จดทะเบียนบริษัท.COM » สุขภาพ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจสุขภาพ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการทางการแพทย์ การให้บริการการรักษาโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจสุขภาพประจำตัว เช่น ค่าตรวจเลือด การทำ X-ray การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับค่าตอบแทน

 2. ค่าบริการทางสาธารณสุข การให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเช่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การทำคลินิกทางสาธารณสุข เป็นต้น

 3. สินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ การขายยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น ยาอาหารเสริม วิตามิน อุปกรณ์การออกกำลังกาย เป็นต้น

 4. ค่าบริการทางสปาและสวนสุขภาพ การให้บริการสปา การนวด การทำหน้ากากผิวหน้า การให้บริการดูแลผิวพรรณ การให้บริการฟิตเนส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 5. ค่าบริการทางจิตสุขและการสร้างสรรค์ การให้บริการการปรึกษาจิตเวช การให้คำปรึกษาในด้านจิตใจ การนำเสนอกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต เป็นต้น

 6. ค่าบริการทางสุขภาพอื่น ๆ การให้บริการด้านสุขภาพที่ไม่ได้อยู่ในหมวดต่าง ๆ ด้านบน เช่น การให้บริการเครื่องสำอาง เครื่องสำอางทางการแพทย์ การให้บริการทางกายภาพบำบัด เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจสุขภาพ

จุดแข็ง Strengths 

 • ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ธุรกิจสุขภาพอาจมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพที่สูง เช่น แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา

 • ความหลากหลายในการให้บริการ ธุรกิจสุขภาพอาจมีการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพที่หลากหลาย เช่น คลินิกทางสาธารณสุข, การนวด, การให้บริการทางจิตสุข เป็นต้น

 • ความได้เปรียบในสภาวะตลาด หากธุรกิจสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม อาจสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจสุขภาพอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในด้านการจ้างงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และการดำเนินการทางการแพทย์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สูง

 • ความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษา บางครั้งอาจมีความล่าช้าในการวินิจฉัยโรคและการรักษาเนื่องจากประสบการณ์ของแพทย์หรือจำนวนบุคลากรที่จำกัด

 • ความขาดแคลนในบุคลากร ธุรกิจสุขภาพอาจมีความยากที่จะหาบุคลากรทางการแพทย์และสายงานสุขภาพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากพอต่อความต้องการ

โอกาส Opportunities 

 • ความต้องการในการดูแลสุขภาพ มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในเรื่องการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพทั่วไป

 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการแพทย์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้

 • การสร้างความตำหนิเพื่อนานกับการรักษาโรคทางการแพทย์ มีแนวโน้มที่คนจะมีการใช้วิธีการรักษาและดูแลสุขภาพที่เป็นธรรมชาติและทางเลือก เช่น การใช้ยาจากสมุนไพร การฝึกซ้อมทางกายภาพ เป็นต้น

อุปสรรค Threats 

 • คู่แข่งในตลาด อาจมีคู่แข่งทางธุรกิจสุขภาพที่มีการให้บริการที่คุณภาพและราคาแข่งขัน

 • ข้อจำกัดในการแพทย์และกฎหมาย ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของแพทย์และกฎหมายในด้านสุขภาพอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินและสุขภาพ นโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงและนโยบายด้านสุขภาพที่อาจมีผลต่อการชำระเงินในการรักษาโรค

อาชีพ ธุรกิจสุขภาพ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ ค่าเช่าหรือการซื้อสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการสุขภาพ เช่น คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น เครื่องมือตรวจสอบสุขภาพ, เครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย

 3. บุคลากรทางการแพทย์และสายงานสุขภาพ การจ้างงานแพทย์, พยาบาล, จิตแพทย์ และบุคลากรทางสุขภาพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการ

 4. การตลาดและโปรโมชั่น การสร้างและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้ผู้คนรู้จักและใช้บริการของธุรกิจสุขภาพ

 5. การพัฒนาแพทย์และบุคลากร การให้การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์และสายงานสุขภาพ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ

 6. เทคโนโลยีและระบบ IT การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วย, การใช้เทคโนโลยีในการทำนายและวินิจฉัยโรค

