สุขภาพ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจสุขภาพ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการทางการแพทย์ การให้บริการการรักษาโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจสุขภาพประจำตัว เช่น ค่าตรวจเลือด การทำ X-ray การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับค่าตอบแทน

 2. ค่าบริการทางสาธารณสุข การให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การทำคลินิกทางสาธารณสุข เป็นต้น

 3. สินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ การขายยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ยาอาหารเสริม วิตามิน อุปกรณ์การออกกำลังกาย เป็นต้น

 4. ค่าบริการทางสปาและสวนสุขภาพ การให้บริการสปา การนวด การทำหน้ากากผิวหน้า การให้บริการดูแลผิวพรรณ การให้บริการฟิตเนส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 5. ค่าบริการทางจิตสุขและการสร้างสรรค์ การให้บริการการปรึกษาจิตเวช การให้คำปรึกษาในด้านจิตใจ การนำเสนอกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต เป็นต้น

 6. ค่าบริการทางสุขภาพอื่น ๆ การให้บริการด้านสุขภาพที่ไม่ได้อยู่ในหมวดต่าง ๆ ด้านบน เช่น การให้บริการเครื่องสำอาง เครื่องสำอางทางการแพทย์ การให้บริการทางกายภาพบำบัด เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจสุขภาพ

จุดแข็ง Strengths 

 • ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ธุรกิจสุขภาพอาจมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพที่สูง เช่น แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา

 • ความหลากหลายในการให้บริการ ธุรกิจสุขภาพอาจมีการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพที่หลากหลาย เช่น คลินิกทางสาธารณสุข, การนวด, การให้บริการทางจิตสุข เป็นต้น

 • ความได้เปรียบในสภาวะตลาด หากธุรกิจสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม อาจสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจสุขภาพอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในด้านการจ้างงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และการดำเนินการทางการแพทย์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สูง

 • ความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษา บางครั้งอาจมีความล่าช้าในการวินิจฉัยโรคและการรักษาเนื่องจากประสบการณ์ของแพทย์หรือจำนวนบุคลากรที่จำกัด

 • ความขาดแคลนในบุคลากร ธุรกิจสุขภาพอาจมีความยากที่จะหาบุคลากรทางการแพทย์และสายงานสุขภาพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอต่อความต้องการ

โอกาส Opportunities 

 • ความต้องการในการดูแลสุขภาพ มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในเรื่องการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพทั่วไป

 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการแพทย์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้

 • การสร้างความตำหนิเพื่อนานกับการรักษาโรคทางการแพทย์ มีแนวโน้มที่คนจะมีการใช้วิธีการรักษาและดูแลสุขภาพที่เป็นธรรมชาติและทางเลือก เช่น การใช้ยาจากสมุนไพร การฝึกซ้อมทางกายภาพ เป็นต้น

อุปสรรค Threats 

 • คู่แข่งในตลาด อาจมีคู่แข่งทางธุรกิจสุขภาพที่มีการให้บริการที่คุณภาพและราคาแข่งขัน

 • ข้อจำกัดในการแพทย์และกฎหมาย ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของแพทย์และกฎหมายในด้านสุขภาพอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินและสุขภาพ นโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านสุขภาพที่อาจมีผลต่อการชำระเงินในการรักษาโรค

อาชีพ ธุรกิจสุขภาพ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ ค่าเช่าหรือการซื้อสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการสุขภาพ เช่น คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น เครื่องมือตรวจสอบสุขภาพ, เครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย

 3. บุคลากรทางการแพทย์และสายงานสุขภาพ การจ้างงานแพทย์, พยาบาล, จิตแพทย์ และบุคลากรทางสุขภาพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการ

 4. การตลาดและโปรโมชั่น การสร้างและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้ผู้คนรู้จักและใช้บริการของธุรกิจสุขภาพ

 5. การพัฒนาแพทย์และบุคลากร การให้การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์และสายงานสุขภาพ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

 6. เทคโนโลยีและระบบ IT การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วย, การใช้เทคโนโลยีในการทำนายและวินิจฉัยโรค

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสุขภาพ

 1. แพทย์และพยาบาล แพทย์และพยาบาลเป็นผู้ให้บริการด้านการวินิจฉัยโรค รักษาโรค และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

 2. จิตแพทย์และจิตเวช จิตแพทย์และจิตเวชช่วยให้คำปรึกษาและการรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

 3. นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดช่วยในการฟื้นฟูร่างกายและการฟื้นฟูฟังก์ชันของร่างกายหลังจากการบาดเจ็บหรือการรักษา

 4. โภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและการเลือกปลูกภายในเชิงสุขภาพ

