จดทะเบียนบริษัท.COM » ไอติมทอด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไอติมทอด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไอติมทอด รายได้หลักมาจากการขายไอติมทอดตราสินค้าของกิจการ ทั้งในรูปแบบหน้าร้านและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น รถเข็น, การจัดกิจกรรมพิเศษ, การจำหน่ายในงานเดินแถว, หรือการจัดร้านไอติมทัวร์

 2. บริการอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนมากกิจการไอติมทอดยังให้บริการเมนูอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น อาหารว่าง, เครื่องดื่ม, หรือของหวานอื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้และช่วยดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ

 3. การบริการเสริม บางธุรกิจไอติมทอดอาจมีการให้บริการเสริมเพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษในร้าน, การสอนทำไอติมทอด, การจัดงานเลี้ยงหรืออีเว้นท์เพื่อสร้างรายได้เสริม

 4. การจัดแคมเปญและโปรโมชั่น บริษัทไอติมทอดอาจเพิ่มรายได้ด้วยการจัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่หรือสร้างความต้องการในสินค้าและบริการของตน

 5. การร่วมมือกับคู่ค้า การทำความร่วมมือกับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านเครื่องดื่ม, หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเพิ่มรายได้โดยให้บริการแบบพาร์ทเนอร์เช่น การจัดนิทรรศการหรือเปิดร้านชั่วคราว

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไอติมทอด

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คุณภาพและหลากหลายของไอติมทอดอาจเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ
  • การตลาดที่ดี กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มการตระหนักและสร้างความต้องการในตลาด
  • ทีมงานที่ชำนาญ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างไอติมทอดและบริการลูกค้าสามารถเสริมคุณภาพของกิจการได้
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • การควบคุมการผลิต การผลิตไอติมทอดอาจมีความยากลำบากในการควบคุมคุณภาพและปริมาณในสภาพอากาศที่แปรปรวน
  • ความขาดแคลนของวัตถุดิบ ขาดแคลนวัตถุดิบหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำอาจส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อการผลิต
  • ความเข้าใจในตลาด ความเข้าใจลูกค้าและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอาจไม่เพียงพอ
 3. โอกาส Opportunities

  • การขยายตลาด สามารถเปิดสาขาใหม่หรือเปิดร้านในพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มผู้บริโภคใหม่
  • การสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์และเรื่องราวที่น่าสนใจเชื่อมโยงกับสินค้าอาจช่วยสร้างความสนใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า
  • เทรนด์การบริโภคสุขภาพ ความสำคัญในสุขภาพที่เพิ่มขึ้นสามารถเป็นโอกาสในการพัฒนาไอติมทอดที่เติบโตและเหมาะสมกับเทรนด์นี้
 4. อุปสรรค Threats

  • คู่แข่งและการแข่งขัน มีการแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม, อาทิเช่น ร้านกาแฟ ร้านขนม และอื่น ๆ
  • การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของลูกค้าอาจส่งผลให้ต้องปรับปรุงสูตรไอติม
  • เหตุการณ์ธรรมชาติและสภาวะภูมิอากาศ สภาวะภูมิอากาศไม่ที่คาดคิดอาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจถูกรุกราน

อาชีพ ธุรกิจไอติมทอด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุอุปกรณ์ การซื้อวัสดุประกอบไอติมทอด เช่น ไอติมฐาน, ส่วนผสมเพิ่มเติม (ทั้งส่วนผสมในการทำไอติมและทำผิวนอก) และอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น เครื่องทำไอติม, เครื่องทำกรอบ, เครื่องทำน้ำแข็ง ฯลฯ

 2. พื้นที่ การเช่าหรือซื้อพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและจำหน่ายไอติมทอด รวมถึงการตกแต่งพื้นที่ร้าน

 3. การตลาดและโปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายในการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักกับสินค้าและบริการ, รวมถึงโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

 4. บุคลากร ค่าจ้างแรงงานในการผลิต, จำหน่าย, การบริการลูกค้า, และการบริหารงานทั่วไป

 5. การวิจัยและพัฒนา การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสูตรไอติมทอดใหม่, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์

 6. ค่าใช้จ่ายดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ, ค่าส่วนแบ่งร้านเช่า, ค่าเงินเดือน, ค่าเช่าพื้นที่, ฯลฯ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไอติมทอด

 1. ผู้ผลิตไอติม คนที่รับผิดชอบในการผลิตไอติมทอดตามสูตรและกระบวนการที่กำหนดไว้

 2. เชฟ สำหรับธุรกิจไอติมทอดที่มีการสร้างส่วนผสมเพิ่มเติมหรือพิเศษ เชฟจะมีบทบาทในการพัฒนาสูตรและการทำอาหาร

 3. พนักงานทำอาหาร การทำอาหารไอติมทอดต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ไอติมมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 4. บริการลูกค้า คนที่มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่ร้านหรือจุดขาย เช่น การเสิร์ฟไอติม, การให้คำแนะนำ, และการติดต่อกับลูกค้า

