จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์ซูชิ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายอาหาร รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิมาจากการขายอาหารซูชิและอาหารญี่ปุ่นอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงรายได้จากเมนูต่าง ๆ และราคาขายตามสั่งซื้อ

 2. ค่าบริการแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซูชิต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่บริษัทเจ้าของแบรนด์ เช่น ค่าใช้สิทธิ์ในการใช้ชื่อและแบรนด์, ค่าฝึกอบรม, ค่าประชุม, ค่าโฆษณาและการตลาด เป็นต้น

 3. รายได้จากอาหารเสริม บางแฟรนไชส์ซูชิอาจมีการขายอาหารเสริมเพิ่มเติม เช่น เครื่องดื่ม, ทาโกะยากิ, หรือเครื่องปรุงรส เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มรายได้ในแบบพิเศษ

 4. บริการส่งอาหาร (Delivery) การให้บริการส่งอาหารถึงที่หรือผ่านแพลตฟอร์มการสั่งอาหารออนไลน์ อาจเป็นแหล่งรายได้เสริมสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ

 5. การจัดทำงานอีเว้นท์และพิธีกรรม บางแฟรนไชส์อาจจัดกิจกรรมอีเว้นท์เพื่อสร้างความสนใจและรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเปิดตัวสาขาใหม่หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดรายได้เสริม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ

การวิเคราะห์ SWOT คือการทำการวิเคราะห์และประเมินสถานะปัจจุบันของธุรกิจด้วยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค) ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิพร้อม

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพอาหาร แฟรนไชส์ซูชิอาจมีคุณภาพอาหารที่สูง และมีเมนูที่ความสะอาดและอร่อยตามมาตรฐาน

 2. แบรนด์ที่รู้จัก บางแฟรนไชส์ซูชิอาจเป็นแบรนด์ที่รู้จักและมีชื่อเสียง ทำให้มีผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการ

 3. ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ การบริการอาหารซูชิอาจรวมถึงประสบการณ์แบบชีวิตและการเตรียมอาหารที่สะดวกและที่มีสีสัน

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความยากในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในแต่ละสาขาและแฟรนไชส์อาจมีความยาก เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มงานและการดูแลสาขามากขึ้น

 2. ความสามารถในการสร้างปริมาณ บางครั้งการรับมือกับปริมาณลูกค้าที่มากขึ้นในช่วงเวลาราชการหรืองานเทศกาลอาจเป็นอุปสรรค

 3. ความพยายามในการดูแลลูกค้า ในบางกรณี การดูแลลูกค้าและให้บริการที่ดีอาจมีความยาก เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่จำกัดในแต่ละสาขา

โอกาส Opportunities 

 1. เติบโตของตลาดอาหารญี่ปุ่น ความนิยมของอาหารญี่ปุ่นและซูชิยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ

 2. พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง ผู้คนมักมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน และแฟรนไชส์ซูชิอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มลูกค้านี้

 3. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ท้องถิ่นและประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการอาหารซูชิ

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งและความแข่งขัน มีคู่แข่งและการแข่งขันในตลาดอาหารซูชิที่เพิ่มขึ้น ทำให้การดึงดูดลูกค้าและการรักษาลูกค้าเป็นอุปสรรค

 2. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมร้านอาหาร ราคาวัตถุดิบ หรือเรื่องอื่น ๆ อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

 3. ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์ซูชิ รวมถึงค่าสิทธิ์การใช้แบรนด์และคู่มือปฏิบัติการ อาจแตกต่างกันไปตามแบรนด์และระดับธุรกิจ

 2. ค่าสาขาและการตกแต่ง ค่าเช่าหรือค่าเสียหายสำหรับพื้นที่สาขา รวมถึงการตกแต่งและอุปกรณ์ภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับธีมและบรรยากาศของแบรนด์

 3. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและจัดตั้งสาขา การสั่งซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ การฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น

 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าจ้างงานพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าส่วนประกอบสำหรับเมนูซูชิ เป็นต้น

 5. ค่าโฆษณาและการตลาด การโฆษณาและการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

 6. ค่าใช้จ่ายด้านดำเนินการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำ ค่าจ้างงาน ฯลฯ

