จดทะเบียนบริษัท.COM » ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการบุฟเฟ่ต์ รายได้หลักของธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์คือค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายเพื่อรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ ค่าบริการนี้อาจตั้งราคาตามค่าบริการต่อคนหรือตามปริมาณอาหารที่รับประทาน

 2. ค่าเครื่องดื่ม ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีการให้บริการเครื่องดื่มเสริม เช่น น้ำเปล่า, น้ำผลไม้, น้ำชา ซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเพิ่มเป็นรายได้เสริม

 3. บริการเสริมอื่น ๆ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีบริการเสริมอื่น ๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ เช่น บริการจัดเลี้ยงงาน, บริการเดินเข้าห้องครัวเพื่อรับประทานอาหารจากเชฟ ซึ่งทำให้เพิ่มรายได้

 4. บริการแจกจ่ายอาหารไปบ้าน บางร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีบริการแจกจ่ายอาหารไปบ้านหรือสถานที่อื่น ซึ่งทำให้ได้รับรายได้จากค่าบริการนี้ด้วย

 5. ค่าสมาชิก หากร้านอาหารบุฟเฟ่ต์มีระบบสมาชิกหรือโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก ค่าสมาชิกอาจเป็นแหล่งรายได้เสริม

 6. บริการจัดงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีการให้บริการจัดงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า เช่น งานวันเกิด, งานเลี้ยงรับแขก ซึ่งทำให้มีรายได้เสริม

 7. บริการส่งอาหาร บางร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีบริการส่งอาหารถึงที่ลูกค้าตามคำสั่ง ทำให้มีรายได้เสริมจากการค่าบริการนี้

 8. บริการจองโต๊ะล่วงหน้า ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีบริการจองโต๊ะล่วงหน้า ลูกค้าที่ต้องการจองโต๊ะสามารถจ่ายค่าจองโต๊ะได้

 9. ค่าบริการเสริมอื่น ๆ บริษัทอาจมีการให้บริการเสริมอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มรายได้ เช่น บริการเก็บค่าจองโต๊ะ, บริการจัดเลี้ยงพิเศษ เป็นต้น

 10. บริการพิเศษสำหรับเด็ก ๆ บางร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีบริการพิเศษสำหรับเด็ก ๆ เช่น ราคาพิเศษสำหรับเด็ก, การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นครอบครัว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

 1. ความเข้มแข็ง (Strengths)

  • ความหลากหลายในเมนูอาหาร ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์มีความสามารถในการนำเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายและตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า
  • ประสบการณ์ในการจัดงานเลี้ยง ธุรกิจบุฟเฟ่ต์มักมีประสบการณ์ในการจัดงานเลี้ยงและเคลื่อนไหวตามความต้องการของตลาด
  • การสร้างประสบการณ์แบบไลฟ์สไตล์ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ต้องการสัมผัสความอร่อยและการรับประทานอาหารตามไลฟ์สไตล์ของตน
 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • ความซับซ้อนในการจัดการ ธุรกิจบุฟเฟ่ต์อาจมีการจัดการที่ซับซ้อน เนื่องจากต้องคอยควบคุมการจัดเตรียมอาหารและการบริการในขณะเดียวกัน
  • ความขาดแคลนแรงงาน การจัดทีมงานในระบบบุฟเฟ่ต์อาจทำให้เกิดปัญหาความขาดแคลนแรงงานในบางช่วงเวลา
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดที่กว้างขวาง การเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งครอบครัว, กลุ่มเพื่อน, การจัดงานเลี้ยง, และอื่น ๆ
  • การพัฒนาเมนูและความสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาเมนูใหม่ๆ หรือแนวคิดการเสิร์ฟอาหารใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
 4. อุปสรรค (Threats)

  • คู่แข่งในตลาด คู่แข่งในธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจมีการแข่งขันรุนแรงและสามารถสร้างความกดดันต่อรายได้ได้
  • ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการปรุงอาหาร, หรือสถานการณ์ระบาดของโรค เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

อาชีพ ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าสถานที่ที่จะเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และตำแหน่งที่ตั้ง ค่าเช่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญในการก่อตั้งร้านและส่งผลต่อความสามารถในการคืนทุนในอนาคต

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องมือในร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เช่น เตาอบ, หม้อหุง, อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร เป็นต้น ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อหรือเช่ามาใช้ในกิจการ

 3. วัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมอาหารเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เพื่อให้มีคุณภาพและรสชาติที่ดี การคำนึงถึงความสดใหม่และความพร้อมใช้ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญ

 4. การตลาดและโฆษณา เพื่อให้คนรู้จักและมาใช้บริการ คุณจำเป็นต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาด เช่น การออกแบบโลโก้, การสร้างเว็บไซต์, การโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

