แฟรนไชส์ไอศครีม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมสามารถมาจากหลายแหล่ง ซึ่งรวมถึง

 1. ยอดขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมคือจากการขายสินค้าไอศครีมในสาขาต่าง ๆ ของระบบแฟรนไชส์ ซึ่งรายได้นี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากยอดขายที่สาขาต่าง ๆ

 2. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจะเสียค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทเจ้าของแบรนด์เพื่อใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ การเสียค่าธรรมเนียมนี้ช่วยในการรับสิทธิ์และการให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ

 3. ค่าบริการและอื่นๆ บางแฟรนไชส์อาจมีการให้บริการเพิ่มเติม เช่น การจัดส่งสินค้า บริการหลังการขาย การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าบริการเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 4. กิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่น ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความต้านทานในลูกค้าที่มีอยู่และเพิ่มยอดขายในช่วงเวลาที่มีการโปรโมชั่น

 5. กำไรสุทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด กำไรสุทธิที่เหลืออยู่จากธุรกิจจะเป็นรายได้สุทธิที่ธุรกิจได้รับ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมคือการทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจแนวทางและแผนการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • แบรนด์ที่มีชื่อเสียง ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมอาจมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและความนิยมในตลาดที่ดี
  • ระบบการดำเนินธุรกิจที่เชื่อถือได้ ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีระบบการดำเนินธุรกิจที่เสถียรและเชื่อถือได้ในการให้บริการ
  • มีลูกค้าซ้ำซ้อน ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีลูกค้าที่มาใช้บริการซ้ำๆ ซึ่งช่วยให้มียอดขายที่มั่นคง
  • สินค้าที่มีคุณภาพดี ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีสินค้าที่มีคุณภาพดีและความอร่อยเป็นที่นิยม
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • การบริการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีปัญหาในการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการ
  • ความพร้อมทางการเงินที่จำกัด ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีความพร้อมทางการเงินที่จำกัดในการลงทุนและขยายกิจการ
  • ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคล ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดที่กว้างขวาง ตลาดในธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมอาจมีอุปนิสิทธิ์ที่กว้างขวางในการขยายกิจการและเพิ่มยอดขาย
  • แนวโน้มในการบริโภค แนวโน้มในการบริโภคอาหารและของหวานอาจส่งผลให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมมีโอกาสสำเร็จในตลาด
  • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมใหม่
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่เข้มงวด ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มงวดในตลาด
  • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอาจทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
  • สภาพความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ สภาพความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจอาจส่งผลให้มีความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่างๆ ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจ แต่ละแบรนด์แฟรนไชส์อาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจะรวมถึงต้นทุนดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านและตกแต่งร้าน ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการเปิดร้านและตกแต่งร้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเก้าอี้, อุปกรณ์ต่างๆ ในการเตรียมอาหารและเสิร์ฟลูกค้า

 2. ค่าใช้จ่ายในการสอนและฝึกอบรม ค่าฝึกอบรมและสอนให้กับเจ้าของร้านและพนักงานเกี่ยวกับการทำไอศครีมและการให้บริการลูกค้า

 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ธุรกิจแฟรนไชส์อาจมีระบบการทำงานที่ต้องติดตั้ง เช่น ระบบบริหารจัดการร้าน, ระบบบัญชี

 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ การซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการทำไอศครีม เช่น นม, น้ำตาล, ผลไม้, หรือส่วนผสมพิเศษของแบรนด์

 5. ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตและตลาดสินค้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา, โปรโมต, และการตลาดสินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

 6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน ค่าจ้างพนักงานในร้านเพื่อให้บริการลูกค้าและดูแลร้าน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม

 1. การผลิตไอศครีม เกี่ยวข้องกับอาชีพการผลิตไอศครีม เช่น การทำน้ำแข็ง, การผสมส่วนผสมในการทำไอศครีม

 2. การบริหารจัดการร้าน ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมจำเป็นต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการร้าน เช่น การวางแผนธุรกิจ, การบริหารจัดการพนักงาน, และการจัดการระบบการทำงานในร้าน

 3. การบริการลูกค้า เกี่ยวข้องกับอาชีพการบริการลูกค้า การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า, การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 4. การตลาดและโฆษณา เกี่ยวข้องกับอาชีพการตลาดและโฆษณา เช่น การวางแผนโปรโมชั่น, การทำการตลาดออนไลน์, และการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้า

