จดทะเบียนบริษัท.COM » โฮสเทล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโฮสเทล มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าห้องพัก รายได้หลักของโรงแรมมาจากการให้บริการห้องพักให้กับลูกค้า ค่าห้องพักอาจแตกต่างกันตามประเภทของห้อง ระยะเวลาการเข้าพัก และสถานที่ตั้งของโรงแรม

 2. อาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมส่วนใหญ่มักมีร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับแขก รายได้จากส่วนนี้มาจากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งซื้อ

 3. การประชุมและงานอีเว้นท์ โรงแรมมักจัดงานประชุม อีเว้นท์ เชิงธุรกิจ งานเลี้ยง หรืองานอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มีรายได้จากการให้บริการห้องประชุม อุปกรณ์ เครื่องดื่ม และอาหารในงาน

 4. บริการอื่น ๆ รายได้อื่น ๆ มาจากการให้บริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการซักรีด บริการรถรับส่ง บริการส่งอาหารสู่ห้องพัก เป็นต้น

 5. บริการสิ่งอำนวยความสะดวก การเสนอบริการเสริม เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา บริการดูแลเด็ก เป็นต้น ซึ่งอาจเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม

 6. ธุรกิจการจัดทัวร์และกิจกรรม บางโรงแรมอาจจัดทัวร์หรือกิจกรรมให้กับแขก เช่น ทัวร์ท้องถิ่น ทัวร์การเรียนรู้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งอาจสร้างรายได้เสริมให้กับธุรกิจโรงแรม

 7. บริการการจัดงานแสดงและความบันเทิง การจัดงานการแสดง คอนเสิร์ต และกิจกรรมความบันเทิงในโรงแรมอาจเป็นแหล่งรายได้เสริม

 8. บริการส่งอาหารหรือหน้าร้าน รายได้มาจากการให้บริการส่งอาหารหรือเครื่องดื่มไปยังห้องพักหรือให้ลูกค้ารับที่ร้าน

 9. บริการรับและส่งต่อระหว่างที่ดิน หากโรงแรมมีสาขาหลายแห่ง สามารถมีรายได้จากการรับและส่งต่อลูกค้าระหว่างสถานที่ด้วยบริการขนส่ง

 10. รายได้จากอื่น ๆ บางโรงแรมอาจมีรายได้จากการให้บริการพิเศษหรือกิจกรรมเฉพาะตามที่ตลาดต้องการ เช่น การจัดงานเลี้ยงสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ หรือการจัดกิจกรรมชมภาพยนตร์กลางแจ้ง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโฮสเทล

จุดแข็ง Strengths 

 • สถานที่ตั้งที่ดี โฮสเทลที่มีสถานที่ตั้งที่สะดวกสบาย ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ เช่น ใกล้สถานีรถไฟ สนามบิน หรือสถานที่สำคัญ
 • บริการและคุณภาพ โฮสเทลที่มีบริการมาตรฐานสูง ที่เป็นมิตรและสามารถพอทีให้กับลูกค้า
 • สิ่งอำนวยความสะดวก การมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ร้านอาหาร ร้านค้า ที่จะเพิ่มความมีค่าในการเข้าพักของลูกค้า
 • การบริการทีมงาน การมีทีมงานที่มืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ค่าใช้จ่ายสูง การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงและส่งผลกระทบต่อกำไร
 • ความขัดแย้งระหว่างลูกค้า บางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างลูกค้าในห้องพักที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • การไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาด การไม่ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงส่วนหนึ่งอาจทำให้พลิกเปลี่ยนในตลาดนำมาสู่การลดลงของผลประกอบการ

โอกาส Opportunities 

 • การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โอกาสในการเติบโตจากการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่มาพักโฮสเทล
 • การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการโรงแรม เช่น ระบบการจองห้องออนไลน์ และบริการต่าง ๆ อาจช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
 • การพัฒนาสินค้าและบริการเพิ่มเติม โอกาสในการสร้างสินค้าหรือบริการเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่น การให้บริการทัวร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ

อุปสรรค Threats 

 • การแข่งขันในตลาด การมีคู่แข่งที่มีบริการที่คุณภาพและราคาแข่งขันในตลาดอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
 • สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจทำให้ลูกค้าลดการเดินทางและการเข้าพัก
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมเช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

อาชีพ ธุรกิจโฮสเทล ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับโฮสเทล เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและส่วนพื้นที่สำหรับห้องพัก พื้นที่ทางธุรกิจ เสริมสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสร้างอื่น ๆ

 2. การตกแต่งและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตกแต่งห้องพัก โซนสาธารณะ ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ทีวี เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

 3. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างและดำเนินกิจกรรมการตลาด เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย โฆษณา การสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขาย

 4. บุคลากร ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างงานพนักงานในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานทำครัว

 5. เวลาและแรงงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการโรงแรม การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนเหตุการณ์พิเศษ การให้บริการลูกค้า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 6. การจัดอุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์ครัว วัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด

