จดทะเบียนบริษัท.COM » ไอติมผัด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไอติมผัด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไอติมผัด รายได้หลักของธุรกิจไอติมผัดคือการขายผลิตภัณฑ์ไอติมผัดกับลูกค้า รายได้นี้จะมาจากการขายไอติมผัดในร้านหรือรถเข็น ที่สถานที่ต่างๆ และจากการขายออนไลน์หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ

 2. บริการเสิร์ฟไอติมผัด บางร้านไอติมผัดอาจให้บริการเสิร์ฟไอติมผัดที่ร้าน ทำให้ลูกค้าสามารถมานั่งทานไอติมผัดในร้านได้ รายได้จะมาจากค่าบริการเสิร์ฟและอาหารที่ลูกค้าสั่งซื้อ

 3. สินค้าแฟนซี (Merchandise) บางร้านอาจมีการจำหน่ายสินค้าแฟนซีที่เกี่ยวข้องกับไอติมผัด เช่น เสื้อผ้า, กล่องขนม, ของตกแต่ง รายได้จะมาจากการขายสินค้าเหล่านี้

 4. อื่นๆ รายได้อื่นๆ อาจมาจากการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเปิดร้านใหม่, กิจกรรมโปรโมชั่น, หรือบริการในงานแสดงสินค้า ซึ่งอาจมีการรับจ้างจัดทำไอติมผัดสำหรับอีเว้นท์ต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไอติมผัด

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • คุณภาพของไอติมผัด ความอร่อยและคุณภาพของไอติมผัดอาจเป็นจุดแข็งที่ดีเนื่องจากสามารถดึงดูดลูกค้าได้
  • สูตรเฉพาะ หากธุรกิจมีสูตรเฉพาะที่ไม่เจอในที่อื่น อาจเป็นจุดแข็งที่ช่วยกำหนดตัวแบรนด์และดึงดูดลูกค้า
  • ต้นทุนการผลิต หากธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี จะสามารถมีขอ margins สูงขึ้น
 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • ความผันผวนของวัตถุดิบ ธุรกิจไอติมผัดอาจพบปัญหาจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น น้ำตาล นม และวัตถุดิบอื่นๆ
  • ความขาดแคลนแรงงาน การทำไอติมผัดอาจต้องใช้แรงงานมากในบางช่วง เช่น ในช่วงฤดูร้อน เพื่อจัดการกับปริมาณลูกค้าที่มากขึ้น
 3. Opportunities (โอกาส)

  • ตลาดไอติมเติบโต ในช่วงฤดูร้อน ตลาดไอติมจะมีโอกาสเติบโต เนื่องจากคนต้องการรับประทานไอติมเพื่อระบริหารความร้อน
  • การสร้างเมนูใหม่ การสร้างเมนูไอติมผัดใหม่หรือเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าอาจช่วยเพิ่มยอดขาย
 4. Threats (อุปสรรค)

  • คู่แข่ง คู่แข่งในตลาดไอติมอาจก่อให้เกิดความแข่งขันที่สูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาและความกำไร
  • ความเปลี่ยนแปลงของรสชาติ ความเปลี่ยนแปลงของความสนใจของลูกค้าต่อรสชาติอาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเมนูหรือสูตรไอติมผัด

อาชีพ ธุรกิจไอติมผัด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่ร้าน ต้องพิจารณาการเช่าหรือซื้อพื้นที่ร้านที่เหมาะสมสำหรับการขายไอติมผัด รวมถึงการจัดเรียงพื้นที่ในร้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ ต้องเตรียมอุปกรณ์เช่น เครื่องทำไอติม ตู้แช่เย็น อุปกรณ์ในการผสมและเติมไอติม เป็นต้น

 3. วัตถุดิบ ต้องมีการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตไอติมผัด เช่น ไอติมฐาน นม น้ำตาล ผลไม้ และวัตถุดิบสำหรับการผัด

 4. บุคลากร คุณอาจต้องจ้างพนักงานสำหรับการผลิตและบริการลูกค้าในร้าน รวมถึงพนักงานที่รับออร์เดอร์และให้คำแนะนำ

 5. การตลาดและโฆษณา ควรวางแผนสำหรับการตลาดและโฆษณา เช่น การสร้างแบรนด์ การโฆษณาออนไลน์หรือแบบโฟกัสท์

 6. ค่าใช้จ่ายประจำ ควรคำนึงถึงค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 7. การตรวจสอบเจ้าหนี้ หากคุณมีการขอสินเชื่อหรือเครดิตจากผู้ผลิตวัตถุดิบ ควรพิจารณาถึงความสามารถในการจัดการเจ้าหนี้ให้สมบูรณ์

 8. การเตรียมงบการเงิน ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ รวมถึงงบประมาณรายรับและรายจ่าย และการเคลื่อนไหวเงินสด

 9. การประกันคุณภาพ คุณภาพของไอติมผัดเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไอติมผัด

 1. ผู้ประกอบการ/เจ้าของร้าน คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและดูแลการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินธุรกิจประจำวัน

 2. พนักงานผลิต คนที่มีหน้าที่ผลิตไอติมและการผัดตามสูตรที่กำหนด รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบและดูแลเครื่องมือการผลิต

 3. พนักงานบริการลูกค้า คนที่ติดต่อกับลูกค้า รับออร์เดอร์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนู และให้บริการในร้าน

 4. พนักงานจัดการธุรกิจ คนที่จัดการงานธุรกิจโดยรวม เช่น การจัดการการเงิน การตลาด และการวางแผนการเติบโต

 5. ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ คนที่จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไอติมผัด เช่น ไอติมฐาน นม ผลไม้ และวัตถุดิบอื่นๆ

 6. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการตลาด คนที่จัดการกิจกรรมโฆษณา เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น และการตลาดออนไลน์

