จดทะเบียนบริษัท.COM » แบบไม่ต้องลงทุน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน มีรายได้จากอะไรบ้าง

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนหมายถึงธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ทุนเงินหรือทรัพย์สินในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ รายได้ของธุรกิจแบบนี้มาจากการขายสินค้าหรือบริการโดยที่ไม่มีการลงทุนเงินในการซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม

 1. บริการที่ให้ความรู้และคำปรึกษา เช่น บริการที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การเลี้ยงลูก เสริมสวย การออกกำลังกาย เป็นต้น

 2. การขายสินค้าออนไลน์ เช่น การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ต้องมีคลังสินค้าเป็นต้น

 3. บริการเขียนและแปลเอกสาร เช่น บริการเขียนและแปลเอกสาร งานแสดงความคิดเห็นเป็นต้น

 4. การขายภาพถ่ายและภาพยนตร์ เช่น การขายภาพถ่าย วิดีโอสำหรับการใช้ในงานสื่อเป็นต้น

 5. บริการเว็บโฮสติ้งและการออกแบบเว็บไซต์ เช่น การให้บริการเว็บโฮสติ้งและการออกแบบเว็บไซต์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ โดยพิจารณาจาก 4 ด้านหลักคือ

 1. ความแข็งแกร่ง Strengths ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและเป็นอยู่ได้

 2. ความอ่อนแอ Weaknesses ความจำเป็นในการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดที่ธุรกิจต้องเผชิญอยู่ เพื่อเติมเต็มความสามารถและเสริมสร้าง

 3. โอกาส Opportunities โอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่ช่วยเสริมสร้างและสร้างโอกาสในการเติบโตและส่งเสริมธุรกิจ

 4. อุปสรรค Threats อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขัน สภาพแวดล้อมธุรกิจ เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน ใช้เงินลงทุนอะไร

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนมักมีความต้องการทุนเริ่มต้นที่ต่ำ อาจต้องใช้ทุนเพียงไม่กี่หมื่นถึงหลักพันบาทเพื่อเติมเต็มทรัพยากรหรือการทำโฆษณาธุรกิจ เช่น

 1. การสร้างและดูแลเว็บไซต์ อาจต้องลงทุนในการซื้อโดเมนเนมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการเว็บโฮสติ้ง

 2. การสร้างและเสริมสร้างธุรกิจออนไลน์ อาจต้องใช้ทุนในการทำโฆษณาออนไลน์ เช่น โฆษณาบนสื่อโฆษณาออนไลน์

 3. การจ้างงาน อาจต้องใช้ทุนในการจ้างงานคนเพื่อช่วยทำธุรกิจ เช่น การจ้างนักเขียน แปลภาษา นักการตลาด เป็นต้น

 4. การผลิตสินค้าหรือบริการ บางธุรกิจอาจต้องผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีต้นทุนในการผลิต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนมักเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และอาจเกี่ยวข้องกับอาชีพต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการทุนลงทุนมาก เช่น

 1. บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้บริการเว็บโฮสติ้ง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การให้บริการด้านการสร้างและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 2. บริการทางด้านการตลาด เช่น การทำโฆษณาออนไลน์ การให้บริการทำ SEO การเขียนและแปลเนื้อหา เป็นต้น

 3. บริการทางด้านการเรียนการสอน เช่น การให้บริการติวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นต้น

 4. ธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้า เช่น การขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้คลังสินค้า โดยเปิดโซนให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าก่อนและทำการสั่งผลิตหลังจากมีการสั่งซื้อจริง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน ที่ควรรู้

 1. บริการ (Service) การให้บริการหรือการช่วยเสือนในการขายสินค้าหรือการให้บริการอื่น ๆ

 2. โอกาส (Opportunity) สิ่งที่เกิดขึ้นที่ช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้

 3. อุปสรรค (Obstacle) สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ต้องเผชิญอยู่ในการดำเนินธุรกิจ

 4. ตลาด (Market) กลุ่มของผู้บริโภคที่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ

 5. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 6. การตลาดออนไลน์ (Offline Marketing) การโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการผ่านทางช่องทางที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต

 7. การตลาดทางสื่อสังคม (Social Media Marketing) การโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อสังคม

 8. นักการตลาด (Marketer) บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

 9. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของธุรกิจ

 10. ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนำเสนอ

จดบริษัท ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอและตลาดที่เป้าหมาย

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 3. จดทะเบียนบริษัท สร้างเอกสารประกอบการ ตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศ และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

 4. สร้างความน่าเชื่อถือ ประกาศบริษัทและตัวแทนบริษัทให้ครบถ้วนและสะดวกต่อการติดต่อกับลูกค้าและส่วนที่เกี่ยวข้อง

 5. รับรองกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและส่งคำขอจดทะเบียนบริษัท

 6. รอการตรวจสอบและอนุมัติ รอการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้ส่วนบุคคล หากธุรกิจเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลธรรมดา กฎหมายในหลายประเทศอาจกำหนดให้บุคคลที่มีรายได้เกิดจากธุรกิจต้องเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล

 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากธุรกิจทำธุรกิจในพื้นที่ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 3. ภาษีอากร หากธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่มีการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเสียภาษีตามมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอากรอื่น ๆ

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีหรือการกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน อย่างไรก็ตาม ภาษีที่เสียขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพความเป็นอยู่และลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.