อีเว้นท์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจอีเว้นท์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าลงทะเบียนหรือการเข้าชม: อีเว้นท์บางประเภทอาจมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าเข้าชมจากผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่สำคัญสำหรับธุรกิจอีเว้นท์ หากเป็นอีเว้นท์ที่มีชื่อเสียงและเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายกว้าง ๆ ค่าลงทะเบียนอาจสูงขึ้นได้

 2. ผู้สนับสนุน (Sponsorship): บริษัทหรือองค์กรอาจจ่ายเงินเพื่อเป็นผู้สนับสนุนในอีเว้นท์ เพื่อเพิ่มความรู้สึกต่อบริษัทของพวกเขาและเพิ่มโอกาสในการโฆษณาและการติดตามผลกระทบ

 3. พันธมิตรกับผู้ผลิตหรือผู้ขาย: หากอีเว้นท์เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ผู้ผลิตหรือผู้ขายอาจชำระเงินหรือให้ส่วนแบ่งรายได้ในการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาในอีเว้นท์

 4. บูธแสดงสินค้า: ในอีเว้นท์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสินค้าหรือบริการ เช่น งานแสดงสินค้า ค่าเช่าบูธแสดงสินค้าอาจเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

 5. การขายสินค้าและบริการ: หากอีเว้นท์เกี่ยวข้องกับการฝากขายสินค้าหรือบริการ รายได้จะมาจากการขายสินค้าในงาน

 6. ค่าใช้จ่ายของผู้สนับสนุน: หากมีการสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กร อาจมีการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การโฆษณาในอีเว้นท์

 7. ค่าจ้างงานและบริการ: การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์ เช่น บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการดูแลผู้เข้าร่วม เป็นต้น รายได้อาจมาจากค่าบริการนี้

 8. การขายบัตรและสิทธิพิเศษ: การจัดสรรสิทธิพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมเช่น บัตร VIP หรือบัตรเข้าชมพิเศษ สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 9. การจัดการอีเว้นท์เพื่อบริษัทอื่น: ธุรกิจอีเว้นท์อาจได้รับค่าคอนซัลและค่าบริการในการวางแผนและดำเนินงานอีเว้นท์ให้แก่บริษัทอื่น

 10. การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอีเว้นท์: สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอีเว้นท์ เช่น เสื้อยืดหรือสิ่งที่มีโลโก้ของอีเว้นท์ อาจมาเป็นแหล่งรายได้เสริม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจอีเว้นท์

จุดแข็ง Strengths

 • ความคล่องตัวในการปรับตัว: ธุรกิจอีเว้นท์อาจมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการและแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในการจัดงาน

 • ความคล้องกับตลาด: ธุรกิจอีเว้นท์มีความเข้าใจในตลาดและกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด สามารถจัดทำอีเว้นท์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้

 • ความสามารถในการสร้างประสบการณ์: ธุรกิจอีเว้นท์สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าจดจำในผู้เข้าร่วม ทำให้มีความพึงพอใจและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 • ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสถานที่: ธุรกิจอีเว้นท์อาจมีผลกระทบจากสภาพอากาศหรือสถานที่ที่ไม่คาดคิด เช่น ฝนตกหรือปัญหาในการจัดสถานที่

 • ความขาดแคลนทรัพยากร: การจัดอีเว้นท์อาจต้องใช้ทรัพยากรมากมายเช่น บุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดปัญหา

 • ความต่ำของการระบายเสียง: บางครั้งอีเว้นท์อาจมีปัญหาเรื่องเสียงที่ไม่ดี ทำให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ประสบการณ์ไม่ได้ตามที่คาดหวัง

โอกาส Opportunities

 • เติบโตในตลาด: อุตสาหกรรมการจัดอีเว้นท์ยังมีโอกาสในการเติบโตต่อไป เนื่องจากผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ

 • การใช้เทคโนโลยี: การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดอีเว้นท์ เช่น การสตรีมอีเว้นท์ออนไลน์ หรือการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการลงทะเบียน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมได้

อุปสรรค Threats

 • การแข่งขัน: มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมการจัดอีเว้นท์ที่สูง อาจทำให้ต้องพยายามในการเอาชนะคู่แข่ง

 • สถานการณ์เศรษฐกิจ: สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ผู้คนลดการเข้าร่วมกิจกรรมหรืออีเว้นท์

 • ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือกฎหมาย: การเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือกฎหมายเช่น การจำกัดการรวมกลุ่มหรือการจัดทำงานในสถานที่ต่าง ๆ อาจมีผลกระทบต่อการจัดอีเว้นท์

