จดทะเบียนบริษัท.COM » ไม่มีหน้าร้าน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไม่มีหน้าร้าน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายออนไลน์ (E-Commerce) คุณสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดับผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (e-commerce) หรือโพรไฟล์การขายในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Instagram

 2. จำหน่ายผ่านตลาดนิทรรศการ การเข้าร่วมนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าเป็นทางเลือกหนึ่งในการโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์ไม้ดอกประดับของคุณ คุณจะได้โอกาสสร้างการติดต่อกับลูกค้าและนักสะสมผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดับ

 3. รับออเดอร์ทำสั่งผลิต (Custom Orders) รับงานทำสั่งผลิตตามคำขอหรือความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบและผลิตดอกไม้ประดับสำหรับงานแต่งงานหรืองานเฉลิมฉลอง

 4. การจัดอบรมและสัมมนา หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดับ คุณสามารถจัดอบรมหรือสัมมนาเพื่อแชร์ความรู้และทักษะกับผู้ที่สนใจ

 5. การจัดอีเวนต์หรือเรียนรู้สั้น ๆ จัดอีเวนต์เชิงวิชาการหรือเรียนรู้สั้น ๆ เกี่ยวกับการทำดอกไม้ประดับ สามารถดึงดูดความสนใจของคนที่สนใจในธุรกิจด้านนี้

 6. รับจ้างออกแบบสำหรับผู้อื่น หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการออกแบบ คุณสามารถรับงานออกแบบสำหรับบริษัทหรือบุคคลที่ต้องการผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดับ

 7. การให้คำปรึกษาและการสอน ถ้าคุณมีความรู้และประสบการณ์ในการทำดอกไม้ประดับ คุณสามารถให้คำปรึกษาและสอนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบและการทำดอกไม้ประดับ

 8. การสร้างความตื่นเต้นในการซื้อขาย ใช้เทคนิคการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อสร้างความตื่นเต้นในการซื้อขาย เช่น การจัดส่งแบบฟรี, การแจกของแถม, หรือการจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า

 9. การทำงานร่วมกับบริษัทอื่น มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทอื่น เช่น บริษัทจัดงานที่ต้องการการจัดวางดอกไม้ประดับในงานสัมมนาหรือกิจกรรม

 10. การจัดอบรมให้กับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป จัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดวางดอกไม้ประดับหรือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของผู้ที่สนใจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไม่มีหน้าร้าน

จุดแข็ง Strengths

 • ผลิตภัณฑ์ไม้ดอกประดับที่ทำจากมืออาชีพและความชำนาญในการออกแบบ
 • ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
 • รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ที่สะดวกสบายและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้

จุดอ่อน Weaknesses (จุดอ่อน)

 • การส่งสินค้าและการจัดส่งที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความอ่อนแอในการบรรจุหีบห่อและการจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • ความเจ็บป่วยหรือปัญหาทางสุขภาพของผู้ประกอบการหรือคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต

โอกาส Opportunities

 • ตลาดการซื้อออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
 • การเชื่อมโยงกับชุมชนและกลุ่มคนที่มีความสนใจในดอกไม้ประดับผ่านสื่อสังคมออนไลน์

อุปสรรค Threats

 • การแข่งขันจากผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจด้านไม้ดอกประดับที่มีชื่อเสียง
 • ความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและสภาวะเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย

อาชีพ ธุรกิจไม่มีหน้าร้าน ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุและอุปกรณ์ คุณต้องการลงทุนในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิตดอกไม้ประดับ เช่น ไม้ต่างๆ, วัสดุในการตกแต่ง, เครื่องมือ, และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต

 2. การตลาดและโปรโมชั่น คุณอาจต้องลงทุนในการตลาดและโปรโมตธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มการรู้จักและการสนับสนุนจากลูกค้า เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, การสร้างเนื้อหา, การโปรโมตในงานนิทรรศการ, และอื่นๆ

 3. การอบรมและความรู้ การพัฒนาทักษะและความรู้ในการออกแบบและผลิตดอกไม้ประดับอาจต้องการการอบรม การเรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

 4. บัญชีและการเงิน คุณจะต้องคำนวณราคาทุนการผลิตและกำหนดราคาขาย รวมถึงการจัดการบัญชีและการเงินของธุรกิจ

 5. เวลาและแรงงาน การผลิตดอกไม้ประดับอาจต้องการเวลาและแรงงานในกระบวนการทำงาน คุณอาจต้องจัดการเวลาและแรงงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและการจดทะเบียน อาจมีค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท และการเปิดบัญชีธนาคาร

 7. บริหารจัดการ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, การติดตามคำสั่งซื้อ, และการจัดการโรงงาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไม่มีหน้าร้าน

 1. นักออกแบบดอกไม้ประดับ นักออกแบบดอกไม้ประดับมีหน้าที่วางแผนและออกแบบดอกไม้ประดับตามความต้องการของลูกค้า พวกเขาต้องคิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและน่าทึ่ง

 2. ผู้ผลิตดอกไม้ประดับ ผู้ผลิตดอกไม้ประดับมีหน้าที่ปลูกและเพาะปลูกไม้ประดับเพื่อนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดับ

