จดทะเบียนบริษัท.COM » ไก่ย่าง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไก่ย่าง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไก่ย่าง 

  • รายได้หลักของธุรกิจมาจากการขายไก่ย่างให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงรายได้จากเมนูและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ไก่ย่างออนไลน์หรือที่ร้านค้า
 2. เมนูอื่น ๆ

  • หากธุรกิจของคุณมีเมนูเสริมที่นอกเมนูไก่ย่าง เช่น อาหารเสริม, อาหารทานเล่น, หรือเครื่องดื่ม รายได้จากเมนูเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้น
 3. การจัดงานเลี้ยงและอีเวนต์ 

  • การให้บริการจัดงานเลี้ยงหรืออีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับไก่ย่าง เช่น งานบุญ, งานเลี้ยง, งานแต่งงาน สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้
 4. การส่งอาหาร 

  • การให้บริการส่งอาหารไก่ย่างถึงที่ที่ลูกค้าต้องการ ผ่านระบบส่งอาหารหรือแพลตฟอร์มส่งอาหารออนไลน์ เช่น GrabFood, Line Man เป็นต้น
 5. สินค้าและอุปกรณ์ 

  • การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น เครื่องดื่ม, เครื่องปรุงรส, เสื้อผ้า, อุปกรณ์การครัว สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้
 6. บริการในร้าน 

  • การให้บริการเสิร์ฟลูกค้าที่ร้านค้า เช่น บริการนั่งทานในร้าน, บริการเติมเครื่องดื่ม, บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนู เป็นต้น
 7. เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 

  • การขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย เช่น การรับออร์เดอร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 8. โปรโมชั่นและส่วนลด

  • การจัดโปรโมชั่นพิเศษหรือให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดลูกค้า อาจส่งผลให้มีการเพิ่มรายได้ชั่วคราว
 9. บริการส่งถึงที่

  • การให้บริการส่งอาหารไปถึงที่ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและไกล้ร้าน
 10. เพิ่มมูลค่าผ่านการบริการพิเศษ

  • การให้บริการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่น บริการจัดส่งที่รวดเร็ว, การทำแพ็คเกจพิเศษ, บริการออกแบบเมนูเฉพาะ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไก่ย่าง

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ความรู้และความชำนาญ คุณมีความเชี่ยวชาญในการทำไก่ย่างและสูตรอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
  • คุณภาพและรสชาติ ไก่ย่างของคุณมีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพสูง ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก
  • สถานที่ที่เหมาะสม ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกและเข้าถึงง่ายสำหรับลูกค้า
  • บริการลูกค้า คุณให้บริการลูกค้าที่ดีและเป็นมิตร ทำให้ลูกค้ารู้สึกอยู่ในบรรยากาศที่ดี
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ขาดความหลากหลายในเมนู เมนูไก่ย่างอาจจะมีความจำเจ และขาดความหลากหลายในการเลือกเมนู
  • พื้นที่จำกัด ร้านค้าของคุณอาจมีพื้นที่จำกัด อาจจะไม่สามารถรองรับจำนวนลูกค้าที่มากพร้อมกันได้
  • ความขาดแคลนบุคลากร การดูแลและการทำอาหารอาจขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
 3. โอกาส Opportunities

  • การเติบโตของตลาด ธุรกิจอาหารออนไลน์และการส่งอาหารกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่อเสนอเมนูไก่ย่างแก่ลูกค้า
  • การพัฒนาเมนูใหม่ คุณสามารถพัฒนาเมนูใหม่หรือเพิ่มเมนูเสริมเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
  • การตลาดและโฆษณา สามารถใช้โซเชียลมีเดียและแคมเปญโฆษณาเพื่อเพิ่มการรู้จักและกำลังซื้อของลูกค้า
 4. อุปสรรค Threats

  • คู่แข่ง มีร้านค้าอื่นที่ขายไก่ย่างและอาหารอร่อยใกล้เคียง ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาด
  • สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการใช้จ่ายของลูกค้า
  • ปัญหาการจัดการ ความขาดแคลนบุคลากรและปัญหาด้านการจัดการอาจส่งผลต่อคุณภาพและบริการของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจไก่ย่าง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุอุปกรณ์

  • ไก่ ต้องซื้อไก่ที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมสำหรับการย่าง
  • วัสดุประกอบอาหาร เช่น เครื่องปรุงรส, ซอส, ผักผลไม้ เป็นต้น
  • อุปกรณ์การทำอาหาร เช่น เครื่องย่างไก่, เตาย่าง, กระทะ เป็นต้น
 2. พื้นที่

  • การเช่าหรือจัดหาพื้นที่สำหรับร้านค้าหรือจุดขายไก่ย่าง ควรเลือกสถานที่ที่มีความเข้าถึงง่ายและมีความหนาแน่นของลูกค้าสูง
 3. การตลาดและโฆษณา

  • การสร้างและออกแบบแพ็คเกจ ต้องใช้เงินในการออกแบบและพิมพ์แพ็คเกจสินค้าเพื่อสร้างแบรนด์และดึงดูดความสนใจของลูกค้า
  • โฆษณาและการตลาด เงินในการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการรู้จักและกำลังซื้อของลูกค้า
 4. บุคลากร

  • การจ้างงานพนักงาน หากต้องการให้บริการที่มีคุณภาพต้องมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมอาหารและให้บริการ
 5. การประกอบธุรกิจ

  • การจัดการและการดูแลธุรกิจในระหว่างที่ดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าพื้นที่, ค่าส่วนลดในการซื้อวัสดุอุปกรณ์, ค่าบริการด้านการตลาด เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไก่ย่าง

