ปูพื้น เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจปูพื้น มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าแรงงาน รายได้หลักในธุรกิจปูพื้นมาจากค่าแรงงานที่ถูกจ้างเพื่อปูพื้นในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งค่าแรงงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และวัสดุที่ใช้

 2. วัสดุและอุปกรณ์ รายได้มาจากการขายวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูพื้น เช่น กระเบื้อง, ไม้ปูพื้น, วัสดุฉนวน, กาว, ซีเมนต์, และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 3. ค่าบริการ ในบางกรณี, รายได้สามารถมาจากค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการปูพื้น เช่น การให้คำปรึกษาวางแผน, การตรวจสอบสถานที่, และบริการหลังการปูพื้น

 4. บริการเสริม รายได้สามารถมาจากการให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการปูพื้น เช่น การเคลือบผิวพื้น, การป้องกันความชำรุด, หรือการดูแลรักษาพื้น

 5. ออกแบบและคำนวณ รายได้อาจมาจากค่าบริการในการออกแบบและคำนวณการปูพื้นในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า

 6. ธุรกิจระยะยาว หากคุณมีลูกค้าที่มีความคุ้นเคยกับการปูพื้นและมีความต้องการในระยะยาว เช่น โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ คุณอาจได้รับรายได้จากธุรกิจเชิงยาวนาน

 7. การซ่อมแซมและบำรุงรักษา รายได้สามารถมาจากการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นที่ที่มีการปูพื้นเดิม หรือการปรับปรุงพื้นที่ที่มีปัญหา

 8. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รายได้เสริมอาจมาจากค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าบริการด่วน, ค่าการจัดส่งวัสดุ, หรือค่าบริการพิเศษอื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจปูพื้น

จุดแข็ง (Strengths)

 • ความเชี่ยวชาญ ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในการปูพื้นที่หลากหลาย และมีความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน จุดแข็งนี้สามารถช่วยให้คุณมีความไว้วางใจจากลูกค้า
 • คุณภาพและการรับประกัน ถ้าคุณสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงและมีการรับประกันความพึงพอใจจากลูกค้า จุดแข็งนี้อาจช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ
 • ความหลากหลายในวัสดุและการออกแบบ หากคุณมีความสามารถในการให้บริการและวัสดุที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือก เช่น กระเบื้องหลากสีและลาย จุดแข็งนี้อาจช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการทำธุรกิจ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ หากคุณเป็นคนใหม่ในวงการและยังไม่มีประสบการณ์มาก อาจทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า
 • ความขาดแคลนทรัพยากร หากคุณไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการให้บริการในขนาดใหญ่ จุดอ่อนนี้อาจทำให้คุณไม่สามารถรับงานใหญ่ได้
 • ความไม่เสถียรในการจัดหาวัสดุ ถ้าคุณไม่มีซัพพลายเออร์ที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีปัญหาในการจัดหาวัสดุ จุดอ่อนนี้อาจส่งผลให้คุณมีปัญหาในการดำเนินงาน

โอกาส (Opportunities)

 • ตลาดเติบโต หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับบริการปูพื้น จุดโอกาสนี้อาจช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดใหม่และเพิ่มรายได้
 • การขยายตัวไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ หากคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่คุณไม่เคยเข้าถึงมาก่อน เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ จุดโอกาสนี้อาจช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณ
 • เทคโนโลยีใหม่ การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการปูพื้นอาจช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและลดเวลาการทำงาน

อุปสรรค (Threats)

 • คู่แข่งที่แข็งแกร่ง หากมีคู่แข่งที่มีชื่อเสียงและทรัพยากรที่มากกว่า อาจทำให้คุณต้องแข่งขันในราคาและคุณภาพการให้บริการ
 • ความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการตลาด การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการตลาดหรือความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้คุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ
 • ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายเมื่อมีการเศรษฐกิจตกต่ำ

อาชีพ ธุรกิจปูพื้น ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปูพื้น เช่น เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเตรียมพื้น, อุปกรณ์ในการนำเสนอและประกอบพื้น

 2. วัสดุการปูพื้น ค่าวัสดุที่ใช้ในการปูพื้น เช่น กระเบื้อง, ปูน, วัสดุฉนวน, ซีเมนต์, และวัสดุต่าง ๆ

 3. ค่าบริการจ้างงาน ค่าจ้างแรงงานสำหรับการปูพื้น ซึ่งสามารถคิดเป็นรายวันหรือรายงานได้

