กรอบรูป เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

หัก ณ ที่จ่าย กรอบรูปการ์ตูน กรอบรูปสวยๆ กรอบรูปฟรี กรอบรูปน่ารัก กรอบรูปไม้ กรอบรูป a4 กรอบรูป png กรอบรูป ราคา ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกรอบรูป มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกรอบรูป ส่วนใหญ่จะเป็นการขายกรอบรูปเองที่ถูกสร้างขึ้นจากการออกแบบและผลิตในร้านหรือศิลปะสถานของคุณ

 2. บริการจัดแสดงและตกแต่ง หากคุณให้บริการจัดแสดงและตกแต่งงานศิลปะหรือกรอบรูป เช่น การจัดวางและแสดงผลงานศิลปะในสถานที่ต่าง ๆ คุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า

 3. ซ่อมแซมและบำรุงรักษา การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษากรอบรูปเพื่อรักษาความสมบูรณ์และคุณภาพของงานศิลปะ

 4. การจัดอบรมและเรียนรู้ หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการสร้างและออกแบบกรอบรูป คุณอาจจัดอบรมหรือสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้

 5. สินค้าและวัสดุเสริม การขายวัสดุและอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำกรอบรูป เช่น กระดาษรองภาพ, กรอบรองและวัสดุสำหรับงานศิลปะ

 6. การออกแบบและผลิตพิเศษ หากคุณมีความสามารถในการออกแบบและผลิตกรอบรูปที่พิเศษหรือเป็นของที่ทำจากวัสดุพิเศษ เช่น กรอบรูปทำจากไม้หรือโลหะที่มีการตกแต่งพิเศษ

 7. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมเช่น นิทรรศการศิลปะ, การออกแบบและผลิตกรอบรูปในงานสัมมนาหรืองานนิทรรศการ

 8. การขายสินค้าสะสมค่า การขายสินค้าสะสมค่าที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ อาจเป็นงานศิลปะเข้าเฟรมหรือกรอบรูป

 9. บริการออนไลน์ การขายกรอบรูปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์

 10. บริการประกอบกรอบรูป การให้บริการประกอบกรอบรูปให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างงานศิลปะของตน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกรอบรูป

จุดแข็ง Strengths

 • คุณภาพสินค้าและบริการ ธุรกิจกรอบรูปมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายกรอบรูปที่มีคุณภาพสูง
 • การออกแบบและผลิตในสถานที่ คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกรอบรูปที่ออกแบบและผลิตในร้านหรือสถานที่ของคุณ
 • บริการลูกค้า คุณมีการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยการช่วยเลือกวัสดุและสี, ตกแต่ง, และการปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
 • ทางเลือกในการผลิต คุณสามารถเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตที่หลากหลายในการสร้างกรอบรูปที่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 • การต้นทุนสูง การผลิตกรอบรูปบางชนิดอาจมีต้นทุนสูงทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด
 • อาจเชิงนิ่ง บางครั้งธุรกิจกรอบรูปอาจไม่ได้รับความสนใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจออนไลน์หรือเทคโนโลยี
 • จำกัดในการสร้างนวัตกรรม ธุรกิจกรอบรูปอาจมีขอบเขตในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือสร้างสรรค์สินค้าใหม่

โอกาส Opportunities

 • การเพิ่มขายสินค้าและบริการ คุณสามารถเพิ่มรูปแบบสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขยายตลาดของคุณ
 • การตลาดออนไลน์ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ๆ
 • ความสนใจในงานศิลปะ สถานการณ์ศิลปะและงานแสดงศิลปะสามารถสร้างโอกาสในการแสดงผลงานกรอบรูปและงานศิลปะอื่น ๆ

อุปสรรค Threats

 • การแข่งขัน คู่แข่งในตลาดกรอบรูปอาจมีการปรับรูปแบบธุรกิจหรือให้บริการที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ต้องเน้นการแข่งขัน
 • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการพิมพ์และการผลิตอาจส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการทำงานของเทคโนโลยีใหม่
 • สภาพเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้าในส่วนของงานศิลปะและของที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการหรูหรา

อาชีพ ธุรกิจกรอบรูป ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุและอุปกรณ์ การต้องมีวัสดุพื้นฐานเช่น กระดาษรองภาพ, กรอบรอง, กาว, วัสดุสำหรับตกแต่ง และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตกรอบรูป

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณอาจต้องการเครื่องมือเบื้องต้นเช่น เครื่องตัดกระดาษ, เครื่องตัดหน้ากรอบ, อุปกรณ์การวัด, และอุปกรณ์ช่างที่เกี่ยวข้อง

 3. พื้นที่การทำงาน คุณจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรอบรูปและบริการลูกค้า พื้นที่นี้อาจเป็นร้านค้าหรือโรงงานเล็ก ๆ ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของคุณ

