แฟรนไชส์ซูชิ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายอาหาร รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิมาจากการขายอาหารซูชิและอาหารญี่ปุ่นอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงรายได้จากเมนูต่าง ๆ และราคาขายตามสั่งซื้อ

 2. ค่าบริการแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซูชิต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่บริษัทเจ้าของแบรนด์ เช่น ค่าใช้สิทธิ์ในการใช้ชื่อและแบรนด์, ค่าฝึกอบรม, ค่าประชุม, ค่าโฆษณาและการตลาด เป็นต้น

 3. รายได้จากอาหารเสริม บางแฟรนไชส์ซูชิอาจมีการขายอาหารเสริมเพิ่มเติม เช่น เครื่องดื่ม, ทาโกะยากิ, หรือเครื่องปรุงรส เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มรายได้ในแบบพิเศษ

 4. บริการส่งอาหาร (Delivery) การให้บริการส่งอาหารถึงที่หรือผ่านแพลตฟอร์มการสั่งอาหารออนไลน์ อาจเป็นแหล่งรายได้เสริมสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ

 5. การจัดทำงานอีเว้นท์และพิธีกรรม บางแฟรนไชส์อาจจัดกิจกรรมอีเว้นท์เพื่อสร้างความสนใจและรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเปิดตัวสาขาใหม่หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดรายได้เสริม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ

การวิเคราะห์ SWOT คือการทำการวิเคราะห์และประเมินสถานะปัจจุบันของธุรกิจด้วยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค) ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิพร้อม

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพอาหาร แฟรนไชส์ซูชิอาจมีคุณภาพอาหารที่สูง และมีเมนูที่ความสะอาดและอร่อยตามมาตรฐาน

 2. แบรนด์ที่รู้จัก บางแฟรนไชส์ซูชิอาจเป็นแบรนด์ที่รู้จักและมีชื่อเสียง ทำให้มีผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการ

 3. ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ การบริการอาหารซูชิอาจรวมถึงประสบการณ์แบบชีวิตและการเตรียมอาหารที่สะดวกและที่มีสีสัน

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความยากในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในแต่ละสาขาและแฟรนไชส์อาจมีความยาก เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มงานและการดูแลสาขามากขึ้น

 2. ความสามารถในการสร้างปริมาณ บางครั้งการรับมือกับปริมาณลูกค้าที่มากขึ้นในช่วงเวลาราชการหรืองานเทศกาลอาจเป็นอุปสรรค

 3. ความพยายามในการดูแลลูกค้า ในบางกรณี การดูแลลูกค้าและให้บริการที่ดีอาจมีความยาก เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่จำกัดในแต่ละสาขา

โอกาส Opportunities 

 1. เติบโตของตลาดอาหารญี่ปุ่น ความนิยมของอาหารญี่ปุ่นและซูชิยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ

 2. พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง ผู้คนมักมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน และแฟรนไชส์ซูชิอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มลูกค้านี้

 3. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ท้องถิ่นและประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการอาหารซูชิ

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งและความแข่งขัน มีคู่แข่งและการแข่งขันในตลาดอาหารซูชิที่เพิ่มขึ้น ทำให้การดึงดูดลูกค้าและการรักษาลูกค้าเป็นอุปสรรค

 2. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมร้านอาหาร ราคาวัตถุดิบ หรือเรื่องอื่น ๆ อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

 3. ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์ซูชิ รวมถึงค่าสิทธิ์การใช้แบรนด์และคู่มือปฏิบัติการ อาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์และระดับธุรกิจ

 2. ค่าสาขาและการตกแต่ง ค่าเช่าหรือค่าเสียหายสำหรับพื้นที่สาขา รวมถึงการตกแต่งและอุปกรณ์ภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับธีมและบรรยากาศของแบรนด์

 3. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและจัดตั้งสาขา การสั่งซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ การฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น

 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าจ้างงานพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าส่วนประกอบสำหรับเมนูซูชิ เป็นต้น

 5. ค่าโฆษณาและการตลาด การโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

 6. ค่าใช้จ่ายด้านดำเนินการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำ ค่าจ้างงาน ฯลฯ

 7. ส่วนของกำไรสุทธิ คุณต้องระบุว่าคุณคาดว่าธุรกิจจะมีกำไรสุทธิเท่าใดหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ

 1. เชฟ เชฟเป็นบทบาทที่สำคัญในธุรกิจซูชิ เขา/เธอคือคนที่คุณภาพและรสชาติของเมนูซูชิที่ให้ลูกค้ามากขึ้น ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเมนูใหม่และความเชี่ยวชาญในการทำซูชิที่อร่อยและเป็นคุณภาพ

