แฟรนไชส์กาแฟสด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกาแฟและเครื่องดื่ม นี่เป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด รายได้นี้มาจากการขายกาแฟที่สำรับให้กับลูกค้า รวมถึงเมนูเครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น ชา น้ำผลไม้ ขนมเค้ก และอาหารว่างต่าง ๆ

 2. การขายอาหารเบเกอรี่และขนม ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดมักมีการให้บริการอาหารเบเกอรี่หรือขนมเพื่อให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นที่นิยมและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกิจการ

 3. ค่าบริการแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะเรียกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแฟรนไชส์ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อวัตถุดิบ เครื่องดื่ม และส่วนประกอบอื่น ๆ จากศูนย์กลาง รายได้จากค่าบริการแฟรนไชส์นี้จะไปเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจแฟรนไชส์แม่ของกิจการ

 4. การขายสินค้าสะสมกาแฟ บางแฟรนไชส์อาจมีการขายสินค้าสะสมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เช่น เมล็ดกาแฟสด เครื่องชงกาแฟ แก้วต่าง ๆ และสินค้าของใช้ที่เกี่ยวข้อง

 5. บริการส่งอาหารและกาแฟถึงบ้าน บางธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีบริการส่งอาหารและเครื่องดื่มถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ได้เพิ่มขึ้น

 6. กิจกรรมโปรโมชั่นและเครื่องหมายการค้า การจัดกิจกรรมโปรโมชั่นหรือเครื่องหมายการค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างความจำ impression ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรืออาจมีการจัดกิจกรรมช่วยเสริมความรู้สึกต่อแบรนด์ของบริษัท

 7. อื่นๆ รายได้อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นก็อาจมาจากบริการให้คำแนะนำในการเลือกกาแฟ การจัดอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับกาแฟ หรืออาจมีการจัดงานสัมมนาหรืออีเวนต์เกี่ยวกับกาแฟ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด

จุดแข็ง Strengths 

 1. แบรนด์ที่รู้จัก แฟรนไชส์กาแฟสดมีแบรนด์ที่รู้จักและเชื่อถือ ทำให้มีลูกค้าที่จะมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 2. ระบบดำเนินการ มีระบบและกระบวนการทำงานที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตกาแฟแบบมาตรฐาน
 3. การสนับสนุนและการอบรม ธุรกิจแฟรนไชส์มักจะมีการสนับสนุนและการอบรมที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการและพนักงานเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการหลากหลายสาขาและการสื่อสารระหว่างสาขาอาจทำให้เกิดความยุ่งยาก
 2. การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดกาแฟแฟรนไชส์มีการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้ต้องพิจารณาวิธีการแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า

โอกาส Opportunities 

 1. การขยายตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายตลาดได้ด้วยการเปิดสาขาใหม่ ในพื้นที่ที่ต้องการและที่มีศักยภาพ
 2. การสร้างความสมัครใจให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพ ความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่น กาแฟสู้สาย

อุปสรรค Threats 

 1. การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
 2. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าลดลง

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์มักมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแฟรนไชส์ เช่น ค่าซื้อสิทธิการใช้แบรนด์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 2. ค่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อสถานที่ เช่น ร้านค้า โรงงานผลิต และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการ

 3. ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ

 4. ค่าติดตั้งและการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์และการจัดสถานที่ให้เหมาะสม

 5. ค่าการตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. ค่าพนักงานและการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและการบริหารงานต่าง ๆ ในกิจการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด

 1. เจ้าของกิจการ เป็นบทบาทหลักที่จะดูแลและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดที่สาขาต่าง ๆ ได้รับสิทธิการใช้แบรนด์ และมีหน้าที่ในการจัดการทั้งด้านบริหารและการดำเนินงานประจำวันของสาขา

 2. เชฟและบาริสต้า เชฟและบาริสต้ามีหน้าที่ในการช่วยในการเตรียมและเสิร์ฟกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ ให้กับลูกค้า

 3. ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสาขามีหน้าที่ในการบริหารและดูแลด้านดำเนินงานของสาขา รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายและการดูแลลูกค้าในสาขา

 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและให้บริการกับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและเครื่องดื่ม

 5. ผู้ดูแลการตลาด ผู้ดูแลการตลาดมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อโปรโมตแบรนด์และเสนอโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องการเงิน บัญชี และค่าใช้จ่ายของสาขา

 7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเจ้าของสาขาและบุคลากรในการดำเนินกิจการแบบมาตรฐานของแฟรนไชส์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด ที่ควรรู้

 1. แบรนด์ (Brand) ชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนบริษัท สินค้า หรือบริการ แบรนด์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกและความจำในผู้บริโภค

 2. แฟรนไชส์ (Franchise) การรับสิทธิในการใช้แบรนด์ และระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบของสาขาเครือข่าย

 3. เมนู (Menu) รายการอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทให้บริการในสาขา เมนูเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดลูกค้า

