ไอติมทอด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไอติมทอด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไอติมทอด รายได้หลักมาจากการขายไอติมทอดตราสินค้าของกิจการ ทั้งในรูปแบบหน้าร้านและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น รถเข็น, การจัดกิจกรรมพิเศษ, การจำหน่ายในงานเดินแถว, หรือการจัดร้านไอติมทัวร์

 2. บริการอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนมากกิจการไอติมทอดยังให้บริการเมนูอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น อาหารว่าง, เครื่องดื่ม, หรือของหวานอื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้และช่วยดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ

 3. การบริการเสริม บางธุรกิจไอติมทอดอาจมีการให้บริการเสริมเพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษในร้าน, การสอนทำไอติมทอด, การจัดงานเลี้ยงหรืออีเว้นท์เพื่อสร้างรายได้เสริม

 4. การจัดแคมเปญและโปรโมชั่น บริษัทไอติมทอดอาจเพิ่มรายได้ด้วยการจัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่หรือสร้างความต้องการในสินค้าและบริการของตน

 5. การร่วมมือกับคู่ค้า การทำความร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านเครื่องดื่ม, หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเพิ่มรายได้โดยให้บริการแบบพาร์ทเนอร์เช่น การจัดนิทรรศการหรือเปิดร้านชั่วคราว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไอติมทอด

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คุณภาพและหลากหลายของไอติมทอดอาจเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ
  • การตลาดที่ดี กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มการตระหนักและสร้างความต้องการในตลาด
  • ทีมงานที่ชำนาญ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างไอติมทอดและบริการลูกค้าสามารถเสริมคุณภาพของกิจการได้
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • การควบคุมการผลิต การผลิตไอติมทอดอาจมีความยากลำบากในการควบคุมคุณภาพและปริมาณในสภาพอากาศที่แปรปรวน
  • ความขาดแคลนของวัตถุดิบ ขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำอาจส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อการผลิต
  • ความเข้าใจในตลาด ความเข้าใจลูกค้าและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอาจไม่เพียงพอ
 3. โอกาส Opportunities

  • การขยายตลาด สามารถเปิดสาขาใหม่หรือเปิดร้านในพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มผู้บริโภคใหม่
  • การสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์และเรื่องราวที่น่าสนใจเชื่อมโยงกับสินค้าอาจช่วยสร้างความสนใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า
  • เทรนด์การบริโภคสุขภาพ ความสำคัญในสุขภาพที่เพิ่มขึ้นสามารถเป็นโอกาสในการพัฒนาไอติมทอดที่เติบโตและเหมาะสมกับเทรนด์นี้
 4. อุปสรรค Threats

  • คู่แข่งและการแข่งขัน มีการแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม, อาทิเช่น ร้านกาแฟ ร้านขนม และอื่น ๆ
  • การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของลูกค้าอาจส่งผลให้ต้องปรับปรุงสูตรไอติม
  • เหตุการณ์ธรรมชาติและสภาวะภูมิอากาศ สภาวะภูมิอากาศไม่ที่คาดคิดอาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจถูกรุกราน

อาชีพ ธุรกิจไอติมทอด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุอุปกรณ์ การซื้อวัสดุประกอบไอติมทอด เช่น ไอติมฐาน, ส่วนผสมเพิ่มเติม (ทั้งส่วนผสมในการทำไอติมและทำผิวนอก) และอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น เครื่องทำไอติม, เครื่องทำกรอบ, เครื่องทำน้ำแข็ง ฯลฯ

 2. พื้นที่ การเช่าหรือซื้อพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและจำหน่ายไอติมทอด รวมถึงการตกแต่งพื้นที่ร้าน

 3. การตลาดและโปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายในการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักกับสินค้าและบริการ, รวมถึงโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

 4. บุคลากร ค่าจ้างแรงงานในการผลิต, จำหน่าย, การบริการลูกค้า, และการบริหารงานทั่วไป

 5. การวิจัยและพัฒนา การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสูตรไอติมทอดใหม่, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์

 6. ค่าใช้จ่ายดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ, ค่าส่วนแบ่งร้านเช่า, ค่าเงินเดือน, ค่าเช่าพื้นที่, ฯลฯ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไอติมทอด

 1. ผู้ผลิตไอติม คนที่รับผิดชอบในการผลิตไอติมทอดตามสูตรและกระบวนการที่กำหนดไว้

 2. เชฟ สำหรับธุรกิจไอติมทอดที่มีการสร้างส่วนผสมเพิ่มเติมหรือพิเศษ เชฟจะมีบทบาทในการพัฒนาสูตรและการทำอาหาร

 3. พนักงานทำอาหาร การทำอาหารไอติมทอดต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ไอติมมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 4. บริการลูกค้า คนที่มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่ร้านหรือจุดขาย เช่น การเสิร์ฟไอติม, การให้คำแนะนำ, และการติดต่อกับลูกค้า

 5. การตลาดและโปรโมชั่น ผู้ทำการตลาดจะรับผิดชอบในการสร้างความต้องการในตลาด, การประชาสัมพันธ์สินค้า, และการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการทั้งในด้านการดำเนินการทำไอติมทอดและด้านการเงิน เช่น การจัดการสินค้า, การวางแผนการผลิต, การจัดการการเรียกเก็บเงิน, ฯลฯ

 7. เจ้าของธุรกิจ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไอติมทอดและรับผิดชอบในการวางแผน, การบริหาร, การตลาด, การเงิน, และการพัฒนาธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไอติมทอด ที่ควรรู้