 5. การขนส่งและจัดส่ง เกี่ยวข้องกับอาชีพการขนส่งและจัดส่งสินค้าไปยังร้านแฟรนไชส์

 6. การทำธุรกิจเครื่องดื่ม เกี่ยวข้องกับอาชีพการทำธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น การนำเข้าวัตถุดิบ, การผลิตเครื่องดื่ม, และการจัดจำหน่ายสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise) – คือ ระบบการธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจ (แฟรนไชส์เจ้าของร้าน) ให้สิทธิ์ให้บุคคลอื่นทำธุรกิจตามแบบแผนและสูตรการทำธุรกิจของเขา ในลักษณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้สิทธิ์นั้นต้องชำระเป็นค่าลิขสิทธิ์ตามที่ตกลงกัน

 2. ไอศครีม (Ice Cream) – ขนมหวานแบบแช่แข็งที่ทำจากน้ำตาลนม นมข้นหวาน ไข่เค็ม และวัตถุดิบอื่น ๆ

 3. สาขา (Branch) – สถานที่ที่เปิดร้านแฟรนไชส์ใหม่ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีสาขาอยู่แล้ว

 4. ธุรกิจ (Business) – กิจกรรมการค้าหรือการเสริมสร้างรายได้ในลักษณะที่กำหนดไว้

 5. กำไร (Profit) – รายได้ส่วนเกินของธุรกิจหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษี

 6. รายได้ (Revenue) – จำนวนเงินที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ

 7. สินค้า (Product) – สิ่งของหรือสิ่งที่ถูกผลิตหรือนำเข้ามาขาย

 8. ลูกค้า (Customer) – บุคคลหรือกลุ่มคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ

 9. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมหรือกระบวนการที่ใช้ในการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการ

 10. สัญญา (Contract) – เอกสารที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์และสาขา

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมเป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อน ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ควรทำเมื่อต้องการจดบริษัท

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการก่อตั้งบริษัท รวมถึงวางแผนธุรกิจและการดำเนินกิจการ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ

 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่น บันทึกข้อความสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัท สัญญาของผู้ก่อตั้งบริษัท แผนธุรกิจ และเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการจดทะเบียน

 4. ค้นหาที่อยู่ที่จดทะเบียน ค้นหาที่อยู่ที่จดทะเบียนสำหรับบริษัท โดยอาจต้องให้บ้านเลขที่หรือสถานที่ที่ตั้งเป็นที่อยู่สำหรับบริษัท

 5. ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศ

 6. ชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนตามกฎหมายของประเทศและแจ้งให้ทราบหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 7. รับรองบริษัท หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ต้องรับรองบริษัทที่นิติบุคคล

 8. ขอสิทธิ์แฟรนไชส์ หากต้องการเปิดแฟรนไชส์สามารถติดต่อและขอสิทธิ์แฟรนไชส์จากบริษัทใหญ่

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีม เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์ไอศครีมต้องเสียภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศที่ก่อตั้งธุรกิจ ภาษีที่ต้องเสียอาจมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น และกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่เสียจากรายได้ที่บริษัทได้รับจากกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีอัตราภาษีแตกต่างกันไปตามประเทศและกฎหมายท้องถิ่น

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ ซึ่งถูกเสียในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการซื้อขาย อัตราภาษี VAT แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

 3. ภาษีอากรขายสินค้าและบริการ (Sales Tax) เป็นรูปแบบของภาษีที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ เป็นภาษีที่ควบคู่กับการซื้อขาย อัตราภาษีและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรขายสินค้าและบริการแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

 4. ภาษีที่ดินและอาคาร เป็นภาษีที่ต้องเสียสำหรับที่ดินและอาคารที่ใช้ในกิจกรรมธุรกิจของบริษัท

 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีที่บริษัทต้องหักเงินจากเงินเดือนและการจ่ายเงินค่าแรงของพนักงาน และเสียให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขายเสื้อกีฬา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเสื้อกีฬาพิมพ์ลาย แผนธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา เสื้อกีฬาราคาส่งจากโรงงาน ลงทุน ทำ เสื้อ พิมพ์ลาย เสื้อกีฬา ราคาส่ง ประตูน้ำ ขอนแก่น ขายส่ง เสื้อกีฬาแบรนด์ ขายเสื้อบอล ใกล้ฉัน ออนไลน์

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

MICE เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจ mice มีอะไรบ้าง ธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง ธุรกิจ mice ย่อมาจาก ธุรกิจ mice หมายถึง ธุรกิจ mice กับการท่องเที่ยว ธุรกิจ MICE องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ ประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

ร้านทอง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านทอง แฟรนไชส์ แฟ รน ไช ส์ ร้านทอง ฮั่ ว เซ่ง เฮง เปิดร้านทองลงทุนกี่บาท ธุรกิจร้านทอง  แฟรนไชส์ร้านทอง หลักสูตรเปิดร้านทอง ความเสี่ยง ธุรกิจร้านทอง  ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top