จดทะเบียนบริษัท.COM » รับจองห้องพัก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรับจองห้องพัก มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจรับจองห้องพักสามารถมาจากหลายแหล่งได้แก่

 1. การให้บริการห้องพัก รายได้หลักของธุรกิจรับจองห้องพักเกิดจากการให้บริการห้องพักให้แก่ลูกค้า ซึ่งรายได้นี้ส่วนมากจะเกิดจากการเช่าห้องพักในระยะสั้นหรือระยะยาว ตามความต้องการและระยะเวลาของลูกค้า

 2. บริการเสริม บางธุรกิจรับจองห้องพักอาจมีการให้บริการเสริมเพิ่มเติม เช่น อาหารเช้า บริการห้องออกกำลังกาย บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริการซักรีด เป็นต้น ซึ่งรายได้จากบริการเสริมเหล่านี้จะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 3. การจัดงานและส่วนลด ธุรกิจรับจองห้องพักอาจสร้างรายได้เสริมจากการจัดงานสัมมนา อบรม หรืองานสังสรรค์พิเศษ นอกจากนี้ยังมีการให้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ ซึ่งรายได้จากการจัดงานและส่วนลดนี้อาจเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ

 4. บริการอื่น บางธุรกิจรับจองห้องพักยังสามารถมีรายได้เสริมจากการให้บริการอื่น ๆ เช่น บริการรถรับส่ง บริการท่องเที่ยวและการเดินทาง บริการจัดสัมมนาหรืออีเวนท์ เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรับจองห้องพัก

การวิเคราะห์ SWOT analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจรับจองห้องพักสามารถประเมินและวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของธุรกิจได้อย่างละเอียด นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับ SWOT analysis ของธุรกิจรับจองห้องพัก

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • สถานที่ที่ดี ธุรกิจรับจองห้องพักอาจมีสถานที่ที่ตั้งที่ดี ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดลูกค้า
  • บริการดี การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ รวมถึงการให้คำแนะนำและการดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่
 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • การจัดการทรัพยากร ธุรกิจรับจองห้องพักอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร เช่น การบริหารจัดการเงิน การจัดการเวลา หรือการจัดการพนักงาน
  • ความขัดแย้ง บางครั้งอาจมีการขัดแย้งกับลูกค้าหรือปัญหาด้านการสื่อสารที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ
 3. Opportunities (โอกาส)

  • การเติบโตของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจรับจองห้องพักได้
  • การตลาดแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารใหม่ ๆ เป็นต้น เช่น การตลาดออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ สามารถช่วยเพิ่มการสร้างยอดขายและเสริมสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ
 4. Threats (อุปสรรค)

  • การแข่งขัน อุตสาหกรรมรับจองห้องพักเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องเผชิญกับการแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่คล้ายคลึงกัน
  • การเปลี่ยนแปลงในสภาวะการเงิน สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงในการเงินอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับจองห้องพัก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดอาจลดลง

อาชีพ ธุรกิจรับจองห้องพัก ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจรับจองห้องพักอาจมีประมาณการลงทุนต่อไปนี้

 1. การจัดหาพื้นที่ ค่าเช่าห้องพักหรือการจัดหาพื้นที่สำหรับธุรกิจรับจองห้องพัก
 2. การตกแต่งและอุปกรณ์ ค่าตกแต่งห้องพัก อุปกรณ์เครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับการให้บริการ เช่น เตียง โต๊ะ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
 3. การตลาดและโฆษณา ค่าโฆษณา การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์
 4. การจัดการทรัพยากรบุคคล ค่าจ้างพนักงาน สวัสดิการ การฝึกอบรม

ตลอดจนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจรับจองห้องพัก

ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจ และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น ควรจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องต่อความเป็นจริงของธุรกิจของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับจองห้องพัก

ธุรกิจรับจองห้องพักเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ดังนี้

 1. ผู้จัดการโรงแรมหรือรีสอร์ท ผู้จัดการโรงแรมหรือรีสอร์ทจะเป็นคนรับผิดชอบในการดำเนินการและบริหารจัดการธุรกิจรับจองห้องพัก รวมถึงการติดต่อและการบริการลูกค้า

 2. พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้า พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้าจะมีหน้าที่ต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงการจัดการเรื่องการจองห้องพักและการติดต่อกับลูกค้า