 5. เทคนิคการแพทย์ ผู้ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ที่ช่วยในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเชิงทางห้องปฏิบัติการ

 6. นักโภชนาการและการออกกำลังกาย ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพโดยใช้การออกกำลังกายและโภชนาการ

 7. นักกายภาพประกันสุขภาพ ผู้ให้คำแนะนำในการวางแผนสุขภาพและสร้างแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจสุขภาพ ที่ควรรู้

 1. สุขภาพ (Health) คือสภาวะทั้งร่างกายและจิตใจที่มีความเป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 2. โภชนาการ (Nutrition) การบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของร่างกาย

 3. การออกกำลังกาย (Exercise) กิจกรรมทางกายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย

 4. การนวด (Massage) การใช้กำลังมือหรืออุปกรณ์เพื่อนวดร่างกายเพื่อการผ่อนคลายและสมดุลของร่างกาย

 5. การพยาบาลสุขภาพ (Healthcare) บริการการดูแลสุขภาพตามความต้องการของบุคคล

 6. การสอนโยคะ (Yoga Instruction) การสอนกิจกรรมการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพจิตและร่างกาย

 7. การจัดการความเครียด (Stress Management) กระบวนการในการจัดการกับสภาวะความเครียดเพื่อสร้างความสมดุลและความผ่อนคลาย

 8. โภชนาการกีฬา (Sports Nutrition) การวางแผนโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในกีฬาและการออกกำลังกาย

 9. การเสริมสร้างร่างกาย (Bodybuilding) กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกาย

 10. สปา (Spa) สถานที่หรือบริการการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการผ่อนคลายและความเป็นผ่อนคลายของร่างกายและจิตใจ

จดบริษัท ธุรกิจสุขภาพ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ, ศึกษาตลาดและการแข่งขัน, กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า, และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมาย

 3. ลงทะเบียนบริษัท ส่งใบลงทะเบียนบริษัทและเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในประเทศไทยคือ กรมการค้า

 4. ก่อตั้งสถานที่ทำงาน จัดหาสถานที่ทำงานตามความเหมาะสมและตามกฎหมาย เช่น สำหรับบริษัทสุขภาพอาจจะเป็นคลินิกหรือสถานพยาบาล

 5. รับรองความเหมาะสมสำหรับกิจการ รับรองใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตการประกอบกิจการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข

 6. จัดทำเอกสารธุรกิจ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจ, ใบสมัครอนุญาต, สัญญา, และเอกสารทางการเงิน

 7. จัดหาทรัพยากรบุคคล จ้างงานคนที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ตามเป้าหมาย

 8. จัดการการเงิน ติดตั้งระบบบัญชีและการเงิน เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นอย่างถูกต้อง

 9. การตลาดและโฆษณา วางแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อเปิดตลาดและเพิ่มความรู้จ

บริษัท ธุรกิจสุขภาพ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทมีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือมากกว่า ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนี้ได้รับเงินได้จากกิจการ

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทจะต้องหักเงินภาษีในการจ่ายเงินได้ตามอัตราภาษีที่กำหนด แล้วส่งเงินภาษีที่หักให้แก่หน่วยงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทที่มีธุรกิจสุขภาพบางประเภทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ

 5. อื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสุขภาพ เช่น ภาษีพิสัย, ภาษีส่วนหนึ่งที่ดิน, ภาษีสุขประกันสังคม และอื่น ๆ อีกมากมายขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

คลินิกทันตกรรม เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ เปิดคลินิกทันตกรรม pantip คอร์ส เปิดคลินิก ทันต กรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิกใช้เงินเท่าไหร่ แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม

เลี้ยงปูนา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ต้นทุนการเลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนา มือใหม่ เลี้ยงปูนากี่เดือนได้ขาย เลี้ยงปูนา ขายที่ไหน ข้อเสียของการเลี้ยงปูนา ราคาปูนา เลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนาในบ่อปูน ออนไลน์

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ!

ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว เอกสาร จดทะเบียน บริษัท การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว จดทะเบียนบริษัท 2 คน

ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์ เปิดร้านคอมพิวเตอร์ ลงทุนเท่าไหร่ 10 อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์ งานด้านคอมพิวเตอร์ งานหน้าคอม ทํา ที่บ้าน เปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

บริษัททําความสะอาด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แนวโน้มธุรกิจทําความสะอาด ตัวอย่าง แผนธุรกิจบริการ ทำความ สะอาด เปิดบริษัทแม่บ้าน ธุรกิจทําความสะอาด แฟ รน ไช ส์ บริษัท ทำความ สะอาด เริ่ม ต้น ธุรกิจแม่บ้าน เริ่ม ต้น การทำธุรกิจ ทำความ สะอาด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top