จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์ไอศครีม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมสามารถมาจากหลายแหล่ง ซึ่งรวมถึง

 1. ยอดขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมคือจากการขายสินค้าไอศครีมในสาขาต่าง ๆ ของระบบแฟรนไชส์ ซึ่งรายได้นี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากยอดขายที่สาขาต่าง ๆ

 2. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเจ้าของแบรนด์เพื่อใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ การเสียค่าธรรมเนียมนี้ช่วยในการรับสิทธิ์และการให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

 3. ค่าบริการและอื่นๆ บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเพิ่มเติม เช่น การจัดส่งสินค้า บริการหลังการขาย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าบริการเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 4. กิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่น ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความต้านทานในลูกค้าที่มีอยู่และเพิ่มยอดขายในช่วงเวลาที่มีการโปรโมชั่น

 5. กำไรสุทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด กำไรสุทธิที่เหลืออยู่จากธุรกิจจะเป็นรายได้สุทธิที่ธุรกิจได้รับ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมคือการทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจแนวทางและแผนการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • แบรนด์ที่มีชื่อเสียง ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมอาจมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและความนิยมในตลาดที่ดี
  • ระบบการดำเนินธุรกิจที่เชื่อถือได้ ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีระบบการดำเนินธุรกิจที่เสถียรและเชื่อถือได้ในการให้บริการ
  • มีลูกค้าซ้ำซ้อน ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีลูกค้าที่มาใช้บริการซ้ำๆ ซึ่งช่วยให้มียอดขายที่มั่นคง
  • สินค้าที่มีคุณภาพดี ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีสินค้าที่มีคุณภาพดีและความอร่อยเป็นที่นิยม
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • การบริการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีปัญหาในการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการ
  • ความพร้อมทางการเงินที่จำกัด ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีความพร้อมทางการเงินที่จำกัดในการลงทุนและขยายกิจการ
  • ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดที่กว้างขวาง ตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมอาจมีอุปนิสิทธิ์ที่กว้างขวางในการขยายกิจการและเพิ่มยอดขาย
  • แนวโน้มในการบริโภค แนวโน้มในการบริโภคอาหารและของหวานอาจส่งผลให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมมีโอกาสสำเร็จในตลาด
  • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมใหม่
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่เข้มงวด ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มงวดในตลาด
  • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอาจทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
  • สภาพความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ สภาพความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจอาจส่งผลให้มีความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่างๆ ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจ แต่ละแบรนด์แฟรนไชส์อาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจะรวมถึงต้นทุนดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านและตกแต่งร้าน ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการเปิดร้านและตกแต่งร้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเก้าอี้, อุปกรณ์ต่างๆ ในการเตรียมอาหารและเสิร์ฟลูกค้า

 2. ค่าใช้จ่ายในการสอนและฝึกอบรม ค่าฝึกอบรมและสอนให้กับเจ้าของร้านและพนักงานเกี่ยวกับการทำไอศครีมและการให้บริการลูกค้า

 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีระบบการทำงานที่ต้องติดตั้ง เช่น ระบบบริหารจัดการร้าน, ระบบบัญชี

 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ การซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการทำไอศครีม เช่น นม, น้ำตาล, ผลไม้, หรือส่วนผสมพิเศษของแบรนด์

 5. ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตและตลาดสินค้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา, โปรโมต, และการตลาดสินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

 6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน ค่าจ้างพนักงานในร้านเพื่อให้บริการลูกค้าและดูแลร้าน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม

 1. การผลิตไอศครีม เกี่ยวข้องกับอาชีพการผลิตไอศครีม เช่น การทำน้ำแข็ง, การผสมส่วนผสมในการทำไอศครีม

 2. การบริหารจัดการร้าน ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจำเป็นต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการร้าน เช่น การวางแผนธุรกิจ, การบริหารจัดการพนักงาน, และการจัดการระบบการทำงานในร้าน

