จดทะเบียนบริษัท.COM » ไก่ไข่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไก่ไข่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไข่ รายได้หลักของธุรกิจไก่ไข่มาจากการขายไข่เอง ๆ ที่ไก่ผลิตขึ้นมาในฟาร์มหรือบริษัทของคุณ รายได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตไข่และราคาที่คุณขายไข่กับตลาด การจัดการการผลิตและการจัดหาช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อรายได้ในส่วนนี้

 2. การขายไก่เนื้อ นอกจากการขายไข่แล้ว คุณยังสามารถขายไก่เนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากไก่ เช่น ไก่ที่ถูกบำรุงเพื่อการขายเนื้อ หากคุณมีการบำรุงดูแลที่ดีและมีการตลาดที่เหมาะสม นี่อาจเป็นแหล่งรายได้เสริมที่มีมุมมองทางธุรกิจ

 3. การจำหน่ายพ่อ-แม่พันธุ์ การจำหน่ายไก่พ่อ-แม่พันธุ์สามารถเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้เลี้ยงไก่อื่นๆ ที่ต้องการซื้อพันธุ์ไปเพื่อเพิ่มขุนพันธุ์ในฟาร์มของพวกเขา

 4. ผลิตภัณฑ์แปรรูป คุณสามารถผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไข่ เช่น ไข่ไก่อบ, ไข่ไก่กระทะ, ไข่ไก่ลวก เป็นต้น การแปรรูปจะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และอาจช่วยเพิ่มรายได้

 5. การท่องเที่ยวและการศึกษา หากธุรกิจไก่ไข่ของคุณมีขนาดใหญ่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวหรือการศึกษา คุณอาจสามารถขายบริการเกี่ยวกับการแนะนำการเลี้ยงไก่ การอบรมเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มไก่ไข่ หรือการนำเสนอประสบการณ์การเลี้ยงไก่แก่ผู้ที่สนใจ

 6. การขายปุ๋ยหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับไก่ หากคุณมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตไข่และเลี้ยงไก่ คุณอาจพิจารณาในการขายปุ๋ยหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับเกษตรกรอื่น

 7. บริการในอื่นๆ นอกเหนือจากขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ การให้คำปรึกษาด้านการจัดการฟาร์ม หรือบริการอื่นๆ ก็อาจเป็นแหล่งรายได้เสริม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไก่ไข่

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่ไข่ ถ้าคุณมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในการจัดการและสร้างคุณภาพไข่ที่ดี
  • ความรู้เรื่องตลาดและการจำหน่าย ถ้าคุณมีความเข้าใจในแนวโน้มของตลาด และมีการวางแผนการจัดหาช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายไข่
  • ระบบการบำรุงและความสะอาดที่ดี การดูแลและความสะอาดของฟาร์มไก่ไข่เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันโรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • ความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามตลาด ธุรกิจไก่ไข่อาจสามารถปรับปรุงการผลิตหรือสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้น เช่น เลือกใช้พันธุ์ไก่ที่ไข่ได้มากขึ้นหรือมีคุณภาพดีกว่า
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ขนาดของฟาร์มหรือการผลิต ถ้าธุรกิจของคุณมีขนาดเล็ก อาจจะมีข้อจำกัดในการผลิตไข่ในปริมาณมากๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้
  • ความขาดแคลนทรัพยากร ความขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญ เช่น พื้นที่, แรงงาน, อุปกรณ์ อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจไม่เสถียร
  • ความเสี่ยงจากโรคและสภาวะภูมิอากาศ การระบาดของโรคหรือสภาวะภูมิอากาศที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลต่อสุขภาพของไก่และผลิตภัณฑ์
 3. โอกาส (Opportunities)

  • เพิ่มการผลิตหรือการขายขึ้น ถ้ามีความเติมเต็มในการขยายการผลิตหรือขายไข่ให้กับตลาดใหญ่ ๆ อาจทำให้มีโอกาสเพิ่มรายได้
  • การขยายออกสู่ตลาดใหม่ หากมีโอกาสเข้าสู่ตลาดใหม่ เช่น การส่งออก หรือการทำธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น จะช่วยเพิ่มกำไร
  • การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป การเพิ่มมูลค่าให้กับไข่โดยการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ไข่อบ, ไข่ลวก เป็นต้น อาจเป็นทางเลือกที่ดี
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง คู่แข่งที่มีประสบการณ์และทรัพยากรมากกว่าอาจสร้างความแข็งแกร่งและเป็นอุปสรรคในการแข่งขัน
  • ความผันผวนของราคาไข่ ราคาไข่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดและสภาพอากาศ ทำให้การวางแผนการขายและรายได้ยากต่อการคาดการณ์
  • ความเสี่ยงจากโรคสัตว์ การระบาดของโรคสัตว์ที่สามารถกระทบไปยังไก่ไข่อาจมีผลกระทบต่อการผลิตและการจำหน่าย

