จดทะเบียนบริษัท.COM » รีสอร์ท เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรีสอร์ท มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการให้บริการห้องพัก รวมถึงรายได้จากการให้เช่าห้องพักและห้องพักเฉพาะกิจ เช่น ห้องราคาประหยัด, ห้องสวีท, ห้องแฟมิลี่, ห้องพักรายเดือนหรือรายปี

 2. รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารและร้านกาแฟภายในรีสอร์ท ซึ่งรวมถึงรายได้จากการให้บริการอาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และเครื่องดื่มต่างๆ

 3. รายได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก รายได้จากการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ, ศูนย์ออกกำลังกาย, สปา, สวนสำหรับเด็ก และกิจกรรมต่างๆ

 4. รายได้จากการจัดงานและกิจกรรม รายได้จากการให้บริการสถานที่ในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน, งานเลี้ยง, งานประชุม หรือกิจกรรมท่องเที่ยว

 5. รายได้จากการให้บริการอื่นๆ รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรีสอร์ท เช่น บริการซักรีด, บริการรถรับส่ง หรือการให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรีสอร์ท

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อแข็งและข้ออ่อนของธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นภายนอกธุรกิจด้วยตนเอง ดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths คือความสามารถและจุดเด่นของธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเป็นอยู่ ข้อแข็งอาจเป็นบริการที่มีคุณภาพดี, สถานที่ตั้งที่ดี, ความพร้อมด้านพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือข้อจำกัดและข้อเสียของธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ข้ออ่อนอาจเป็นการบริหารจัดการที่ไม่ดี, สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่อาจกระทำให้ธุรกิจเสี่ยงต่อภัย

 3. โอกาส Opportunities คือโอกาสที่ธุรกิจอาจนำมาใช้เพื่อเติมเต็มความเป็นอยู่และขยายกิจการ โอกาสอาจเกิดจากสภาพตลาดที่เจริญรุ่งเรือง, นวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

 4. อุปสรรค Threats คืออุปสรรคและอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในธุรกิจ อุปสรรคอาจเป็นคู่แข่งขันที่เข้มข้น, นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง, หรือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อสร้างความเสถียรและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาด

อาชีพ ธุรกิจรีสอร์ท ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทอาจมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของรีสอร์ท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจรีสอร์ทอาจประกอบด้วย

 1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดิน รวมถึงค่าสร้างสรรค์อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ห้องพัก, สระว่ายน้ำ, ร้านอาหาร

 2. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจรีสอร์ท เช่น เตียง, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า

 3. การตกแต่งและออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและออกแบบห้องพัก สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

 4. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและตลาดสำหรับการสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้าและสร้างภูมิคุ้มกันในตลาด

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน, การบริหารจัดการ, การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการที่ดีขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรีสอร์ท

ธุรกิจรีสอร์ทเกี่ยวข้องกับอาชีพหลากหลายอย่าง เช่น

 1. การบริหารจัดการ อาชีพในการวางแผน, ดำเนินการ, และบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ตามเป้าหมาย

 2. การบริการลูกค้า อาชีพในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพอใจและความพึงพอใจ

 3. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา อาชีพในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งของในรีสอร์ทให้ใหม่สดใหม่และสะอาด

 4. การทำอาหารและเสริมสวย อาชีพในการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้าในรีสอร์ท รวมถึงการให้บริการสปาและนวด

 5. การตลาดและโฆษณา อาชีพในการวางแผนและดำเนินการโฆษณาเพื่อโปรโมตและตลาดธุรกิจรีสอร์ท

 6. การจัดงานและกิจกรรม อาชีพในการวางแผนและดำเนินการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ในรีสอร์ท

 7. การบริการห้องพัก อาชีพในการบริหารจัดการห้องพักและการให้บริการต่างๆ ในรีสอร์ท

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรีสอร์ท ที่ควรรู้

 1. รีสอร์ท (Resort) สถานที่พักผ่อนหรือสำหรับท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสวนสวยให้กับผู้เข้าพัก

 2. ห้องพัก (Room) พื้นที่ในรีสอร์ทที่ให้บริการให้กับลูกค้าในการพักผ่อน

 3. ร้านอาหาร (Restaurant) สถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในรีสอร์ท

 4. สระว่ายน้ำ (Swimming pool) ส่วนหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรมีในรีสอร์ท

 5. สปา (Spa) สถานที่ให้บริการนวดและการดูแลร่างกายในรีสอร์ท

 6. ที่จอดรถ (Parking) พื้นที่ในการจอดรถยนต์ในรีสอร์ท

 7. ที่นอน (Bed) เตียงที่ให้บริการในห้องพักในรีสอร์ท

 8. การบริการห้องอาหาร (Room service) การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องพัก

 9. การจองห้องพัก (Room reservation) กระบวนการที่ลูกค้าทำการจองห้องพักก่อนมาใช้บริการในรีสอร์ท

 10. การต้อนรับ (Hospitality) การให้บริการและความเอื้ออาทรให้กับลูกค้าในรีสอร์ท

จดบริษัท ธุรกิจรีสอร์ท ทำอย่างไร

การจดบริษัทธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทยนั้นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดตามกฎหมายที่ได้รับการกำหนดไว้ ตั้งแต่การเลือกชื่อบริษัท, ลงทะเบียนธุรกิจ, จัดทำเอกสารอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย

 2. จัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอลงทะเบียนบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกข้อตกลงก่อนการก่อตั้งบริษัทและข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจ

 3. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จัดทำเสร็จสิ้นมายื่นขอลงทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ต้องการเปิดกิจการ

 4. รอการอนุมัติและการจดทะเบียน รอให้กระทรวงพาณิชย์ทำการตรวจสอบและอนุมัติการจดทะเบียน ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะ

 5. สร้างโครงสร้างบริษัท หลังจากได้รับการอนุมัติและการจดทะเบียนแล้ว สร้างโครงสร้างภายในบริษัทและกำหนดผู้บริหารและพนักงาน

 6. ขอใบอนุญาตการให้บริการ อาจต้องขอใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการให้บริการในรายละเอียดเฉพาะของธุรกิจรีสอร์ท

 7. เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อได้รับการอนุมัติและทำการจดทะเบียนเสร็จสิ้น ก็เริ่มดำเนินธุรกิจในงานรีสอร์ทของคุณได้เลย

บริษัท ธุรกิจรีสอร์ท เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจรีสอร์ทอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกฎหมายและประเภทธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม ภาษีที่อาจต้องเสียในบริษัทธุรกิจรีสอร์ทอาจมีดังนี้

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจรีสอร์ทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการพักผ่อน

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทธุรกิจรีสอร์ทต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากบริษัทธุรกิจรีสอร์ทเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างในสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สิน

 4. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและประเภทธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทเกี่ยวข้อง อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องเสีย เช่น ภาษีประกาศของรีสอร์ท, ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือภาษีอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

การเสียภาษีและประเภทของภาษีที่บริษัทธุรกิจรีสอร์ทต้องเสียอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจและกฎหมายในประเทศที่บริษัทดำเนินการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.