จดทะเบียนบริษัท.COM » เบเกอรี่โฮมเมด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โฮมเมด รายได้หลักของธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดเป็นเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ถูกทำขึ้นมาที่บ้าน อาจเป็นเค้ก ขนมปัง พาย ขนมครก คุ้กกี้ หรือของหวานอื่นๆ ที่มีสูตรเฉพาะที่ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อไปใช้บริโภคหรือใช้ในงานต่างๆ

 2. รายได้จากการสั่งทำเบเกอรี่ตามคำขอ บริษัทเบเกอรี่โฮมเมดอาจมีรายได้จากการรับสั่งทำเบเกอรี่ตามคำขอจากลูกค้า โดยลูกค้าสามารถระบุรูปแบบและส่วนประกอบต่างๆ ของเบเกอรี่ที่ต้องการเพื่อให้บริษัททำให้ตรงตามความต้องการ

 3. รายได้จากการจัดอบรมหรือคอร์สเรียน บริษัทเบเกอรี่โฮมเมดอาจมีรายได้จากการจัดอบรมหรือคอร์สเรียนในการทำเบเกอรี่เพื่อสอนให้คนที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำขนม

 4. รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์และวัตถุดิบ บริษัทเบเกอรี่โฮมเมดอาจมีรายได้จากการขายอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่ เช่น แป้ง น้ำตาล ไข่ ครีมและวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในการทำเบเกอรี่

 5. รายได้จากกิจกรรมเสริม บริษัทเบเกอรี่โฮมเมดอาจมีรายได้จากกิจกรรมเสริม เช่น จัดงานนมัสการ อบรมหรือเปิดสอนให้คนอื่นทำเบเกอรี่ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด พร้อมคำอธิบาย

การวิเคราะห์ SWOT คือการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจหรือองค์กร ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมและมีความก้าวหน้า

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • คุณภาพสินค้าที่สูง และมีส่วนผสมที่ควบคุมได้ในการผลิต
  • การสร้างแบรนด์และลูกค้าที่มีความภักดี
  • ความสามารถในการปรับปรุงสูตรสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • กำลังการผลิตที่จำกัด ส่งผลให้มีจำนวนสินค้าที่น้อยในการเสนอขาย
  • สามารถพบเจอปัญหาในการควบคุมคุณภาพสินค้าเมื่อมีการขยายธุรกิจ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเนื้อเกินของของเบเกอรี่โฮมเมดยังคงมีโอกาสในการเติบโต
  • สามารถทำการตลาดออนไลน์เพื่อเปิดตลาดให้กับลูกค้าที่แพร่หลายขึ้น
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจเบเกอรี่อื่นๆ และสินค้าอาหารที่คล้ายคลึงกัน
  • สภาพความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าที่สามารถกระทำเป็นอันตรายต่อธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด

อาชีพ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ใช้เงินลงทุนอะไร

ลงทุนในธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของธุรกิจที่ต้องการสร้าง ลงทุนหลักๆ สามารถครอบคลุมด้วยข้อดังนี้

 1. สถานที่ ต้องการลงทุนในการเช่าหรือซื้อสถานที่ทำเบเกอรี่ เช่น อาคารหรือพื้นที่ในการผลิตสินค้า

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ ต้องการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เตาอบ เครื่องปั่น และอุปกรณ์ในการตกแต่งสินค้า

 3. วัตถุดิบและส่วนประกอบ ต้องการลงทุนในการซื้อวัตถุดิบและส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการทำเบเกอรี่

 4. การตลาดและโฆษณา ต้องการลงทุนในการตลาดและโฆษณาสินค้า เพื่อให้สินค้าเบเกอรี่โฮมเมดมีการเผยแพร่และเปิดตัวให้กับลูกค้า

 5. พนักงานและการฝึกอบรม ต้องการลงทุนในการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงานที่มีทักษะในการทำเบเกอรี่ และให้บริการที่มีคุณภาพ

 6. ระบบบัญชีและการเงิน ต้องการลงทุนในระบบบัญชีและการเงินที่มีความถูกต้องและเป็นระบบ

