จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์กาแฟสด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกาแฟและเครื่องดื่ม นี่เป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด รายได้นี้มาจากการขายกาแฟที่สำรับให้กับลูกค้า รวมถึงเมนูเครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น ชา น้ำผลไม้ ขนมเค้ก และอาหารว่างต่าง ๆ

 2. การขายอาหารเบเกอรี่และขนม ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดมักมีการให้บริการอาหารเบเกอรี่หรือขนมเพื่อให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นที่นิยมและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกิจการ

 3. ค่าบริการแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะเรียกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแฟรนไชส์ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อวัตถุดิบ เครื่องดื่ม และส่วนประกอบอื่น ๆ จากศูนย์กลาง รายได้จากค่าบริการแฟรนไชส์นี้จะไปเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจแฟรนไชส์แม่ของกิจการ

 4. การขายสินค้าสะสมกาแฟ บางแฟรนไชส์อาจมีการขายสินค้าสะสมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เช่น เมล็ดกาแฟสด เครื่องชงกาแฟ แก้วต่าง ๆ และสินค้าของใช้ที่เกี่ยวข้อง

 5. บริการส่งอาหารและกาแฟถึงบ้าน บางธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีบริการส่งอาหารและเครื่องดื่มถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ได้เพิ่มขึ้น

 6. กิจกรรมโปรโมชั่นและเครื่องหมายการค้า การจัดกิจกรรมโปรโมชั่นหรือเครื่องหมายการค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างความจำ impression ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรืออาจมีการจัดกิจกรรมช่วยเสริมความรู้สึกต่อแบรนด์ของบริษัท

 7. อื่นๆ รายได้อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นก็อาจมาจากบริการให้คำแนะนำในการเลือกกาแฟ การจัดอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับกาแฟ หรืออาจมีการจัดงานสัมมนาหรืออีเวนต์เกี่ยวกับกาแฟ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด

จุดแข็ง Strengths 

 1. แบรนด์ที่รู้จัก แฟรนไชส์กาแฟสดมีแบรนด์ที่รู้จักและเชื่อถือ ทำให้มีลูกค้าที่จะมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 2. ระบบดำเนินการ มีระบบและกระบวนการทำงานที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตกาแฟแบบมาตรฐาน
 3. การสนับสนุนและการอบรม ธุรกิจแฟรนไชส์มักจะมีการสนับสนุนและการอบรมที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการและพนักงานเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการหลากหลายสาขาและการสื่อสารระหว่างสาขาอาจทำให้เกิดความยุ่งยาก
 2. การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดกาแฟแฟรนไชส์มีการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้ต้องพิจารณาวิธีการแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า

โอกาส Opportunities 

 1. การขยายตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายตลาดได้ด้วยการเปิดสาขาใหม่ ในพื้นที่ที่ต้องการและที่มีศักยภาพ
 2. การสร้างความสมัครใจให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพ ความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่น กาแฟสู้สาย

อุปสรรค Threats 

 1. การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
 2. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าลดลง

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์มักมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแฟรนไชส์ เช่น ค่าซื้อสิทธิการใช้แบรนด์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 2. ค่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อสถานที่ เช่น ร้านค้า โรงงานผลิต และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการ

 3. ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ

 4. ค่าติดตั้งและการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์และการจัดสถานที่ให้เหมาะสม

 5. ค่าการตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. ค่าพนักงานและการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและการบริหารงานต่าง ๆ ในกิจการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด

 1. เจ้าของกิจการ เป็นบทบาทหลักที่จะดูแลและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดที่สาขาต่าง ๆ ได้รับสิทธิการใช้แบรนด์ และมีหน้าที่ในการจัดการทั้งด้านบริหารและการดำเนินงานประจำวันของสาขา

 2. เชฟและบาริสต้า เชฟและบาริสต้ามีหน้าที่ในการช่วยในการเตรียมและเสิร์ฟกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ ให้กับลูกค้า

