จดทะเบียนบริษัท.COM » น้ำผลไม้ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจน้ำผลไม้ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายน้ำผลไม้บรรจุภัณฑ์และขวด รายได้หลักมาจากการขายน้ำผลไม้ในบรรจุภัณฑ์หรือขวดที่พร้อมจำหน่ายในตลาด

 2. การส่งออก บางธุรกิจน้ำผลไม้อาจเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า

 3. การจัดจำหน่ายในร้านค้าและศูนย์การค้า การนำน้ำผลไม้ไปจัดจำหน่ายในร้านค้าอาหารสุขภาพหรือศูนย์การค้าช่วยเพิ่มช่องทางการขาย

 4. การจัดทำแพคเกจสินค้าพิเศษ การผลิตน้ำผลไม้ในรูปแบบพิเศษสำหรับงานแสดงสินค้าหรือเหตุการณ์พิเศษที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าสูงขึ้น

 5. การให้บริการน้ำผลไม้ในร้านอาหาร ธุรกิจสามารถทำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารในร้านอาหารของตนหรือความร่วมมือกับร้านอาหารอื่น

 6. การจัดทำรายการโปรโมชั่นและตลาดนิยม การนำน้ำผลไม้มาใช้ในรายการโปรโมชั่นและตลาดนิยมช่วยเพิ่มยอดขาย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจน้ำผลไม้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • คุณภาพสูง ธุรกิจน้ำผลไม้มีคุณภาพสูงและมีรสชาติที่ดีที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้
  • วัตถุดิบคุณภาพ มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
  • การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำผลไม้ในปริมาณมาก
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • การควบคุมการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำผลไม้อาจมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง
  • สูงเพื่อความน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้อาจมีราคาสูงเมื่อเทียบกับน้ำประปาหรือเครื่องดื่มอื่น
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเติบโต ความต้องการในน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพสูงอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีโอกาสสร้างนวัตกรรมในการผลิตน้ำผลไม้เช่นการผสมผสานรสชาติหรือเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขัน ตลาดน้ำผลไม้มีการแข่งขันรุนแรงจากผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและสามารถผลิตน้ำผลไม้ในราคาถูกขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้ลูกค้าย้ายไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น

อาชีพ ธุรกิจน้ำผลไม้ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำผลไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลไม้ที่ใช้ในการผลิตน้ำ, บรรจุภัณฑ์, เครื่องทำน้ำผลไม้, และอุปกรณ์การผลิต เป็นต้น

 2. การตลาดและการโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาธุรกิจ เช่น การสร้างแบรนด์, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น

 3. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและการรับรอง การจดทะเบียนธุรกิจ, รับรองคุณภาพ, และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

 4. การจ้างงาน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงานในส่วนต่าง ๆ เช่น การผลิต, บรรจุภัณฑ์, การตลาด, และการบริหารจัดการ

 5. สถานที่และอาคาร ค่าใช้จ่ายในการสำรองสถานที่ผลิต, อาคารเก็บเครื่องจักร และสำนักงาน

 6. การเปิดธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การจดทะเบียนบริษัท, การสร้างแบรนด์, และการเปิดใช้งาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจน้ำผลไม้

 1. ผลิตผลไม้ การปลูกและผลิตผลไม้ที่ใช้ในการทำน้ำผลไม้ เช่น ผลไม้ส้ม, มะละกอ, แอปเปิ้ล, กล้วย, สาลี่, และผลไม้อื่น ๆ

 2. การแปรรูป อาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้เป็นน้ำผลไม้ โดยการบด, สกัด, และผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อสร้างน้ำผลไม้

 3. การบรรจุภัณฑ์ การออกแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำผลไม้ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าสินค้า

 4. การตลาดและการขาย การจัดการการตลาดและการขายน้ำผลไม้ให้กับผู้บริโภค, ร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงแรม, และกิจการอื่น ๆ

 5. การจัดจำหน่าย การส่งออกและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ในตลาดท้องถิ่นและต่างประเทศ

 6. การนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ การจัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำผลไม้, เครื่องบด, เครื่องผสม, และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 7. การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา การดูแลรักษาและอนุรักษ์ผลไม้ให้มีคุณภาพและความสดใหม่ในกระบวนการผลิตน้ำผลไม้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจน้ำผลไม้ ที่ควรรู้

 1. ผลไม้ (Fruits) ผลไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำผลไม้ เช่น ส้ม, มะละกอ, แอปเปิ้ล, กล้วย, สาลี่ เป็นต้น

 2. น้ำผลไม้ (Fruit Juice) ผลไม้ที่ผ่านกระบวนการบดหรือสกัดมาเพื่อให้ได้น้ำผลไม้ที่รสชาติหวานและหอมหวาน

 3. การแปรรูป (Processing) กระบวนการที่ผลไม้ถูกนำมาบดหรือสกัดเพื่อทำให้เป็นน้ำผลไม้

 4. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) วัสดุหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุน้ำผลไม้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและเพิ่มความน่าสนใจ

 5. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์, การโปรโมต, และการขายน้ำผลไม้ให้กับผู้บริโภค

 6. สินค้าแบรนด์ (Branded Products) น้ำผลไม้ที่ถูกบรรจุในแบรนด์เฉพาะของบริษัท มีการออกแบบและการตลาดเพื่อก้าวสู่ตลาด

 7. การจัดจำหน่าย (Distribution) กระบวนการนำน้ำผลไม้จากโรงงานไปยังจุดขายหรือตลาด

 8. สารกันเสีย (Preservatives) สารที่ใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาความสดของน้ำผลไม้

 9. คุณภาพ (Quality) ความสมบูรณ์ของน้ำผลไม้ที่มีรสชาติและกลิ่นที่ดี, และไม่มีสารกันเสียมากเกินไป

 10. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำผลไม้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

จดบริษัท ธุรกิจน้ำผลไม้ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณต้องตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าชื่อที่คุณเลือกใช้งานได้หรือไม่

 2. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน, และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 3. การจดทะเบียนบริษัท คุณต้องทำการจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังต้องเปิดบัญชีธนาคารและจ่ายค่าจดทะเบียน

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในกรณีที่คุณต้องเสียภาษีกับกรมสรรพากร คุณต้องทำการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 5. เรียกเงินจดทะเบียน ต้องชำระค่าจดทะเบียนและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดบริษัท

 6. ประกาศทางราชการ หลังจากที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการจดบริษัท

 7. ขอใบอนุญาตตามกฎหมาย หากธุรกิจน้ำผลไม้เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่าย คุณอาจต้องขอใบอนุญาตจากกรมควบคุมและตรวจสอบอาหาร

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจเพื่อใช้ในการรับเงินรายได้และจ่ายเงินในธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจน้ำผลไม้ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บริษัทห้างหุ้นส่วน) บริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายและมีเงื่อนไขต่าง ๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจน้ำผลไม้ต้องการขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำผลไม้ อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (บริษัทจำกัด) บริษัทจำกัดอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนด

 4. สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค อาจมีการเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค เช่น ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมหรือค่าน้ำประปา

 5. อื่น ๆ อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำผลไม้ เช่น ภาษีท้องถิ่น, ภาษีอาคารสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.