 4. การตลาดและโปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตธุรกิจของคุณ เช่น การออกแบบและพิมพ์สิ่งพิมพ์, การสร้างเว็บไซต์, การโฆษณาออนไลน์, และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ

 5. ค่าบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บบัญชี, การทำบัญชี, การบริหารการเงิน, และการจัดการทรัพยากรบุคคล

 6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถรวมในรายการด้านบน เช่น การรับรองความปลอดภัย, การจัดตั้งธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจปูพื้น

 1. ช่างปูพื้น อาชีพนี้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและเตรียมพื้นก่อนปูพื้น พวกเขาต้องทำความเข้าใจถึงวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการปูพื้นเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน

 2. พนักงานปูพื้น อาชีพนี้เป็นคนที่ทำงานจริงในกระบวนการปูพื้น เขาจะทำการติดตั้งวัสดุต่าง ๆ ลงบนพื้นตามแผนที่และคำแนะนำ

 3. ออกแบบภายใน การออกแบบภายในเกี่ยวข้องกับการเลือกวัสดุและสีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสมดุลและความเป็นไปได้

 4. ผู้จัดการโครงการ ในกรณีที่ธุรกิจปูพื้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้ควบคุมและประสานงานในกระบวนการทั้งหมด

 5. ธุรการและบริหารธุรกิจ การดำเนินธุรกิจไม่เพียงแค่การปูพื้นเอง ยังต้องมีบุคคลที่จัดการเรื่องการตลาด, การเงิน, การบริหาร, และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย

 6. ผู้ควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่ธุรกิจปูพื้นมีมาตรฐานและคุณภาพที่ต้องรักษา จำเป็นต้องมีคนที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามให้ผลงานสอดคล้องกับมาตรฐาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจปูพื้น ที่ควรรู้

 1. Subflooring (พื้นระแนง) ชั้นพื้นที่อยู่ภายใต้พื้นที่ที่เราเดินตาม ประกอบด้วยวัสดุเช่นไม้หรือคอนกรีตที่ถูกวางเพื่อสร้างพื้นแข็งและรองรับสิ่งของบนพื้น

 2. Flooring Material (วัสดุปูพื้น) วัสดุที่ใช้ในการปูพื้น เช่น กระเบื้อง, ไม้ปูพื้น, พื้นยาง, และวัสดุสังเคราะห์

 3. Installation (การติดตั้ง) กระบวนการในการวางวัสดุปูพื้นลงบนพื้นระแนง การติดตั้งที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการให้ความคงทนและดูดีของพื้น

 4. Surface Preparation (การเตรียมพื้นผิว) ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวระเบียบให้พร้อมสำหรับการปูพื้น เช่น การทำความสะอาด, การรีดผิว, และการกรอง

 5. Adhesive (กาวหรือตะกั่ว) สารกาวที่ใช้ในกระบวนการปูพื้นเพื่อเชื่อมต่อวัสดุกับพื้นระแนง

 6. Leveling (การปรับระดับ) กระบวนการปรับระดับพื้นเพื่อให้พื้นหรือวัสดุปูพื้นอยู่ในระดับเดียวกัน

 7. Finishing (การแต่งงาน) ขั้นตอนสุดท้ายของการปูพื้น รวมถึงการทำความสะอาดและการปรับปรุงรายละเอียดสุดท้าย

 8. Moisture Barrier (ป้องกันความชื้น) วัสดุที่ใช้เพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นหรือจากพื้นที่ด้านล่าง เพื่อป้องกันการแผ่กระจายความชื้นไปยังวัสดุปูพื้น

 9. Underlayment (วัสดุรองรับพื้น) วัสดุที่วางลงบนพื้นระแนงก่อนวัสดุปูพื้น เช่น ฟองน้ำ, กระดาษอิฐ, หรือแผ่นไม้ที่ใช้ในการปรับระดับพื้น

 10. Sealing (การปิดผนึก) กระบวนการใส่สารซึมซาบหรือสารปิดผนึกเพื่อป้องกันการเป็นคราบน้ำหรือคราบสิ่งสกปรกเข้าสู่วัสดุปูพื้น

จดบริษัท ธุรกิจปูพื้น ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของคุณ รวมถึงธุรกิจปูพื้นและการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร และตรวจสอบความเหมาะสมกับกฎหมายและนโยบายการจดทะเบียน

 3. เลือกประเภทของบริษัท ตรวจสอบประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจปูพื้นของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทแห่งชาติ