 5. การตลาดและโปรโมชั่น ผู้ทำการตลาดจะรับผิดชอบในการสร้างความต้องการในตลาด, การประชาสัมพันธ์สินค้า, และการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

 6. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการทั้งในด้านการดำเนินการทำไอติมทอดและด้านการเงิน เช่น การจัดการสินค้า, การวางแผนการผลิต, การจัดการการเรียกเก็บเงิน, ฯลฯ

 7. เจ้าของธุรกิจ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไอติมทอดและรับผิดชอบในการวางแผน, การบริหาร, การตลาด, การเงิน, และการพัฒนาธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไอติมทอด ที่ควรรู้

 1. ไอติมทอด (Fried Ice Cream)

  • ไทย ไอติมทอด
  • อังกฤษ Fried Ice Cream
  • คำอธิบาย ไอติมที่ถูกทำให้เป็นรูปและลงไปในน้ำที่อุ่นแล้วทอดในน้ำมันร้อนจนกรอบ
 2. ส่วนผสม (Ingredients)

  • ไทย ส่วนผสม
  • อังกฤษ Ingredients
  • คำอธิบาย วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไอติมทอด เช่น นมข้นหวาน, ผลไม้, ขนมปัง, ซอสต่างๆ
 3. เครื่องปรุง (Flavors)

  • ไทย เครื่องปรุง
  • อังกฤษ Flavors
  • คำอธิบาย รสชาติที่ใช้เพิ่มลงในไอติม เช่น วนิลลา, ชอคโกแลต, สตรอเบอร์รี่
 4. เมนูพิเศษ (Special Menu)

  • ไทย เมนูพิเศษ
  • อังกฤษ Special Menu
  • คำอธิบาย ไอติมทอดที่มีส่วนผสมหรือเครื่องปรุงเพิ่มเติมจากเมนูปกติ
 5. สูตรเฉพาะ (Signature Recipe)

  • ไทย สูตรเฉพาะ
  • อังกฤษ Signature Recipe
  • คำอธิบาย สูตรไอติมทอดที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นความเจริญพันธุ์ของร้าน
 6. ร้านขายไอติม (Ice Cream Parlor)

  • ไทย ร้านขายไอติม
  • อังกฤษ Ice Cream Parlor
  • คำอธิบาย ร้านที่ขายไอติมและอาหารที่เกี่ยวข้อง
 7. เพิ่มความสนุก (Add Fun)

  • ไทย เพิ่มความสนุก
  • อังกฤษ Add Fun
  • คำอธิบาย การเพิ่มประสบการณ์และความสนุกให้กับการทานไอติมทอด
 8. ความสดใหม่ (Freshness)

  • ไทย ความสดใหม่
  • อังกฤษ Freshness
  • คำอธิบาย คุณภาพของไอติมทอดที่สดใหม่และไม่มีสารกันเสีย
 9. เทคนิคการทำไอติม (Ice Cream Techniques)

  • ไทย เทคนิคการทำไอติม
  • อังกฤษ Ice Cream Techniques
  • คำอธิบาย วิธีและเทคนิคในการทำไอติมทอด เช่น การใช้เครื่องทำไอติม, การทำแผ่นไอติมทอด
 10. เครื่องใช้ทำไอติมทอด (Fried Ice Cream Equipment)

  • ไทย เครื่องใช้ทำไอติมทอด
  • อังกฤษ Fried Ice Cream Equipment
  • คำอธิบาย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทำไอติมทอด เช่น ชามเย็น, ไม้กรอง, และเครื่องทำน้ำแข็ง

จดบริษัท ธุรกิจไอติมทอด ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจไอติมทอดที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆและไม่ขัดกับกฎหมายท้องถิ่น และชื่อที่ไม่ถูกจองไปแล้ว

 2. ทำการจดทะเบียนบริษัท ส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 3. กำหนดโครงสร้างบริษัท กำหนดโครงสร้างบริษัทเช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วน และกำหนดผู้เกี่ยวข้องในบริษัท เช่น ผู้จัดการ, ผู้ร่วมบริหาร, และผู้ถือหุ้น

 4. ระบุกำหนดการดำเนินกิจการ ระบุกิจการหลักและกิจการรองของธุรกิจไอติมทอด เช่น การผลิตไอติมทอดและการขายของ

 5. ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียม ยื่นเอกสารที่จำเป็นพร้อมกับค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 6. รอการอนุมัติและรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน รอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ธุรกิจ เมื่อได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจไอติมทอดตามที่กำหนด

บริษัท ธุรกิจไอติมทอด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่เสียตามรายได้ที่บริษัทได้รับ มีอัตราภาษีเงินได้บริษัทตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ต่างกันไป บริษัทจะต้องส่งเอกสารการเสียภาษีเงินได้บริษัทแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามกำหนดท้องถิ่น

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าบริษัทธุรกิจไอติมทอดมีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ภาษี VAT เป็นภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

 3. อื่นๆ บริษัทธุรกิจไอติมทอดอาจเสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ภาษีและค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.