จดทะเบียนบริษัท.COM » ไมซ์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไมซ์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการการจัดงาน รายได้หลักมาจากค่าบริการการวางแผน ออกแบบ และจัดการงานประชุม สัมมนา หรืออีเว้นต์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นค่าธรรมเนียมตามขนาดของงาน หรือจะเป็นค่าบริการตามความต้องการและระยะเวลาของงาน

 2. ค่าเช่าสถานที่ หากธุรกิจมีสถานที่ให้บริการงานประชุมและอีเว้นต์ เช่น ห้องประชุมหรืออาคารอีเว้นต์ รายได้จะมาจากค่าเช่าสถานที่ให้กับลูกค้า

 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หากธุรกิจมีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงาน รายได้จะมาจากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งใช้ในงาน

 4. ค่าลงทะเบียนและค่าสมัคร ในงานประชุมและอีเว้นต์บางรายการ ลูกค้าอาจต้องจ่ายค่าลงทะเบียนหรือค่าสมัครเพื่อเข้าร่วมงาน

 5. รายได้จากการส่งเสริมการขาย หากมีผู้จัดงานประชุมหรืออีเว้นต์ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการสร้างโอกาสในการเสนอสินค้าหรือบริการ รายได้อาจมาจากค่าธรรมเนียมที่ผู้จัดงานเสนอให้ผู้เข้าร่วมงาน

 6. รายได้จากพาร์ทเนอร์ชิพ ในบางกรณี ธุรกิจการจัดประชุมอาจได้รับรายได้จากการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน

 7. รายได้จากการจัดทัวร์และกิจกรรมนำเที่ยว หากงานประชุมหรืออีเว้นต์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาจมีรายได้จากการขายทัวร์หรือกิจกรรมนำเที่ยวในงานด้วย

 8. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า ในบางครั้งธุรกิจการจัดประชุมอาจมีการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น หนังสือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไมซ์

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ความเชี่ยวชาญในการจัดงานประชุมและอีเว้นต์
  • มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดงาน
  • สถานที่ที่เหมาะสมและอุปกรณ์การจัดงานที่ครบครัน
  • ความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความต้องการของลูกค้า
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานใหญ่หรืออีเว้นต์พิเศษ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เพียงพอในการรับมือกับงานหรืออีเว้นต์ที่มีขนาดใหญ่
  • ความล่าช้าในการปรับตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือปัญหา
 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดการจัดงานประชุมและอีเว้นต์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • การเปิดตัวเหตุการณ์ใหม่หรือเทรนด์ที่มีโอกาสสร้างผลกระทบในสังคม
  • การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดงานประชุมและอีเว้นต์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. อุปสรรค Threats

  • ความแข็งของคู่แข่งในการจัดงานประชุมและอีเว้นต์
  • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับที่อาจมีผลต่อธุรกิจ
  • สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อความต้องการในการจัดงาน

อาชีพ ธุรกิจไมซ์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่จัดงาน การเช่าหรือซื้อสถานที่จัดงานประชุม ที่ต้องมีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับผู้เข้าร่วมงานต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม โรงแรม หรือสถานที่ที่จัดกิจกรรม

 2. อุปกรณ์และเทคโนโลยี การลงทุนในอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานประชุม เช่น อุปกรณ์เสียงและภาพ อุปกรณ์นำเสนอ ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น

 3. บุคลากร การจ้างงานหรือสร้างทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดงานประชุม รวมถึงหัวหน้าทีมงาน ผู้ดูแลเทคนิค และบุคลากรสนับสนุน

 4. การโฆษณาและการตลาด การสร้างความรู้สึกในตลาดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ การโฆษณา การตลาดออนไลน์ และการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

 5. งบประมาณในการจัดงาน การลงทุนในการจัดงานและอีเว้นต์ต่าง ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการเทคนิค ค่าประกันภัย เป็นต้น

 6. การพัฒนาโปรแกรม/แอปพลิเคชัน หากคุณต้องการมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียน จัดการตารางเวลา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน อาจต้องลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไมซ์

 1. ผู้จัดงานประชุมและอีเว้นต์ ผู้ที่มีความชำนาญในการวางแผน ออกแบบ และจัดการกิจกรรมประชุม สัมมนา และงานอีเว้นต์ต่างๆ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การสร้างโปรแกรม การจัดการการลงทะเบียน การสร้างงานแสดงและผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการงานทั้งหมด

 2. การบริหารการประชุมและอีเว้นต์ การบริหารและควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและอีเว้นต์ เช่น การวางแผนและจัดการการทำงานที่ต้องทำในแต่ละขั้นตอน การควบคุมงบประมาณ การประเมินผล และการจัดการความเสี่ยง

 3. การสร้างผลิตภัณฑ์และการตกแต่ง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและงานอีเว้นต์ เช่น ผลิตภาพประกอบ สื่อการสื่อสาร และสิ่งตกแต่งสถานที่

 4. การตลาดและการโฆษณา การสร้างและดูแลกลยุทธ์การตลาด เพื่อโปรโมตและเปิดตลาดสำหรับงานประชุมและงานอีเว้นต์ รวมถึงการใช้สื่อโฆษณา การทำ PR และการตลาดออนไลน์