อาชีพ ธุรกิจอีเว้นท์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่: คุณต้องพิจารณาเลือกสถานที่จัดอีเว้นท์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานและกลุ่มเป้าหมายของคุณ การเช่าสถานที่หรือซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่จำเป็น

 2. การโฆษณาและการตลาด: เพื่อให้ผู้คนรู้จักและเข้าร่วมอีเว้นท์ของคุณ คุณจะต้องลงทุนในการโฆษณาและการตลาด เช่น การสร้างเว็บไซต์ การใช้โซเชียลมีเดีย การสร้างวัสดุโฆษณา เป็นต้น

 3. บุคลากร: คุณอาจต้องจ้างบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการอีเว้นท์ ผู้ประสานงาน ทีมงานในวันงาน และบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ

 4. อุปกรณ์และวัสดุ: อาจจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีเว้นท์ เช่น เวที ไฟและเสียง อุปกรณ์การนำเสนอ วัสดุประกอบการจัดอีเว้นท์ เป็นต้น

 5. การจัดอีเว้นท์เอง: ความพิเศษและรายละเอียดที่น่าสนใจในอีเว้นท์จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วม การวางแผนการจัดอีเว้นท์เพื่อให้มีความน่าสนใจและไม่เหมือนใครอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม

 6. การจัดหาสปอนเซอร์หรือพันธมิตร: หากคุณสามารถหาผู้สนับสนุนหรือพันธมิตรในการจัดอีเว้นท์ได้ มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอีเว้นท์

 1. ผู้จัดการอีเว้นท์: คือคนที่รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการ และจัดการทุกรายละเอียดของอีเว้นท์ หน้าที่ของผู้จัดการอีเว้นท์รวมถึงการสร้างแผนการตลาด การประสานงานกับผู้ประสานงานทุกรายละเอียด และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างงาน

 2. ผู้ประสานงาน (Event Coordinator): คือคนที่ช่วยจัดการและประสานงานทุกขั้นตอนของอีเว้นท์ ตั้งแต่การจองสถานที่ การจัดหาอุปกรณ์ การจัดการลูกค้า การติดต่อกับผู้ผลิตและผู้ขาย และการคอยให้คำแนะนำเพื่อให้งานเกิดขึ้นได้ตามที่วางแผน

 3. ผู้ออกแบบกิจกรรม (Event Designer): คือคนที่รับผิดชอบในการออกแบบทุกรายละเอียดในอีเว้นท์ เช่น การออกแบบตกแต่งสถานที่ การจัดวางโต๊ะ การออกแบบระบบเสียงและแสง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความน่าสนใจและให้ความตื่นเต้นในผู้เข้าร่วม

 4. ช่างเสียงและแสง (Audio and Lighting Technician): คือคนที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและจัดการระบบเสียงและแสงในอีเว้นท์ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูง

 5. ผู้สนับสนุน (Sponsorship Manager): คือคนที่มีหน้าที่ค้นหาและจัดการกับผู้สนับสนุนและพันธมิตรที่อาจช่วยให้ธุรกิจอีเว้นท์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรอื่น ๆ

 6. พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Representative): ในกรณีที่มีการติดต่อกับลูกค้าในขณะงาน พนักงานบริการลูกค้ามีหน้าที่ตอบคำถาม ให้ข้อมูล และดูแลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

 7. ผู้สื่อสารสนเทศ (Communication Specialist): คือคนที่รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาโฆษณา การติดต่อสื่อสารและการโปรโมตอีเว้นท์ในสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และสื่อมวลชน

 8. พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Personnel): ในอีเว้นท์ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมมาก ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในงาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจอีเว้นท์ ที่ควรรู้

 1. อีเว้นท์ (Event): การกิจกรรมหรือโอกาสที่เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่รวบรวมคนเพื่อทำกิจกรรมหรือสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ

 2. จัดอีเว้นท์ (Event Management): กระบวนการวางแผน จัดการ และดำเนินงานอีเว้นท์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้าร่วม

 3. ผู้จัดการอีเว้นท์ (Event Manager): คนที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดการ และควบคุมทุกรายละเอียดของอีเว้นท์

 4. ประสบการณ์ผู้เข้าร่วม (Attendee Experience): ประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากอีเว้นท์ รวมถึงความรู้สึก ความตื่นเต้น และความประทับใจ

 5. สถานที่ (Venue): สถานที่ที่ใช้ในการจัดอีเว้นท์ เช่น ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สนามกีฬา เป็นต้น

 6. บูธ (Booth): พื้นที่ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า บริการ หรือข้อมูลในงานแสดงสินค้าหรืออีเว้นท์

 7. โปรแกรม (Program): รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการจัดงานในอีเว้นท์ เช่น ตารางการแสดง บรรยายพิเศษ เป็นต้น

