รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » อาหารเสริม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจอาหารเสริม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งอาจเป็นเม็ดเครื่องดื่ม แคปซูล เม็ดสูตรเม็ด ผงหรือรูปแบบอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมาจากส่วนผสมที่เป็นวิตามิน แร่ธาตุ สารสกัดจากพืช สมุนไพร หรือสารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับสุขภาพ

 2. การทำแบรนด์และการตลาด รายได้ย่อยมาจากการทำแบรนด์และการตลาดเพื่อสร้างความต้องการในผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่อาจเป็นการโฆษณา การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ การจัดโปรโมชั่น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกในผู้บริโภค

 3. การขายออนไลน์และการค้าปลีก การทำธุรกิจอาหารเสริมออนไลน์เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายผ่านทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าสุขภาพก็เป็นทางเลือกที่ดี

 4. การทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารเสริมอาจมีการทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย เช่น ร้านอาหาร เภสัชกร หรือร้านสุขภาพ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณในสถานที่อื่น

 5. การควบคุมต้นทุน รายได้ย่อยยังมาจากการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และการทำธุรกิจทั้งหมด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างกำไรสูงสุด

 6. การแต่งตั้งค่าของผลิตภัณฑ์ บางครั้งการขายอาหารเสริมสามารถเกิดรายได้จากการแต่งตั้งค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น ค่าบริการในการปรับแต่งสูตร รสชาติ หรือลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

 7. การบริการแก่ลูกค้า บริษัทอาหารเสริมที่มีบริการดีและเต็มที่ต่อลูกค้าอาจสร้างความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการคืนสินทรัพย์มากขึ้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจอาหารเสริม

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจอาหารเสริมอาจมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูงสุดสำหรับลูกค้า
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน
  • แบรนด์ที่ได้รับความนิยม หากคุณมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและนับถือ จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการตลาดและขายของคุณ
  • ระบบจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง การมีช่องทางจำหน่ายที่สามารถเอื้อต่อการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าได้มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ การขาดทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่อาจทำให้ล้าช้าในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ความพร้อมในการจัดการระบบจัดจำหน่าย ถ้าคุณมีปัญหาในการจัดจำหน่ายหรือการจัดเตรียมสินค้า อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • ค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต ถ้าค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสูง อาจส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลให้ลูกค้ามองหาตัวเลือกที่ถูกกว่า
 3. โอกาส Opportunities 

  • ตลาดอนุรักษ์สุขภาพและการดูแลตัวเอง โอกาสในการขายอาหารเสริมที่ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตัวเองได้สูง เนื่องจากความสำคัญในการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น
  • ตลาดอาหารเสริมที่เป้าหมาย พบว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสูงในการบริโภคอาหารเสริมเช่นผู้ที่ออกกำลังกายหรือคนที่กำลังมีสุขภาพที่ดี
  • การใช้เทคโนโลยีในการตลาด การใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียสามารถช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและช่วยในการสร้างความติดตามกับลูกค้าได้
 4. อุปสรรค Threats

  • การแข่งขันที่สูง ตลาดอาหารเสริมมีความแข่งขันที่สูง ซึ่งอาจทำให้ต้องพิจารณาถึงเรื่องราคาและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและการขายอาหารเสริมอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  • ความไม่แน่นอนในเชิงเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

อาชีพ ธุรกิจอาหารเสริม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่าสูงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 2. ส่วนประกอบและวัตถุดิบ การซื้อส่วนประกอบและวัตถุดิบที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาหารเสริม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาและจัดเก็บวัตถุดิบ

 3. การผลิตและบรรจุภัณฑ์ การสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมและมีคุณภาพ

 4. การตลาดและการโฆษณา การลงทุนในกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกและความนิยมของแบรนด์ รวมถึงการสร้างและจัดการแคมเปญโฆษณา

 5. ช่องทางจำหน่าย การสร้างและบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายเพื่อให้สินค้ามีความพร้อมจำหน่ายแก่ลูกค้า

 6. การปฏิบัติงานและบุคคลากร การจ้างงานและฝึกอบรมพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและการบริหารธุรกิจ

 7. ค่าใช้จ่ายในด้านการเงินและบัญชี การจัดการบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 8. การได้รับการรับรองและการเป็นประธานทางกฎหมาย การรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารเสริม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอาหารเสริม

 1. ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการธุรกิจ ผู้สร้างและจัดการธุรกิจอาหารเสริม เพื่อความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์

 2. ผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่าและประโยชน์สำหรับลูกค้า

 3. ผู้ผลิตและผู้ดูแลกระบวนการผลิต การจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 4. ผู้ตลาดและการโฆษณา การสร้างแบรนด์อาหารเสริมและการพัฒนาแผนการตลาดเพื่อเพิ่มความนิยมและการรับรู้ของผลิตภัณฑ์

 5. ผู้จัดการการขายและการจัดจำหน่าย การวางแผนและบริหารจัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้าในที่ต่างๆ

 6. ผู้ทำงานด้านการเงินและบัญชี การจัดการค่าใช้จ่าย การบริหารการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน

 7. ผู้ทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจอาหารเสริมในระยะยาว

 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและโภชนาการ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุขภาพ

 9. ผู้ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อให้เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจอาหารเสริม ที่ควรรู้

 1. Supplement (อาหารเสริม) – ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สารอาหารเสริม เป็นต้น

 2. Nutrition (โภชนาการ) – แนวทางในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความเจริญเติบโตของร่างกาย

 3. Ingredients (ส่วนประกอบ) – สารประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สารสกัดจากพืช เป็นต้น

 4. Formulation (สูตร) – การผสมผสานสารประกอบต่างๆ เพื่อสร้างสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ

 5. Labeling (ป้ายกำกับ) – ข้อมูลที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น ส่วนประกอบ วิธีใช้ คุณสมบัติ และวิธีเก็บรักษา

 6. Claims (ข้อประกาศ) – ข้อความที่อธิบายคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น “ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันแข็งแรง”

 7. Dosage (ปริมาณที่ใช้) – ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในแต่ละครั้ง

 8. Safety (ความปลอดภัย) – ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการบริโภค

 9. Regulation (กฎระเบียบ) – กฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 10. Health Benefits (ประโยชน์ต่อสุขภาพ) – ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน หรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของผมและเล็บ

จดบริษัท ธุรกิจอาหารเสริม ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 2. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

 3. เตรียมเอกสารต่างๆ คุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเช่นหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน, รายชื่อผู้ถือหุ้น, แผนการจัดการบริษัท, และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดตั้ง

 4. ยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณต้องยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและรับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน

 5. จ่ายค่าจดทะเบียนและค่าอื่นๆ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. รับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน หลังจากที่เอกสารถูกตรวจสอบและค่าใช้จ่ายถูกชำระครบถ้วน คุณจะได้รับหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้

บริษัท ธุรกิจอาหารเสริม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาภาคส่วน) บริษัทที่มีกำไรต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนด ซึ่งอัตราภาษีเงินได้อาจเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายภาษีประเทศไทย

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์ ถ้าธุรกิจอาหารเสริมมีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากแอลกอฮอล์ อาจต้องเสียภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์

 4. ภาษีอากรสุราที่มีแอลกอฮอล์น้อย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่าที่กำหนด จะต้องเสียภาษีอากรสุราที่มีแอลกอฮอล์น้อยตามอัตราที่กำหนด

 5. อื่นๆ นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีค่าใช้จ่ายหรือภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเสริมเช่น ภาษีอากรสุราและแอลกอฮอล์ หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยสินค้าและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com