 1. เชฟ

  • เชฟเป็นบทบาทที่สำคัญในการเตรียมอาหาร ธุรกิจไก่ย่างต้องมีเชฟที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมไก่ย่างและเมนูที่เกี่ยวข้อง
 2. พนักงานทำอาหาร 

  • พนักงานทำอาหารเป็นผู้ช่วยเชฟในการเตรียมอาหาร และการทำไก่ย่างตามแบบฉบับที่กำหนด
 3. บริกร 

  • บริกรเป็นคนที่ให้บริการลูกค้าในร้าน คอยรับออร์เดอร์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม และดูแลความพอใจของลูกค้า
 4. ผู้จัดการร้าน

  • ผู้จัดการร้านรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านค้าทั้งหมด รวมถึงการวางแผนการดำเนินธุรกิจ การจัดการทรัพยากร และการสร้างกลยุทธ์การตลาด
 5. ผู้ดูแลการเช่าพื้นที่

  • หากมีการเช่าพื้นที่สำหรับร้านค้า ผู้ดูแลการเช่าพื้นที่จะรับผิดชอบในการจัดการสัญญาเช่า และการควบคุมสถานที่
 6. ผู้จัดการการตลาด

  • ผู้จัดการการตลาดมีหน้าที่วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เช่น การโฆษณา การสร้างแคมเปญ เป็นต้น
 7. พนักงานบริการลูกค้า

  • พนักงานบริการลูกค้าให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพอใจและคืนความไว้วางใจ
 8. พนักงานที่ดูแลความสะอาด

  • ธุรกิจอาหารต้องมีความสะอาดและมีมาตรฐานสุขอนามัย พนักงานที่ดูแลความสะอาดจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสะอาดในพื้นที่ร้าน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไก่ย่าง ที่ควรรู้

 1. ไก่ย่าง (Grilled Chicken)

  • ไทย ไก่ที่ถูกย่างหรือปรุงด้วยความร้อน ทำให้มีรสชาติและกลิ่นหอมของเนื้อไก่
 2. เมนูพิเศษ (Special Menu)

  • ไทย รายการอาหารที่มีความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ในร้านค้า
 3. แพ็คเกจ (Package)

  • ไทย ชุดสินค้าหรือบริการที่รวมกันเป็นชุดเดียว มักมีราคาที่ดีกว่าการซื้อแยก
 4. สูตรอาหาร (Recipe)

  • ไทย ขั้นตอนและส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร
 5. บริการส่งถึงที่ (Delivery Service)

  • ไทย การให้บริการส่งอาหารถึงที่ที่ลูกค้าต้องการ
 6. การจัดเตรียมอาหาร (Food Preparation)

  • ไทย กระบวนการเตรียมและปรุงอาหารก่อนนำสู่ขั้นตอนการทำอาหาร
 7. พนักงานบริการลูกค้า (Customer Service Staff)

  • ไทย บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการและเข้าสังคมกับลูกค้าในร้านค้า
 8. โฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing)

  • ไทย กิจกรรมที่ใช้เพื่อโปรโมตและสร้างความตระหนักกับลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจ
 9. เตาย่าง (Grill)

  • ไทย เครื่องใช้ที่ใช้ในการย่างอาหารด้วยความร้อน ในกรณีธุรกิจไก่ย่างคือเครื่องย่างไก่
 10. พิธีการบริการลูกค้า (Customer Service Etiquette)

  • ไทย วิธีการและมารยาทในการให้บริการและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีความสุภาพและเรียบร้อย

จดบริษัท ธุรกิจไก่ย่าง ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท

  • คุณจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น
 2. การเลือกชื่อบริษัท

  • คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ยังไม่ถูกใช้งานและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่น
 3. การเสนอแผนการทำธุรกิจ

  • คุณจะต้องเสนอแผนธุรกิจที่อธิบายวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร รายละเอียดการดำเนินงาน เป้าหมายธุรกิจ เป็นต้น
 4. การจัดทำเอกสารของบริษัท

  • ต้องจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น บันทึกข้อตกลงสมาชิก, สัญญาเช่าสถานที่, แผนการทำธุรกิจ เป็นต้น
 5. การเสนอบัญชีและรายงานการเงิน

  • คุณจะต้องเสนอบัญชีและรายงานการเงินของบริษัทเพื่อตรวจสอบความเสถียรของธุรกิจและการเงิน
 6. การจดทะเบียนในหน่วยงานท้องถิ่น

  • คุณจะต้องยื่นเอกสารและคำขอการจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท
 7. การรับรองนิติบุคคล

  • เมื่อเอกสารได้รับการรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่น บริษัทจะได้รับสถานะนิติบุคคล
 8. การเสนอคำขอที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

  • คำขอจดทะเบียนบริษัทจะต้องยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษสำหรับประเทศที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจไก่ย่าง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • หากคุณมีรายได้จากการทำธุรกิจไก่ย่างในลักษณะบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

  • หากคุณเป็นผู้จัดจ้างที่จ่ายเงินแก่บุคคลอื่น คุณอาจต้องหักภาษีไปส่งให้เจ้าของรายได้ตามอัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนด
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)

  • ภาษีมูลค่าเพิ่มอาจมีการเรียกเก็บกับการขายสินค้าและบริการ ค่าอาหารไก่ย่างอาจถูกนำมาคำนวณในภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ภาษีสรรพากรอื่น ๆ (Other Taxes)

  • อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจไก่ย่าง เช่น ภาษีอาคารสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีเจ้าของทรัพย์สิน เป็นต้น
 5. อื่น ๆ (Local Taxes and Fees)

  • มีอาจารย์ภาควิชาที่อาจมีส่วนร่วมมาช่วยตอบคำถามของคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่คุณตั้งบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.