จดทะเบียนบริษัท.COM » ในเครือเซ็นทรัล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายสินค้า เครือเซ็นทรัลมีห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในหลายสถานที่ รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขายสินค้าต่างๆ ในร้านค้าต่างๆ ภายในเครือเซ็นทรัล

 2. รายได้จากธุรกิจออนไลน์ เครือเซ็นทรัลอาจมีแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มรายได้ผ่านการขายผ่านอินเทอร์เน็ต

 3. รายได้จากบริการ ร้านค้าภายในเครือเซ็นทรัลอาจมีบริการเสริมเช่น บริการรับซื้อ-ขายทองคำ, บริการตัดผม, บริการนวด, บริการตัดเล็บ ฯลฯ

 4. รายได้จากเช่าพื้นที่ เครือเซ็นทรัลอาจมีการเช่าพื้นที่ให้กับร้านค้าหรือบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของเครือเซ็นทรัล

 5. รายได้จากการลงทุน เครือเซ็นทรัลอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้กับเครือเซ็นทรัล เช่น โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 6. รายได้จากบริการการจัดงานแสดงสินค้า งานประชุม และกิจกรรมอื่นๆ เครือเซ็นทรัลอาจมีการจัดงานแสดงสินค้า งานประชุม และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ของเครือเซ็นทรัล ซึ่งอาจมีการเก็บค่าเข้าชมหรือค่าจัดงานจากผู้ร่วมงาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • สถานที่ตั้งที่สะดวกสบายและติดต่อถึง
  • มีชื่อเสียงและความนับถือในตลาด
  • ความหลากหลายในการให้บริการและสินค้า
  • มีความเชี่ยวชาญในการจัดการร้านค้าและบริการต่างๆ
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูง
  • ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่หลากหลาย
  • การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมค้าปลีก
  • ภาษีและค่าใช้จ่ายที่สูงในบางพื้นที่
 3. โอกาส Opportunities

  • การขยายกำลังและเพิ่มจำนวนสาขาหรือศูนย์การค้า
  • การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเติบโตในธุรกิจออนไลน์
  • ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในการช้อปปิ้งและบริการต่างๆ
  • การทำความร่วมมือกับผู้ผลิตและซัพพลายเชนเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
 4. อุปสรรค Threats

  • การแข่งขันจากร้านค้าค้าปลีกอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง
  • ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภค
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาษีและกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่อาจทำให้การขายและการตลาดเปลี่ยนแปลง

อาชีพ ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลอาจเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของธุรกิจ

 2. การจัดสินค้าและบริการ คุณอาจต้องลงทุนในการจัดสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

 3. การตลาดและโฆษณา การโปรโมตและโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อเติมเต็มแผนการตลาด

 4. สินค้าและการจัดซื้อ ความหลากหลายของสินค้าและความพร้อมในการจัดซื้อสินค้าเพื่อขายเป็นจุดสำคัญในธุรกิจค้าปลีก

 5. บุคลากร การจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงอาจเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

 6. เทคโนโลยีและระบบ การใช้เทคโนโลยีในการทำงานและบริหารจัดการอาจเสริมสร้างประสิทธิภาพในธุรกิจ

 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อื่นๆ เช่น การจัดการอุปกรณ์สำนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล

 1. พนักงานขายและบริการลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และช่วยในการดูแลลูกค้าที่สามารถให้ความพึงพอใจกับประสบการณ์การช้อปปิ้ง

 2. พนักงานคลังสินค้าและสต็อก ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการสินค้าในคลังสินค้า ควบคุมการเรียกใช้สินค้า และบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายได้ตามความต้องการของลูกค้า

 3. ผู้บริหารและผู้จัดการ คำนึงถึงการวางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และดูแลการจัดการทั้งระบบภายในร้านค้า

 4. ผู้ประกอบการอิสระ ธุรกิจในเครือเซ็นทรัลอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอิสระดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์เครือเซ็นทรัล

 5. พนักงานทางเทคนิค ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคนิค เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง เป็นต้น

