แฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว มีรายได้จากอะไรบ้าง

ายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวสามารถมาจากหลายข้อตามกลุ่มของรายได้ที่สร้างมาจากกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ต่อไปนี้คือรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว:

 1. รายได้จากการขายไก่ย่าง: รายได้หลักๆ ของธุรกิจนี้คือจากการขายไก่ย่างในร้านค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจแฟรนไชส์นี้

 2. รายได้จากการขายอาหารเสริม: บางสาขาอาจมีการขายอาหารเสริมเพิ่มเติมนอกจากไก่ย่าง อาทิเช่น สลัด ซุป ฯลฯ เพื่อเสริมความหลากหลายให้กับเมนู

 3. รายได้จากบริการจัดเลี้ยง: บางสาขาอาจมีบริการจัดเลี้ยงสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ร้านไก่ย่างห้าดาวมาให้บริการในงานต่างๆ

 4. รายได้จากการบริการจัดส่ง: บางสาขาอาจมีบริการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหารมากินที่บ้านหรือที่ทำงาน

 5. รายได้จากการขายสินค้าแฟรนไชส์: หากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ อาจมีรายได้จากการเสียค่าธรรมเนียมในการเปิดสาขาใหม่ของแฟรนไชส์

 6. รายได้จากสิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์: หากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ยังได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อและแบรนด์ของแฟรนไชส์ อาจมีรายได้จากการขายสิทธิ์นี้ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดสาขาในพื้นที่ต่างๆ

 7. รายได้จากการจัดแสดงสินค้าและโปรโมชั่น: บางสาขาอาจมีการจัดแสดงสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดและเพิ่มยอดขาย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Strengths (จุดแข็ง):

 • แบรนด์และชื่อเสียง: การเป็นแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงและแบรนด์ที่น่าเชื่อถือสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างความไว้วางใจในตลาด
 • เมนูสำเร็จรูป: มีเมนูที่สำเร็จรูปและเสริมความหลากหลายในการเสนออาหาร ทำให้มีความน่าสนใจและสามารถเปลี่ยนแปลงเมนูตามความต้องการของตลาดได้
 • มาตรฐานและกระบวนการ: มีมาตรฐานและกระบวนการในการทำอาหารที่เป็นสากลที่ช่วยให้รับประกันคุณภาพสินค้าและการบริการที่มีความเสถียรและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • ต้นทุนดำเนินธุรกิจ: มีต้นทุนดำเนินธุรกิจที่คุ้มค่าและมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร

Weaknesses (จุดอ่อน):

 • การบริการลูกค้า: บางสาขาอาจมีปัญหาในการให้บริการลูกค้าที่ไม่ดีเท่ากับสาขาอื่นๆ ทำให้เสียลูกค้าหรือสร้างความไม่พอใจในตลาด
 • การจัดการและบริหารธุรกิจ: อาจมีปัญหาในด้านการบริหารและจัดการที่ไม่ดีทำให้ธุรกิจไม่มีความมั่นคงหรือไม่มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม
 • สภาพแวดล้อมภูมิภาค: บางสาขาอาจต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภูมิภาคที่ซับซ้อนและมีความแข่งขันระดับสูง

Opportunities (โอกาส):

 • การขยายตลาด: มีโอกาสในการขยายตลาดในพื้นที่ใหม่ๆ หรือต่างประเทศที่มีศักยภาพในการเปิดสาขาใหม่
 • การพัฒนาเมนู: มีโอกาสในการพัฒนาเมนูใหม่ๆ หรือการสร้างสินค้าหรือบริการเสริมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 • ความเปลี่ยนแปลงในสังคม: การเปลี่ยนแปลงในสังคมเช่น การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคหรือความสนใจในการรับประทานอาหารสุขภาพ เป็นต้น อาจสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มเติม

Threats (อุปสรรค):

 • คู่แข่ง: ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งตลาดมากในวงกว้าง
 • สภาพเศรษฐกิจ: สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้า
 • สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม: สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อให้สามารถใช้ชื่อและระบบธุรกิจของแฟรนไชส์ได้

 2. ค่าตกแต่งและอุปกรณ์ รวมถึงค่าตกแต่งภายในสำหรับร้านค้า เช่น โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ในการทำอาหาร และอุปกรณ์ในการให้บริการ

 3. วัสดุประกอบ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุประกอบในการทำอาหาร เช่น ไก่ ส่วนผสมในการทำเมนู และวัตถุดิบอื่นๆ

 4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสอนงาน เพื่อให้เจ้าของธุรกิจและพนักงานมีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการตามมาตรฐานของแบรนด์

 5. ค่าโฆษณาและการตลาด พื่อโปรโมตและสร้างความรู้จักในตลาดที่ธุรกิจเปิดใหม่

 6. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ ค่าเช่าที่ต้องจ่ายในการใช้พื้นที่ในการเปิดร้านค้า

 7. ค่าเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการทำธุรกิจในช่วงเริ่มต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการดังนี้:

