จดทะเบียนบริษัท.COM » ไข่ไก่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไข่ไก่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไข่ไก่สด นี่คือแหล่งรายได้หลักของธุรกิจไข่ไก่ การขายไข่ไก่สดไปยังตลาดส่งตลาดปลีกหรือผู้บริโภคโดยตรง

 2. การขายไข่ไก่แห้ง ไข่ไก่แห้งเป็นรูปแบบการบรรจุและจัดเตรียมไข่ไก่ที่ผ่านกระบวนการแห้ง สามารถขายไปยังร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายของแห้ง, หรือผู้บริโภค

 3. การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ ไข่ไก่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไข่เค็ม, ไข่ต้ม, ไข่เยื่อ, ไข่กระทะ, และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 4. การจำหน่ายส่วนของไข่ไก่ ส่วนของไข่ไก่เช่น แคลเซียมในเปลือก, เอกสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับไข่ สามารถจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอาหารหรือการผลิตอาหารเสริม

 5. การจำหน่ายเครื่องดื่ม ไข่ไก่สามารถใช้ในการผลิตเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของไข่ เช่น โรงเรียน, กาแฟ, ช็อกโกแลตมอลต์

 6. การผลิตและจำหน่ายกำไลหรือปลอกไข่ไก่ สามารถใช้ไข่ไก่ในการผลิตปลอกหรือกำไลที่สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานหน้าร้าน

 7. การจำหน่ายของเล่นหรือศิลปะจากไข่ไก่ ไข่ไก่สามารถนำมาใช้ในการสร้างศิลปะหรือของเล่นที่ทำจากไข่ได้ เช่น หมู่บ้านของเล่นจากไข่ไก่

 8. การจำหน่ายของที่ขึ้นชื่อบริษัท บริษัทที่มีชื่อเสียงสามารถขายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ให้กับตลาดต่างๆ โดยเอาชื่อและแบรนด์ของบริษัทมาเป็นแนวทาง

 9. การส่งออกไปต่างประเทศ หากมีความต้องการส่งออกไข่ไก่หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่ไก่ ก็สามารถส่งไปยังตลาดต่างประเทศ

 10. การให้บริการการอบไข่ไก่ บริษัทอาจให้บริการการอบไข่ไก่สำหรับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือโรงงานอาหาร

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไข่ไก่

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • คุณภาพสูงของไข่ ธุรกิจไข่ไก่สามารถเน้นการผลิตไข่คุณภาพสูงที่มีรสชาติและคุณภาพที่ดี ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจของลูกค้า

  • ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ไข่เค็ม, ไข่ต้ม, ไข่เยื่อ, ไข่กระทะ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาด

  • ความยืดหยุ่นในการผลิต การผลิตไข่ไก่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของตลาด เช่น ปรับปรุงการผลิตเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลหรือเหตุการณ์พิเศษ

  • ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด อาหารเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และมีตลาดคงที่ ทำให้ธุรกิจไข่ไก่มีความต้านทานต่อการแปลงแต่งของตลาดเบาะแส

 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ความไม่แน่นอนของการผลิต ไข่ไก่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต เช่น อากาศ, สภาพอากาศ และโรคของไก่ เมื่อเกิดปัจจัยเหล่านี้ อาจทำให้การผลิตไม่แน่นอน

  • การสูญเสียจากสาเหตุภายนอก ความผิดปกติในการผลิตไก่ หรือการระบาดของโรคสามารถทำให้สูญเสียกำไรได้

  • การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ การเพิ่มราคาของอาหารสัตว์เพื่อผลิตไข่อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตไข่ไก่

  • ความเป็นอัตราการพยายามที่สูง ธุรกิจไข่ไก่มีการพยายามจำนวนมากจากคู่แข่ง ทำให้มีการแข่งขันในระดับราคาและคุณภาพ

 3. โอกาส Opportunities

  • การเพิ่มความต้องการของอาหารเสริม กลุ่มผู้คนที่สนใจเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกำลังเพิ่มขึ้น นี้เป็นโอกาสในการขายไข่ไก่ในรูปแบบของอาหารเสริม

  • การเข้าถึงตลาดใหม่ การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไปยังตลาดใหม่ เช่น การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ หรือภูมิภาคที่ยังไม่เคยมีการเข้าถึงมาก่อน

  • การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญสูง ผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่เช่น ไข่ไก่เค็ม, ไข่เยื่อ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบ สามารถเพิ่มรายได้และมูลค่าของธุรกิจ

  • ความเข้าใจแนวโน้มสุขภาพดี ผู้คนในสมัยปัจจุบันสนใจเรื่องสุขภาพและอาหารที่มีประโยชน์ ธุรกิจไข่ไก่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพและอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้

 4. อุปสรรค Threats

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเข้ามาของคู่แข่งใหม่ หรือการขยายธุรกิจไข่ไก่ที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอาจทำให้ลดราคาและกำไร

  • การเพิ่มราคาวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบสัตว์อาจเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้น

  • ความสำคัญของปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศ, สภาพเศรษฐกิจ, และการระบาดของโรคสามารถส่งผลต่อธุรกิจไข่ไก่ได้

  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางภาครัฐเช่น การเพิ่มภาษีหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไข่ไก่อาจมีผลต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจไข่ไก่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่และอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่และการผลิตไข่ เช่น ที่เลี้ยงไก่, ห้องเป็นระเบียง, โรงเรือน จำเป็นต้องพิจารณาในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์เช่น กรงเลี้ยงไก่, อุปกรณ์อาหาร, อุปกรณ์สุขา, ตู้เก็บไข่ เป็นต้น จะเป็นการลงทุนเพื่อการเริ่มต้นการเลี้ยงไก่และการผลิตไข่

 3. วัสดุและอาหารสัตว์ ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุและอาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่, ฟาง, น้ำ, แร่ธาตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของไก่

 4. ค่าจ้างแรงงาน การจ้างงานสำหรับดูแลและเลี้ยงไก่ เช่น การคัดไข่, การดูแลสุขภาพ, การทำความสะอาดกรง เป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ

 5. การตลาดและการโปรโมต การสร้างและดูแลแบรนด์, การโปรโมตผลิตภัณฑ์ไข่ไก่, การจัดทำเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มการรู้จักและการขาย

 6. การวิจัยและพัฒนา การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต, การเพิ่มคุณภาพของไข่, หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 7. ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและระเบียบ การตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และการผลิตไข่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 8. การจัดการบัญชีและธุรกรรมการเงิน การจัดการบัญชี, การจัดการภาษี, การบริหารงบประมาณ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

 9. การสืบทอดความรู้และความชำนาญ การศึกษาและการสืบทอดความรู้ในการเลี้ยงไก่และการผลิตไข่จากผู้รู้และประสบการณ์ผู้มีความชำนาญ

 10. ทุนหมุนเวียนและรายได้ที่คาดหวัง การวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทุนหมุนเวียนในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไข่ไก่

 1. เจ้าของธุรกิจไข่ไก่ เป็นบทบาทหลักในการเป็นเจ้าของธุรกิจและรับผิดชอบในการบริหารงานทั้งหมด เช่น การวางแผนการเลี้ยงไก่, การจัดการการผลิต, การตลาด, การบริหารจัดการทรัพยากร

 2. คารวะเกษตรกร เกษตรกรที่มีหน้าที่ในการเลี้ยงไก่และผลิตไข่ เป็นคนที่ดูแลและดูแลรักษาไก่ในกระบวนการเลี้ยง

 3. พ่อค้า/แม่ค้าขายไข่ ผู้ที่จัดหาไข่จากเกษตรกรหรือผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาด และส่งต่อให้กับผู้บริโภค

 4. ช่างเลี้ยงไก่ คนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลไก่ เช่น การให้อาหาร, การบำรุงสุขภาพ, และการจัดหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับไก่

 5. ผู้บริหารการผลิต คนที่รับผิดชอบในการจัดการกระบวนการผลิตไข่ รวมถึงการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

 6. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการสุขาเกษตร ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงไก่และการผลิตไข่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ

 7. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง เช่น ไข่ไก่เค็ม, ไข่เยื่อ และการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

 8. เจ้าหน้าที่สุขาเกษตร คนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมสุขภาพของไก่ เช่น การป้องกันและควบคุมโรค

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไข่ไก่ ที่ควรรู้

 1. ไก่ไข่ (Egg-laying Hen)

  • ไทย ไก่ที่ใช้ในการผลิตไข่
  • อังกฤษ Egg-laying hen
  • คำอธิบาย ไก่ที่ถูกเลี้ยงขึ้นเพื่อผลิตไข่
 2. กรงไก่ (Chicken Coop)

