เปิดร้านนวดที่ บ้าน ต้องทำอย่างไร เปิดสปา ใบอนุญาต ธุรกิจสปาในประเทศไทย

เจ้าของคนเดียว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีร้านอะไรบ้าง ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีอะไรบ้าง กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านกาแฟ กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านอาหาร ธุรกิจเจ้าของคนเดียว คือ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดี

คลินิกนอกเวลา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ตารางแพทย์คลินิกพิเศษ จุฬา คลินิกนอกเวลา จุฬา walk in ตารางแพทย์ คลินิกนอกเวลา รามา คลินิก นอกเวลา จุฬา กระดูก คลินิกพิเศษ รามา เปิดกี่โมง ทํา บัตร คลีนิค นอกเวลา จุฬา คลินิกนอกเวลา จุฬา ราคา คลินิกนอกเวลา จุฬา จักษุ

เฟอร์นิเจอร์ไทย  เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ แนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ แผนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ วิเคราะห์ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ อยากขายเฟอร์นิเจอร์มือสอง ออนไลน์

6 การเลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสม

โปรแกรมตั้งชื่อบริษัทมงคล ตั้งชื่อบริษัท ความหมายดีๆ ตั้งชื่อบริษัทฟรี กฎหมาย การตั้งชื่อบริษัท เว็บตั้งชื่อบริษัท ข้อห้ามการตั้งชื่อบริษัท การตั้งชื่อบริษัท มงคล ตั้งชื่อบริษัท เท่ๆ

ธุรกิจเกษตร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อยากทําเกษตร เริ่มต้นอย่างไร เริ่มต้นทําเกษตร pantip ธุรกิจเกษตรที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการเกษตรในไทย เกษตรมือใหม่ ปลูกอะไรดี ทำเกษตร 1 ไร่ เก็บกิน เก็บขายได้ตลอดปี ธุรกิจเกษตรแปรรูป

โรงงาน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ธุรกิจโรงงานขนาดเล็ก เปิดโรงงานผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง โรงงาน gmp ขนาดเล็ก วิธี ทำ โรงงาน  ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม เปิดโรงงานอะไรดี ทุนเปิดโรงงาน

คลินิกจัดฟัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ เปิดคลินิกทันตกรรม แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิกใช้เงินเท่าไหร่ เปิดคลินิก ใช้เงิน เท่า ไหร่

แพล้นปูน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจ แพ ล้น ปูน CPAC ธุรกิจ แพ ล้น ปูน ขนาดเล็ก แฟรนไชส์คอนกรีตผสมเสร็จ รับสร้าง แพ ลน ปูน ขออนุญาตตั้ง แพ ล้น ปูน ธุรกิจคอนกรีต ผสมเสร็จ ธุรกิจ คอนกรีต ผสมเสร็จ แพ ล้น ปูนราคาถูก ออนไลน์

ติดตั้งแอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านแอร์ ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านแอร์ ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง แผนธุรกิจร้านแอร์ แฟรนไชส์ร้านแอร์ เปิดร้านขายอะไหล่แอร์บ้าน วิธี หาลูกค้า ล้างแอร์ อุปกรณ์เปิดร้านแอร์รถยนต์ สมัคร ตัวแทน จำหน่าย แอร์บ้าน

เห็ดแปรรูป เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด แผนธุรกิจ สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด เห็ดแปรรูป มีอะไรบ้าง โครงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด โครงการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เห็ด นางฟ้า แปรรูป OTOP การแปรรูปเห็ด pdf ธุรกิจเห็ดหอม ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์ pet shop ราคา แผนธุรกิจ pet shop ร้านขายอาหารแมว ใกล้ฉัน ตัวแทนขายอาหารสุนัข เปิดร้านขายอาหารสุนัข ลงทุน เท่า ไหร่ เปิด ประตู สู่ ธุรกิจ Pet Shop เปิดร้านเพ็ทช็อป pantip ตัวแทน จำหน่าย Pet Shop

การค้าระหว่างประเทศ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัทที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ธุรกิจระหว่างประเทศมี อะไรบ้าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน้าที่ กลยุทธ์การส่งออก ระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ หมายถึง ธุรกิจระหว่างประเทศมี กี่ ประเภท ใกล้ฉัน ออนไลน์

แฟรนไชส์กาแฟอเมซอน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แฟรนไชส์อเมซอน 2565 ราคา แฟรนไชส์อเมซอน 2566 ราคา แชร์ ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้ แผนธุรกิจร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน กําไร แฟรนไชส์อเมซอน ออนไลน์

เช่าชุด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเช่าชุดไปคาเฟ่ เปิดร้านเช่าชุด ดี ไหม เปิดร้านเช่าชุดแต่งงาน เปิดร้านเช่าชุดแฟนซี แฟ รน ไช ส์ เช่าชุดราตรี เปิดร้านเช่าชุดคอสเพลย์ ทํา ร้านเช่าชุด ธุรกิจเช่าชุดแบรนด์

ของที่ระลึก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจของที่ระลึก swot ของที่ระลึก ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านกิ๊ฟช็อป ตลาดของที่ระลึก สินค้าที่ระลึกของแต่ละจังหวัด ธุรกิจสินค้าที่ระลึก คือ วิจัย ร้านขายของที่ระลึก แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ ใกล้ฉัน ออนไลน์

แฟรนไชส์ซาลาเปา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟรนไชส์ ซาลาเปาทับหลี แฟรนไชส์ ซาลาเปาวราภรณ์ ลงทุนเท่าไหร่ แฟ รน ไช ส์ ซาลาเปา ตี๋เล็ก แฟ รน ไช ส์ ซาลาเปา เหล่า ก ง แฟ รน ไช ส์ ซาลาเปา ชู ศักดิ์ แฟ รน ไช ส์ ซาลาเปา ทับ หลี ราคา แฟรนไชส์ซาลาเปาแฟนซี ซาลาเปา เป๋าตุง ราคา ส่ง ออนไลน์

Scroll to Top