 5. ค่าบริการของพนักงาน หากคุณจ้างพนักงานในการทำอาหาร การบริการลูกค้า และงานที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ จะต้องถูกคิดรวมเข้าไปในการลงทุน

 6. ค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมถึงค่าไฟฟ้า, น้ำ, ค่าเนื้อที่ในการจัดตั้งร้าน, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าบำรุงรักษาอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

 1. เชฟ เชฟเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาหารบุฟเฟ่ต์ ต้องมีทักษะในการสร้างเมนู การควบคุมคุณภาพอาหาร และการจัดเตรียมวัตถุดิบ

 2. พนักงานบริการ พนักงานบริการเป็นคนที่มีส่วนรับผิดชอบในการต้อนรับลูกค้า แนะนำเมนู การเสิร์ฟอาหาร และให้บริการในด้านอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี

 3. ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ในการบริหารงานทั้งหมดในร้านอาหาร รวมถึงการวางแผนการทำงาน การจัดการพนักงาน การตรวจสอบคุณภาพ และการดูแลลูกค้า

 4. พนักงานล้างจานและทำความสะอาด อาชีพนี้รับผิดชอบในการล้างจาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหาร และการทำความสะอาดพื้นที่ในร้าน

 5. การตลาดและโฆษณา หากคุณมีทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณา พวกเขาจะช่วยในการสร้างความรู้สึกในตลาดและช่วยเพิ่มยอดขาย

 6. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หากธุรกิจของคุณใหญ่ขึ้น คุณอาจต้องมีทีมงานทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการข้อประสงค์ของพนักงาน, การจ้างงาน, การอบรม, และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

 7. เจ้าของธุรกิจ ในฐานะเจ้าของธุรกิจ, คุณจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสำคัญ เช่น การวางแผนธุรกิจ การเลือกสถานที่, การเสนอราคา, การจัดการงบประมาณ, และการพัฒนายุทธศาสตร์ทางธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ที่ควรรู้

 1. บุฟเฟ่ต์ (Buffet)

  • รูปแบบการบริการอาหารที่ลูกค้าสามารถเลือกอาหารจากหลากหลายเมนูต่างๆ และเติมในจานของตนเองตามความต้องการ
 2. เมนู (Menu)

  • รายการสินค้าหรืออาหารที่ร้านค้าหรือร้านอาหารขาย
 3. ลูกค้า (Customer)

  • บุคคลหรือกลุ่มที่ใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจ
 4. การบริการลูกค้า (Customer Service)

  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจ
 5. เชฟ (Chef)

  • คนที่มีความเชี่ยวชาญในการปรุงและเตรียมอาหาร
 6. การสร้างเมนู (Menu Creation)

  • กระบวนการออกแบบและเลือกอาหารที่จะนำเสนอในเมนู
 7. การจัดเตรียมวัตถุดิบ (Ingredient Preparation)

  • กระบวนการเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการปรุงอาหาร
 8. พนักงานบริการ (Service Staff)

  • บุคคลที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้าในร้านอาหาร
 9. ค่าเช่าพื้นที่ (Rent)

  • จำนวนเงินที่ต้องชำระในการเช่าพื้นที่ที่ใช้เปิดร้าน
 10. การตลาด (Marketing)

  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความต้องการและการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาด

จดบริษัท ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ เลือกประเภทของบริษัทที่ต้องการจด โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจำกัด (จำกัด) เนื่องจากให้ความคุ้มครองต่อทุกส่วนหุ้นของผู้เรียกร้องในกรณีที่เกิดปัญหา

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ยังไม่ถูกใช้และไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นๆ

 3. จดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารและเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัทไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายประเทศ

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ไปยังสำนักงานสรรพากรเพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 5. ขอใบอนุญาติธุรกิจอาหาร หากสถานที่ธุรกิจเป็นร้านอาหารจะต้องขอใบอนุญาติธุรกิจอาหารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 6. จัดหาสถานที่ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

 7. จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ วางแผนการจัดหาวัตถุดิบสำหรับอาหารบุฟเฟ่ต์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

 8. จัดทีมงาน สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารและการให้บริการ

 9. สร้างเมนู สร้างเมนูอาหารบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายและน่าสนใจ

 10. การตลาดและโปรโมชั่น สร้างแผนการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

บริษัท ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบริษัทจำกัดที่มีผู้ร่วมของเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ร่วมของอาจต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้รับจากกิจการ

 2. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่เสียจากกำไรสุทธิของบริษัท ตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการอาหารแก่ลูกค้า

 4. ค่าปรับและค่าชดเชย ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเสียค่าปรับหรือค่าชดเชยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีละเมิดกฎระเบียบทางสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.