 7. ส่วนของกำไรสุทธิ คุณต้องระบุว่าคุณคาดว่าธุรกิจจะมีกำไรสุทธิเท่าใดหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ

 1. เชฟ เชฟเป็นบทบาทที่สำคัญในธุรกิจซูชิ เขา/เธอคือคนที่คุณภาพและรสชาติของเมนูซูชิที่ให้ลูกค้ามากขึ้น ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเมนูใหม่และความเชี่ยวชาญในการทำซูชิที่อร่อยและเป็นคุณภาพ

 2. บุคคลในฝ่ายบริการลูกค้า พนักงานที่รับออร์เดอร์และติดต่อกับลูกค้า ต้องมีทักษะในการให้บริการที่ดีและเอาใจใส่ลูกค้า

 3. พนักงานในฝ่ายบริหารและการดูแลสาขา คนที่ดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสาขา รวมถึงการจัดการพนักงาน การสั่งซื้อวัตถุดิบ การเงิน และการตลาด

 4. พนักงานในฝ่ายการตลาดและโฆษณา คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแคมเปญการตลาดและโฆษณา เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่

 5. ช่างภาพและออกแบบกราฟิก บทบาทที่สำคัญในการสร้างวัสดุการตลาด เช่น เมนูและโปสเตอร์

 6. พนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน การจัดการด้านการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจ

 7. พนักงานความสะอาดและการบำรุงรักษา บางสาขาอาจจำเป็นต้องมีคนที่ดูแลการทำความสะอาดและบำรุงรักษาสถานที่

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ ที่ควรรู้

 1. ซูชิ (Sushi)

  • อาหารญี่ปุ่นที่ประกอบด้วยข้าวสวยที่เคลือบนำปลาและวัตถุดิบอื่น ๆ
 2. เนื้อปลา (Fish)

  • เนื้อปลาที่ใช้ในการทำซูชิ
 3. ข้าวสวย (Rice)

  • ข้าวที่ใช้ในการทำซูชิ
 4. น้ำจิ้ม (Dipping Sauce)

  • น้ำซอสที่ใช้ในการจิ้มซูชิก่อนทาน
 5. วัตถุดิบ (Ingredients)

  • วัตถุดิบที่ใช้ในการทำซูชิ เช่น เนื้อปลา ไข่ ผัก และอื่น ๆ
 6. มานาโกะ (Wasabi)

  • เครื่องเทศที่มีรสเผ็ดเปรี้ยว ใช้ในการรับประทานซูชิ
 7. ซอย (Soy Sauce)

  • ซอสถั่วเหลืองที่ใช้ในการจิ้มซูชิ
 8. หุ่น (Roll)

  • ซูชิที่มีวัตถุดิบประกอบอยู่ในรูปแบบการกลับกลาย
 9. สาขา (Branch)

  • สถานที่ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิในที่ต่าง ๆ
 10. คนทำซูชิ (Sushi Chef)

  • ช่างซูชิที่มีความเชี่ยวชาญในการทำซูชิและเมนูญี่ปุ่นอื่น ๆ

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่น ตรวจสอบกับหน่วยงานที่รับจดทะเบียนสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

 2. จัดเตรียมเอกสาร ต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท แผนธุรกิจ ข้อมูลของผู้บริหาร เป็นต้น

 3. ยื่นเอกสาร ส่งเอกสารที่จัดเตรียมไว้ไปยังหน่วยงานที่รับจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 4. รับรองบริษัท หลังจากการส่งเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง หน่วยงานจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี คุณอาจต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคลสำหรับบริษัท

 6. เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท

 7. ขอใบอนุญาตธุรกิจ แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น สิทธิ์ในการจำหน่ายอาหาร ร้านค้า หรือการเปิดสาขาใหม่

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่เสียตามรายได้ของบริษัท อัตราภาษีเงินได้บริษัทอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและอาจมีการยกเว้นหรือส่วนลดในบางกรณี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เสียตามมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ อัตราภาษี VAT อาจแตกต่างไปตามประเทศ

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ซูชิ เช่น พนักงาน ผู้บริหาร เป็นต้น ก็อาจมีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 4. อื่น ๆ ภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax) และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.