 4. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการเป็นเฉพาะ การพัฒนากรอบรูปที่ไม่เหมือนใครอาจต้องการลงทุนในการออกแบบและพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือผู้เชี่ยวชาญ

 5. การตลาดและโฆษณา ลงทุนในการโฆษณาเพื่อสร้างรู้จักและสร้างความต้องการต่อธุรกิจของคุณ เช่น การออกแบบโปสเตอร์, การตลาดออนไลน์, หรือการจัดงานแสดงสินค้า

 6. ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและการจดทะเบียน การต้องจดทะเบียนธุรกิจ, การขอใบอนุญาตในการเป็นธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสินค้า ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตกรอบรูปและสินค้าเสริมต่าง ๆ เช่น ค่าพิมพ์ภาพ, การตัดกรอบ, การติดตกแต่ง, และการประกอบกรอบ

 8. บุคลากร คุณอาจต้องจ้างงานคนเพิ่มเพื่อช่วยในกระบวนการผลิต, บริการลูกค้า, และการบริหารงานธุรกิจ

 9. เวลาและพลังงาน การลงเวลาและพลังงานในการดูแลรักษาธุรกิจ, การจัดการการผลิต, การตลาด, และการเสริมสร้างความพร้อมในการขาย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกรอบรูป

 1. ช่างกรอบรูป (Framer) ช่างกรอบรูปมีหน้าที่ตัดและปรับปรุงกรอบสำหรับรูปภาพและผลงานศิลปะต่าง ๆ ช่างกรอบรูปต้องมีความเข้าใจในการใช้วัสดุและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบที่สวยงามและประสานกับงานศิลปะ

 2. นักออกแบบกรอบรูป (Frame Designer) นักออกแบบกรอบรูปรับผิดชอบในการออกแบบและเลือกวัสดุสำหรับกรอบรูป พวกเขาต้องคำนึงถึงการสร้างสรรค์และเน้นความสวยงามเพื่อให้กรอบรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลงาน

 3. ศิลปิน (Artist) ศิลปินจำเป็นต้องมีกรอบรูปเพื่อนำผลงานของตนไปแสดง ธุรกิจกรอบรูปช่วยให้ศิลปินได้รับการแสดงผลงานอย่างสมบูรณ์และดีที่สุด

 4. ร้านขายรูป (Art Gallery/Shop) ร้านขายรูปที่จำหน่ายงานศิลปะและภาพถ่ายต้องใช้กรอบรูปเพื่อการแสดงผลงาน ธุรกิจกรอบรูปช่วยให้งานศิลปะได้รับการนำเสนออย่างสวยงามและมีค่า

 5. ร้านสินค้าขายกรอบรูป (Frame Shop/Retail) ร้านขายกรอบรูปมีบทบาทในการจัดจำหน่ายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบรูปต่าง ๆ และบริการตกแต่งกรอบรูปตามความต้องการของลูกค้า

 6. ธุรกิจส่งออกกรอบรูป (Export Business) ธุรกิจกรอบรูปส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศใช้กรอบรูปเพื่อเสริมความพิเศษและคุณค่าของสินค้า

 7. ร้านขายวัสดุศิลปะ (Art Supplies Store) ร้านขายวัสดุศิลปะอาจมีการจำหน่ายวัสดุสำหรับผู้ที่สนใจทำกรอบรูปเอง

 8. นักศึกษาศิลปะและออกแบบ (Art and Design Students) นักศึกษาศิลปะและออกแบบสร้างผลงานต่าง ๆ ที่อาจต้องการกรอบรูปเพื่อการแสดงผลงานในโรงเรียนหรืองานนิทรรศการ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกรอบรูป ที่ควรรู้

 1. Frame molding / โมลดิ้งกรอบรูป วัสดุที่ใช้สร้างกรอบรูป มักประกอบด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ, หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำกรอบ

 2. Matboard / แผ่นกระดาษรองภาพ แผ่นกระดาษที่ใช้เป็นฐานรองภาพและมีหลุมกลางเพื่อให้มีพื้นที่ว่างรอบภาพ ช่วยเพิ่มความสวยงามและชักชวนให้สนใจภาพ

 3. Mounting / การติดตั้ง กระบวนการที่นำภาพหรือผลงานศิลปะใส่ในกรอบรูป และบางครั้งอาจใช้วัสดุรองเพื่อป้องกันการสัมผัสกับแก้วหรือภาพ

 4. UV Protection / การป้องกันรังสี UV การใช้แก้วหรือวัสดุเฉพาะที่ช่วยป้องกันรังสีแสงและรังสี UV ที่อาจทำให้ภาพเสื่อมสภาพตลอดเวลา

 5. Conservation Framing / การกรอบรูปรักษาความสวยงาม กระบวนการกรอบรูปโดยใช้วัสดุและเทคนิคที่ช่วยรักษาและป้องกันภาพฝันจากความเสื่อมสภาพ