 3. ผู้ประกอบการธุรกิจดอกไม้ประดับ คุณอาจเป็นผู้ประกอบการที่จัดการธุรกิจด้านไม้ดอกประดับโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน คุณจะต้องเน้นการวางแผนธุรกิจและการจัดการเรื่องทางการเงิน

 4. ผู้จัดทำงานสัมมนาและอบรมด้านดอกไม้ประดับ คุณสามารถจัดทำงานสัมมนาและอบรมให้กับคนที่สนใจเรื่องดอกไม้ประดับ ซึ่งอาจเป็นการสอนเรื่องเทคนิคการออกแบบหรือการจัดวางดอกไม้ประดับ

 5. ผู้ให้บริการออนไลน์ด้านดอกไม้ประดับ คุณสามารถให้บริการออนไลน์เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการเลือกซื้อดอกไม้ประดับ, การออกแบบดอกไม้ประดับทางออนไลน์, หรือการจัดส่งดอกไม้ประดับ

 6. นักเขียนและบล็อกเกอร์ด้านดอกไม้ประดับ ถ้าคุณมีทักษะในการเขียนและมีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประดับ คุณสามารถทำงานเป็นนักเขียนบทความ บล็อกเกอร์ หรือเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ประดับ

 7. นักจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ คุณสามารถเริ่มธุรกิจด้านการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ประดับ

 8. การอบรมและคอร์สเรียนด้านดอกไม้ประดับ คุณสามารถจัดอบรมและเปิดคอร์สเรียนด้านดอกไม้ประดับเพื่อแนะนำความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้ที่สนใจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไม่มีหน้าร้าน ที่ควรรู้

 1. E-commerce (อีคอมเมิร์ซ) การค้าขายผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องมีพื้นที่ร้านค้าทางกายภาพ

 2. Online Presence (การมีเครือข่ายออนไลน์) การเป็นปัจจุบันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า

 3. Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล) กิจกรรมการโปรโมตและการตลาดผ่านช่องสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และแอปพลิเคชัน

 4. Customer Engagement (การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า) การสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความสนใจและความรู้สึกในผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 5. Online Marketplace (ตลาดออนไลน์) เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสในการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบออนไลน์

 6. Digital Payments (การชำระเงินดิจิทัล) วิธีการชำระเงินที่ทำผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น บัตรเครดิต, พร้อมเพย์, และอื่นๆ

 7. Dropshipping (ดรอปชิปปิ้ง) รูปแบบธุรกิจที่ไม่ต้องเก็บสินค้าเอง แต่สั่งจากผู้ผลิตหรือจัดส่งโดยตรงถึงลูกค้า

 8. Fulfillment Services (บริการจัดส่งสินค้า) บริการที่ช่วยจัดการกระบวนการเตรียมและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

 9. Inventory Management (การจัดการสินค้าคงคลัง) กระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 10. Online Analytics (การวิเคราะห์ออนไลน์) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ เพื่อปรับปรุงและปรับกลยุทธ์การตลาด

 

จดบริษัท ธุรกิจไม่มีหน้าร้าน ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น และทำการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อนั้นโดยสอบถามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ Department of Business Development (DBD)

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้าหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทมหาชน, และอื่นๆ

 3. จัดเตรียมเอกสาร คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามประเภทของบริษัท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน, สำเนาบัตรประชาชน, แผนผังเอกสาร, และอื่นๆ

 4. ยื่นเอกสารและค่าบริการ ยื่นเอกสารและชำระค่าบริการการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสามารถทำได้ที่หน่วยงานต่างๆ หรือออนไลน์

 5. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นเอกสารเสร็จสิ้น รอการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การรออาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ตามแต่ประเภทของบริษัท

 6. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อได้รับการอนุมัติและชำระค่าบริการเรียบร้อย คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเป็นหลักฐานทางกฎหมายของการเป็นนิติบุคคล

 7. สมัครเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากคุณต้องการทำธุรกิจออนไลน์และขายสินค้าออนไลน์ คุณจำเป็นต้องสมัครเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 8. การเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับการทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ คุณอาจจะต้องเปิดบัญชีธนาคารที่สามารถรับรายได้และทำการเงินของธุรกิจของคุณได้

 9. คำนวณและประกาศเงินทุนจดทะเบียน คำนวณเงินทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดและทำการประกาศเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 10. เตรียมการเปิดธุรกรรมการทำธุรกิจ เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการวางแผนการตลาดออนไลน์ เริ่มการขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท ธุรกิจไม่มีหน้าร้าน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากบริษัทของคุณเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทห้าหุ้นส่วนจำกัด คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) จากกำไรที่ทำได้จากธุรกิจของคุณ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีมูลค่าการขายสูงพอที่จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการ

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) ในบางประเทศ มีภาษีธุรกิจเฉพาะที่เสียจากการประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น การบริการทางการเงิน, การบริการที่มีเนื้อหาเฉพาะ เป็นต้น

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทคุณเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง คุณอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. อื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และกฎหมายแต่ละประเทภัยและประเทศ คุณควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและภาษีเพื่อประเมินภาษีที่คุณอาจต้องเสียในบริษัทของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.