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสุขภาพ

 1. แพทย์และพยาบาล แพทย์และพยาบาลเป็นผู้ให้บริการด้านการวินิจฉัยโรค รักษาโรค และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

 2. จิตแพทย์และจิตเวช จิตแพทย์และจิตเวชช่วยให้คำปรึกษาและการรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

 3. นักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดช่วยในการฟื้นฟูร่างกายและการฟื้นฟูฟังก์ชันของร่างกายหลังจากการบาดเจ็บหรือการรักษา

 4. โภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและการเลือกปลูกภายในเชิงสุขภาพ

 5. เทคนิคการแพทย์ ผู้ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ที่ช่วยในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเชิงทางห้องปฏิบัติการ

 6. นักโภชนาการและการออกกำลังกาย ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพโดยใช้การออกกำลังกายและโภชนาการ

 7. นักกายภาพประกันสุขภาพ ผู้ให้คำแนะนำในการวางแผนสุขภาพและสร้างแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจสุขภาพ ที่ควรรู้

 1. สุขภาพ (Health) คือสภาวะทั้งร่างกายและจิตใจที่มีความเป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 2. โภชนาการ (Nutrition) การบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของร่างกาย

 3. การออกกำลังกาย (Exercise) กิจกรรมทางกายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย

 4. การนวด (Massage) การใช้กำลังมือหรืออุปกรณ์เพื่อนวดร่างกายเพื่อการผ่อนคลายและสมดุลของร่างกาย

 5. การพยาบาลสุขภาพ (Healthcare) บริการการดูแลสุขภาพตามความต้องการของบุคคล

 6. การสอนโยคะ (Yoga Instruction) การสอนกิจกรรมการออกกำลังกายแบบโยคะเพื่อสุขภาพจิตและร่างกาย

 7. การจัดการความเครียด (Stress Management) กระบวนการในการจัดการกับสภาวะความเครียดเพื่อสร้างความสมดุลและความผ่อนคลาย

 8. โภชนาการกีฬา (Sports Nutrition) การวางแผนโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในกีฬาและการออกกำลังกาย

 9. การเสริมสร้างร่างกาย (Bodybuilding) กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกาย

 10. สปา (Spa) สถานที่หรือบริการการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการผ่อนคลายและความเป็นผ่อนคลายของร่างกายและจิตใจ

จดบริษัท ธุรกิจสุขภาพ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ, ศึกษาตลาดและการแข่งขัน, กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า, และกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมาย

 3. ลงทะเบียนบริษัท ส่งใบลงทะเบียนบริษัทและเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในประเทศไทยคือ กรมการค้า

 4. ก่อตั้งสถานที่ทำงาน จัดหาสถานที่ทำงานตามความเหมาะสมและตามกฎหมาย เช่น สำหรับบริษัทสุขภาพอาจจะเป็นคลินิกหรือสถานพยาบาล

 5. รับรองความเหมาะสมสำหรับกิจการ รับรองใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตการประกอบกิจการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข

 6. จัดทำเอกสารธุรกิจ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจ, ใบสมัครอนุญาต, สัญญา, และเอกสารทางการเงิน

 7. จัดหาทรัพยากรบุคคล จ้างงานคนที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ตามเป้าหมาย

 8. จัดการการเงิน ติดตั้งระบบบัญชีและการเงิน เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นอย่างถูกต้อง

 9. การตลาดและโฆษณา วางแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อเปิดตลาดและเพิ่มความรู้จ

บริษัท ธุรกิจสุขภาพ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทมีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือมากกว่า ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนี้ได้รับเงินได้จากกิจการ

 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทจะต้องหักเงินภาษีในการจ่ายเงินได้ตามอัตราภาษีที่กำหนด แล้วส่งเงินภาษีที่หักให้แก่หน่วยงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทที่มีธุรกิจสุขภาพบางประเภทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ

 5. อื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสุขภาพ เช่น ภาษีพิสัย, ภาษีส่วนหนึ่งที่ดิน, ภาษีสุขประกันสังคม และอื่น ๆ อีกมากมายขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.