จดทะเบียนบริษัท.COM » เบอร์เกอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเบอร์เกอร์ มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเบเกอร์สามารถมาจากหลากหลายที่มา ได้แก่

 1. ขายผลิตภัณฑ์เบเกอร์ รายได้หลักของธุรกิจเบเกอร์คือการขายผลิตภัณฑ์เบเกอร์ต่างๆ เช่น ขนมปัง ครัวซอง พาย คุ้กกี้ ขนมครก และอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากการขายในร้านเบเกอร์ หรือการจัดจำหน่ายนอกสถานที่ผ่านตัวแทนจำหน่าย

 2. บริการส่งสินค้า บางธุรกิจเบเกอร์อาจมีบริการส่งสินค้าถึงที่ลูกค้าโดยตรงหรือผ่านแพ็คเกจส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

 3. งานจ้างทำเบเกอร์ บางธุรกิจเบเกอร์อาจมีการรับทำเบเกอร์ให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 4. ส่วนประกอบและอื่นๆ บางธุรกิจเบเกอร์ยังสามารถมีรายได้จากการขายส่วนประกอบของเบเกอร์ เช่น ส่วนผสมทำเบเกอร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น น้ำเปล่า น้ำตาล ผงซักฟอก เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเบอร์เกอร์

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเบเกอร์ ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในการผลิตเบเกอร์ ธุรกิจเบเกอร์อาจมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเบเกอร์ที่มีคุณภาพสูงและเมนูที่น่าสนใจ
  • ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สินค้าที่มีหลากหลายเสนอให้เลือกมากมายสามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้
  • ตำแหน่งที่ตั้ง ร้านเบเกอร์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีความคุ้มค่าและมีลูกค้าตัวอย่างอยู่ใกล้เคียง
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขาดแคลนในทรัพยากร ธุรกิจเบเกอร์อาจมีทรัพยากรที่จำกัดในการผลิตหรือการให้บริการ
  • ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ บางร้านอาจไม่มีการบริหารจัดการที่ดีทำให้มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีโอกาสในการเน้นตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น กลุ่มลูกค้าที่สนใจเบเกอร์เพื่อสุขภาพหรือกลุ่มลูกค้าเสริมสวย
  • ขยายสาขาร้าน มีโอกาสในการขยายธุรกิจด้วยการเปิดสาขาร้านเบเกอร์ในพื้นที่ใหม่
 4. อุปสรรค (Threats)

  • คู่แข่งในตลาด ตลาดเบเกอร์เป็นตลาดที่แข่งขันกันอย่างสูง อาจมีคู่แข่งที่มีชื่อเสียงและกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง
  • สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลกระทบในการซื้อสินค้าของลูกค้า

อาชีพ ธุรกิจเบอร์เกอร์ ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจเบเกอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบธุรกิจ แต่โดยทั่วไปแล้ว ลงทุนในธุรกิจเบเกอร์อาจรวมถึง

 1. ค่าเช่า/ค่าสามารถ ค่าเช่าห้องร้านเบเกอร์และค่าสามารถในการติดตั้งระบบอุปกรณ์ในการทำเบเกอร์ เช่น เตาอบ เครื่องปั่น และอื่นๆ

 2. ค่าวัตถุดิบและส่วนประกอบ ค่าซื้อวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเบเกอร์ เช่น แป้ง น้ำตาล เนย ไข่ เป็นต้น

 3. ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อโปรโมทธุรกิจและสินค้า

 4. ค่าบุคลากร ค่าจ้างพนักงานในร้านเบเกอร์ เช่น เบเกอร์ พนักงานขาย และพนักงานบริการลูกค้า

 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าส่วนกลาง

ต้องทำการวิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อจำกัดของงบประมาณและกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมในการขายเบเกอร์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเบอร์เกอร์

ธุรกิจเบอร์เกอร์เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจเบอร์เกอร์อาจมีดังนี้