  • ไทย บริเวณหรือโครงสร้างที่ใช้ในการเลี้ยงไก่
  • อังกฤษ Chicken coop
  • คำอธิบาย พื้นที่ที่ไก่ไข่ถูกเลี้ยงและอาศัยอยู่
 3. อาหารไก่ (Chicken Feed)

  • ไทย อาหารที่ให้แก่ไก่เพื่อเลี้ยง
  • อังกฤษ Chicken feed
  • คำอธิบาย อาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารที่ให้ไก่ไข่เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตไข่
 4. ไข่เค็ม (Salted Eggs)

  • ไทย ไข่ที่ผ่านกระบวนการเค็มเพื่อเพิ่มรสชาติ
  • อังกฤษ Salted eggs
  • คำอธิบาย ไข่ที่ถูกแช่ในน้ำเค็มเพื่อเพิ่มรสชาติและทนกลิ่นของไข่
 5. สูตรอาหาร (Feed Formula)

  • ไทย สูตรผสมอาหารสำหรับไก่ไข่
  • อังกฤษ Feed formula
  • คำอธิบาย ส่วนผสมและปริมาณของสารอาหารที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อให้ไก่ไข่ได้อาหารที่เหมาะสม
 6. การเจริญเติบโต (Growth Promotion)

  • ไทย กระบวนการส่งเสริมการเจริญเติบโตของไก่ไข่
  • อังกฤษ Growth promotion
  • คำอธิบาย การใช้วิธีต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของไก่ไข่
 7. คุณภาพไข่ (Egg Quality)

  • ไทย ลักษณะและคุณภาพของไข่
  • อังกฤษ Egg quality
  • คำอธิบาย ความสมบูรณ์และคุณภาพของไข่ เช่น ขนาด, สี, หน้าตา, รสชาติ
 8. อายุการผลิต (Production Age)

  • ไทย ช่วงเวลาที่ไก่ไข่เริ่มมีการผลิตไข่
  • อังกฤษ Production age
  • คำอธิบาย อายุของไก่ไข่ที่มีการเริ่มผลิตไข่ เป็นช่วงเวลาที่สามารถคาดหวังได้ว่าจะได้รับไข่
 9. การตรวจสอบสุขภาพ (Health Inspection)

  • ไทย กระบวนการตรวจสอบสุขภาพของไก่ไข่
  • อังกฤษ Health inspection
  • คำอธิบาย การตรวจสอบสุขภาพของไก่เพื่อตรวจหาโรคและสภาพที่ไม่พึงประสงค์
 10. การบำรุงสุขภาพไก่ (Chicken Health Maintenance)

  • ไทย กระบวนการดูแลสุขภาพของไก่ไข่
  • อังกฤษ Chicken health maintenance
  • คำอธิบาย การดูแลและบำรุงสุขภาพของไก่ไข่เพื่อรักษาความแข็งแรงและการผลิตที่ดี

จดบริษัท ธุรกิจไข่ไก่ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่น ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนบริษัทว่าชื่อที่คุณเลือกยังไม่ถูกใช้แล้ว

 2. เลือกประเภทของบริษัท ตรงกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้าหุ้นส่วน

 3. เลือกผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม คุณต้องกำหนดผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทในเอกสารทางกฎหมาย

 4. จัดทำสำเนาหลักฐานสำคัญ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการ, สำเนาหนังสือรับรองการเป็นคนไทย, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการที่อยู่ปัจจุบัน, แผนที่ตั้งที่อยู่ของบริษัท

 5. เขียนคำอธิบายกิจการ จัดทำคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัท รวมถึงสินค้าหรือบริการที่คุณจะให้

 6. จ่ายเงินค่าจดทะเบียน ต้องจ่ายเงินค่าจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานจดทะเบียนบริษัท

 7. ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารที่เตรียมไว้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท

 8. รอการอนุมัติ รอการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานจดทะเบียนบริษัท

 9. รับเอกสารจดทะเบียน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเอกสารจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจไข่ไก่ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ทำได้ ภาษีเงินได้นี้จะคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัท และอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและนโยบายที่แต่ละประเทศกำหนด

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าธุรกิจของคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะต้องเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณแล้วส่งเงินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี

 3. อื่นๆ นอกจากภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังอาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีอื่นๆ ที่อาจมีการเสียตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.