 4. บาริสต้า (Barista) บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ และบริการลูกค้า

 5. สาขา (Branch) สถานที่ที่เปิดร้านและให้บริการกับลูกค้า สาขาเป็นจุดขายและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

 6. คอมมิชชั่น (Commission) ค่าตอบแทนที่เจ้าของสาขาได้รับจากยอดขายในแบบแฟรนไชส์ โดยมักคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ของยอดขาย

 7. กิจกรรมตลาด (Marketing Activities) กิจกรรมที่ใช้ในการโปรโมตแบรนด์และเสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เช่น โปรโมชั่น ส่วนลด เป็นต้น

 8. กาแฟเมล็ด (Coffee Beans) เมล็ดกาแฟที่ใช้ในการคั่วกาแฟ แบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์และที่มาต่าง ๆ ที่มีรสชาติและกลิ่นต่าง ๆ

 9. สิทธิการใช้แบรนด์ (Brand Licensing) การให้สิทธิให้กับธุรกิจอื่นใช้แบรนด์ของคุณเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

 10. อบรมและพัฒนา (Training and Development) กระบวนการให้ความรู้และทักษะให้กับเจ้าของสาขาและบุคลากรในการดำเนินกิจการแบบแฟรนไชส์

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงตามกฎหมายในประเทศของคุณ

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้าห้า

 3. เสนอผู้ถือหุ้น จัดทำสัญญายอมรับข้อตกลงในการลงทุนร่วมกันกับผู้ถือหุ้น รวมถึงจำนวนหุ้นและมูลค่า

 4. จัดทำพระราชบัญญัติบริษัท จัดทำและลงนามในพระราชบัญญัติบริษัท ต้องมีผู้จัดการและผู้อำนวยการบริษัท

 5. บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานประชุมผู้ถือหุ้นและลงทะเบียนในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน (SEC)

 6. จดทะเบียนเข้าสู่ระบบธุรกิจออนไลน์ สมัครสมาชิกและจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

 7. เสนอคำขอจดทะเบียนบริษัท ส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารประกอบ

 8. รับรองเอกสารและการชำระเงิน รับรองเอกสารและการชำระเงินค่าภาษีและค่าบริการในการจดทะเบียน

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขายสินค้าและบริการในธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดอาจทำให้เกิดรายได้ส่วนบุคคล ผู้ประกอบการอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีบริการ ในบางประเทศ การขายสินค้าและบริการอาจต้องเสียภาษีบริการ (VAT) โดยภาษีจะคิดเพิ่มเข้ามากับราคาขาย

 3. ภาษีอากรเงินได้กิจการ บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดต้องเสียภาษีอากรเงินได้กิจการตามรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ อัตราภาษีอากรเงินได้กิจการอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ

 4. ภาษีท้องถิ่น บางพื้นที่อาจเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ส่วนลดภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ บางประเทศอาจมีสิทธิประโยชน์หรือการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดที่อาจช่วยลดภาระภาษี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขนตาปลอม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ผลิตขนตาปลอมแบรนด์ตัวเอง โรงงานผลิตขนตาปลอม ไทย เปิดร้านต่อขนตา ลงทุนเท่าไหร่ โรงงาน ผลิต ขนตา ปลอมญี่ปุ่น แผนธุรกิจร้าน ต่อขนตา เปิดร้านต่อขนตา โรงงานผลิตขนตาปลอม จีน โรงงานผลิตขนตาแม่เหล็ก ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

เพื่อสุขภาพ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ แผนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ แผนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู้ สูงอายุ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง ลงทุน เปิดร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพและความงามมีอะไรบ้าง ออนไลน์

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ!

ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว เอกสาร จดทะเบียน บริษัท การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว จดทะเบียนบริษัท 2 คน

ธุรกิจเล็กๆทําที่บ้าน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจเล็กๆ ลงทุนน้อย ธุรกิจแปลก ใหม่ น่าสนใจ วัยรุ่นสร้างตัว เริ่มจากอะไรดี อยากทําธุรกิจเล็กๆ แต่ไม่มีทุน ออนไลน์

เนอสเซอรี่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจเนอสเซอรี่ อบรมเปิดเนอสเซอรี่ เปิดเนอสเซอรี่ ต้องทําอย่างไรบ้าง เปิดเนอสเซอรี่ ต้องจบอะไร เปิดเนอสเซอรี่ในหมู่บ้าน การขออนุญาต เปิดเนอสเซอรี่ เปิด เนอ ส เซอ รี่ เสียภาษี ออนไลน์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

ส่งออกข้าว เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

บริษัท ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ ราคาข้าวส่งออกต่างประเทศ ข้าวส่งออกต่างประเทศอะไรบ้าง รายชื่อผู้ส่งออกข้าวไทย ส่งออกข้าว 2565 ธุรกิจส่งออกข้าว 10 อันดับผู้ส่งออกข้าวไทย การส่งออกข้าวไทย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top