จดทะเบียนบริษัท.COM » อาหารเสริม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจอาหารเสริม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งอาจเป็นเม็ดเครื่องดื่ม แคปซูล เม็ดสูตรเม็ด ผงหรือรูปแบบอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมาจากส่วนผสมที่เป็นวิตามิน แร่ธาตุ สารสกัดจากพืช สมุนไพร หรือสารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับสุขภาพ

 2. การทำแบรนด์และการตลาด รายได้ย่อยมาจากการทำแบรนด์และการตลาดเพื่อสร้างความต้องการในผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่อาจเป็นการโฆษณา การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ การจัดโปรโมชั่น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกในผู้บริโภค

 3. การขายออนไลน์และการค้าปลีก การทำธุรกิจอาหารเสริมออนไลน์เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายผ่านทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าสุขภาพก็เป็นทางเลือกที่ดี

 4. การทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารเสริมอาจมีการทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย เช่น ร้านอาหาร เภสัชกร หรือร้านสุขภาพ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณในสถานที่อื่น

 5. การควบคุมต้นทุน รายได้ย่อยยังมาจากการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และการทำธุรกิจทั้งหมด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างกำไรสูงสุด

 6. การแต่งตั้งค่าของผลิตภัณฑ์ บางครั้งการขายอาหารเสริมสามารถเกิดรายได้จากการแต่งตั้งค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น ค่าบริการในการปรับแต่งสูตร รสชาติ หรือลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

 7. การบริการแก่ลูกค้า บริษัทอาหารเสริมที่มีบริการดีและเต็มที่ต่อลูกค้าอาจสร้างความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการคืนสินทรัพย์มากขึ้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจอาหารเสริม

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจอาหารเสริมอาจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูงสุดสำหรับลูกค้า
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน
  • แบรนด์ที่ได้รับความนิยม หากคุณมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและนับถือ จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการตลาดและขายของคุณ
  • ระบบจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง การมีช่องทางจำหน่ายที่สามารถเอื้อต่อการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าได้มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ การขาดทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่อาจทำให้ล้าช้าในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ความพร้อมในการจัดการระบบจัดจำหน่าย ถ้าคุณมีปัญหาในการจัดจำหน่ายหรือการจัดเตรียมสินค้า อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • ค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต ถ้าค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสูง อาจส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลให้ลูกค้ามองหาตัวเลือกที่ถูกกว่า
 3. โอกาส Opportunities 

  • ตลาดอนุรักษ์สุขภาพและการดูแลตัวเอง โอกาสในการขายอาหารเสริมที่ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตัวเองได้สูง เนื่องจากความสำคัญในการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น
  • ตลาดอาหารเสริมที่เป้าหมาย พบว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสูงในการบริโภคอาหารเสริมเช่นผู้ที่ออกกำลังกายหรือคนที่กำลังมีสุขภาพที่ดี
  • การใช้เทคโนโลยีในการตลาด การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียสามารถช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและช่วยในการสร้างความติดตามกับลูกค้าได้
 4. อุปสรรค Threats

  • การแข่งขันที่สูง ตลาดอาหารเสริมมีความแข่งขันที่สูง ซึ่งอาจทำให้ต้องพิจารณาถึงเรื่องราคาและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการขายอาหารเสริมอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  • ความไม่แน่นอนในเชิงเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

อาชีพ ธุรกิจอาหารเสริม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่าสูงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 2. ส่วนประกอบและวัตถุดิบ การซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาหารเสริม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาและจัดเก็บวัตถุดิบ

 3. การผลิตและบรรจุภัณฑ์ การสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมและมีคุณภาพ

 4. การตลาดและการโฆษณา การลงทุนในกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกและความนิยมของแบรนด์ รวมถึงการสร้างและจัดการแคมเปญโฆษณา

 5. ช่องทางจำหน่าย การสร้างและบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายเพื่อให้สินค้ามีความพร้อมจำหน่ายแก่ลูกค้า

 6. การปฏิบัติงานและบุคคลากร การจ้างงานและฝึกอบรมพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและการบริหารธุรกิจ

 7. ค่าใช้จ่ายในด้านการเงินและบัญชี การจัดการบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 8. การได้รับการรับรองและการเป็นประธานทางกฎหมาย การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารเสริม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอาหารเสริม

 1. ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการธุรกิจ ผู้สร้างและจัดการธุรกิจอาหารเสริม เพื่อความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์

 2. ผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่าและประโยชน์สำหรับลูกค้า

 3. ผู้ผลิตและผู้ดูแลกระบวนการผลิต การจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 4. ผู้ตลาดและการโฆษณา การสร้างแบรนด์อาหารเสริมและการพัฒนาแผนการตลาดเพื่อเพิ่มความนิยมและการรับรู้ของผลิตภัณฑ์

 5. ผู้จัดการการขายและการจัดจำหน่าย การวางแผนและบริหารจัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้าในที่ต่างๆ

 6. ผู้ทำงานด้านการเงินและบัญชี การจัดการค่าใช้จ่าย การบริหารการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน

 7. ผู้ทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจอาหารเสริมในระยะยาว

 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและโภชนาการ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุขภาพ

 9. ผู้ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อให้เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจอาหารเสริม ที่ควรรู้

 1. Supplement (อาหารเสริม) – ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สารอาหารเสริม เป็นต้น

 2. Nutrition (โภชนาการ) – แนวทางในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความเจริญเติบโตของร่างกาย

 3. Ingredients (ส่วนประกอบ) – สารประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สารสกัดจากพืช เป็นต้น

 4. Formulation (สูตร) – การผสมผสานสารประกอบต่างๆ เพื่อสร้างสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ

 5. Labeling (ป้ายกำกับ) – ข้อมูลที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น ส่วนประกอบ วิธีใช้ คุณสมบัติ และวิธีเก็บรักษา

 6. Claims (ข้อประกาศ) – ข้อความที่อธิบายคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น “ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันแข็งแรง”

 7. Dosage (ปริมาณที่ใช้) – ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในแต่ละครั้ง

 8. Safety (ความปลอดภัย) – ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการบริโภค

 9. Regulation (กฎระเบียบ) – กฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 10. Health Benefits (ประโยชน์ต่อสุขภาพ) – ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน หรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของผมและเล็บ

จดบริษัท ธุรกิจอาหารเสริม ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 2. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

 3. เตรียมเอกสารต่างๆ คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเช่นหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน, รายชื่อผู้ถือหุ้น, แผนการจัดการบริษัท, และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดตั้ง

 4. ยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณต้องยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและรับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน

 5. จ่ายค่าจดทะเบียนและค่าอื่นๆ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. รับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน หลังจากที่เอกสารถูกตรวจสอบและค่าใช้จ่ายถูกชำระครบถ้วน คุณจะได้รับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้

บริษัท ธุรกิจอาหารเสริม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาภาคส่วน) บริษัทที่มีกำไรต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนด ซึ่งอัตราภาษีเงินได้อาจเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายภาษีประเทศไทย

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์ ถ้าธุรกิจอาหารเสริมมีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากแอลกอฮอล์ อาจต้องเสียภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์

 4. ภาษีอากรสุราที่มีแอลกอฮอล์น้อย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่าที่กำหนด จะต้องเสียภาษีอากรสุราที่มีแอลกอฮอล์น้อยตามอัตราที่กำหนด

 5. อื่นๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีค่าใช้จ่ายหรือภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเสริมเช่น ภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์ หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยสินค้าและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.