แว่นตา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแว่นตา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายแว่นตาและเลนส์ การขายแว่นตาและเลนส์เป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจแว่นตา ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแว่นตาที่เหมาะกับความต้องการและสไตล์ของตนได้

 2. การตรวจสอบสายตา บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบสายตาสามารถเรียกค่าบริการจากลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบสภาพสายตาและตรวจวัดการมองเห็น

 3. การทำเลนส์แว่นตาที่กำหนดเอง บางร้านแว่นตาอาจมีการผลิตและทำเลนส์แว่นตาที่กำหนดเองในบริษัท สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเลนส์ที่ทำเอง

 4. บริการซ่อมแซมและปรับแต่ง ร้านแว่นตาอาจให้บริการซ่อมแซมและปรับแต่งแว่นตาเพื่อรักษาความพร้อมใช้งานและสามารถรับรู้ได้ดีที่สุด

 5. ขายอุปกรณ์แว่นตาเสริม อุปกรณ์เสริมแว่นตาเช่น กรอบสำรอง, แว่นตากันแดด, และอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ใช้แว่นตากันรอย

 6. บริการแก้ไขสายตาด้วยการผ่าตัด (Surgery) บางครั้งบริษัทแว่นตาอาจมีความร่วมมือกับแพทย์หรือโรงพยาบาลในการให้บริการผ่าตัดสายตาเพื่อปรับสภาพสายตา

 7. ขายอาหารเสริมสำหรับสายตา บางร้านอาจขายอาหารเสริมที่เน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตา

 8. บริการปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับสายตา บางร้านแว่นตาอาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสายตาและเลือกใช้แว่นตาที่เหมาะสม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแว่นตา

 • จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบสายตาและคำแนะนำในการเลือกแว่นตา
  • ความหลากหลายของสินค้าและแว่นตาให้ลูกค้าเลือก
  • บริการติดตั้งและการจัดส่งที่สะดวกสบาย
  • การติดตามลูกค้าและการดูแลหลังการขายที่ดี
 • จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
  • ความขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำแว่นตา
  • ความยากลำบากในการแข่งขันกับร้านแว่นตาอื่นๆ
 • โอกาส (Opportunities)

  • การเติบโตของตลาดแว่นตาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเสริมสร้างความตระหนักในสุขภาพตา
  • การขายออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่สูงจากร้านแว่นตาอื่นๆ และการขายออนไลน์
  • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและแนวโน้มในการแก้ไขสายตาที่ไม่ใช้แว่นตา

อาชีพ ธุรกิจแว่นตา ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจแว่นตาอาจขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ แต่ละร้านอาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

 1. ร้าน/พื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ ค่าเช่าหรือการซื้อพื้นที่สำหรับร้านค้าแว่นตา ที่ตั้งร้านก็มีผลต่อค่าเช่า

 2. สินค้าและวัตถุดิบ การจัดหาแว่นตาและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแว่นตา

 3. อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์เช่นเครื่องจักรในกระบวนการทำแว่นตา และความต้องการในเครื่องมือสำหรับการทำงาน

 4. บุคลากร ค่าจ้างงานสำหรับการทำแว่นตาและการให้บริการ

 5. การตลาดและโฆษณา การโฆษณาและการตลาดเพื่อเพิ่มการเข้ามาใช้บริการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแว่นตา

ธุรกิจแว่นตาเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายตา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแว่นตา บางอาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. ออปติเชียน คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินความต้องการของลูกค้าในการใช้แว่นตาและเลือกแว่นตาที่เหมาะสม

 2. ออปทอเมตริสต์ คือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายตาและวัดองค์ประกอบต่างๆ ของตาเพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาสายตา

 3. หมอตาสามารถวินิจฉัยและรักษาภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสายตา รวมถึงการผ่าตัดรักษาโรคตา

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแว่นตา ที่ควรรู้

 1. แว่นตา (Glasses) สิ่งที่ใช้ในการป้องกันแสงแดดหรือเพื่อแก้ไขปัญหาการมองเห็น

 2. ตัวแว่น (Frames) โครงสร้างที่ถือแว่นตาและเลนส์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. เลนส์ (Lenses) ส่วนของแว่นตาที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการมองเห็น

 4. ออปติเชียน (Optician) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและช่วยเลือกแว่นตาที่เหมาะสม

 5. ออปทอเมตริสต์ (Optometrist) ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายตาและเลือกแว่นตาที่เหมาะสม

 6. หมอตา (Ophthalmologist) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคตาและการรักษา

 7. เลนส์ทำใหม่ (Custom Lenses) เลนส์ที่ทำให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

 8. ประกันสุขภาพตา (Vision Insurance) ประกันที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการทำแว่นตาและการตรวจสอบสายตา

 9. สายตา (Vision) ความสามารถในการมองเห็นและรับรู้วัตถุรอบตัว

 10. ส่วนลดราคา (Discounts) การลดราคาที่อาจมีให้สำหรับสินค้าแว่นตาหรือบริการตรวจสอบสายตา

จดบริษัท ธุรกิจแว่นตา ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ตัดสินใจเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะกับธุรกิจแว่นตา เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือร้านค้าคนเดียว 

 2. ตั้งชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่น และตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการลงทุน (DBD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำเอกสารเรื่องก่อตั้งบริษัท

  • ทำคำสั่งตั้งสมาชิก (Memorandum of Association) และบันทึกคำเล่น (Articles of Association)
  • กำหนดผู้ก่อตั้งบริษัท
  • กำหนดการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
  • กำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 4. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • หลักฐานการแสดงตนของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาสัญญาซื้อขายหรือเช่าเช่าที่ตั้งสำนักงานบริษัท
 5. จดทะเบียนบริษัท

  • นำเอกสารที่เตรียมไว้มาจดทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการการลงทุน (DBD) หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. ได้รับหมายเลขนิติบุคคล (TAX ID)

  • ให้ผู้ก่อตั้งลงทะเบียนเพื่อได้รับหมายเลขนิติบุคคล (TAX ID) จากกรมสรรพากร

การเสียภาษีของธุรกิจแว่นตา

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากธุรกิจเป็นร้านค้าคนเดียวหรือบริษัทแบบผู้จัดการคนเดียว ผู้ก่อตั้งต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ส่วนบุคคล

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากธุรกิจมีรายได้มากกว่าที่กำหนดโดยกฎหมาย จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามรายได้

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากธุรกิจมีสถานที่ที่ตั้งสำนักงานหรือร้านค้าต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

ในนครสวรรค์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

กินเที่ยวธุรกิจนครสวรรค์ กลุ่ม ขายของ นครสวรรค์ สถาน ที่ ขายของนครสวรรค์ กลุ่ม ธุรกิจ นครสวรรค์ นครสวรรค์ Facebook ขาย ค่ะ ร้อนเงิน นครสวรรค์ ขายค่ะ นครสวรรค์ หางานนครสวรรค์ ออนไลน์

ช่างไม้ รับเหมา ค่าแรง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เริ่ม ต้น รับเหมาก่อสร้าง บัญชี รับเหมาก่อสร้าง excel รับเหมา มือใหม่ งานรับเหมามีอะไรบ้าง เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คนเดียว รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ตัวอย่างบัญชีรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รวย ไหม

ในปั้มน้ํามัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม เปิดปั้ม ปตท แฟรนไชส์ในปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ เปิดปั้ม ปตท ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

เพื่อสุขภาพ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ แผนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ แผนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู้ สูงอายุ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง ลงทุน เปิดร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพและความงามมีอะไรบ้าง ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top