จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์กาแฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ยอดขายกาแฟและเครื่องดื่ม: รายได้หลักสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟมาจากการขายกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ ที่เสิร์ฟให้กับลูกค้า ธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับรายได้จากการขายสินค้าที่สาขาต่างๆ ของธุรกิจนั้นๆ

 2. อาหารและของหวาน: นอกจากกาแฟและเครื่องดื่มแล้ว ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟบางร้านยังมีการเสิร์ฟอาหารและของหวานเสริมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้และความหลากหลายให้กับลูกค้า

 3. สินค้าของเล่นและของที่ระลึก: บางสาขากาแฟอาจมีการขายสินค้าของเล่นหรือของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เช่น แก้วกาแฟ กล่องขนม สติกเกอร์ เป็นต้น

 4. สินค้าและอุปกรณ์กาแฟ: บางสาขาอาจมีการขายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เช่น เมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างรายได้และความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 5. บริการให้เช่าพื้นที่: บางธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟอาจมีนโยบายให้เช่าพื้นที่ที่สาขาให้กับบุคคลภายนอก เช่น ให้เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้และตัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

 6. กิจกรรมและอีเว้นท์พิเศษ: บางสาขากาแฟอาจจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์พิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • แบรนด์ที่มีชื่อเสียง: ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟอาจมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในตลาด ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ
  • โมเดลธุรกิจที่ครบวงจร: ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟมักมีโมเดลธุรกิจที่ครบวงจร ซึ่งได้รับการสอนและการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์ ซึ่งช่วยให้เจ้าของร้านดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้น
  • ผู้บริโภคที่หลากหลาย: กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีความนิยมอย่างกว้างขวาง ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟมีโอกาสเปิดตลาดให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ค่าใช้จ่ายสูง: ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ การซื้อเครื่องชงกาแฟ และค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
  • การแข่งขันที่รุนแรง: ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด มีสาขาหรือร้านค้ากาแฟอยู่หลายแห่ง ทำให้ธุรกิจต้องพิจารณาการแข่งขันอย่างรอบคอบ
 3. โอกาส Opportunities 

  • ตลาดกาแฟที่เติบโต: ตลาดกาแฟยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว มีกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจในการลองกินกาแฟใหม่ๆ ทำให้มีโอกาสเพิ่มยอดขายของธุรกิจ
  • นวัตกรรมในสินค้าและบริการ: ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสามารถนำเสนอนวัตกรรมในสินค้าและบริการ เช่น เครื่องดื่มใหม่ๆ การเสิร์ฟอาหารและของหวานที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า
 4. อุปสรรค Threats 

  • สถานการณ์เศรษฐกิจ: สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ เช่น การเปลี่ยนแปลงในการใช้เงินของผู้บริโภค
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ: การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่: ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องและสถานที่ทำธุรกิจกาแฟ เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ต้องพิจารณาในการเริ่มต้นธุรกิจ

 2. เครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์: การซื้อเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ (Espresso machine) คือส่วนหนึ่งของการลงทุน

 3. วัสดุและส่วนประกอบ: รายการวัสดุและส่วนประกอบสำหรับกาแฟ เช่น เมล็ดกาแฟ นม น้ำตาล กระสอบกาแฟ กล่องและถ้วยกระดาษ

 4. การสร้างแบรนด์และการตลาด: ในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ ต้องลงทุนในการสร้างและติดตั้งแบรนด์ การออกแบบโลโก้ การสร้างสิ่งพิมพ์และวัสดุโฆษณา เพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้า

 5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสนับสนุน: ธุรกิจแฟรนไชส์มักมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสนับสนุนเจ้าของร้านในเรื่องการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสิทธิ์การใช้แบรนด์

 6. ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน: ค่าใช้จ่ายเพื่อเปิดร้านในวันแรก เช่น การจ้างงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ

 1. ผู้ประกอบการร้านกาแฟ: เป็นคนที่สร้างและดูแลร้านกาแฟที่เปิดในระบบแฟรนไชส์ มักจะมีบทบาทในการบริหารจัดการร้าน เลือกแบบแปลนการดำเนินธุรกิจและติดต่อกับบริษัทแฟรนไชส์

 2. พนักงานร้านกาแฟ: เป็นคนทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ให้บริการลูกค้าในร้าน ช่วยเสิร์ฟเครื่องดื่ม อาหาร และสินค้าที่ขายในร้าน

 3. บริษัทและผู้ดูแลแฟรนไชส์: เป็นบริษัทที่มีแบรนด์แฟรนไชส์กาแฟและมีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์การใช้ชื่อและรูปแบบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านกาแฟ