 7. เงินทุนหมุนเวียน เงินที่ใช้สำหรับการดำเนินการประจำวันของธุรกิจ เช่น การจ่ายค่าสินค้าจากผู้ผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดการโรงแรม เงินเดือนพนักงาน ฯลฯ

 8. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกอบกิจการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจและการทำงานประจำวัน เช่น ค่าซ่อมบำรุง ค่าบริการสาธารณูปโภค ฯลฯ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโฮสเทล

 1. ผู้จัดการโฮสเทล ผู้ควบคุมและบริหารจัดการโรงแรมโฮสเทลทั้งหมด รวมถึงการวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสำเร็จและมีความสมดุล

 2. พนักงานต้อนรับ พนักงานที่ต้อนรับและติดต้อนลูกค้าที่มาพักที่โฮสเทล ช่วยเช็คอิน จัดห้องพัก และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

 3. พนักงานบริการห้องพัก พนักงานที่ดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดของห้องพัก ทำความเรียบร้อยก่อนลูกค้าเข้าพักและหลังลูกค้าเช็คเอาท์

 4. พนักงานบริการอาหาร พนักงานในร้านอาหารที่สั่งอาหารและเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าของโฮสเทล รวมถึงการดูแลโซนอาหารและครัว

 5. พนักงานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก พนักงานที่ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงแรม เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ

 6. เชฟและบุคคลทำครัว ชีวิตของโฮสเทลจะไม่สมบูรณ์โดยการมีร้านอาหารที่ดี พนักงานเชฟและบุคคลทำครัวจะมีบทบาทสำคัญในการเสนออาหารคุณภาพสูง

 7. ผู้บริหารงานการตลาด บุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความรู้จักกับโฮสเทล

 8. พนักงานด้านการจองห้องพัก พนักงานที่รับผิดชอบในการจัดการการจองห้องพัก ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อตอบคำถาม และดำเนินกระบวนการจอง

 9. พนักงานบริการด้านการประชุมและงานสัมมนา หากโฮสเทลมีสถานที่จัดงานประชุมหรือสัมมนา จะต้องมีบุคคลที่ดูแลการจัดงานเหล่านี้

 10. ผู้บริหารการเงิน บุคคลที่ดูแลเรื่องการเงิน การบัญชี และการวางแผนการเงินในธุรกิจโฮสเทล

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโฮสเทล ที่ควรรู้

 1. โรงแรม (Hotel)

  • สถานที่ที่ให้บริการที่พักและบริการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าพัก
 2. ห้องพัก (Room)

  • พื้นที่ที่ให้บริการในการพักอาศัยในโรงแรม
 3. การจองห้องพัก (Room Reservation)

  • กระบวนการที่ลูกค้าจองห้องพักล่วงหน้า
 4. เช็คอิน (Check-In)

  • กระบวนการลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรม
 5. เช็คเอาท์ (Check-Out)

  • กระบวนการออกจากการเข้าพักในโรงแรมและชำระค่าใช้จ่าย
 6. บริการอาหาร (Food Service)

  • การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
 7. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)

  • สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมที่ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการว่ายน้ำ
 8. สปา (Spa)

  • สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมที่ให้บริการสปาและการดูแลร่างกาย
 9. โรงแรมระดับห้าดาว (Five-Star Hotel)

  • โรงแรมที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงและบริการอันเป็นเลิศ
 10. บริการห้องอาหาร (Room Service)

  • บริการให้อาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าในห้องพัก โดยมักจะสั่งผ่านโทรศัพท์

จดบริษัท ธุรกิจโฮสเทล ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับกลุ่มงานของคุณ จากนั้นตรวจสอบความเป็นไปได้ในการลงทะเบียนชื่อ

 2. เลือกประเภทของบริษัท เลือกประเภทของบริษัทที่ตรงกับวัตถุประสงค์และโครงสร้างองค์กรของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ

 3. จัดทำเอกสารบริษัท จัดทำเอกสารบริษัทที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร, สัญญาจ้างกำกับบริษัท, แบบฟอร์มทะเบียนบริษัท, และเอกสารอื่น ๆ

 4. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในประกาศอายุ 30 วันนับจากวันจดทะเบียน

 5. จ่ายค่าจดทะเบียนและจดทะเบียนภาษี จ่ายค่าจดทะเบียนและค่าจดทะเบียนภาษีส่วนท้องถิ่น ตามข้อกำหนดของเขตที่บริษัทจดทะเบียน

 6. รับหนังสือจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติและค่าธรรมเนียมได้รับการชำระ เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือจดทะเบียนบริษัทให้

บริษัท ธุรกิจโฮสเทล เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้จะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่บริษัทได้รับจากการดำเนินการธุรกิจ การคำนวณภาษีเงินได้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและอัตราภาษีที่เป็นที่ใช้ในประเทศที่ธุรกิจดำเนินการ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT อาจมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการโฮสเทล และการขายสินค้า การคำนวณและการชำระภาษี VAT จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีอื่น ๆ บางประเทศอาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีท้องถิ่น หรืออื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโฮสเทล

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.