จดทะเบียนบริษัท.COM » แว่นตา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแว่นตา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายแว่นตาและเลนส์ การขายแว่นตาและเลนส์เป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจแว่นตา ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแว่นตาที่เหมาะกับความต้องการและสไตล์ของตนได้

 2. การตรวจสอบสายตา บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบสายตาสามารถเรียกค่าบริการจากลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบสภาพสายตาและตรวจวัดการมองเห็น

 3. การทำเลนส์แว่นตาที่กำหนดเอง บางร้านแว่นตาอาจมีการผลิตและทำเลนส์แว่นตาที่กำหนดเองในบริษัท สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเลนส์ที่ทำเอง

 4. บริการซ่อมแซมและปรับแต่ง ร้านแว่นตาอาจให้บริการซ่อมแซมและปรับแต่งแว่นตาเพื่อรักษาความพร้อมใช้งานและสามารถรับรู้ได้ดีที่สุด

 5. ขายอุปกรณ์แว่นตาเสริม อุปกรณ์เสริมแว่นตาเช่น กรอบสำรอง, แว่นตากันแดด, และอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ใช้แว่นตากันรอย

 6. บริการแก้ไขสายตาด้วยการผ่าตัด (Surgery) บางครั้งบริษัทแว่นตาอาจมีความร่วมมือกับแพทย์หรือโรงพยาบาลในการให้บริการผ่าตัดสายตาเพื่อปรับสภาพสายตา

 7. ขายอาหารเสริมสำหรับสายตา บางร้านอาจขายอาหารเสริมที่เน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตา

 8. บริการปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับสายตา บางร้านแว่นตาอาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสายตาและเลือกใช้แว่นตาที่เหมาะสม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแว่นตา

 • จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบสายตาและคำแนะนำในการเลือกแว่นตา
  • ความหลากหลายของสินค้าและแว่นตาให้ลูกค้าเลือก
  • บริการติดตั้งและการจัดส่งที่สะดวกสบาย
  • การติดตามลูกค้าและการดูแลหลังการขายที่ดี
 • จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
  • ความขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำแว่นตา
  • ความยากลำบากในการแข่งขันกับร้านแว่นตาอื่นๆ
 • โอกาส (Opportunities)

  • การเติบโตของตลาดแว่นตาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเสริมสร้างความตระหนักในสุขภาพตา
  • การขายออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่สูงจากร้านแว่นตาอื่นๆ และการขายออนไลน์
  • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและแนวโน้มในการแก้ไขสายตาที่ไม่ใช้แว่นตา

อาชีพ ธุรกิจแว่นตา ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจแว่นตาอาจขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจ แต่ละร้านอาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

 1. ร้าน/พื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ ค่าเช่าหรือการซื้อพื้นที่สำหรับร้านค้าแว่นตา ที่ตั้งร้านก็มีผลต่อค่าเช่า

 2. สินค้าและวัตถุดิบ การจัดหาแว่นตาและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแว่นตา

 3. อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์เช่นเครื่องจักรในกระบวนการทำแว่นตา และความต้องการในเครื่องมือสำหรับการทำงาน

 4. บุคลากร ค่าจ้างงานสำหรับการทำแว่นตาและการให้บริการ

 5. การตลาดและโฆษณา การโฆษณาและการตลาดเพื่อเพิ่มการเข้ามาใช้บริการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแว่นตา

ธุรกิจแว่นตาเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายตา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแว่นตา บางอาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. ออปติเชียน คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินความต้องการของลูกค้าในการใช้แว่นตาและเลือกแว่นตาที่เหมาะสม

 2. ออปทอเมตริสต์ คือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายตาและวัดองค์ประกอบต่างๆ ของตาเพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาสายตา

 3. หมอตาสามารถวินิจฉัยและรักษาภาวะทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสายตา รวมถึงการผ่าตัดรักษาโรคตา

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแว่นตา ที่ควรรู้

 1. แว่นตา (Glasses) สิ่งที่ใช้ในการป้องกันแสงแดดหรือเพื่อแก้ไขปัญหาการมองเห็น

 2. ตัวแว่น (Frames) โครงสร้างที่ถือแว่นตาและเลนส์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 3. เลนส์ (Lenses) ส่วนของแว่นตาที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการมองเห็น

 4. ออปติเชียน (Optician) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและช่วยเลือกแว่นตาที่เหมาะสม

 5. ออปทอเมตริสต์ (Optometrist) ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายตาและเลือกแว่นตาที่เหมาะสม

 6. หมอตา (Ophthalmologist) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคตาและการรักษา

 7. เลนส์ทำใหม่ (Custom Lenses) เลนส์ที่ทำให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

 8. ประกันสุขภาพตา (Vision Insurance) ประกันที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการทำแว่นตาและการตรวจสอบสายตา

 9. สายตา (Vision) ความสามารถในการมองเห็นและรับรู้วัตถุรอบตัว

 10. ส่วนลดราคา (Discounts) การลดราคาที่อาจมีให้สำหรับสินค้าแว่นตาหรือบริการตรวจสอบสายตา

จดบริษัท ธุรกิจแว่นตา ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ตัดสินใจเลือกประเภทของกิจการที่เหมาะกับธุรกิจแว่นตา เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือร้านค้าคนเดียว 

 2. ตั้งชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่น และตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการลงทุน (DBD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำเอกสารเรื่องก่อตั้งบริษัท

  • ทำคำสั่งตั้งสมาชิก (Memorandum of Association) และบันทึกคำเล่น (Articles of Association)
  • กำหนดผู้ก่อตั้งบริษัท
  • กำหนดการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
  • กำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 4. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • หลักฐานการแสดงตนของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้ง
  • สำเนาสัญญาซื้อขายหรือเช่าเช่าที่ตั้งสำนักงานบริษัท
 5. จดทะเบียนบริษัท

  • นำเอกสารที่เตรียมไว้มาจดทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการการลงทุน (DBD) หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. ได้รับหมายเลขนิติบุคคล (TAX ID)

  • ให้ผู้ก่อตั้งลงทะเบียนเพื่อได้รับหมายเลขนิติบุคคล (TAX ID) จากกรมสรรพากร

การเสียภาษีของธุรกิจแว่นตา

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากธุรกิจเป็นร้านค้าคนเดียวหรือบริษัทแบบผู้จัดการคนเดียว ผู้ก่อตั้งต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ส่วนบุคคล

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากธุรกิจมีรายได้มากกว่าที่กำหนดโดยกฎหมาย จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามรายได้

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากธุรกิจมีสถานที่ที่ตั้งสำนักงานหรือร้านค้าต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.