 6. Glazing / แก้วกระจกหรือพลาสติก วัสดุที่ใช้ป้องกันภาพจากความเสื่อมสภาพ, สามารถเป็นแก้วหรือวัสดุพลาสติกที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV

 7. Backing board / แผ่นหลังกรอบรูป แผ่นวัสดุที่วางหลังภาพในกรอบเพื่อป้องกันการเข้าสัมผัสกับหลังกรอบและเพื่อรักษาภาพ

 8. Wire / เชือกเหล็กสำหรับแขวน เชือกเหล็กหรือวัสดุที่ใช้ในการแขวนกรอบรูปบนกำแพง

 9. Mat Cutter / เครื่องตัดแผ่นกระดาษรองภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการตัดแผ่นกระดาษรองภาพเพื่อให้พอดีกับภาพและกรอบ

 10. Gallery Wrap Canvas / ผ้าใบคลุมภาพแบบ Gallery Wrap ผ้าใบคลุมภาพที่ถูกติดตั้งบนกรอบไม้โดยเป็นส่วนของภาพเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้กรอบรูปแบบดั้งเดิม

จดบริษัท ธุรกิจกรอบรูป ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องกำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัทก่อน

 3. จัดทำเอกสารบริษัท เตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียน รวมถึงบันทึกการประชุมสมาชิกผู้ก่อตั้ง, คำรับรองจากนักวิชาการบัญชี, และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 4. เสนอแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารและแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทไปยังหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจพิเศษ

 5. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 6. รอการอนุมัติ หลังจากส่งเอกสารและชำระเงินเรียบร้อย จะต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัท

 7. ขึ้นทะเบียนภาษีเจ้าหนี้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทของคุณมีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คุณจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อชำระภาษี

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการทางการเงินของบริษัท

บริษัท ธุรกิจกรอบรูป เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากเป็นบริษัทนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นอาจต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทธุรกิจกรอบรูปอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจมีการยกเว้นหรืออัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามประเทศ

 3. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเทศอาจกำหนดภาษีธุรกิจสำหรับบริษัทที่มีกำไร

 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางพื้นที่อาจมีการเก็บภาษีท้องถิ่นแบบเฉพาะ ๆ สำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น

 5. ส่วนลดหรือยกเว้นภาษี บางประเทศอาจมีการยกเว้นหรือให้ส่วนลดภาษีสำหรับธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุรกิจเล็ก ๆ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม

 6. ภาษีอื่น ๆ มีภาษีอื่น ๆ ที่อาจเป็นเฉพาะในประเทศนั้น ๆ และอาจมีความผันผวนตามสถานการณ์

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Influencer เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

อยากเป็น influencer pantip อยากเป็น influencer ต้องทํายังไง อาชีพอินฟลูเอนเซอร์ รายได้ influencer คือใคร Influencer คือ influencer มีใครบ้าง อาชีพ Influencer คือ การเป็น Influencer ที่ดี

เลี้ยงไก่ไข่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

หัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 100 ตัว โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 50 ตัว โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 200 ตัว โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 20 ตัว เลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว ธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ออนไลน์

ขายเครื่องปรับอากาศ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

แผนธุรกิจร้านแอร์ เปิดร้านแอร์ ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง เปิดร้านขายอะไหล่แอร์บ้าน แฟรนไชส์ร้านแอร์ สมัคร ตัวแทน จำหน่าย แอร์บ้าน วิธี หาลูกค้า ล้างแอร์ ภาษี ร้านแอร์ เปิดร้านล้างแอร์

อินฟลูเอนเซอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

สมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ pantip อินฟลูเอนเซอร์ รายได้ อินฟลูเอนเซอร์ คืออะไร อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องทําไง อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องเรียนอะไร งาน อิน ฟ ลู เอน เซอร์ คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์

โรงเรียนสอนภาษา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

หัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ เล็กๆ เปิด โรงเรียน สอนภาษา เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ ต้องทําอย่างไร จดทะเบียน โรงเรียน สอนภาษา เปิดสอนพิเศษ ไม่ จดทะเบียน จดทะเบียนโรงเรียนกวดวิชา เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทย ออนไลน์

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

หัก ณ ที่จ่าย ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง ธุรกิจร้านอาหาร คือ เปิดร้านอาหาร วันแรก แผนธุรกิจร้านอาหาร ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ ธุรกิจร้านอาหาร การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ปูพื้น พื้นปูนเปลือย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

หัก ณ ที่จ่าย แผ่นปูนทางเดิน โฮมโปร แผ่นปูทางเดิน 40x40 ราคา แผ่นปูทางเท้า 30x60 ราคา แผ่นปูทางเดิน คอนกรีต พื้นปูนขัดมัน ข้อดี ข้อเสีย แผ่นปูนทางเดิน ไทวัสดุ พื้นปูนขัดมัน ข้อเสีย พื้นขัดมัน ไม่ลื่น ออนไลน์

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top