 3. การบริการลูกค้า เกี่ยวข้องกับอาชีพการบริการลูกค้า การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า, การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 4. การตลาดและโฆษณา เกี่ยวข้องกับอาชีพการตลาดและโฆษณา เช่น การวางแผนโปรโมชั่น, การทำการตลาดออนไลน์, และการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้า

 5. การขนส่งและจัดส่ง เกี่ยวข้องกับอาชีพการขนส่งและจัดส่งสินค้าไปยังร้านแฟรนไชส์

 6. การทำธุรกิจเครื่องดื่ม เกี่ยวข้องกับอาชีพการทำธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น การนำเข้าวัตถุดิบ, การผลิตเครื่องดื่ม, และการจัดจำหน่ายสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) – คือ ระบบการธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจ (แฟรนไชส์เจ้าของร้าน) ให้สิทธิ์ให้บุคคลอื่นทำธุรกิจตามแบบแผนและสูตรการทำธุรกิจของเขา ในลักษณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้สิทธิ์นั้นต้องชำระเป็นค่าลิขสิทธิ์ตามที่ตกลงกัน

 2. ไอศครีม (Ice Cream) – ขนมหวานแบบแช่แข็งที่ทำจากน้ำตาลนม นมข้นหวาน ไข่เค็ม และวัตถุดิบอื่น ๆ

 3. สาขา (Branch) – สถานที่ที่เปิดร้านแฟรนไชส์ใหม่ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีสาขาอยู่แล้ว

 4. ธุรกิจ (Business) – กิจกรรมการค้าหรือการเสริมสร้างรายได้ในลักษณะที่กำหนดไว้

 5. กำไร (Profit) – รายได้ส่วนเกินของธุรกิจหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษี

 6. รายได้ (Revenue) – จำนวนเงินที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ

 7. สินค้า (Product) – สิ่งของหรือสิ่งที่ถูกผลิตหรือนำเข้ามาขาย

 8. ลูกค้า (Customer) – บุคคลหรือกลุ่มคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ

 9. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมหรือกระบวนการที่ใช้ในการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการ

 10. สัญญา (Contract) – เอกสารที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์และสาขา

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมเป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อน ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ควรทำเมื่อต้องการจดบริษัท

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการก่อตั้งบริษัท รวมถึงวางแผนธุรกิจและการดำเนินกิจการ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่น บันทึกข้อความสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัท สัญญาของผู้ก่อตั้งบริษัท แผนธุรกิจ และเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการจดทะเบียน

 4. ค้นหาที่อยู่ที่จดทะเบียน ค้นหาที่อยู่ที่จดทะเบียนสำหรับบริษัท โดยอาจต้องให้บ้านเลขที่หรือสถานที่ที่ตั้งเป็นที่อยู่สำหรับบริษัท

 5. ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศ

 6. ชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนตามกฎหมายของประเทศและแจ้งให้ทราบหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 7. รับรองบริษัท หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ต้องรับรองบริษัทที่นิติบุคคล

 8. ขอสิทธิ์แฟรนไชส์ หากต้องการเปิดแฟรนไชส์สามารถติดต่อและขอสิทธิ์แฟรนไชส์จากบริษัทใหญ่

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมต้องเสียภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศที่ก่อตั้งธุรกิจ ภาษีที่ต้องเสียอาจมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่เสียจากรายได้ที่บริษัทได้รับจากกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีอัตราภาษีแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ ซึ่งถูกเสียในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการซื้อขาย อัตราภาษี VAT แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

 3. ภาษีอากรขายสินค้าและบริการ (Sales Tax) เป็นรูปแบบของภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ เป็นภาษีที่ควบคู่กับการซื้อขาย อัตราภาษีและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรขายสินค้าและบริการแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

 4. ภาษีที่ดินและอาคาร เป็นภาษีที่ต้องเสียสำหรับที่ดินและอาคารที่ใช้ในกิจกรรมธุรกิจของบริษัท

 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่บริษัทต้องหักเงินจากเงินเดือนและการจ่ายเงินค่าแรงของพนักงาน และเสียให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.