 1. ผู้ประกอบการ เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ลงทุนในแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวและดำเนินธุรกิจตามคำแนะนำและมาตรฐานของแบรนด์เจ้าของแฟรนไชส์

 2. พนักงานในร้าน ในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวจำเป็นต้องมีพนักงานในร้านค้าที่มีหน้าที่ในการเตรียมอาหาร ให้บริการลูกค้า และดูแลความสะอาดในพื้นที่ร้าน

 3. การตลาดและโฆษณา ความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวขึ้นอยู่กับการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตแบรนด์และดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 4. การจัดการสต็อกสินค้า ควบคุมสต็อกสินค้าเพื่อให้มีสินค้าพร้อมขายและไม่เกิดสูญเสียจากการเก็บรักษาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

 5. การบัญชีและการเงิน ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีการบันทึกบัญชีและการจัดการเรื่องการเงินอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

 6. การควบคุมคุณภาพ ในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว การควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการและในกระบวนการทำอาหาร

 7. การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตและเป็นกำไรในระยะยาว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) – ระบบการให้สิทธิ์ให้บุคคลหรือกลุ่มที่สนใจลงทุนและดำเนินธุรกิจตามแบรนด์เดิม โดยใช้ชื่อและสิทธิบัตรธุรกิจของแบรนด์

 2. ไก่ย่าง (Roast Chicken) – การทำอาหารไก่โดยใช้วิธีการย่าง ซึ่งเป็นเมนูที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

 3. ห้าดาว (Five Stars) – แสดงถึงคุณภาพสูงที่สุดหรือความเป็นเลิศในการบริการหรือสินค้าของร้านค้า

 4. เมนู (Menu) – รายการอาหารที่ร้านค้าเสนอให้ลูกค้าเลือกสั่งซื้อ

 5. ร้านค้าเซลล์ (Sales Outlet) – สถานที่ที่ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวจำหน่ายสินค้าและให้บริการ

 6. บัตรสมาชิก (Membership Card) – บัตรที่มอบให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดเมื่อสั่งซื้ออาหาร

 7. โปรโมชั่น (Promotion) – กิจกรรมหรือการขายส่วนลดที่ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มเมื่อมาใช้บริการหรือซื้อสินค้า

 8. ความสะอาด (Cleanliness) – สภาพแวดล้อมที่สะอาดและเรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

 9. บริการลูกค้า (Customer Service) – การให้บริการที่ดีและประทับใจลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อใจ

 10. ยอดขาย (Sales Volume) – จำนวนเงินที่สะสมจากการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวในช่วงเวลาที่กำหนด

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว ทำอย่างไร

 1. ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น: ต้องศึกษาและเข้าใจกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทและเปิดกิจการในพื้นที่ที่ต้องการ

 2. ระบุชื่อบริษัท: เลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น

 3. จดทะเบียนบริษัท: ต้องเสนอใบสำคัญจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 4. ขอใบอนุญาตธุรกิจ: ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางพื้นที่อาจต้องขอใบอนุญาตธุรกิจเสริม

 5. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น: ต้องเตรียมเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หากมีคู่แข่งหรือให้สัญญากับธุรกิจแม่

 6. เปิดบัญชีธนาคาร: สำหรับรับชำระเงินจากลูกค้าและทำธุรกรรมทางการเงิน

 7. ประกาศสำหรับบริษัท: ประกาศในสำนักงานทะเบียนการค้าหรือหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปิดบริษัท

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax): เป็นภาษีที่บริษัทต้องชำระตามกำหนดของกฎหมายประเทศที่เปิดกิจการ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): เป็นภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ ที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเทศและพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax): บริษัทอาจต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่ที่เปิดกิจการ

 4. อื่นๆ: แต่ละประเทศอาจมีภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

กล้วยตาก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โครงงานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีทํา กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 7-11 สินค้า otop กล้วยตาก กล้วยตากจิราพร กล้วยตากจิราพร ประวัติ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไร่ทับทิมสยาม โรงงานกล้วยตาก ออนไลน์

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

เติมเงิน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สมัครตัวแทนเติมเงินออนไลน์ ทุกระบบ ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ wepay ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ด้วย มือ ถือ แอพเติมเงินออนไลน์ทุกเครือข่าย ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ สมัครตัวแทนเติมเงิน ais ตัวแทน เติมเกม เติมเงิน คน ขาย AIS ออนไลน์

รับดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับดูแลเพจ รายเดือน แพ็คเกจ ดูแลเพจ รับดูแลเพจ facebook ราคาถูก รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ ยิงแอด แอดมินดูแลเพจ เงินเดือน รับดูแลเพจ pantip รับสมัครแอดมินตอบลูกค้า

โรงเรียนสอนภาษา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ เล็กๆ เปิด โรงเรียน สอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ ต้องทําอย่างไร จดทะเบียน โรงเรียน สอนภาษา เปิดสอนพิเศษ ไม่ จดทะเบียน จดทะเบียนโรงเรียนกวดวิชา เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทย ออนไลน์

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top