 3. พนักงานทำความสะอาดและบำรุงรักษา พนักงานทำความสะอาดและบำรุงรักษาจะดูแลและดูแลความสะอาดของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางในสถานประกอบการ

 4. พนักงานการตลาดและการโฆษณา พนักงานการตลาดและการโฆษณามีหน้าที่ในการสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์และโปรโมตธุรกิจรับจองห้องพัก เช่น การตลาดออนไลน์ การโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

 5. ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจรับจองห้องพักมีบทบาทในการตัดสินใจกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการควบคุมและการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับจองห้องพัก ที่ควรรู้

 1. ห้องพัก (Accommodation) สถานที่ที่ให้บริการให้ผู้เข้าพักใช้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยมักจะมีบริการเตียงนอน ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

 2. การจอง (Reservation) กระบวนการที่ผู้เข้าพักติดต่อสถานประกอบการเพื่อจองห้องพักในวันและเวลาที่ต้องการ

 3. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือกลุ่มที่มาใช้บริการห้องพัก

 4. การเช็คอิน (Check-in) กระบวนการที่ลูกค้าเข้าพักและทำการลงทะเบียนเพื่อรับห้องพัก

 5. การเช็คเอาท์ (Check-out) กระบวนการที่ลูกค้าเลิกพักและทำการจ่ายเงินค่าห้องพัก และคืนห้องพักให้แก่สถานประกอบการ

 6. การจองผ่านออนไลน์ (Online Booking) การทำการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันออนไลน์

 7. อัตราค่าห้อง (Room Rate) ราคาที่เสนอให้ต่อหน่วยเวลาหรือระยะเวลาที่เข้าพักในห้องพัก

 8. โปรโมชั่น (Promotion) กิจกรรมหรือแผนการตลาดที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสนใจและดึงดูดลูกค้าใหม่

 9. การบริการห้องพัก (Room Service) การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก

 10. รีวิว (Review) ความคิดเห็นหรือรีวิวจากลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าพักในห้องพัก

จดบริษัท ธุรกิจรับจองห้องพัก ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทธุรกิจรับจองห้องพัก คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 2. สมัครทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอสมัครทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในเขตอำเภอที่คุณตั้งและจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 3. กำหนดโครงสร้างองค์กร กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท เช่น ผู้บริหาร กรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ที่จำเป็น

 4. ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากสำนักงานพาณิชย์

 5. ขอประกาศในราชการ ขอประกาศในราชการเพื่อประกาศให้รู้ว่ามีการจดทะเบียนบริษัท

 6. ขอรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ขอรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษี

 7. ขอใบอนุญาตธุรกิจ (ถ้าจำเป็น) ขอใบอนุญาตธุรกิจเฉพาะสำหรับธุรกิจรับจองห้องพักในกรณีที่กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ่น

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและรับเงินรายได้

 9. จัดทำเอกสารทางธุรกิจ จัดทำเอกสารทางธุรกิจที่จำเป็น เช่น สัญญาเช่า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่น ๆ

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับจองห้องพัก เช่น การขอใบอนุญาตร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก

โดยควรสอบถามแหล่งข้อมูลท้องถิ่นหรือที่สำนักงานพาณิชย์เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่ที่คุณต้องการเปิดธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจรับจองห้องพัก เสียภาษีอะไร

ธุรกิจรับจองห้องพักอาจต้องเสียภาษีต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับจองห้องพักอาจประกอบด้วย

 1. ภาษีอากรเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีที่คำนวณจากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจรับจองห้องพัก ตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีบุคคลธรรมดา

 2. ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการให้บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในรูปแบบของอัตราภาษีเป็นเงินตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 3. อากรโรงแรม (Hotel Tax) ภาษีที่อาจเรียกเก็บเป็นจำนวนเงินตามกฎหมายท้องถิ่น เป็นอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านพักที่เป็นโรงแรมหรือที่พักที่เฉพาะเจาะจง

 4. อากรนิติบุคคล (Corporate Tax) ถ้าธุรกิจรับจองห้องพักเป็นบริษัทหรือนิติบุคคล อาจมีการเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับ

 5. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับจองห้องพักตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เช่น อากรสถานที่ หรืออื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.