จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว มีรายได้จากอะไรบ้าง

ายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวสามารถมาจากหลายข้อตามกลุ่มของรายได้ที่สร้างมาจากกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ ต่อไปนี้คือรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว:

 1. รายได้จากการขายไก่ย่าง: รายได้หลักๆ ของธุรกิจนี้คือจากการขายไก่ย่างในร้านค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจแฟรนไชส์นี้

 2. รายได้จากการขายอาหารเสริม: บางสาขาอาจมีการขายอาหารเสริมเพิ่มเติมนอกจากไก่ย่าง อาทิเช่น สลัด ซุป ฯลฯ เพื่อเสริมความหลากหลายให้กับเมนู

 3. รายได้จากบริการจัดเลี้ยง: บางสาขาอาจมีบริการจัดเลี้ยงสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ร้านไก่ย่างห้าดาวมาให้บริการในงานต่างๆ

 4. รายได้จากการบริการจัดส่ง: บางสาขาอาจมีบริการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหารมากินที่บ้านหรือที่ทำงาน

 5. รายได้จากการขายสินค้าแฟรนไชส์: หากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ อาจมีรายได้จากการเสียค่าธรรมเนียมในการเปิดสาขาใหม่ของแฟรนไชส์

 6. รายได้จากสิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์: หากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ยังได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อและแบรนด์ของแฟรนไชส์ อาจมีรายได้จากการขายสิทธิ์นี้ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดสาขาในพื้นที่ต่างๆ

 7. รายได้จากการจัดแสดงสินค้าและโปรโมชั่น: บางสาขาอาจมีการจัดแสดงสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อดึงดูดและเพิ่มยอดขาย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Strengths (จุดแข็ง):

 • แบรนด์และชื่อเสียง: การเป็นแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงและแบรนด์ที่น่าเชื่อถือสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างความไว้วางใจในตลาด
 • เมนูสำเร็จรูป: มีเมนูที่สำเร็จรูปและเสริมความหลากหลายในการเสนออาหาร ทำให้มีความน่าสนใจและสามารถเปลี่ยนแปลงเมนูตามความต้องการของตลาดได้
 • มาตรฐานและกระบวนการ: มีมาตรฐานและกระบวนการในการทำอาหารที่เป็นสากลที่ช่วยให้รับประกันคุณภาพสินค้าและการบริการที่มีความเสถียรและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • ต้นทุนดำเนินธุรกิจ: มีต้นทุนดำเนินธุรกิจที่คุ้มค่าและมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร

Weaknesses (จุดอ่อน):

 • การบริการลูกค้า: บางสาขาอาจมีปัญหาในการให้บริการลูกค้าที่ไม่ดีเท่ากับสาขาอื่นๆ ทำให้เสียลูกค้าหรือสร้างความไม่พอใจในตลาด
 • การจัดการและบริหารธุรกิจ: อาจมีปัญหาในด้านการบริหารและจัดการที่ไม่ดีทำให้ธุรกิจไม่มีความมั่นคงหรือไม่มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม
 • สภาพแวดล้อมภูมิภาค: บางสาขาอาจต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภูมิภาคที่ซับซ้อนและมีความแข่งขันระดับสูง

Opportunities (โอกาส):

 • การขยายตลาด: มีโอกาสในการขยายตลาดในพื้นที่ใหม่ๆ หรือต่างประเทศที่มีศักยภาพในการเปิดสาขาใหม่
 • การพัฒนาเมนู: มีโอกาสในการพัฒนาเมนูใหม่ๆ หรือการสร้างสินค้าหรือบริการเสริมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 • ความเปลี่ยนแปลงในสังคม: การเปลี่ยนแปลงในสังคมเช่น การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคหรือความสนใจในการรับประทานอาหารสุขภาพ เป็นต้น อาจสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มเติม

Threats (อุปสรรค):

 • คู่แข่ง: ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งตลาดมากในวงกว้าง
 • สภาพเศรษฐกิจ: สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้า
 • สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม: สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อให้สามารถใช้ชื่อและระบบธุรกิจของแฟรนไชส์ได้

 2. ค่าตกแต่งและอุปกรณ์ รวมถึงค่าตกแต่งภายในสำหรับร้านค้า เช่น โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ในการทำอาหาร และอุปกรณ์ในการให้บริการ

