จดทะเบียนบริษัท.COM » ปูพื้น พื้นปูนเปลือย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจปูพื้น พื้นปูนเปลือย มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าติดตั้งและบริการ รายได้หลักสำหรับธุรกิจปูพื้นปูนเปลือยมาจากการให้บริการติดตั้งและปูพื้นปูนเปลือยให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการประเมินงาน, การเตรียมพื้นผิว, การติดตั้งปูนเปลือย, การบำรุงรักษาและการปรับปรุงหลังจากการติดตั้ง

 2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ รายได้มาจากการขายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูพื้นปูนเปลือย เช่น ปูนเปลือย, สารเคมี, อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

 3. บริการอื่น ๆ ธุรกิจปูพื้นปูนเปลือยอาจให้บริการเสริมเช่น การล้างและบำรุงรักษาพื้น, การสีหรือปูผิวพื้นเพิ่มเติม, หรือการปรับแต่งด้วยวัสดุทางเลือกเพิ่มเติม

 4. ออกแบบและความสวยงาม รายได้อาจมาจากการให้บริการออกแบบและวางแผนสำหรับการปูพื้นปูนเปลือย เพื่อให้เกิดความสวยงามและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 5. โครงการพิเศษ บางครั้งอาจมีโครงการพิเศษที่ต้องการการปูพื้นปูนเปลือยที่ไม่ธรรมดา เช่น การปูพื้นในพื้นที่กว้างใหญ่หรือสถานที่พิเศษ

 6. บริการประเมินการใช้งาน บริษัทอาจให้บริการประเมินการใช้งานของพื้นปูนเปลือยที่มีอยู่แล้วและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือซ่อมแซม

 7. ธุรกิจซ่อมแซม รายได้สามารถมาจากการให้บริการซ่อมแซมหรือปรับปรุงพื้นปูนเปลือยที่มีปัญหา

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจปูพื้น พื้นปูนเปลือย

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจและประเมินแง่ดีและแง่ร้ายของธุรกิจของคุณ ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจปูพื้นและพื้นปูนเปลือยพร้อมคำอธิบาย

จุดแข็ง Strengths

 1. ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ ความรู้และทักษะในการปูพื้นปูนเปลือยที่มีคุณภาพสูงจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความเชี่ยวชาญในวงการนี้

 2. คุณภาพของงาน การให้บริการที่มีคุณภาพสูงและการปูพื้นปูนเปลือยที่ดูดีจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 3. ความหลากหลายในการบริการ การให้บริการที่หลากหลาย เช่น การปูพื้นปูนเปลือยทั้งในพื้นที่อย่างแขวนเดียวหรือพื้นที่กว้างใหญ่ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของลูกค้า ธุรกิจปูพื้นปูนเปลือยอาจต้องปรับแผนงานและวัสดุตามความต้องการของลูกค้า ทำให้เป็นอุปสรรคในการวางแผนและจัดการงาน

 2. ความพร้อมทางการเงิน ธุรกิจที่ต้องใช้ทุนในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์อาจต้องพิจารณาแนะนำว่างานนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

โอกาส Opportunities

 1. การเติบโตของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การสร้างอาคารและโครงการต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้บริการปูพื้นปูนเปลือย

 2. ความต้องการในการปรับปรุงพื้นผิว ความต้องการในการปรับปรุงและปรับแต่งพื้นผิวภายในอาคารที่มีอยู่เป็นโอกาสในการให้บริการ

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งที่แข็งแกร่ง อาจมีบริษัทอื่น ๆ ที่มีความชำนาญเช่นกันในการปูพื้นปูนเปลือย ทำให้ต้องแข่งขันในราคาและคุณภาพ

 2. ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการปูพื้นและวัสดุในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการการทำงานและการสอบถามความเข้าใจใหม่จากพนักงาน

อาชีพ ธุรกิจปูพื้น พื้นปูนเปลือย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุและอุปกรณ์ คุณต้องลงทุนในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปูพื้นและพื้นปูนเปลือย เช่น ปูนเปลือย, สารเคมี, เครื่องมือ, อุปกรณ์ปูพื้น, และอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพงาน

 2. ค่าจ้างงาน คุณอาจต้องจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญในการปูพื้นและพื้นปูนเปลือย เพื่อให้งานมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 3. การตลาดและโฆษณา คุณจะต้องลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้สึกในตลาด รวมถึงการสร้างแบรนด์และการโฆษณาออนไลน์

 4. ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าพื้นที่, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์, และค่าส่วนบุคคล

 5. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ การลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของคุณและพนักงานของคุณจะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญและความสามารถในการให้บริการ

 6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเปิดตัวธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจ, การจัดทำเอกสาร, และค่าลิขสิทธิ์ถ้ามี

 7. สำรองทุน ควรมีสำรองทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจในกรณีที่เกิดความจำเป็นเช่น สภาพธุรกิจที่ไม่คาดคิด, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม, หรือสถานการณ์ไม่คาดคิดทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจปูพื้น พื้นปูนเปลือย

 1. ช่างปูพื้น / พื้นปูนเปลือย อาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับการปูพื้นและพื้นปูนเปลือย เขาคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานนี้และรับผิดชอบในการประสานงานกับลูกค้า

 2. พนักงานประจำ อาจมีพนักงานที่ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการปูพื้นและพื้นปูนเปลือย เช่น การเตรียมพื้นผิว, การผสมสารเคมี, การวางแผนและจัดการงาน