 8. สปอนเซอร์ (Sponsor): บริษัทหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรในอีเว้นท์

 9. การลงทะเบียน (Registration): กระบวนการที่ผู้เข้าร่วมต้องทำเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอีเว้นท์

 10. สื่อสารสนเทศ (Communication Specialist): บุคคลที่รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาและสื่อสารเกี่ยวกับอีเว้นท์ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คนที่สนใจรับทราบข้อมูล

จดบริษัท ธุรกิจอีเว้นท์ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ: กำหนดวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงลักษณะของอีเว้นท์ที่คุณต้องการจัด วางแผนการดำเนินธุรกิจ และกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท

 2. เลือกชื่อบริษัท: เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และสอดคล้องกับธุรกิจอีเว้นท์ของคุณ ตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อตรวจสอบความพร้อมของชื่อ

 3. เลือกประเภทของบริษัท: คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจอีเว้นท์ของคุณ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทมหาชน

 4. เลือกผู้จัดการบริษัท: กำหนดผู้จัดการบริษัทที่จะดูแลดำเนินธุรกิจและบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท

 5. จัดทำเอกสารก่อตั้ง: จัดทำเอกสารก่อตั้งบริษัท รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน และข้อมูลอื่น ๆ

 6. ยื่นคำขอจดทะเบียน: ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พร้อมเอกสารที่จำเป็นตามข้อกำหนด

 7. ได้รับหนังสือสำคัญยืนยัน: เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือสำคัญยืนยันจดทะเบียนบริษัท

 8. จัดหาพื้นที่สำนักงาน: หากคุณต้องการสำนักงานส่วนตัว คุณต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของคุณ

 9. เปิดบัญชีธนาคาร: เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

 10. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี): แล้วแต่ประเภทของธุรกิจอีเว้นท์ของคุณ อาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวและกีฬา

บริษัท ธุรกิจอีเว้นท์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ถ้าธุรกิจอีเว้นท์ของคุณมีรายได้เกินกฎหมายที่กำหนดให้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณจะต้องเสียภาษีเมื่อขายสินค้าหรือบริการ ภาษีนี้จะถูกเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อสินค้าและต้องส่งให้กับหน่วยงานภาษีตามกฎหมายที่ระบุไว้

 2. ภาษีนิติบุคคล: บริษัทอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศเพื่อเสียภาษีต่อรายได้ที่บริษัทได้รับ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax): หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทและมีรายได้จากธุรกิจอีเว้นท์ รายได้นี้อาจถูกนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย

 4. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี: บางประเภทของธุรกิจอีเว้นท์อาจมีการยกเว้นหรือส่วนลดภาษีตามกฎหมาย ในบางที่อาจมีการยกเว้นเมื่อธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแนะนำให้ศึกษากฎหมายท้องถิ่นเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

กาแฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การวางแผนเปิดร้านกาแฟ เปิดร้านกาแฟเล็กๆหน้าบ้าน งบเปิดร้านกาแฟเล็กๆ อยากเปิดคาเฟ่ ต้องทําอะไรบ้าง เปิดคาเฟ่ ลงทุนเท่าไหร่ แผนธุรกิจร้านกาแฟ เปิดร้านกาแฟในหมู่บ้าน ตัวอย่างธุรกิจร้านกาแฟ ออนไลน์

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

กาแฟแฟรนไชส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟรนไชส์ร้านกาแฟ ราคาถูก แฟรนไชส์กาแฟสด ยี่ห้อไหนดี แฟรนไชส์ร้านกาแฟ แฟรนไชส์ ร้านกาแฟ แฟรนไชส์กาแฟ แฟ รน ไช ส์ กาแฟ ชาพะยอม แฟรนไชส์กาแฟ แบบผ่อนชำระ แฟรนไชส์ร้านกาแฟสด ใกล้ฉัน ออนไลน์

เช่าหนังสือ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเช่าหนังสือออนไลน์ ร้านเช่าหนังสือ ผิดกฎหมาย ไหม ขั้น ตอน การเปิดร้านหนังสือ ธุรกิจร้านหนังสือ ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านหนังสือ ข้อดี ของการ เปิด ร้านหนังสือ ข้อมูล ร้านขายหนังสือ

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

เลี้ยงหมู เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ทําฟาร์มหมูกับ cp ฟาร์มหมูขนาดเล็ก โรงเรือนเลี้ยงหมู ต้นทุน ออกแบบฟาร์มหมู การขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มหมู โครงสร้างฟาร์มหมู สัญญา เลี้ยงหมู เบ ทา โก ร ธุรกิจฟาร์มสุกร ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top