 5. การบริหารสถานที่และการบริการ การเลือกและจัดการสถานที่ให้เหมาะสมกับงานประชุมและงานอีเว้นต์ รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน

 6. อาชีพด้านโซเชียลและเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีในงานประชุมและอีเว้นต์ เช่น การใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมต การใช้แอปพลิเคชันในการลงทะเบียนและการสื่อสาร

 7. บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานประชุมและงานอีเว้นต์ เช่น การเลือกเมนูอาหาร การจัดห้องอาหาร และการให้บริการแก่ผู้เข้าร่วม

 8. อาชีพด้านการตัดสินใจและวางแผน การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหา โครงสร้าง และโปรแกรมของงานประชุมและงานอีเว้นต์

 9. การออกแบบกราฟิกและสื่อสาร อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภาพประกอบ สื่อสาร และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในงานประชุมและอีเว้นต์

 10. อาชีพด้านการจัดการผู้คนและการบริหารงานทีม การจัดการผู้คนและทีมงานในการดำเนินงานของงานประชุมและอีเว้นต์ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไมซ์ ที่ควรรู้

 1. Conference (การประชุม)

  • คำอธิบาย การรวมตัวของกลุ่มคนเพื่อพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจการจัดประชุมมักจะเน้นการจัดและการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์
 2. Venue (สถานที่จัดงาน)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมหรืองานประชุม เช่น ห้องประชุมในโรงแรม หรือศูนย์ประชุม
 3. Agenda (วาระการประชุม)

  • คำอธิบาย ลำดับของกิจกรรมที่จะถูกดำเนินในระหว่างการประชุม ประกอบด้วยเรื่องที่จะถูกนำเสนอ การอภิปราย และกิจกรรมอื่น ๆ
 4. Keynote Speaker (ผู้พูดเปิดงาน)

  • คำอธิบาย บุคคลที่ถูกเชิญมารับบทบาทในการพูดเปิดงานประชุม ซึ่งมักเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 5. Networking (การสร้างเครือข่าย)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมที่เป็นโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้าร่วมคนอื่น
 6. Breakout Session (การประชุมย่อย)

  • คำอธิบาย กิจกรรมหรือส่วนของการประชุมที่แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อพูดคุยหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ
 7. Registration (การลงทะเบียน)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน โดยเพื่อให้บริการข้อมูลและข้อมูลการเข้าร่วม
 8. Delegate (ผู้เข้าร่วม)

  • คำอธิบาย บุคคลที่มาเข้าร่วมงานประชุมหรืออีเว้นต์
 9. Exhibition (การแสดงสินค้าหรือบูธ)

  • คำอธิบาย พื้นที่ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานประชุม
 10. Feedback (ข้อเสนอแนะ)

  • คำอธิบาย ความคิดเห็นหรือการประเมินที่ผู้เข้าร่วมงานให้กับผู้จัดงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานในอนาคต

จดบริษัท ธุรกิจไมซ์ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่จดทะเบียนบริษัท

 2. ลงทะเบียนบริษัท ส่งใบสมัครจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ

 3. เลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจการจัดประชุมที่คุณต้องการจะดำเนินการ เช่น การจัดงานประชุม, การจัดงานสัมมนา, การจัดอีเว้นต์, หรืออื่นๆ

 4. เลือกโครงสร้างบริษัท เลือกโครงสร้างของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือหน่วยงานราชการ

 5. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการทางการเงิน

 6. รับใบอนุญาตและการรับรอง ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือการรับรองจากหน่วยงานรัฐ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ

 7. สร้างแผนธุรกิจ สร้างแผนธุรกิจที่ระบุวัตถุประสงค์, กลยุทธ์การดำเนินงาน, กลุ่มเป้าหมาย, และแผนการตลาด

 8. จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ ต้องการสถานที่จัดประชุม อุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น โปรเจคเตอร์, หน้าจอ, โต๊ะเก้าอี้, เสียงเครื่องข่าย ฯลฯ

 9. สร้างรายการโปรแกรมและวาระการประชุม วางแผนรายการโปรแกรมและวาระการประชุมให้เป็นรายละเอียดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า

 10. สร้างเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ หากต้องการจัดงานประชุมออนไลน์ คุณอาจต้องสร้างเว็บไซต์หรือใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์

บริษัท ธุรกิจไมซ์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าคุณมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจการจัดประชุมเป็นบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่เป็นที่กำหนดในประเทศของคุณ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่เป็นที่กำหนดในประเทศของคุณ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขายหรือบริการ จากการจัดงานประชุม ค่าบริการการจัดประชุมอาจถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้บริการ

 4. ภาษีอื่นๆ มีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีโรงแรม, ภาษีการใช้ที่ดิน หรือภาษีอื่นๆ ที่อาจต้องเสียเมื่อจัดงานประชุม

 5. สิ่งที่เป็นรายได้ รายได้ที่ได้รับจากการจัดงานประชุมอาจเป็นฐานที่ใช้คำนวณภาษี เช่น ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่าย, ค่าใช้สอย, หรือรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชุม

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.