จดทะเบียนบริษัท.COM » แต่งรถ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแต่งรถ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแต่งรถสามารถมาจากหลากหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่มาจากค่าบริการและสินค้าที่ให้บริการในการแต่งรถ อาทิ ดังนี้

 1. ค่าบริการแต่งรถ เป็นรายได้หลักของธุรกิจแต่งรถ ซึ่งรวมถึงค่าบริการในการปรับแต่งรถเพื่อตกแต่งตามความต้องการของลูกค้า

 2. อุปกรณ์และสินค้าแต่งรถ ธุรกิจแต่งรถอาจมีการจำหน่ายอุปกรณ์และสินค้าที่ใช้ในการแต่งรถ เช่น ล้อแม็กซ์ ไฟหน้า ไฟท้าย และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

 3. การติดตั้งและบริการหลังการขาย ธุรกิจแต่งรถอาจมีบริการในการติดตั้งอุปกรณ์และสินค้าแต่งรถให้กับลูกค้า และให้บริการหลังการขาย เช่น การบำรุงรักษาและซ่อมแซม

 4. อื่นๆ ธุรกิจแต่งรถอาจมีรายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าและแข่งขันแต่งรถ หรือการจัดอีเว้นท์เกี่ยวกับการแต่งรถ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแต่งรถ

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของธุรกิจโดยพิจารณาความแข็งแกร่ง (Strengths) ความอ่อนแอ (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

จุดแข็ง Strengths ความแข็งแกร่งของธุรกิจแต่งรถอาจมีดังนี้

 • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการแต่งรถ มีทีมงานที่มีความชำนาญและความรู้ในการแต่งรถที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • ความสะดวกสบายในการเข้าถึง ธุรกิจอาจตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการเข้าถึงและมีการเดินทางที่สะดวกสบาย

จุดอ่อน Weaknesses ความอ่อนแอของธุรกิจแต่งรถอาจมีดังนี้

 • การแข่งขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจแต่งรถมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มลูกค้าลดลง
 • ข้อจำกัดในการจำหน่ายสินค้า ธุรกิจอาจต้องพบเจอข้อจำกัดในการจัดหาอุปกรณ์และสินค้าแต่งรถที่ลูกค้าต้องการ

โอกาส Opportunities โอกาสที่อาจเสนอให้กับธุรกิจแต่งรถคือ

 • ตลาดที่กำลังเติบโต ตลาดการแต่งรถอาจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจ
 • กลุ่มเป้าหมายใหม่ ธุรกิจอาจได้รับโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น กลุ่มนักค้าที่สนใจในการแต่งรถ

อุปสรรค Threats อุปสรรคที่อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจแต่งรถคือ

 • สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบให้กลุ่มลูกค้าลดการใช้จ่ายในการแต่งรถ
 • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและแนวโน้มในการแต่งรถที่อาจทำให้ธุรกิจต้องปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน

อาชีพ ธุรกิจแต่งรถ ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจแต่งรถอาจต้องลงทุนในอุปกรณ์และสินค้าที่ใช้ในการแต่งรถ และอื่นๆ ดังนี้

 1. อุปกรณ์และสินค้าแต่งรถ ธุรกิจแต่งรถควรมีอุปกรณ์และสินค้าที่ใช้ในการแต่งรถตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ล้อแม็กซ์ ไฟหน้า ไฟท้าย และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

 2. พื้นที่ สำหรับธุรกิจที่มีร้านค้าต้องการพื้นที่ในการจัดแสดงสินค้าและบริการติดตั้ง

 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบริการ ควรมีงบประมาณในการให้บริการติดตั้งและบริการหลังการขายที่ลูกค้าต้องการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแต่งรถ

ธุรกิจแต่งรถเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านรถยนต์และการปรับแต่งรถ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่งรถสามารถแบ่งออกเป็นหลายอาชีพ ได้แก่