 3. ผู้บริหารและการจัดการ บุคคลที่ดูแลการดำเนินธุรกิจทั้งหมด เช่น การวางแผน, การตลาด, การเงิน, และการบริหารทั้งหมด

 4. ผู้ให้บริการลูกค้า บางครั้งอาจจำเป็นต้องมีบุคคลที่ทำงานในส่วนของการให้คำปรึกษาและบริการลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

 5. ช่างอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีช่างอื่น ๆ เช่น ช่างไฟฟ้าหรือช่างสีที่ต้องทำงานร่วมกับการปูพื้นและพื้นปูนเปลือย

 6. นักออกแบบภายใน การปูพื้นและพื้นปูนเปลือยอาจต้องคำนึงถึงดีไซน์ภายในอาคาร นักออกแบบภายในมีบทบาทในการเลือกวัสดุและสีที่เหมาะสมกับการปูพื้น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจปูพื้น พื้นปูนเปลือย ที่ควรรู้

 1. Subfloor (พื้นล่าง) พื้นล่างหรือ subfloor คือพื้นที่ฐานหรือพื้นหลังจากการถอดผิวพื้นเดิมออก ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของการเตรียมพื้นล่างให้พร้อมก่อนการปูพื้นใหม่

 2. Adhesive (กาว) กาวหรือ adhesive เป็นสารที่ใช้ในกระบวนการปูพื้นเพื่อติดตั้งวัสดุลงบนพื้นฐาน มีหลายชนิดและความเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ต่างกัน

 3. Leveling Compound (สารปรับระดับพื้น) สารปรับระดับพื้นเป็นวัสดุที่ใช้เพื่อปรับระดับและแก้ไขความไม่เรียบของพื้นลงมาก่อนการปูพื้น

 4. Grout (กรวด) กรวดหรือ grout เป็นสารที่ใช้เพื่อเติมช่องระหว่างกระเบื้องหรือวัสดุที่ปูบนพื้น มักใช้ระหว่างกระเบื้องหรือพื้นปูนเปลือย

 5. Sealer (สีคลุม) สีคลุมหรือ sealer เป็นสารที่ใช้เพื่อความปกป้องและรักษาพื้นหลังการปูพื้น ช่วยป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรกต่าง ๆ

 6. Expansion Joint (ข้อต่อขยาย) ข้อต่อขยายหรือ expansion joint คือช่องระหว่างวัสดุหรือส่วนที่แตกต่างกันบนพื้น ใช้เพื่อให้วัสดุมีพื้นที่ขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

 7. Finishing (การเสริมด้าน) การเสริมด้านหรือ finishing เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการปูพื้น ที่ประกอบด้วยการทำความสะอาดและการปรับแต่งพื้น

 8. Curing (กระบวนการอบแห้ง) กระบวนการอบแห้งหรือ curing เป็นขั้นตอนที่พื้นหรือวัสดุต้องเว้นเวลาในการอบแห้งหรือปฏิบัติกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อให้พื้นมีความแข็งแรงและเสถียร

 9. Moisture Barrier (สารกันความชื้น) สารกันความชื้นหรือ moisture barrier เป็นวัสดุหรือสารที่ใช้เพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นฐานเข้าสู่วัสดุปูพื้นเพื่อป้องกันความชื้นที่อาจเป็นอันตราย

 10. Surface Preparation (การเตรียมพื้นผิว) การเตรียมพื้นผิวเป็นขั้นตอนที่ต้องทำก่อนการปูพื้น รวมถึงการทำความสะอาดและการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นก่อนเริ่มกระบวนการ

จดบริษัท ธุรกิจปูพื้น พื้นปูนเปลือย ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและกำหนดแผนการดำเนินงาน

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. จัดหาเอกสารและเอกสารสำเนา จัดหาเอกสารสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หนังสือเดินทาง, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจปูพื้นและพื้นปูนเปลือย เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้าห้า

 5. จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการสมัครจดทะเบียนพร้อม

 6. เสนอเอกสารเพื่อจดทะเบียน ยื่นเอกสารที่จำเป็นเพื่อจดทะเบียนบริษัทให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร่วมของบริษัทและโครงสร้างบริษัท

 7. จ่ายค่าจดทะเบียน ต้องจ่ายค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายท้องถิ่น

 8. ได้รับใบจดทะเบียน เมื่อเอกสารถูกตรวจสอบและอนุมัติ คุณจะได้รับใบจดทะเบียนและหมายเลขประจำตัวนิติบุคคล

 9. สมัครสิทธิประโยชน์ทางภาษี สมัครหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่สำนักงานสรรพากร เพื่อใช้ในการปฏิบัติภาษีต่าง ๆ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 10. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการทำธุรกรรมทางการเงิน

บริษัท ธุรกิจปูพื้น พื้นปูนเปลือย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่บริษัทได้รับ อัตราภาษีและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับประเทศและสภาวะความเป็นอยู่ของคุณ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย ถ้าธุรกิจของคุณอยู่ในประเทศที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย คุณจะต้องเสียภาษีตามมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คุณจำหน่าย

 3. ภาษีบริการ บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีบริการเมื่อคุณให้บริการหรือการประสานงานกับลูกค้า

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากคุณมีสำนักงานหรือที่จัดการธุรกิจและมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 5. ภาษีท้องถิ่น บางพื้นที่อาจมีภาษีท้องถิ่นที่ต้องเสียสำหรับธุรกิจ

 6. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีเช่น ภาษีธุรกิจ, ภาษีสรรพากรอากร, ภาษีศุลกากร, และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.