 7. ผู้จัดการสินค้าเครื่องดื่ม คนที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยกำหนดเมนู และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจับคู่ไอติมกับอาหาร

 8. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลสินค้า คนที่ดูแลการจัดวางและแสดงสินค้าในร้าน เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจและเป็นไปตามแนวทางการตกแต่งร้าน

 9. ช่างซ่อมบำรุง อาจจะเป็นกรณีของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องมีช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การผลิตเกิดขั้นตอนเรียบร้อย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไอติมผัด ที่ควรรู้

 • ไอติมผัด (Stir-fried ice cream)

  • ไทย ไอติมผัด
  • อังกฤษ Stir-fried ice cream
  • คำอธิบาย รูปแบบการทำไอติมที่ใช้เตาปั่นเย็นเพื่อทำไอติมบนแผ่นเหล็ก และจะใส่ส่วนผสมต่างๆ เช่น นม น้ำตาล ผลไม้ หรือขนมชนิดต่างๆ เพื่อทำให้ไอติมตั้งรูปร่างและรสชาติตามความชื่นชอบของลูกค้า
 • แผ่นเย็น (Cold Plate)

  • ไทย แผ่นเย็น
  • อังกฤษ Cold Plate
  • คำอธิบาย แผ่นโลหะที่ใช้ในกระบวนการทำไอติมผัด เมื่อเทออกไอติมลงบนแผ่นเย็น จะทำให้ไอติมเริ่มตั้งแข็งและถูกหยิบขึ้นด้วยสปาตูล่าเพื่อหั่นเป็นรายเม็ด
 • เตาปั่น (Pan)

  • ไทย เตาปั่น
  • อังกฤษ Pan
  • คำอธิบาย เครื่องมือที่ใช้ในการทำไอติมผัด ประกอบด้วยแผ่นโลหะแบบแบนๆ ที่ใช้ในกระบวนการทำไอติมผัดเย็น
 • นมข้นหวาน (Sweetened Condensed Milk)

  • ไทย นมข้นหวาน
  • อังกฤษ Sweetened Condensed Milk
  • คำอธิบาย นมที่ถูกหวานด้วยการเพิ่มน้ำตาลและทำให้เข้มข้นเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทำไอติมผัดเพื่อเพิ่มรสชาติและความหวาน
 • ส่วนผสม (Ingredients)

  • ไทย ส่วนผสม
  • อังกฤษ Ingredients
  • คำอธิบาย วัตถุดิบที่ใช้ในการทำไอติมผัด เช่น ผลไม้ นม น้ำตาล และส่วนผสมอื่นๆ ที่จะรวมกันในกระบวนการผลิต
 • เมนู (Menu)

  • ไทย เมนู
  • อังกฤษ Menu
  • คำอธิบาย รายการอาหารที่ร้านไอติมผัดนำเสนอให้ลูกค้าเลือกซื้อ ประกอบด้วยหลายรูปแบบของไอติมผัดและส่วนผสมต่างๆ
 • อร่อย (Delicious)

  • ไทย อร่อย
  • อังกฤษ Delicious
  • คำอธิบาย คำบรรยายถึงรสชาติที่อร่อยและเสน่ห์ของไอติมผัดที่เสิร์ฟให้ลูกค้า
 • หยิบ (Scrape)

  • ไทย หยิบ
  • อังกฤษ Scrape
  • คำอธิบาย กระบวนการหยิบไอติมผัดจากเตาปั่นด้วยสปาตูล่าเพื่อสร้างรายเม็ดขนาดเล็กๆ สำหรับการเสิร์ฟ
 • ราด (Drizzle)

  • ไทย ราด
  • อังกฤษ Drizzle
  • คำอธิบาย กระบวนการที่นำน้ำเชื่อมหรือซอสมาหยดลงบนไอติมเพื่อเพิ่มรสชาติและความหวาน
 • สูตร (Recipe)

  • ไทย สูตร
  • อังกฤษ Recipe
  • คำอธิบาย ขั้นตอนและส่วนผสมที่ใช้ในการทำไอติมผัด เป็นแบบละเอียดเพื่อให้ได้รสชาติและลักษณะที่เหมาะสม

จดบริษัท ธุรกิจไอติมผัด ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น และระบบทะเบียนธุรกิจ

 2. จดทะเบียน ส่งใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ

 3. เสนอแบบคำขอจดทะเบียน กรอกแบบคำขอจดทะเบียนบริษัทและใบคำขอจดทะเบียนเอาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับค่าธรรมเนียม

 4. รอการอนุมัติ หน่วยงานจะตรวจสอบและพิจารณาคำขอจดทะเบียนของคุณ ถ้าเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จะได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียน

 5. ชำระค่าภาษี หลังจากได้รับการอนุมัติ คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีตามกำหนดของหน่วยงานที่รับจดทะเบียน

 6. ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน หลังจากชำระค่าภาษีเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจไอติมผัด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นี้เป็นภาษีที่บุคคลธรรมดาหรือบุคคลต่างชาติที่มีกิจการที่ประเทศของคุณจะต้องเสีย ภาษีนี้จะคำนวณจากรายได้ทั้งหมดของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการขาย ถ้าธุรกิจของคุณมีการขายสินค้าหรือบริการ บางประเภทของสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องเก็บเงินภาษีจากลูกค้า

 3. ภาษีนิติบุคคล บริษัทนิติบุคคลอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศที่ตั้งบริษัท

 4. ภาษีท้องถิ่นหรือภาษีพื้นที่ บางท้องถิ่นหรือพื้นที่อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับกิจการในพื้นที่นั้นๆ

 5. ภาษีอื่นๆ อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจการของคุณ เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีตัดจ่ายและอื่นๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.