 7. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการทำโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด

ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำเบเกอรี่และอาหาร อาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกได้แก่

 1. ผู้ผลิตเบเกอรี่ ผู้ที่มีทักษะในการทำเบเกอรี่และสามารถผลิตสินค้าเบเกอรี่ที่มีคุณภาพและความอร่อยเพื่อจำหน่ายในตลาด

 2. พ่อครัว/เชฟ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเบเกอรี่และสามารถสร้างสูตรใหม่หรือนำเสนอเมนูเบเกอรี่ที่น่าสนใจ

 3. เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเปิดธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดและสามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า

 4. อาจารย์/วิทยากรเบเกอรี่ ผู้ที่มีความรู้และทักษะในการทำเบเกอรี่และสามารถสอนให้คนอื่นเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทำเบเกอรี่

 5. ผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ ผู้ที่สนใจเปิดร้านค้าเบเกอรี่โฮมเมดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำขึ้นที่บ้าน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ที่ควรรู้

 1. เบเกอรี่ (Bakery) – อาหารหวานที่ทำจากแป้งและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง เช่น ขนมปัง พาย คุ้กกี้ พิซซ่า และเค้ก

 2. ขนมปัง (Bread) – อาหารที่ทำจากแป้ง น้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อบและสามารถบริโภคได้โดยตรง

 3. เค้ก (Cake) – ขนมหวานที่มีขนาดใหญ่และมักมีการตกแต่งที่สวยงาม มักใช้ในงานฉลองหรือเทศกาล

 4. พาย (Pie) – อาหารที่มีฟอกในกล่องแป้ง มักมีไส้สำหรับผลไม้ น้ำตาล หรือเนื้อสัตว์

 5. ครีม (Cream) – ส่วนผสมที่ทำจากน้ำตาลและน้ำ ที่ใช้ในการทำครีมเบเกอรี่และอาหารหวาน

 6. คุ้กกี้ (Cookies) – ขนมเบื้องล่างที่มักเป็นรูปทรงกลมและแห้ง มักมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล ไข่ และเนย

 7. ขนมครก (Muffin) – ขนมเบื้องล่างที่มักเป็นรูปทรงกลมและมีการคลุกเคล้าของผลไม้ ถั่ว หรือส่วนผสมอื่นๆ

 8. อบ (Baking) – กระบวนการทำอาหารโดยใช้ความร้อนจากเตา เช่น อบเบเกอรี่

 9. การผลิต (Production) – กระบวนการทำสินค้าใหม่ๆ หรือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับเบเกอรี่โฮมเมด

 10. พนักงาน (Employee) – บุคคลที่ได้รับค่าจ้างทำงานในบริษัท รวมถึงพนักงานที่ทำงานในการผลิตเบเกอรี่

จดบริษัท ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ทำอย่างไร

ในกระบวนการจดบริษัทเบเกอรี่โฮมเมด นักลงทุนจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท คิดค้นและเลือกชื่อบริษัทที่ตรงกับธุรกิจและยังไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น

 2. ลงทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด

 3. ก่อตั้งธุรกิจ ก่อตั้งบริษัท ตามกฎหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้

 4. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. สร้างแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

 6. ซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตเบเกอรี่ และสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิต

 7. จ้างงานและฝึกอบรม จ้างงานพนักงานที่มีความสามารถในการทำเบเกอรี่ และฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะในการทำเบเกอรี่

 8. ทดลองผลิตและส่งออกสินค้า ทดลองผลิตเบเกอรี่และตรวจสอบคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ

บริษัท ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมดมีการเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการทำธุรกิจในประเทศไทย ภาษีที่อาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เมื่อบริษัทจ่ายเงินเดือน เงินปันผล ค่าเช่า หรือค่าบริการต่างๆ จะต้องหักภาษีไว้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) เมื่อบริษัทขายสินค้าหรือให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) เมื่อเจ้าของบริษัทเบเกอรี่โฮมเมดรับรายได้จากธุรกิจ ต้องรายงานรายได้ที่ก่อให้เกิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบ PND 90

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.