 3. ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสาขามีหน้าที่ในการบริหารและดูแลด้านดำเนินงานของสาขา รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายและการดูแลลูกค้าในสาขา

 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและให้บริการกับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและเครื่องดื่ม

 5. ผู้ดูแลการตลาด ผู้ดูแลการตลาดมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อโปรโมตแบรนด์และเสนอโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีหน้าที่ในการจัดการเรื่องการเงิน บัญชี และค่าใช้จ่ายของสาขา

 7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเจ้าของสาขาและบุคลากรในการดำเนินกิจการแบบมาตรฐานของแฟรนไชส์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด ที่ควรรู้

 1. แบรนด์ (Brand) ชื่อและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนบริษัท สินค้า หรือบริการ แบรนด์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกและความจำในผู้บริโภค

 2. แฟรนไชส์ (Franchise) การรับสิทธิในการใช้แบรนด์ และระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบของสาขาเครือข่าย

 3. เมนู (Menu) รายการอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทให้บริการในสาขา เมนูเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดลูกค้า

 4. บาริสต้า (Barista) บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ และบริการลูกค้า

 5. สาขา (Branch) สถานที่ที่เปิดร้านและให้บริการกับลูกค้า สาขาเป็นจุดขายและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

 6. คอมมิชชั่น (Commission) ค่าตอบแทนที่เจ้าของสาขาได้รับจากยอดขายในแบบแฟรนไชส์ โดยมักคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ของยอดขาย

 7. กิจกรรมตลาด (Marketing Activities) กิจกรรมที่ใช้ในการโปรโมตแบรนด์และเสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เช่น โปรโมชั่น ส่วนลด เป็นต้น

 8. กาแฟเมล็ด (Coffee Beans) เมล็ดกาแฟที่ใช้ในการคั่วกาแฟ แบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์และที่มาต่าง ๆ ที่มีรสชาติและกลิ่นต่าง ๆ

 9. สิทธิการใช้แบรนด์ (Brand Licensing) การให้สิทธิให้กับธุรกิจอื่นใช้แบรนด์ของคุณเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

 10. อบรมและพัฒนา (Training and Development) กระบวนการให้ความรู้และทักษะให้กับเจ้าของสาขาและบุคลากรในการดำเนินกิจการแบบแฟรนไชส์

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงตามกฎหมายในประเทศของคุณ

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้าห้า

 3. เสนอผู้ถือหุ้น จัดทำสัญญายอมรับข้อตกลงในการลงทุนร่วมกันกับผู้ถือหุ้น รวมถึงจำนวนหุ้นและมูลค่า

 4. จัดทำพระราชบัญญัติบริษัท จัดทำและลงนามในพระราชบัญญัติบริษัท ต้องมีผู้จัดการและผู้อำนวยการบริษัท

 5. บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานประชุมผู้ถือหุ้นและลงทะเบียนในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน (SEC)

 6. จดทะเบียนเข้าสู่ระบบธุรกิจออนไลน์ สมัครสมาชิกและจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

 7. เสนอคำขอจดทะเบียนบริษัท ส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารประกอบ

 8. รับรองเอกสารและการชำระเงิน รับรองเอกสารและการชำระเงินค่าภาษีและค่าบริการในการจดทะเบียน

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขายสินค้าและบริการในธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดอาจทำให้เกิดรายได้ส่วนบุคคล ผู้ประกอบการอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

 2. ภาษีบริการ ในบางประเทศ การขายสินค้าและบริการอาจต้องเสียภาษีบริการ (VAT) โดยภาษีจะคิดเพิ่มเข้ามากับราคาขาย

 3. ภาษีอากรเงินได้กิจการ บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดต้องเสียภาษีอากรเงินได้กิจการตามรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ อัตราภาษีอากรเงินได้กิจการอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ

 4. ภาษีท้องถิ่น บางพื้นที่อาจเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ส่วนลดภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ บางประเทศอาจมีสิทธิประโยชน์หรือการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟสดที่อาจช่วยลดภาระภาษี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.