 2. บุคคลในฝ่ายบริการลูกค้า พนักงานที่รับออร์เดอร์และติดต่อกับลูกค้า ต้องมีทักษะในการให้บริการที่ดีและเอาใจใส่ลูกค้า

 3. พนักงานในฝ่ายบริหารและการดูแลสาขา คนที่ดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสาขา รวมถึงการจัดการพนักงาน การสั่งซื้อวัตถุดิบ การเงิน และการตลาด

 4. พนักงานในฝ่ายการตลาดและโฆษณา คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแคมเปญการตลาดและโฆษณา เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่

 5. ช่างภาพและออกแบบกราฟิก บทบาทที่สำคัญในการสร้างวัสดุการตลาด เช่น เมนูและโปสเตอร์

 6. พนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน การจัดการด้านการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจ

 7. พนักงานความสะอาดและการบำรุงรักษา บางสาขาอาจจำเป็นต้องมีคนที่ดูแลการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสถานที่

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ ที่ควรรู้

 1. ซูชิ (Sushi)

  • อาหารญี่ปุ่นที่ประกอบด้วยข้าวสวยที่เคลือบนำปลาและวัตถุดิบอื่น ๆ
 2. เนื้อปลา (Fish)

  • เนื้อปลาที่ใช้ในการทำซูชิ
 3. ข้าวสวย (Rice)

  • ข้าวที่ใช้ในการทำซูชิ
 4. น้ำจิ้ม (Dipping Sauce)

  • น้ำซอสที่ใช้ในการจิ้มซูชิก่อนทาน
 5. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • วัตถุดิบที่ใช้ในการทำซูชิ เช่น เนื้อปลา ไข่ ผัก และอื่น ๆ
 6. มานาโกะ (Wasabi)

  • เครื่องเทศที่มีรสเผ็ดเปรี้ยว ใช้ในการรับประทานซูชิ
 7. ซอย (Soy Sauce)

  • ซอสถั่วเหลืองที่ใช้ในการจิ้มซูชิ
 8. หุ่น (Roll)

  • ซูชิที่มีวัตถุดิบประกอบอยู่ในรูปแบบการกลับกลาย
 9. สาขา (Branch)

  • สถานที่ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิในที่ต่าง ๆ
 10. คนทำซูชิ (Sushi Chef)

  • ช่างซูชิที่มีความเชี่ยวชาญในการทำซูชิและเมนูญี่ปุ่นอื่น ๆ

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่น ตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับจดทะเบียนสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

 2. จัดเตรียมเอกสาร ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท แผนธุรกิจ ข้อมูลของผู้บริหาร เป็นต้น

 3. ยื่นเอกสาร ส่งเอกสารที่จัดเตรียมไว้ไปยังหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 4. รับรองบริษัท หลังจากการส่งเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง หน่วยงานจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณอาจต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคลสำหรับบริษัท

 6. เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท

 7. ขอใบอนุญาตธุรกิจ แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น สิทธิ์ในการจำหน่ายอาหาร ร้านค้า หรือการเปิดสาขาใหม่

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่เสียตามรายได้ของบริษัท อัตราภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและอาจมีการยกเว้นหรือส่วนลดในบางกรณี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เสียตามมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างไปตามประเทศ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ เช่น พนักงาน ผู้บริหาร เป็นต้น ก็อาจมีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 4. อื่น ๆ ภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax) และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

คลินิกทันตกรรม เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ เปิดคลินิกทันตกรรม pantip คอร์ส เปิดคลินิก ทันต กรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิกใช้เงินเท่าไหร่ แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม

เลี้ยงปูนา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ต้นทุนการเลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนา มือใหม่ เลี้ยงปูนากี่เดือนได้ขาย เลี้ยงปูนา ขายที่ไหน ข้อเสียของการเลี้ยงปูนา ราคาปูนา เลี้ยงปูนา เลี้ยงปูนาในบ่อปูน ออนไลน์

รับพิมพ์ชุดจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ!

ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท เอกสารจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว เอกสาร จดทะเบียน บริษัท การจดทะเบียนบริษัท คนเดียว จดทะเบียนบริษัท 2 คน

ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์ เปิดร้านคอมพิวเตอร์ ลงทุนเท่าไหร่ 10 อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์ งานด้านคอมพิวเตอร์ งานหน้าคอม ทํา ที่บ้าน เปิดร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

บริษัททําความสะอาด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แนวโน้มธุรกิจทําความสะอาด ตัวอย่าง แผนธุรกิจบริการ ทำความ สะอาด เปิดบริษัทแม่บ้าน ธุรกิจทําความสะอาด แฟ รน ไช ส์ บริษัท ทำความ สะอาด เริ่ม ต้น ธุรกิจแม่บ้าน เริ่ม ต้น การทำธุรกิจ ทำความ สะอาด

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top