รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » ให้เช่า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจให้เช่า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าเช่า รายได้หลักของธุรกิจให้เช่าคือค่าเช่าที่ลูกค้าจ่ายเพื่อใช้บริการหรือเช่าสิ่งของ อาทิเช่น เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่ารถ เช่าอุปกรณ์ ฯลฯ

 2. ค่ามัดจำ บางครั้งลูกค้าอาจต้องจ่ายค่ามัดจำเพื่อใช้บริการหรือเช่าสิ่งของ และจะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมหรือการเช่า

 3. ค่าบริการเพิ่มเติม การให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเช่า เช่น บริการส่งสินค้า บริการช่างซ่อม ฯลฯ อาจส่งผลให้มีรายได้เพิ่มเติม

 4. ค่าปรับปรุง บางครั้งอาจมีค่าปรับปรุงที่ลูกค้าต้องจ่ายเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการเช่า

 5. ค่าส่วนลด บางครั้งอาจมีการให้ส่วนลดรายได้เพื่อดึงดูดลูกค้าหรือในกรณีการเช่าในระยะยาว

 6. ค่าบริการเสริม บางธุรกิจให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการที่จอดรถ บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งสามารถนำรายได้เพิ่มเติมได้

 7. ค่าบริการอื่นๆ บางครั้งอาจมีค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการให้คำปรึกษา ค่าบริการดูแลลูกค้า ฯลฯ

 8. รายได้จากการสัญญาให้เช่าระยะยาว ในกรณีที่เช่าสิ่งของหรืออสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว อาจมีรายได้จากการสัญญาให้เช่าในระยะเวลานาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจให้เช่า

 1. Strengths (จุดแข็ง) คือคุณสมบัติและประโยชน์ที่ทำให้ธุรกิจของคุณมีความแข็งแกร่งและสามารถเป็นผู้เช่าที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ ตัวอย่างเช่น สถานที่ที่ตั้งที่สะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ ความหลากหลายในการให้บริการ เป็นต้น

 2. Weaknesses (จุดอ่อน) คือคุณสมบัติหรือปัจจัยที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณมีข้อจำกัดหรือปัญหา เช่น ข้อจำกัดทางการเงิน ความไม่เชี่ยวชาญในบางด้าน หรือความไม่มีความสามารถในการแข่งขัน

 3. Opportunities (โอกาส) คือสถานการณ์หรือปัจจัยที่อาจส่งผลให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตและพัฒนา ตัวอย่างเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดและการโฆษณา ตลาดใหม่ที่ยังไม่ถูกเข้าถึง และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในการใช้บริการเช่า

 4. Threats (อุปสรรค) คือสถานการณ์หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือกฎระเบียบ และปัญหาทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ธุรกิจให้เช่า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ที่ดินหรือสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อที่ดินหรือสถานที่ที่เหมาะสำหรับการให้เช่า เช่น ร้านค้า อาคารพาณิชย์ หรือพื้นที่ในการเช่าต้นไม้

 2. ต้นทุนการซื้อหรือเช่าสิ่งของ ต้นทุนในการเช่าหรือซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการให้เช่า เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ที่เช่า หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตและโฆษณาธุรกิจให้เช่า เพื่อดึงดูดลูกค้าและผู้เช่าใหม่

 4. การจัดการและบริการ การเตรียมพร้อมและบริการลูกค้าเช่า ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ การบริการลูกค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น เช่น การจัดทำเว็บไซต์ การจ้างงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจให้เช่า

 1. การจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจให้เช่าอาจเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า อาคารพาณิชย์ ซึ่งต้องการการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินให้ดี

 2. รถเช่า การให้เช่ารถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เช่า

 3. เครื่องมือและอุปกรณ์เช่า การให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องกลึง สายยาง อุปกรณ์ก่อสร้าง และอื่น ๆ

 4. พื้นที่เช่าเพื่อกิจการ การให้เช่าพื้นที่สำหรับกิจการ เช่น ร้านค้า ห้องสำนักงาน ห้องประชุม หรือพื้นที่จัดกิจกรรม