 6. บุคลากรด้านการเงินและบัญชี ผู้ที่รับผิดชอบในการบันทึกบัญชี วิเคราะห์การเงิน และจัดการเรื่องการเงิน

 7. พนักงานด้านการตลาดและโฆษณา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความต้องการในสินค้าและบริการ

 8. พนักงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ที่ควรรู้

 1. เซ็นทรัล (Central)

  • ไทย เซ็นทรัล
  • อังกฤษ Central
  • คำอธิบาย บริษัทค้าปลีกและพันธมิตรธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย
 2. เซ็นทรัลพลาซ่า (CentralPlaza)

  • ไทย เซ็นทรัลพลาซ่า
  • อังกฤษ CentralPlaza
  • คำอธิบาย ร้านค้าทางการค้าปลีกและบริการตามแบรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า
 3. เซ็นทรัลเดปาร์ตเมนท์ (Central Department Store)

  • ไทย เซ็นทรัลเดปาร์ตเมนท์
  • อังกฤษ Central Department Store
  • คำอธิบาย ร้านค้าแบรนด์เซ็นทรัลเดปาร์ตเมนท์ที่มีสินค้าหลากหลาย
 4. เซ็นทรัลฟู้ด (Central Food Hall)

  • ไทย เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์
  • อังกฤษ Central Food Hall
  • คำอธิบาย ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการในร้านเซ็นทรัลพลาซ่า
 5. เซ็นทรัลแฟชั่น (Central Fashion)

  • ไทย เซ็นทรัลแฟชั่น
  • อังกฤษ Central Fashion
  • คำอธิบาย ร้านค้าเสื้อผ้าและแฟชั่นที่เน้นการค้าปลีก
 6. โรบินสัน (Robinson)

  • ไทย โรบินสัน
  • อังกฤษ Robinson
  • คำอธิบาย บริษัทค้าปลีกและธุรกิจค้าปลีกทางออนไลน์ในประเทศไทย
 7. ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB Bank)

  • ไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี
  • อังกฤษ CIMB Bank
  • คำอธิบาย ธนาคารที่มีเครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย
 8. ซีทรู (True)

  • ไทย ทรู
  • อังกฤษ True
  • คำอธิบาย บริษัทโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตที่มีบริการมากมาย
 9. คาร์ฟู (Carrefour)

  • ไทย คาร์ฟู
  • อังกฤษ Carrefour
  • คำอธิบาย ร้านค้าปลีกสาขาใหญ่จากต่างประเทศ
 10. แซปโป้ (Central World)

  • ไทย แซปโป้
  • อังกฤษ Central World
  • คำอธิบาย ศูนย์การค้าและสถานบันเทิงในใจกลางกรุงเทพฯ

จดบริษัท ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ทำอย่างไร

 1. วางแผนและการศึกษาข้อมูล กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจและทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัทในเครือเซ็นทรัล รวมถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นธุรกิจในแขวงที่คุณต้องการ

 2. เลือกประเภทของธุรกิจ เลือกประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจด อาจเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัด

 3. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับธุรกิจอื่น ๆ และปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น

 4. จัดทำเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่นหนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) หากมีการมอบอำนาจให้คนอื่นมารับหน้าที่ในการจดบริษัท ที่อยู่ที่จดทะเบียน และเอกสารอื่น ๆ

 5. ส่งเอกสารและลงทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และปฏิบัติตามขั้นตอนในการจดบริษัท

 6. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลหรือนิติบุคคล

 7. ชำระค่าจดทะเบียนและค่าบริการ ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัท

 8. รับใบสำคัญจดทะเบียน หลังจากผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับใบสำคัญจดทะเบียนธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทเป็นบริษัทบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับได้จากกำไรของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่ธุรกิจมีการขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บริษัทบางประเภทอาจต้องเสียภาษีเฉพาะตามกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ

 4. ภาษีเงินต้น (Capital Gains Tax) หากบริษัทมีการขายทรัพย์สิน เช่น อสังหาริมทรัพย์ อาจมีค่าภาษีเงินต้นที่ต้องชำระ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.