 1. ไอติมทอด (Fried Ice Cream)

  • ไทย ไอติมทอด
  • อังกฤษ Fried Ice Cream
  • คำอธิบาย ไอติมที่ถูกทำให้เป็นรูปและลงไปในน้ำที่อุ่นแล้วทอดในน้ำมันร้อนจนกรอบ
 2. ส่วนผสม (Ingredients)

  • ไทย ส่วนผสม
  • อังกฤษ Ingredients
  • คำอธิบาย วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไอติมทอด เช่น นมข้นหวาน, ผลไม้, ขนมปัง, ซอสต่างๆ
 3. เครื่องปรุง (Flavors)

  • ไทย เครื่องปรุง
  • อังกฤษ Flavors
  • คำอธิบาย รสชาติที่ใช้เพิ่มลงในไอติม เช่น วนิลลา, ชอคโกแลต, สตรอเบอร์รี่
 4. เมนูพิเศษ (Special Menu)

  • ไทย เมนูพิเศษ
  • อังกฤษ Special Menu
  • คำอธิบาย ไอติมทอดที่มีส่วนผสมหรือเครื่องปรุงเพิ่มเติมจากเมนูปกติ
 5. สูตรเฉพาะ (Signature Recipe)

  • ไทย สูตรเฉพาะ
  • อังกฤษ Signature Recipe
  • คำอธิบาย สูตรไอติมทอดที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นความเจริญพันธุ์ของร้าน
 6. ร้านขายไอติม (Ice Cream Parlor)

  • ไทย ร้านขายไอติม
  • อังกฤษ Ice Cream Parlor
  • คำอธิบาย ร้านที่ขายไอติมและอาหารที่เกี่ยวข้อง
 7. เพิ่มความสนุก (Add Fun)

  • ไทย เพิ่มความสนุก
  • อังกฤษ Add Fun
  • คำอธิบาย การเพิ่มประสบการณ์และความสนุกให้กับการทานไอติมทอด
 8. ความสดใหม่ (Freshness)

  • ไทย ความสดใหม่
  • อังกฤษ Freshness
  • คำอธิบาย คุณภาพของไอติมทอดที่สดใหม่และไม่มีสารกันเสีย
 9. เทคนิคการทำไอติม (Ice Cream Techniques)

  • ไทย เทคนิคการทำไอติม
  • อังกฤษ Ice Cream Techniques
  • คำอธิบาย วิธีและเทคนิคในการทำไอติมทอด เช่น การใช้เครื่องทำไอติม, การทำแผ่นไอติมทอด
 10. เครื่องใช้ทำไอติมทอด (Fried Ice Cream Equipment)

  • ไทย เครื่องใช้ทำไอติมทอด
  • อังกฤษ Fried Ice Cream Equipment
  • คำอธิบาย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำไอติมทอด เช่น ชามเย็น, ไม้กรอง, และเครื่องทำน้ำแข็ง

จดบริษัท ธุรกิจไอติมทอด ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจไอติมทอดที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆและไม่ขัดกับกฎหมายท้องถิ่น และชื่อที่ไม่ถูกจองไปแล้ว

 2. ทำการจดทะเบียนบริษัท ส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 3. กำหนดโครงสร้างบริษัท กำหนดโครงสร้างบริษัทเช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วน และกำหนดผู้เกี่ยวข้องในบริษัท เช่น ผู้จัดการ, ผู้ร่วมบริหาร, และผู้ถือหุ้น

 4. ระบุกำหนดการดำเนินกิจการ ระบุกิจการหลักและกิจการรองของธุรกิจไอติมทอด เช่น การผลิตไอติมทอดและการขายของ

 5. ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียม ยื่นเอกสารที่จำเป็นพร้อมกับค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 6. รอการอนุมัติและรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน รอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ธุรกิจ เมื่อได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจไอติมทอดตามที่กำหนด

บริษัท ธุรกิจไอติมทอด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่เสียตามรายได้ที่บริษัทได้รับ มีอัตราภาษีเงินได้บริษัทตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ต่างกันไป บริษัทจะต้องส่งเอกสารการเสียภาษีเงินได้บริษัทแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามกำหนดท้องถิ่น

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าบริษัทธุรกิจไอติมทอดมีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ภาษี VAT เป็นภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

 3. อื่นๆ บริษัทธุรกิจไอติมทอดอาจเสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ภาษีและค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

แบบไม่ต้องลงทุน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจรวยเงียบ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี ทํา ธุรกิจอะไรดี ถึงจะรวย ออนไลน์

ธุรกิจเปิดใหม่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะทําอะไร ธุรกิจแปลก ใหม่ น่าสนใจ ออนไลน์

อินฟลูเอนเซอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

สมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ pantip อินฟลูเอนเซอร์ รายได้ อินฟลูเอนเซอร์ คืออะไร อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องทําไง อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องเรียนอะไร งาน อิน ฟ ลู เอน เซอร์ คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์

youtube shorts เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

youtube shorts สร้างรายได้ วิธีลง youtube shorts  ตั้งค่า YouTube Shorts youtube shorts ปิดยังไง youtube shorts ไม่ขึ้น เงื่อนไข YouTube Short YouTube Shorts คือ ยู ทู ป ช็ อ ต ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

คนรักสุขภาพ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท แนวโน้มธุรกิจสุขภาพในอนาคต ธุรกิจสุขภาพจิต ธุรกิจสุขภาพ คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ แผนธุรกิจ Wellness ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top