 1. ช่างตัดต่อสี อาชีพที่ทำหน้าที่ตัดต่อสีรถยนต์หลังจากการปรับแต่งรถ

 2. ช่างไฟฟ้ารถยนต์ ช่างที่มีความชำนาญในระบบไฟฟ้าของรถยนต์ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก

 3. ช่างตกแต่งรถยนต์ อาชีพที่ทำหน้าที่ตกแต่งภายในของรถยนต์ เช่น ทำเบาะรถ ตัดแต่งภายใน

 4. ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบของรถยนต์

 5. ช่างประดับยนต์ อาชีพที่ทำหน้าที่ออกแบบและประดับรถยนต์เพื่อให้มีลักษณะที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแต่งรถ ที่ควรรู้

 1. แต่งรถ (Car Modification) การปรับแต่งรถยนต์เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกหรือภายในของรถ

 2. ไฟหน้า (Headlights) ไฟที่ติดอยู่ด้านหน้าของรถยนต์ ใช้ในการให้แสงสว่างในตอนกลางคืนและสภาพอากาศที่มืด

 3. ไฟท้าย (Taillights) ไฟที่ติดอยู่ด้านหลังของรถยนต์ ใช้ในการแสดงสัญญาณเตือนและสัญญาณกันเสียง

 4. ล้อแม็กซ์ (Alloy Wheels) ล้อที่ทำจากโลหะอัลลอยมิเนียมหรือโลหะอื่นๆ ที่ใช้ในการแต่งรถ

 5. ทำเบาะรถยนต์ (Car Upholstery) การตกแต่งและปรับแต่งเบาะที่นั่งของรถยนต์ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบาย

 6. ห่วงยาง (Tire Rim) ส่วนของล้อรถยนต์ที่รอบๆ ซึ่งประกอบด้วยขอบและริมยาง

 7. ระบบไฟฟ้ารถยนต์ (Car Electrical System) ระบบของไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟท้าย และสายไฟต่างๆ

 8. ลวดเคเบิล (Cable Wires) สายที่ใช้ในระบบไฟฟ้าของรถยนต์ เช่น สายไฟสตาร์ท สายไฟเบรก

 9. ตัวต้านทาน (Resistor) อุปกรณ์ที่ใช้ลดกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของรถยนต์

 10. ห้องเครื่อง (Engine Compartment) พื้นที่ในหน้ารถยนต์ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องยนต์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง

จดบริษัท ธุรกิจแต่งรถ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ และตรงกับธุรกิจของคุณ

 2. สมัครทะเบียนบริษัท ยื่นใบสมัครทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ต้องการจดทะเบียน

 3. ก่อตั้งบริษัท ก่อตั้งบริษัทและเขียนข้อบังคับบริษัท

 4. ขอรับใบอนุญาต ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่งรถ ถ้ามีความจำเป็น

 5. จัดหาพื้นที่ หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเปิดร้านค้าและให้บริการ

 6. จัดหาอุปกรณ์และสินค้า จัดหาอุปกรณ์และสินค้าที่ใช้ในการแต่งรถเพื่อบริการลูกค้า

 7. สร้างเว็บไซต์และโฆษณา สร้างเว็บไซต์และทำการโฆษณาเพื่อสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้า

บริษัท ธุรกิจแต่งรถ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากรเงินได้ เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับ ภาษีอากรเงินได้มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามระดับรายได้ บริษัทต้องรายงานรายได้และเสียภาษีอากรเงินได้ตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนด

 2. ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ บริษัทต้องเสียภาษี VAT ตามมูลค่าของสินค้าและบริการที่ให้แก่ลูกค้า

 3. อื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึง

  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หากบริษัทมีสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินเป็นที่ตั้งกิจการ)
  • ภาษีอากรรถยนต์ (หากบริษัทเป็นเจ้าของรถยนต์)
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากมีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าบริการให้กับบุคลากรหรือคู่ค้า)

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.