จดทะเบียนบริษัท.COM » ในขอนแก่น เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจในขอนแก่น มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักมาจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้ามาขาย หรือบริการที่ให้แก่ลูกค้า เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าขายของชำ หรือบริการต่าง ๆ

 2. การลงทุนหรือการซื้อขายทรัพย์สิน รายได้จากการลงทุนในหลายรูปแบบ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถให้ผลตอบแทน

 3. การเสียภาษีที่ต้องชำระ รายได้ส่วนนี้เกิดจากเงินที่รับจากค่าภาษีที่บริษัทต้องเสียต่อรัฐบาล

 4. การขายทรัพย์สินเพื่อรับเงินสด รายได้จากการขายทรัพย์สิน เช่น สินค้าคงคลังหรือทรัพย์สินไม่ใช้

 5. การให้บริการเสริม รายได้จากการให้บริการเสริมหรือบริการรองรับที่แนบมากับการซื้อสินค้าหรือบริการหลัก เช่น บริการส่งสินค้าถึงบ้าน

 6. อื่น ๆ รายได้อื่น ๆ ที่ไม่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตายตัว เช่น การรับทุนสนับสนุนจากบริจาค การขายสิทธิการใช้งาน เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจในขอนแก่น

 1. จุดแข็ง Strengths นี่คือส่วนที่ระบุข้อดีและความเป็นไปได้ที่เป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ ในกรณีของธุรกิจในขอนแก่นอาจมี Strengths เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสัญญาณประสิทธิภาพที่ดีเนื่องจากตำแหน่งทางธุรกิจ

 2. จุดอ่อน Weaknesses จุดอ่อนแสดงถึงปัญหาหรือข้อจำกัดของธุรกิจ อาจเป็นเรื่องทางการเงิน ขาดทักษะที่จำเป็นในการจัดการ หรือการควบคุมต้นทุนที่ไม่เหมาะสม

 3. โอกาส Opportunities โอกาสเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวหรือพัฒนา แบ่งเป็นโอกาสทางการตลาด เช่น เพิ่มสาขาในพื้นที่ใหม่ หรือโอกาสที่เกิดจากแนวโน้มตลาด เช่น การเพิ่มความสนใจในสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนี้มี

 4. อุปสรรค Threats อุปสรรคอาจมาจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย หรือสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

อาชีพ ธุรกิจในขอนแก่น ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การเช่าพื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่ในขอนแก่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และตำแหน่งที่คุณเลือก การเช่าร้านค้าหรือสำนักงานในพื้นที่ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณอาจเป็นการลงทุนเริ่มต้นสำคัญ ควรพิจารณาค่าเช่าและระยะเวลาของสัญญาเช่า

 2. สินค้า/วัตถุดิบ ถ้าธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายสินค้า คุณจำเป็นต้องลงทุนในการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังเพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกิจได้

 3. การตลาดและโฆษณา การโฆษณาและการตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความรู้จักและกำลังซื้อของลูกค้า คุณอาจต้องลงทุนในกิจกรรมโปรโมชั่น เว็บไซต์ หรือการใช้บริการโฆษณา

 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลลูกค้าปัจจุบันและดึงดูดลูกค้าใหม่ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอาจเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้

 5. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ หากธุรกิจของคุณต้องการเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อดำเนินการ เช่น เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือการผลิต คุณจะต้องลงทุนในส่วนนี้

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจในขอนแก่น

 1. ร้านค้าปลีก/ค้าขายสินค้า การเปิดร้านค้าปลีกหรือค้าขายสินค้าเป็นอาชีพที่เชื่อมโยงกับธุรกิจในขอนแก่น ที่มีการซื้อขายสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เกษตร ของตกแต่ง และอื่นๆ

 2. ร้านอาหาร/กาแฟ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านขนม และอื่นๆ มีส่วนสำคัญในการบริการกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

 3. บริการด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น คลินิกทางการแพทย์ ร้านสปา ร้านนวด และบริการดูแลผู้สูงอายุ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นี้

 4. สินค้าฝีมือ/ศิลปะ การผลิตและจำหน่ายสินค้าฝีมือหรือศิลปะที่ผลิตด้วยมือ เช่น งานปั้นจากดินเผา งานจิวเวลรี่ งานหัตถกรรม ฯลฯ สามารถเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

 5. บริการท่องเที่ยวและโรงแรม พื้นที่ขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น วัด สถานที่ประวัติศาสตร์ และสถานีรถไฟ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่องเที่ยวและการจัดหาที่พัก อาจมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจในขอนแก่น ที่ควรรู้

 1. ร้านค้าปลีก (Retail shop)

  • ร้านค้าที่ขายสินค้าตรงตามลูกค้าทั่วไป ในปริมาณขายปิดหน้าร้าน
 2. การตลาด (Marketing)

  • กระบวนการประสานงานกันระหว่างธุรกิจและลูกค้า เพื่อสร้างความต้องการและทำให้สินค้า/บริการเป็นที่รู้จัก
 3. บริการด้านสุขภาพ (Healthcare services)

  • การให้บริการดูแลสุขภาพแก่ลูกค้า เช่น คลินิกทางการแพทย์ ร้านนวด และบริการทางการแพทย์ทั่วไป
 4. ร้านอาหาร (Restaurant)

  • สถานที่ให้บริการอาหารแก่ลูกค้า รวมถึงการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
 5. การท่องเที่ยว (Tourism)

  • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่องเที่ยวและการเข้าพักในพื้นที่
 6. สินค้าฝีมือ (Handicrafts)

  • สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยมือ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางศิลปะ
 7. การศึกษา (Education)

  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนรู้
 8. การผลิต (Manufacturing)

  • กระบวนการที่ผลิตสินค้าตามแบบแผนหรือการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าพร้อมขาย
 9. การบริหารจัดการ (Management)

  • กระบวนการวางแผน จัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร
 10. บริการหลังการขาย (After-sales service)

  • บริการที่ให้กับลูกค้าหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว เช่น บริการซ่อมแซม บริการติดตั้ง หรือการให้คำปรึกษาลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจในขอนแก่น ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และทำการจองชื่อบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 2. เตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือรับรองการเป็นคนไทยของผู้จัดตั้ง สำเนาบัตรประชาชน แผนผังหุ้น เป็นต้น

 3. จัดทำพิมพ์หลักเอกสาร จัดทำพิมพ์หลักเอกสาร (Memorandum of Association) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ

 4. สมัครจดทะเบียน ยื่นเอกสารสมัครจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารแนบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 5. จัดทำพิมพ์เพิ่มเติม จัดทำพิมพ์หลักเอกสารเพิ่มเติม (Articles of Association) ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท

 6. ชำระเงินค่าจดทะเบียน ชำระเงินค่าจดทะเบียนและค่าบริหารจัดการ

 7. รับใบอนุญาตและพาสปอร์ตการจดทะเบียน รับใบอนุญาตและพาสปอร์ตการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท ธุรกิจในขอนแก่น เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ได้รับ ภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรสุทธิหรือรายได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของบริษัทมีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายหรือบริการที่ถูกหักหรือเรียกเก็บจากลูกค้า

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) ธุรกิจบางประเภทอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สุรา บริการบัตรเครดิต บริการส่งเสริมการขาย

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจส่วนตัว หรือภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.