 5. อุปกรณ์แบบเช่า การให้เช่าอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการเวลาใช้งานชั่วคราว เช่น เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์แสดงสินค้า

 6. ธุรกิจร้านอาหารและกาแฟ การให้เช่าพื้นที่ในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ เพื่อให้กับผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว

 7. สถานที่แต่งงานและเชิงกายภาพ การให้เช่าสถานที่สำหรับงานแต่งงาน อีเวนท์พิเศษ หรือศูนย์ออกกำลังกาย

 8. เครื่องปรับอากาศและการจัดงานแสดงสินค้า การให้เช่าเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เพื่องานแสดงสินค้า อีเวนท์ หรือกิจกรรมที่ต้องการการจัดงาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจให้เช่า ที่ควรรู้

 1. สัญญาเช่า (Lease Agreement)

  • ภาษาอังกฤษ Lease Agreement
  • คำอธิบาย เอกสารที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้เช่าทรัพย์สินรายวัน รายเดือน หรือรายปี
 2. การประเมินมูลค่า (Valuation)

  • ภาษาอังกฤษ Valuation
  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือบริการที่มีการเช่า
 3. ค่าเช่า (Rental Fee)

  • ภาษาอังกฤษ Rental Fee
  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์สินในการเช่าใช้
 4. การบำรุงรักษา (Maintenance)

  • ภาษาอังกฤษ Maintenance
  • คำอธิบาย กิจกรรมหรือการดูแลรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สภาพพร้อมใช้งาน
 5. การซ่อมแซม (Repair)

  • ภาษาอังกฤษ Repair
  • คำอธิบาย กระบวนการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีความเสียหายหรือชำรุด
 6. การปรับปรุง (Renovation)

  • ภาษาอังกฤษ Renovation
  • คำอธิบาย กระบวนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือลักษณะของทรัพย์สิน
 7. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

  • ภาษาอังกฤษ Construction Materials
  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงทรัพย์สิน
 8. ต้นทุนการบำรุงรักษา (Maintenance Cost)

  • ภาษาอังกฤษ Maintenance Cost
  • คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
 9. สิทธิการเช่า (Leasehold)

  • ภาษาอังกฤษ Leasehold
  • คำอธิบาย สิทธิที่ผู้เช่ามีในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
 10. ผู้เช่า (Lessee)

  • ภาษาอังกฤษ Lessee
  • คำอธิบาย บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับสิทธิในการเช่าทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สิน

จดบริษัท ธุรกิจให้เช่า ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและตรงตามกฎหมาย.

 2. ลงทุนจดทะเบียน ในการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย และจำเป็นต้องมีผู้ลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคน.

 3. จดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารการจดทะเบียนบริษัทไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พาณิชย์.

 4. สร้างหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อได้รับการจดทะเบียนบริษัทแล้ว จะต้องสร้างหนังสือรับรองการจดทะเบียนเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ.

 5. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทเพื่อรับเงินในการทำธุรกิจ.

 6. ขอสิทธิในการเสียภาษี ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ สถานที่ตั้ง และกฎหมายท้องถิ่น คุณอาจต้องขอสิทธิในการเสียภาษีที่อาจารย์ได้คำแนะนำไป.

 7. เสร็จสิ้นการจดทะเบียนภาษี กระบวนการจดทะเบียนภาษีขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของธุรกิจ.

 8. ขอใบอนุญาตหรือสิทธิในการเช่า ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ บางรายการอาจต้องขอใบอนุญาตหรือสิทธิในการเช่าจากหน่วยงานรัฐบาล.

บริษัท ธุรกิจให้เช่า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีที่บุคคลธรรมดาต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการเช่าต่าง ๆ โดยอาจมีอัตราภาษีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับระดับรายได้.

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทที่มีการเช่าทรัพย์สินอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายประเทศ.

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากธุรกิจให้เช่าเป็นสิ่งก่อสร้างหรือที่ดิน อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น.

 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากการเช่าสินทรัพย์ที่ให้บริการ.

 5. อื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเช่าต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com