จดทะเบียนบริษัท.COM » เอสเอ็มอีที่น่าสนใจ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเอสเอ็มอี (E-commerce) ที่น่าสนใจสามารถมาจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งได้แก่

 1. ยอดขายสินค้าและบริการ รายได้หลักของธุรกิจเอสเอ็มอีมาจากการขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้

 2. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม บางธุรกิจเอสเอ็มอีอาจมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

 3. โฆษณาและการตลาดออนไลน์ ธุรกิจเอสเอ็มอีอาจมีรายได้จากการให้บริการโฆษณาและการตลาดผ่านแพลตฟอร์มของตนเองหรือผ่านพันธมิตร

 4. บริการหลังการขาย บางธุรกิจเอสเอ็มอีอาจมีรายได้จากการให้บริการหลังการขาย เช่น บริการซ่อมบำรุง รับเปลี่ยนสินค้าเสีย หรือคืนสินค้า

 5. รายได้จากพันธมิตรธุรกิจ การทำพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ ที่จะทำการซื้อขายสินค้าให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งอาจมีรายได้เสริม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจโดยพิจารณาจุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทำความเข้าใจในภาพรวมของสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่งและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถเติบโตและปรับปรุงอย่างเหมาะสมได้

จุดแข็ง Strengths 

 • ระบบออนไลน์ที่สะดวกสบาย ธุรกิจเอสเอ็มอีมีระบบการขายออนไลน์ที่สะดวกสบายและใช้งานง่าย ช่วยสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดีให้กับลูกค้า
 • ความหลากหลายของสินค้า ธุรกิจนี้มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ ทำให้สามารถเป็นที่พบเจอสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
 • กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวาง เนื่องจากเป็นธุรกิจออนไลน์ มีโอกาสขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่อยู่ที่ที่ไกลออกไป ทำให้มีโอกาสทางการตลาดที่หลากหลาย

จุดอ่อน Weaknesses 

 • การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดเอสเอ็มอีมีการแข่งขันที่รุนแรง จำนวนธุรกิจที่เข้ามาทำธุรกิจในสาขานี้กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องให้ความสำคัญในการแยกตัวเองออกมาจากคู่แข่ง
 • พื้นที่จัดส่ง ธุรกิจเอสเอ็มอีต้องมีการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า แต่บางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องนี้

โอกาส Opportunities 

 • การเติบโตของตลาดเอสเอ็มอี ตลาดเอสเอ็มอีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
 • การทำธุรกิจแบบ Cross-border การขายสินค้าและบริการออนไลน์ทำให้สามารถขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ

อุปสรรค Threats 

 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ธุรกิจเอสเอ็มอีอาจเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อธุรกิจเอสเอ็มอี

อาชีพ ธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเอสเอ็มอีต้องลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเริ่มดำเนินการได้ ซึ่งลงทุนที่สำคัญประกอบด้วย

 1. การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขายสินค้าและบริการออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ แอปพลิเคชันสำหรับมือถือ ฯลฯ
 2. การจัดซื้อสินค้า การซื้อสินค้าที่จะนำมาขายในเว็บไซต์ เช่น การจัดซื้อสินค้าหลากหลาย การสั่งซื้อสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
 3. การเปิดตัวการตลาดและโฆษณา การโฆษณาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้า โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การทำ SEO การใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 4. การจัดการสินค้าและการจัดส่ง การจัดการคลังสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ถูกเวลาและทันส่งไปยังลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ

ธุรกิจเอสเอ็มอีเกี่ยวข้องกับหลากหลายอาชีพ และกิจกรรมที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างเป็นที่เรียบร้อย อาชีพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักโปรแกรมมิ่ง นักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักโปรแกรมมิ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการสร้างแพลตฟอร์มเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

 2. ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจ ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจมีหน้าที่ในการวางแผน และดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงแผนธุรกิจ

 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถตลาดและโฆษณาสินค้าให้ถูกต้องตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 4. บุคคลากรด้านลogistics และการจัดส่ง บุคคลากรด้านลogistics และการจัดส่งมีหน้าที่ในการจัดการสินค้าให้ถูกต้อง และแน่นอนเพื่อให้สินค้าถูกส่งถึงลูกค้าในเวลาที่กำหนด

 5. นักออกแบบกราฟิกและพัฒนา UX/UI นักออกแบบกราฟิกและพัฒนา UX/UI ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้มีการใช้งานที่สะดวกสบายและน่าสนใจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ ที่ควรรู้

 1. เว็บไซต์ (Website) – เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแสดงข้อมูลและขายสินค้าออนไลน์
 2. แอปพลิเคชัน (Application) – เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการของธุรกิจ
 3. อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) – ระบบการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
 4. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่ใช้ในการโปรโมทและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าของบริษัท
 5. การโฆษณา (Advertising) – กิจกรรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าเป้าหมาย
 6. คลังสินค้า (Inventory) – สถานที่เก็บรักษาสินค้าที่สำหรับการจำหน่ายในธุรกิจเอสเอ็มอี
 7. การจัดส่ง (Delivery) – กระบวนการนำสินค้าจากคลังสินค้าไปส่งถึงลูกค้า
 8. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากลูกค้าและสาธารณชน
 9. พันธมิตรธุรกิจ (Business Partnership) – ความร่วมมือกับบริษัทอื่นเพื่อพัฒนาธุรกิจ
 10. การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management – CRM) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ ทำอย่างไร

การจดบริษัทธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจในประเทศไทยต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ต้องการให้กับบริษัทที่เป็นเอสเอ็มอี และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อนั้นโดยตรวจสอบกับกรมการค้าและสำนักงานทะเบียนบุคคล

 2. จดทะเบียนบริษัท เสนอชื่อบริษัทและเอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมายที่สำนักงานทะเบียนบริษัท จากนั้นรอรับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท

 3. หาสถานที่ตั้งบริษัท เลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งบริษัทและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้เห็นชอบในการให้สัญญาณให้สร้างห้องทะเบียนบริษัท

 4. ทำการสร้างบริษัท นำเอกสารที่ได้จดทะเบียนมาเปิดใช้งานเพื่อจับมือกับบริษัทในสาขาธุรกิจเอสเอ็มอี

 5. ขอใบอนุญาตธุรกิจ ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเอสเอ็มอีและขอใบอนุญาตในกรณีที่ต้องการ

 6. จัดการสินเชื่อ หากต้องการทุนสำหรับธุรกิจให้พิจารณาการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือแหล่งทุนอื่น ๆ

 7. ติดตั้งระบบออนไลน์ ทำการติดตั้งระบบออนไลน์ที่ใช้ในการขายสินค้าและบริการออนไลน์ให้เรียบร้อย

 8. ทำการตลาดและโฆษณา ทำการตลาดและโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าใหม่

บริษัท ธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเอสเอ็มอีที่น่าสนใจต้องเสียภาษีที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) นอกจากภาษีเงินได้ของบริษัทแล้ว นักลงทุนหรือผู้ก่อตั้งบริษัทยังต้องเสียภาษีเงินได้ของตัวเองด้วย

 2. ภาษีหุ้นส่วนบริษัท (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่บริษัทต้องชำระตามรายได้ที่สร้างขึ้น

 3. ภาษีอากรกรม (VAT) เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามการขายสินค้าและบริการ

 4. อื่นๆ ภาษีอื่น ๆ ที่อาจมีคือภาษีส่วนท้องถิ่น ภาษีสำหรับผู้เสียภาษีต่างประเทศ (ที่มาจากการซื้อขายสินค้าและบริการกับลูกค้าต่างประเทศ) ฯลฯ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.