อาชีพ ธุรกิจไก่ไข่ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่เพื่อการเลี้ยงไก่ไข่ การเลือกและจัดหาพื้นที่เพื่อการเลี้ยงไก่ไข่เป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาถึงพื้นที่ในการเลี้ยงไก่ไข่ สิ่งประสงค์ในการบำรุงดูแล, และเรื่องความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 2. กรงเลี้ยง คุณต้องการการจัดหากรงเลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับไก่ไข่ เพื่อให้ไก่ไข่มีพื้นที่เพียงพอและสะดวกสบายในการดูแลและผลิตไข่

 3. ไก่พันธุ์ การเลือกพันธุ์ไก่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ไข่ไก่ขนาดใหญ่ จะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต

 4. อุปกรณ์และวัสดุอื่นๆ คุณต้องจัดหาอุปกรณ์และวัสดุเพื่อการเลี้ยงไก่ไข่ เช่น ฟีดเดอร์, น้ำดื่ม, ระบบอากาศ, ระบบให้ความอุ่น, สารป้องกันโรค, และอื่น ๆ

 5. การบำรุงรักษาและสุขาภิบาล การรักษาสุขาภิบาลของไก่ไข่เป็นสิ่งสำคัญ เช่น การมีแพทย์สัตว์ที่ปรึกษา, การบำรุงเพื่อป้องกันโรค, และการดูแลความสะอาดของฟาร์ม

 6. การจัดการและการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการจัดการเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจไก่ไข่ เช่น การวางแผนการผลิต, การจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้า, และการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 7. การเริ่มต้นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดตั้งและการเริ่มต้นธุรกิจ เช่น การจัดหาพื้นที่, กรงเลี้ยง, อุปกรณ์, และการบำรุงรักษา

 8. การตลาดและการขาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ เช่น การสร้างแบรนด์, การวางแผนการตลาด, และการจัดหาช่องทางการขาย

 9. การเรียนรู้และความรู้ การพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ ความรู้เรื่องการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับไก่ไข่ และการติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรมเกษตรกรรม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไก่ไข่

 1. เกษตรกร การเลี้ยงไก่ไข่เป็นกิจกรรมในเครื่องเกษตรกรรม คุณจะเป็นเกษตรกรที่ดูแลและผลิตไข่ไก่ ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลไก่และการจัดการฟาร์ม

 2. ผู้ประกอบการเกษตรกรรม หากคุณตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจเกษตรกรรมไก่ไข่และมีหลายฟาร์ม คุณอาจสร้างธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรมที่จัดการหลายแหล่งเลี้ยงไก่ไข่

 3. เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ คุณอาจจะเป็นเจ้าของและผู้ดูแลฟาร์มไก่ไข่ที่เป็นที่อยู่ของกิจการ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ

 4. สัตวแพทย์สัตว์ สัตวแพทย์สัตว์มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของไก่ไข่ และการป้องกันและรักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นในฟาร์ม

 5. ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เกษตรกรรม การเลี้ยงไก่ไข่ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น กรงเลี้ยง, อาหาร, น้ำ, ระบบอากาศ, และอื่น ๆ ดังนั้นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เกษตรกรรมจะมีบทบาทในการส่งเสริมธุรกิจของคุณ

 6. การค้าส่งและการปลีก ถ้าคุณเป็นผู้จัดการฟาร์มใหญ่และมีการผลิตไข่ไก่มาก คุณอาจต้องการจัดจำหน่ายไข่ไปยังธุรกิจค้าส่งหรือค้าปลีก

 7. ผู้ประกอบการอาหาร ไข่ไก่เป็นส่วนสำคัญของอาหารและอาหารเสริมสำหรับผู้บริโภค ผู้ประกอบการอาหารอาจใช้ไข่ไก่ในการสร้างเมนูและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

 8. การศึกษาและการให้คำปรึกษา ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่อาจให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจนี้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไก่ไข่ ที่ควรรู้

 1. Layer Farm (ฟาร์มไก่เจริญไข่) – สถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อเลี้ยงไก่เจริญไข่เพื่อผลิตไข่

 2. Egg Yield (ประสิทธิภาพการผลิตไข่) – ปริมาณของไข่ที่ผลิตโดยจำนวนไก่เจริญไข่ที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด

 3. Pullet (ลูกไก่เจริญไข่) – ไก่เพศเมียสาวที่ยังไม่เริ่มต้นการวางไข่

 4. Candling (การเช็คไข่ด้วยแสง) – กระบวนการใช้แสงในการตรวจสอบคุณภาพภายในของไข่

 5. Egg Shell Quality (คุณภาพเปลือกไข่) – ลักษณะของเปลือกไข่รวมถึงความหนา, ลักษณะผิว, และความแข็งแรง

 6. Egg Grader (เครื่องจัดเกรดไข่) – เครื่องที่ใช้ในการเรียงและจัดหมวดหมู่ไข่ตามคุณภาพและขนาด

 7. Vaccination (การฉีดวัคซีน) – กระบวนการให้วัคซีนกับไก่เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากโรค

 8. Biosecurity (การรักษาความปลอดภัยชีวภาพ) – มาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการแพร่ระบาดในฟาร์มไก่เจริญไข่

 9. Feed Conversion Ratio (FCR) (อัตราการแปรรูปอาหาร) – ปริมาณอาหารที่ไก่บริโภคเพื่อผลิตหน่วยไข่หนึ่งหน่วย

 10. Egg Wash (การล้างไข่) – กระบวนการที่ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนไข่ก่อนจัดห่อและจัดจำหน่าย

จดบริษัท ธุรกิจไก่ไข่ ทำอย่างไร

 1. วางแผนและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำกระบวนการจดทะเบียนบริษัท คุณควรวางแผนและสร้างกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของบริษัท และเป็นการทำความเข้าใจในการตลาดและการต่อต้านคู่แข่งในธุรกิจไก่ไข่

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในประเทศของคุณ คุณต้องตรวจสอบความพร้อมของชื่อในสำนักงานทะเบียนบริษัทของประเทศของคุณด้วย

 3. จัดหาทุนสำหรับธุรกิจ คุณอาจต้องจัดหาทุนเพื่อเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจไก่ไข่ นอกจากทุนเงินสด คุณอาจพิจารณาเงินกู้ธุรกิจหรือการร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น

 4. เลือกประเภทของบริษัท คุณจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจไก่ไข่ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้ามขายหุ้น, หรือธุรกิจหนึ่งคน

 5. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องส่งใบสมัครจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท นี่อาจเป็นสำนักงานพาณิชย์ หรือหน่วยงานการลงทะเบียนธุรกิจอื่น ๆ

 6. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณต้องทำการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณ

 7. เปิดบัญชีธนาคารธุรกิจ คุณควรเปิดบัญชีธนาคารเฉพาะในชื่อบริษัทของคุณ

 8. ขอใบอนุญาตและการรับรองประสิทธิภาพ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตหรือการรับรองประสิทธิภาพเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจไก่ไข่ นี่อาจเป็นการสอบประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่หรือการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร

 9. จัดหาที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท คุณต้องมีที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัทของคุณ ส่วนใหญ่คุณสามารถใช้ที่อยู่เอาไว้แต่ถ้าคุณมีสถานที่ในการดำเนินธุรกิจแยกต่างหากคุณสามารถใช้ที่อยู่นั้นได้เช่นกัน

บริษัท ธุรกิจไก่ไข่ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจไก่ไข่อาจต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศนั้น ภาษีเงินได้บริษัทคำนวณจากกำไรก่อนหักรายได้ต่าง ๆ และอัตราภาษีที่จะเป็นผู้เสียภาษีต้องชำระจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและสภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ในบางประเทศ การจำหน่ายไข่ไก่อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่เรียกว่าภาษีขาย

 3. ภาษีธุรกิจและอากรสุราและแอลกอฮอล์ (Business License Tax and Alcohol Tax) อาจมีการเรียกเก็บภาษีหรืออากรเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 4. ภาษีท้องถิ่น บางพื้นที่อาจกำหนดการเสียภาษีท้องถิ่นสำหรับธุรกิจในพื้นที่นั้น

 5. ภาษีเอกราช (Excise Tax) หากบริษัทสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไก่ไข่อาจมีการเสียภาษีเอกราชสำหรับบางส่วนของผลิตภัณฑ์

 6. อื่น ๆ อื่น ๆ ที่อาจมีคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (หากคุณมีสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่), อากรสุราและแอลกอฮอล์ (หากคุณมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้แอลกอฮอล์), และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในประเทศของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.