 3. วัสดุประกอบ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุประกอบในการทำอาหาร เช่น ไก่ ส่วนผสมในการทำเมนู และวัตถุดิบอื่นๆ

 4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสอนงาน เพื่อให้เจ้าของธุรกิจและพนักงานมีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการตามมาตรฐานของแบรนด์

 5. ค่าโฆษณาและการตลาด พื่อโปรโมตและสร้างความรู้จักในตลาดที่ธุรกิจเปิดใหม่

 6. ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ ค่าเช่าที่ต้องจ่ายในการใช้พื้นที่ในการเปิดร้านค้า

 7. ค่าเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการทำธุรกิจในช่วงเริ่มต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการดังนี้:

 1. ผู้ประกอบการ เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ลงทุนในแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวและดำเนินธุรกิจตามคำแนะนำและมาตรฐานของแบรนด์เจ้าของแฟรนไชส์

 2. พนักงานในร้าน ในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวจำเป็นต้องมีพนักงานในร้านค้าที่มีหน้าที่ในการเตรียมอาหาร ให้บริการลูกค้า และดูแลความสะอาดในพื้นที่ร้าน

 3. การตลาดและโฆษณา ความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวขึ้นอยู่กับการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตแบรนด์และดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 4. การจัดการสต็อกสินค้า ควบคุมสต็อกสินค้าเพื่อให้มีสินค้าพร้อมขายและไม่เกิดสูญเสียจากการเก็บรักษาสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

 5. การบัญชีและการเงิน ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีการบันทึกบัญชีและการจัดการเรื่องการเงินอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

 6. การควบคุมคุณภาพ ในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว การควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการและในกระบวนการทำอาหาร

 7. การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตและเป็นกำไรในระยะยาว

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) – ระบบการให้สิทธิ์ให้บุคคลหรือกลุ่มที่สนใจลงทุนและดำเนินธุรกิจตามแบรนด์เดิม โดยใช้ชื่อและสิทธิบัตรธุรกิจของแบรนด์

 2. ไก่ย่าง (Roast Chicken) – การทำอาหารไก่โดยใช้วิธีการย่าง ซึ่งเป็นเมนูที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

 3. ห้าดาว (Five Stars) – แสดงถึงคุณภาพสูงที่สุดหรือความเป็นเลิศในการบริการหรือสินค้าของร้านค้า

 4. เมนู (Menu) – รายการอาหารที่ร้านค้าเสนอให้ลูกค้าเลือกสั่งซื้อ

 5. ร้านค้าเซลล์ (Sales Outlet) – สถานที่ที่ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวจำหน่ายสินค้าและให้บริการ

 6. บัตรสมาชิก (Membership Card) – บัตรที่มอบให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดเมื่อสั่งซื้ออาหาร

 7. โปรโมชั่น (Promotion) – กิจกรรมหรือการขายส่วนลดที่ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มเมื่อมาใช้บริการหรือซื้อสินค้า

 8. ความสะอาด (Cleanliness) – สภาพแวดล้อมที่สะอาดและเรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว

 9. บริการลูกค้า (Customer Service) – การให้บริการที่ดีและประทับใจลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อใจ

 10. ยอดขาย (Sales Volume) – จำนวนเงินที่สะสมจากการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาวในช่วงเวลาที่กำหนด

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว ทำอย่างไร

 1. ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น: ต้องศึกษาและเข้าใจกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทและเปิดกิจการในพื้นที่ที่ต้องการ

 2. ระบุชื่อบริษัท: เลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น

 3. จดทะเบียนบริษัท: ต้องเสนอใบสำคัญจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 4. ขอใบอนุญาตธุรกิจ: ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางพื้นที่อาจต้องขอใบอนุญาตธุรกิจเสริม

 5. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น: ต้องเตรียมเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หากมีคู่แข่งหรือให้สัญญากับธุรกิจแม่

 6. เปิดบัญชีธนาคาร: สำหรับรับชำระเงินจากลูกค้าและทำธุรกรรมทางการเงิน

 7. ประกาศสำหรับบริษัท: ประกาศในสำนักงานทะเบียนการค้าหรือหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปิดบริษัท

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax): เป็นภาษีที่บริษัทต้องชำระตามกำหนดของกฎหมายประเทศที่เปิดกิจการ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): เป็นภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ ที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเทศและพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax): บริษัทอาจต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่ที่เปิดกิจการ

 4. อื่นๆ: แต่ละประเทศอาจมีภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.