แบบไม่ต้องลงทุน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน มีรายได้จากอะไรบ้าง

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนหมายถึงธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ทุนเงินหรือทรัพย์สินในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ รายได้ของธุรกิจแบบนี้มาจากการขายสินค้าหรือบริการโดยที่ไม่มีการลงทุนเงินในการซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม

 1. บริการที่ให้ความรู้และคำปรึกษา เช่น บริการที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียน การเลี้ยงลูก เสริมสวย การออกกำลังกาย เป็นต้น

 2. การขายสินค้าออนไลน์ เช่น การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ต้องมีคลังสินค้าเป็นต้น

 3. บริการเขียนและแปลเอกสาร เช่น บริการเขียนและแปลเอกสาร งานแสดงความคิดเห็นเป็นต้น

 4. การขายภาพถ่ายและภาพยนตร์ เช่น การขายภาพถ่าย วิดีโอสำหรับการใช้ในงานสื่อเป็นต้น

 5. บริการเว็บโฮสติ้งและการออกแบบเว็บไซต์ เช่น การให้บริการเว็บโฮสติ้งและการออกแบบเว็บไซต์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ โดยพิจารณาจาก 4 ด้านหลักคือ

 1. ความแข็งแกร่ง Strengths ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและเป็นอยู่ได้

 2. ความอ่อนแอ Weaknesses ความจำเป็นในการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดที่ธุรกิจต้องเผชิญอยู่ เพื่อเติมเต็มความสามารถและเสริมสร้าง

 3. โอกาส Opportunities โอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่ช่วยเสริมสร้างและสร้างโอกาสในการเติบโตและส่งเสริมธุรกิจ

 4. อุปสรรค Threats อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขัน สภาพแวดล้อมธุรกิจ เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน ใช้เงินลงทุนอะไร

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนมักมีความต้องการทุนเริ่มต้นที่ต่ำ อาจต้องใช้ทุนเพียงไม่กี่หมื่นถึงหลักพันบาทเพื่อเติมเต็มทรัพยากรหรือการทำโฆษณาธุรกิจ เช่น

 1. การสร้างและดูแลเว็บไซต์ อาจต้องลงทุนในการซื้อโดเมนเนมและค่าใช้จ่ายในการให้บริการเว็บโฮสติ้ง

 2. การสร้างและเสริมสร้างธุรกิจออนไลน์ อาจต้องใช้ทุนในการทำโฆษณาออนไลน์ เช่น โฆษณาบนสื่อโฆษณาออนไลน์

 3. การจ้างงาน อาจต้องใช้ทุนในการจ้างงานคนเพื่อช่วยทำธุรกิจ เช่น การจ้างนักเขียน แปลภาษา นักการตลาด เป็นต้น

 4. การผลิตสินค้าหรือบริการ บางธุรกิจอาจต้องผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีต้นทุนในการผลิต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน

ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนมักเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และอาจเกี่ยวข้องกับอาชีพต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการทุนลงทุนมาก เช่น

 1. บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้บริการเว็บโฮสติ้ง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การให้บริการด้านการสร้างและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 2. บริการทางด้านการตลาด เช่น การทำโฆษณาออนไลน์ การให้บริการทำ SEO การเขียนและแปลเนื้อหา เป็นต้น

 3. บริการทางด้านการเรียนการสอน เช่น การให้บริการติวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นต้น

 4. ธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้า เช่น การขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้คลังสินค้า โดยเปิดโซนให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าก่อนและทำการสั่งผลิตหลังจากมีการสั่งซื้อจริง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน ที่ควรรู้

 1. บริการ (Service) การให้บริการหรือการช่วยเสือนในการขายสินค้าหรือการให้บริการอื่น ๆ

 2. โอกาส (Opportunity) สิ่งที่เกิดขึ้นที่ช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้

 3. อุปสรรค (Obstacle) สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ต้องเผชิญอยู่ในการดำเนินธุรกิจ

 4. ตลาด (Market) กลุ่มของผู้บริโภคที่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ

 5. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 6. การตลาดออนไลน์ (Offline Marketing) การโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการผ่านทางช่องทางที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต

 7. การตลาดทางสื่อสังคม (Social Media Marketing) การโปรโมทและขายสินค้าหรือบริการผ่านทางแพลตฟอร์มสื่อสังคม

 8. นักการตลาด (Marketer) บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

 9. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการของธุรกิจ

 10. ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนำเสนอ

จดบริษัท ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอและตลาดที่เป้าหมาย

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 3. จดทะเบียนบริษัท สร้างเอกสารประกอบการ ตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศ และเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

 4. สร้างความน่าเชื่อถือ ประกาศบริษัทและตัวแทนบริษัทให้ครบถ้วนและสะดวกต่อการติดต่อกับลูกค้าและส่วนที่เกี่ยวข้อง

 5. รับรองกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและส่งคำขอจดทะเบียนบริษัท

 6. รอการตรวจสอบและอนุมัติ รอการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้ส่วนบุคคล หากธุรกิจเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลธรรมดา กฎหมายในหลายประเทศอาจกำหนดให้บุคคลที่มีรายได้เกิดจากธุรกิจต้องเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล

 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากธุรกิจทำธุรกิจในพื้นที่ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 3. ภาษีอากร หากธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่มีการเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเสียภาษีตามมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอากรอื่น ๆ

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีหรือการกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน อย่างไรก็ตาม ภาษีที่เสียขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสภาพความเป็นอยู่และลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

โดนัทจิ๋ว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจ โดนัท ขายส่ง-โดนัท 2 บาท โดนัทขายส่งราคาถูก โดนัทขายส่งใกล้ฉัน วิเคราะห์ตลาดโดนัท โดนัทจิ๋ว ขายส่ง ราคาถูก โดนัทน้ำตาล ขายส่ง โดนัท ทํา เอง ออนไลน์

เพาะเห็ดขาย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจเพาะเห็ดขาย แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด ทําฟาร์มเห็ด ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจเพาะเห็ดฟาง เห็ดอะไรขายดีที่สุด ธุรกิจเห็ดหอม เริ่ม ต้น เพาะเห็ด ต้นทุน เพาะเห็ด นางฟ้า ออนไลน์

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

แฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว ราคา แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว ขนาด เล็ก แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว ไก่ย่างห้าดาว แฟรนไชส์ ราคา แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาว มือ สอง แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่างห้าดาวดีไหม ติดต่อแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เจ้าของ แฟ รน ไช ส์ ไก่ย่าง 5 ดาว ออนไลน์

ของที่ระลึก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจของที่ระลึก swot ของที่ระลึก ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านกิ๊ฟช็อป ตลาดของที่ระลึก สินค้าที่ระลึกของแต่ละจังหวัด ธุรกิจสินค้าที่ระลึก คือ วิจัย ร้านขายของที่ระลึก แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ธุรกิจด้านสุขภาพ มีอะไรบ้าง ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจเพื่อสุขภาพ คือ ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ไอ เดีย ธุรกิจผู้ สูงอายุ ธุรกิจสุขภาพจิต

ให้เช่าป้ายโฆษณา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ค่า เช่า ป้ายโฆษณา ขนาด ใหญ่ ราคา ป้ายโฆษณา กลางแจ้ง ป้ายโฆษณา กรุงเทพ ป้ายโฆษณา ภูเก็ต จอ LED โฆษณา ราคา ป้าย บิล บอร์ด กรุงเทพ ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top