จดทะเบียนบริษัท.COM » แต่ไม่มีทุน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแต่ไม่มีทุน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักของธุรกิจคือมาจากการขายสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนั้นนำเสนอ

 2. ค่าบริการหรือค่าคอมมิชชั่น ธุรกิจอาจได้รับรายได้จากการให้บริการหรือค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำลูกค้า

 3. การเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อลูกค้าใช้บริการหรือซื้อสินค้า

 4. การขายโฆษณา รายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาหรือการเปิดตัวสินค้าของบริษัทอื่น

 5. ค่าสิทธิในการใช้ชื่อแบรนด์ หากธุรกิจมีแบรนด์ที่น่าสนใจคนอื่นอาจจะชำระค่าสิทธิเพื่อใช้ชื่อแบรนด์ของธุรกิจนั้น

 6. ค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หากธุรกิจทำธุรกิจบนที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของคนอื่น อาจจะต้องจ่ายค่าเช่าในการใช้งาน

 7. รายได้จากการลงทุน หากธุรกิจลงทุนในกองทุนหรือพันธบัตรต่าง ๆ อาจได้รับรายได้จากดอกเบี้ยหรือกำไรจากการลงทุน

 8. รายได้จากการพิมพ์และเผยแพร่ ธุรกิจสื่อมักมีรายได้จากการพิมพ์หนังสือ นิตยสาร หรือสื่ออื่นๆ

 9. รายได้จากการให้บริการออนไลน์ ธุรกิจที่ให้บริการออนไลน์อาจได้รับรายได้จากค่าบริการหรือค่าเพิ่มความสะดวกสบาย

 10. การขายสิทธิ์ในการใช้สิทธิบัตร หากธุรกิจมีสิทธิบัตรที่มีคุณค่าคนอื่นอาจจะชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแต่ไม่มีทุน

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ธุรกิจทราบถึงจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแผนการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

 • จุดแข็ง (Strengths) คือคุณสมบัติหรือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง เช่น ความเชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ ความสามารถในการขยายธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ ความชำนาญในการบริหารงาน เป็นต้น

 • จุดอ่อน (Weaknesses) คือคุณสมบัติหรือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมีข้อจำกัดหรือความอ่อนแอ เช่น ทรัพยากรที่จำกัด ระบบการบริหารที่ไม่เพียงพอ ข้อบกพร่องในการผลิต ความไม่เสถียรภาพทางการเงิน เป็นต้น

 • โอกาส (Opportunities) คือสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่สามารถส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตหรือพัฒนาต่อไป เช่น ตลาดที่กว้างขวาง ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสขายสินค้าหรือบริการในพื้นที่ใหม่ ๆ เป็นต้น

 • อุปสรรค (Threats) คือสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบให้ธุรกิจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เช่น คู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในสภาพการเมือง สภาพแวดล้อมหรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจแต่ไม่มีทุน ใช้เงินลงทุนอะไร

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่มีทุน คุณอาจต้องลงทุนด้วยทรัพย์สิน ความสามารถ และเวลาของคุณเอง ตัวอย่างการลงทุนที่คุณอาจต้องพิจารณาคือ

 1. ความรู้และทักษะ ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจที่คุณมีอยู่อาจเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก โดยคุณสามารถใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเป็นเอกสิทธิ์หรือนิโกรเซียลที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเกิดความแตกต่างและน่าสนใจต่อตลาด

 2. การสร้างฐานลูกค้า การสร้างฐานลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความน่าสนใจ คุณอาจต้องลงทุนในการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริการของคุณ

 3. การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจอาจช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คุณอาจลงทุนในระบบเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาด

 4. การปรับปรุงกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการในธุรกิจอาจช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ คุณอาจต้องลงทุนในการอัปเกรดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแต่ไม่มีทุน

 1. การขายสินค้าออนไลน์ คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจขายสินค้าออนไลน์เพื่อเสริมรายได้ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องลงทุนในสินค้าก่อน เช่น การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ

 2. บริการออนไลน์ หากคุณมีทักษะหรือความชำนาญในการให้บริการ เช่น การเขียนบทความ การออกแบบกราฟิก หรือการให้คำปรึกษา เริ่มต้นธุรกิจบริการออนไลน์เป็นอาชีพที่น่าสนใจและไม่ต้องการทุนสูง

 3. ผู้ผลิตสินค้าหรือแปรรูปอาหาร หากคุณมีความชำนาญในการปรุงอาหารหรือแปรรูปสินค้าเกษตร คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจแปรรูปอาหารหรือผลิตสินค้าเกษตรเพื่อขายให้กับลูกค้า

 4. การให้บริการในช่วงเวลาว่าง หากคุณมีเวลาว่างในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ เช่น ช่วงเย็นหรือวันหยุด คุณสามารถให้บริการที่มีความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การสอนพิเศษ การให้บริการแม่บ้าน หรือการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแต่ไม่มีทุน ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจ (Business) กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างกำไรหรือรายได้ โดยให้บริการหรือผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 2. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 3. ลูกค้า (Customers/Clients) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ

 4. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) กิจกรรมที่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

 5. การเริ่มต้นธุรกิจ (Startup) บริษัทหรือธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่และยังเติบโตอยู่ในช่วงแรก

 6. รายได้ (Revenue) จำนวนเงินที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ

 7. กำไร (Profit) ความแตกต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายในธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจมีกำไรหรือขาดทุน

 8. กิจกรรม (Activities) การกระทำหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

 9. ธนาคาร (Bank) สถาบันทางการเงินที่ให้บริการในด้านการฝากเงิน สินเชื่อ และบริการทางการเงินอื่น ๆ

 10. บัญชี (Accounting) กระบวนการที่ใช้ในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ

จดบริษัท ธุรกิจแต่ไม่มีทุน ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและไม่ขัดกับกฎหมาย และทำการจองชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 2. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองการใช้ชื่อบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง และเอกสารอื่น ๆ

 3. จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่เตรียมไว้ไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อทำการจดทะเบียนบริษัท

 4. รับหมายเลขนิติบุคคล หลังจากจดทะเบียนเสร็จสิ้น บริษัทจะได้รับหมายเลขนิติบุคคล

 5. รับรู้กฎหมายและการเสียภาษี บริษัทต้องรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเรียนรู้วิธีการเสียภาษีเพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจแต่ไม่มีทุน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่ต้องเสียจากรายได้ของบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจรวมถึงรายได้จากการประกอบธุรกิจของเจ้าของบริษัท

 2. ภาษีอากรสินค้าและบริการ (VAT) เป็นภาษีที่เสียจากการขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการขาย

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากธุรกิจมีสินทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีธุรกิจ บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีธุรกิจตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.