 1. ผู้ประกอบการเบเกอร์ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเบเกอร์และรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด

 2. เชฟ คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเบเกอร์และรับผิดชอบในการสร้างสูตรเบเกอร์และความอร่อยของสินค้า

 3. พนักงานทำเบเกอร์ คือ คนงานที่มีหน้าที่ในการผลิตเบเกอร์ตามสูตรและมาตรฐานที่กำหนด

 4. พนักงานขาย คือ คนงานที่มีหน้าที่ในการต้อนรับลูกค้า แนะนำสินค้า และทำการขายเบเกอร์

 5. พนักงานบริการลูกค้า คือ คนงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า เช่น ส่งเบเกอร์หรือบริการส่วนอาหารในร้าน

 6. ผู้บริหารและเจ้าของร้าน คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจเบเกอร์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเบอร์เกอร์ ที่ควรรู้

 1. เบเกอร์ (Bakery) สถานที่หรือธุรกิจที่ผลิตและขายเบเกอร์
 2. ขนมปัง (Bread) อาหารที่ทำจากแป้งซึ่งมีความหอม นุ่ม และมีลักษณะเป็นเนื้อแป้งเหมือนกัน
 3. ครัวซอง (Croissant) ขนมปังรูปวงกลมที่มีชั้นล่างที่เรียกว่าน้ำมันหมู่ ทำให้มีลักษณะซองเก่าของหนู
 4. พาย (Pie) อาหารอบที่มีฟิลลิ่งภายใน
 5. คุ้กกี้ (Cookie) ขนมปั้นที่มีรูปทรงหรือร่องรอยบนพื้นผิว
 6. ขนมครก (Cupcake) ขนมปั้นที่ใช้แจกน้ำหน้ากิน เหมือนครก
 7. พนักงานเบเกอร์ (Baker) คนงานที่ทำเบเกอร์
 8. เตาอบ (Oven) เครื่องที่ใช้ในการอบอาหาร เช่น เบเกอร์ พิซซ่า และขนมปัง
 9. แป้ง (Flour) วัตถุดิบหลักในการผลิตเบเกอร์ ทำจากข้าวโพด ข้าว หรือสาลี
 10. ความอร่อย (Delicious) ลักษณะของอาหารที่มีรสชาติหรือกลิ่นที่ดีและเสียงที่น่าสนใจ

จดบริษัท ธุรกิจเบอร์เกอร์ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. ลงทะเบียนบริษัท ทำการลงทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการพิเศษหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการพิเศษจังหวัดที่มีที่ส่งเอกสารได้

 3. ขอใบอนุญาต ขอใบอนุญาตประเภทธุรกิจอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการพิเศษ

 4. ทำการจัดทำเมนู ทำการสร้างเมนูสินค้าเบเกอร์ที่หลากหลายและน่าสนใจ

 5. สร้างบรรยากาศร้าน สร้างบรรยากาศร้านที่น่าสนใจและเป็นสถานที่ที่ลูกค้าต้องการมาที่นี้

 6. ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ ตรวจสอบและเลือกซื้อระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เช่น เตาอบ เครื่องปั่น และอื่นๆ

 7. ประกาศโปรโมชั่น ประกาศโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

 8. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการพิเศษหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการพิเศษจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ

บริษัท ธุรกิจเบอร์เกอร์ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเบอร์เกอร์อาจเสียภาษีในหลายประเภท เช่น

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจเบอร์เกอร์ในรูปแบบนิติบุคคลอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่บัญญัติโดยกฎหมาย

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ธุรกิจเบอร์เกอร์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการที่ขายในร้าน

 3. ภาษีอากรสแตมป์ หากธุรกิจเบอร์เกอร์มีการใช้และขายใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีอากรสแตมป์ก็อาจต้องเสียภาษีอากรสแตมป์

การเสียภาษีของธุรกิจเบอร์เกอร์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และกฎหมายในสถานที่ที่ธุรกิจดำเนินการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.