 4. ผู้ผลิตเมล็ดกาแฟ: เป็นคนที่มีบทบาทในการผลิตเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการชงกาแฟในร้าน

 5. ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟ: เป็นคนที่ผลิตเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟในร้าน

 6. นักการตลาดและโฆษณา: เป็นคนที่มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินการโฆษณาเพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านกาแฟ

 7. ผู้ส่งเสริมการขาย: เป็นคนที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการขายสินค้าและเพิ่มยอดขายในร้านกาแฟ

 8. ผู้ให้บริการซ่อมแซมเครื่องชงกาแฟ: เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟในร้านกาแฟ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) รูปแบบธุรกิจที่มอบสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดสาขาใหม่ในระบบเดียวกัน โดยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อแบรนด์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากบริษัทแม่

 2. กาแฟอามีริกาโน่ (Americano) เครื่องดื่มกาแฟที่ได้จากการเติมน้ำร้อนลงในเมล็ดกาแฟดำเข้มหรือเอสเพรสโซ่ เพื่อให้ได้รสชาติที่คล้ายกับกาแฟดั้งเดิมของประเทศอเมริกา

 3. ลาเต้ (Latte) เครื่องดื่มกาแฟที่ทำจากเอสเพรสโซ่ผสมกับนมร้อน ซึ่งมักจะมีฟองนมบนสุด

 4. คาปูชิโน่ (Cappuccino) เครื่องดื่มกาแฟที่ทำจากเอสเพรสโซ่ผสมกับนมร้อนและฟองนม ซึ่งมักจะมีการโรยผงช็อกโกแลตหรือโกโก้บนสุด

 5. เอสเพรสโซ่ (Espresso) เครื่องดื่มกาแฟที่ทำจากการใช้ความดันของน้ำร้อนผ่านเมล็ดกาแฟที่บดละเอียด เป็นเวลาสั้น

 6. ราเมน (Ramen) อาหารญี่ปุ่นประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยเส้นหมี่ที่สวนในน้ำซุปตั้งแต่ฐานของน้ำซุป มักจะเติมด้วยหมูหรือไก่และผักสลัด

 7. อามาริโล (Amaretto) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากเมล็ดองุ่นและถั่วเบาสีที่มีรสหวานและกลมกล่อม

 8. ปัชเชอร์ (Pastry) ของหวานหรืออาหารจานเล็กๆ ที่ทำจากแป้ง ไข่ น้ำตาล และเนย ซึ่งมักนำมาเสิร์ฟกับกาแฟหรือชา

 9. ไอซ์ อิน สวีต (Iced In Sweet) รูปแบบของกาแฟหรือน้ำชาที่เสิร์ฟเย็น ๆ บนน้ำแข็งและเครื่องดื่มที่หวานจากน้ำตาล

 10. บาริสต้า (Barista) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการชงกาแฟและเครื่องดื่มในร้านกาแฟ และมักจะมีบทบาทในการให้บริการและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในร้าน

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ ทำอย่างไร

 1. กำหนดชื่อบริษัท: เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในการตั้งชื่อบริษัท

 2. จดทะเบียนบริษัท: จัดทำเอกสารและดำเนินการจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกฎหมายและพาณิชย์ (DBD)

 3. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อใช้ในการส่งเสียภาษีและกระทำการธุรกรรมทางการเงิน

 4. เลือกสถานที่ในการดำเนินธุรกิจ: เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟช็อปและทำการสัญญาเช่าหรือซื้อที่ดิน

 5. ซื้อเครื่องมือและวัสดุการผลิต: ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องบดกาแฟ แก้วและกล่องบรรจุสินค้า

 6. จ้างพนักงาน: สร้างทีมงานสำหรับการทำกาแฟและการบริการลูกค้า

 7. พัฒนาเมนู: ออกแบบเมนูเครื่องดื่มและอาหารที่ตรงกับตลาดและความต้องการของลูกค้า

 8. สร้างแบรนด์และโปรโมชั่น: สร้างแบรนด์สินค้าและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างความน่าสนใจให้กับกาแฟช็อป

 9. ทดลองและปรับปรุง: ทดลองเมนูและการบริการกับกลุ่มลูกค้าเพื่อปรับปรุงและปรับปรุงสินค้าและบริการ

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีอากรขาย ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างตามประเทศและประเภทสินค้าหรือบริการ

 2. ภาษีอากรขายอื่นๆ บางประเทศอาจมีภาษีอากรขายอื่นๆ นอกเหนือจาก VAT ที่เรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ภาษีซื้อขาย (Sales Tax) หรือภาษีบริการอื่นๆ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น สำนักงาน ร้านค้า อาคารผลิต อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 4. ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีสรรพากรอื่นๆ ที่บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟต้องเสีย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.