 4. จัดหาทุน หากต้องการทุนเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ คุณอาจต้องจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนเช่น กู้สินเชื่อธุรกิจหรือนักลงทุน

 5. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดบริษัท เช่น บันทึกประชุมผู้จัดตั้งบริษัท, พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้ร่วมจัดตั้ง

 6. เขียนข้อบัญญัติบริษัท จัดทำข้อบัญญัติบริษัทที่ระบุเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสัญลักษณ์และตราประจำบริษัท

 7. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งเสนอชื่อบริษัท, ข้อมูลผู้จัดตั้งและผู้บริหาร

 8. ชำระค่าจดทะเบียน ชำระเงินค่าจดทะเบียนบริษัทตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 9. รับหมายเลขจดทะเบียน หลังจากได้รับการอนุมัติจดทะเบียนบริษัท คุณจะได้รับหมายเลขจดทะเบียนที่เป็นเอกสารสำคัญ

บริษัท ธุรกิจปูพื้น เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่เสียจากกำไรของบริษัทที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ออกแล้ว เป็นภาษีที่คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ถ้าธุรกิจปูพื้นมีรายได้เกินจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราที่รัฐบาลกำหนด

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากเจ้าของบริษัทรับรายได้จากธุรกิจปูพื้น และรายได้ดังกล่าวนี้เป็นรายได้บุคคล อาจมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในบางกรณี

 4. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท

 5. อื่น ๆ อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าปรับ, ค่าอนุญาตเปิดธุรกิจ, และอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

รับดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับดูแลเพจ รายเดือน แพ็คเกจ ดูแลเพจ รับดูแลเพจ facebook ราคาถูก รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ ยิงแอด แอดมินดูแลเพจ เงินเดือน รับดูแลเพจ pantip รับสมัครแอดมินตอบลูกค้า

ธุรกิจเล็กๆรายได้ดี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจ เล็ก ๆ ทํา ที่บ้าน ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ธุรกิจรวยเงียบ อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจเล็กๆ ลงทุนน้อย ธุรกิจแปลก ใหม่ น่าสนใจ ออนไลน์

เฟรนฟราย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจเฟรนฟรายชีส เฟรนฟราย 20 บาท กี่กรัม ขายเฟรนฟรายเขย่า ขายเฟรนฟราย 10 บาท ขาย เฟ รน ฟราย กำไร ดี มั้ ย เฟรนฟราย 10 บาทกี่ชิ้น เฟรนฟรายเขย่า วิธีทํา ขายเฟรนฟราย กี่กรัม ออนไลน์

เบอร์เกอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

อุปกรณ์เปิดร้านเบอร์เกอร์ เปิดร้านขายเบอร์เกอร์ แฟรนไชส์เบอร์เกอร์ ขายเบอร์เกอร์ ต้นทุน แฟ รน ไช ส์ เบอร์ เกอร์ คิง ราคา แฟ รน ไช ส์ เบอร์ เกอร์ ฮา ลา ล แฟรนไชส์เบอร์เกอร์สามล้อแดง ราคา ขายเบอร์เกอร์ กําไรดีไหม ออนไลน์

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

ปูพื้น พื้นยางสแตนดาร์ด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

กระเบื้องยาง 60*60 กระเบื้องยาง สีเขียว ม อก กระเบื้อง ยาง กระเบื้องยาง รังสิต แค ต ตา ล็อก กระเบื้องยาง กระเบื้องยาง ลายไม้ สีดำ กระเบื้องยาง ไทย กระเบื้องยาง ปทุมธานี ออนไลน์

รับรีวิวสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพ รับรีวิวสินค้า  งานรีวิวสินค้าได้เงิน แอ พ หางานรีวิวสินค้า รับรีวิวสินค้าฟรี เรทราคารับรีวิวสินค้า สมัครงานรีวิวสินค้า งานรีวิวสินค้า shopee รับรีวิวสินค้า ig

เดลิเวอรี่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ตัวอย่าง แผนธุรกิจ เดลิ เว อ รี่ เป็นเจ้าของ แอ พ เดลิ เว อ รี่ ขายอาหารเดลิเวอรี่ไม่มีหน้าร้าน บริการเดลิเวอรี่ มีอะไรบ้าง ขายเดลิเวอรี่อะไรดี สมัครขายอาหารเดลิเวอรี่ ไอ เดีย ขายอาหาร เดลิ เว อ รี่ ขายของเดลิเวอรี่ ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top