เฟอร์นิเจอร์ไทย  เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย  มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์ รายได้หลักของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทยคือจากการขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้แก่ เตียงนอน, โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้เสื้อผ้า, ชั้นวางของ, โซฟา และอื่นๆ ซึ่งสามารถผลิตในรูปแบบพร้อมขายหรือรับทำตามสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า.

 2. รายได้จากการให้บริการตกแต่งภายใน บางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยยังให้บริการด้านตกแต่งภายในอาคาร โดยให้คำแนะนำและให้บริการตกแต่งภายในบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจและมีความต้องการในการตกแต่งภายในในลักษณะต่างๆ

 3. รายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ บางบริษัทเฟอร์นิเจอร์ในไทยอาจเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไปยังตลาดนอกประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีรายได้จากการส่งออกเกิดขึ้น

 4. รายได้จากการบริการหลังการขาย บางบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไทยยังให้บริการหลังการขายเช่น การให้บริการซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์หลังจากขาย หรือให้บริการรับประกันสินค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย 

วิเคราะห์ SWOT คือการวิเคราะห์และประเมินความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ โดยพิจารณาจากด้านต่างๆ ดังนี้

จุดแข็ง Strengths 

 • ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในไทยมีทักษะและความชำนาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง
 • สามารถรับทำเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้า
 • ความสามารถในการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในตลาดและทำการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

จุดอ่อน Weaknesses 

 • ค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์อาจสูงกว่าคู่แข่งในตลาดนอกประเทศ
 • การตลาดและการโฆษณาอาจไม่เป็นอย่างดี เนื่องจากความขาดแคลนในการวิจัยตลาดและการเสริมสร้างแบรนด์
 • ระบบจัดการที่ไม่เพียงพอทำให้มีปัญหาในการส่งมอบสินค้าและให้บริการหลังการขาย

โอกาส Opportunities 

 • ตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ดี
 • ความต้องการในการตกแต่งภายในอาคารที่เพิ่มขึ้น
 • โอกาสในการขยายตลาดไปยังตลาดนอกประเทศ

อุปสรรค Threats 

 • การแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทเฟอร์นิเจอร์คู่แข่งในและนอกประเทศ
 • ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบในการนำเข้าและส่งออกเฟอร์นิเจอร์
 • สถานการณ์เศรษฐกิจและเศรษฐกิจในระดับโลกที่ไม่แน่นอนอาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

อาชีพ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย  ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยอาจมีการลงทุนดังนี้

 1. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการผลิต ต้องมีการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

 2. การเช่าหรือซื้อพื้นที่สำหรับการผลิต ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยสามารถเลือกที่จะเช่าหรือซื้อพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ

 3. การตลาดและโฆษณา ควรมีการลงทุนในการตลาดและโฆษณาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์และเพิ่มโอกาสในการขาย

 4. การซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป (หากต้องการ) หากต้องการเสริมสร้างสินค้าในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ต้องมีการลงทุนในการซื้อสินค้ามาขายในร้านค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทยเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายอาชีพ ดังนี้

 1. ช่างไม้ ผู้ที่มีความชำนาญในการทำงานไม้และเชื่อมต่อส่วนของเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตัดไม้, เชื่อมไม้, สีสี และให้การติดตั้ง

 2. นักออกแบบตกแต่งภายใน มีบทบาทในการออกแบบและเสนอแนะเกี่ยวกับสไตล์และการตกแต่งภายในที่เหมาะสมสำหรับเฟอร์นิเจอร์

 3. พนักงานขายและการตลาด มีหน้าที่ในการสร้างความสนใจและโปรโมตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการแนะนำและให้คำแนะนำในการเลือกซื้อ

 4. ช่างสี มีความชำนาญในการทาสีเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้สวยงามและทนทาน

 5. พนักงานบริการหลังการขาย มีหน้าที่ในการให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่เฟอร์นิเจอร์หลังจากการขาย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย  ที่ควรรู้

 1. เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งห้อง โดยเฉพาะในการประกอบหรือใช้ในบ้านหรือออฟฟิศ

 2. สระน้ำ (Bed) เตียงหรือเตียงนอนที่ใช้สำหรับนอนหลับ

 3. โต๊ะ (Table) พื้นผิวแบนที่ใช้สำหรับวางของหรือทำกิจกรรมต่างๆ

 4. เก้าอี้ (Chair) ที่นั่งที่มีพนักหลังและมีพื้นที่ในการนั่ง

 5. ตู้ (Cabinet) ตู้ใช้สำหรับเก็บของหรือวัตถุของค่า

 6. โซฟา (Sofa) ที่นั่งที่มีพนักหลังและมีพื้นที่ในการนั่ง สำหรับคนมากกว่าหนึ่งคน

 7. ชั้นวางของ (Shelf) ชิ้นส่วนที่วางวัตถุของค่าหรือของตกแต่งอื่นๆ

 8. ก๊อกน้ำ (Sink) ช่องในกระจกหรือหน้าต่างที่ใช้สำหรับล้างหน้าหรือล้างมือ

 9. โต๊ะทำงาน (Desk) โต๊ะที่ใช้สำหรับทำงานหรือเรียนรู้

 10. โคมไฟ (Lamp) อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้แสงสว่าง

จดบริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย ทำอย่างไร

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัทควรตรวจสอบชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ว่ามีใครใช้แล้วหรือไม่ และตรงตามกฎหมาย

 2. จัดทำเอกสารสำหรับจดทะเบียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท เช่น สัญญาบริษัท บันทึกข้อตกลงร่วมกันของผู้ก่อตั้ง ระเบียบบริษัท และเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 3. ชำระค่าธรรมเนียม ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

 4. ยื่นใบจดทะเบียนบริษัท ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเอกสารและค่าธรรมเนียม

 5. รอการอนุมัติ รอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติการจดทะเบียนบริษัท

 6. จดทะเบียนภาษี หลังจากได้รับอนุมัติการจดทะเบียนแล้ว ต้องทำการจดทะเบียนเพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และทำการประมาณการภาษีอากรเพื่อรับทราบยอดภาษีที่ต้องชำระในอนาคต

บริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด เริ่มต้นจากอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าธุรกิจเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเสียภาษีในอัตราที่กฎหมายกำหนดตามราคาสินค้าหรือบริการที่ขาย

 3. ภาษีอากรสถานที่ บางพื้นที่อาจมีการเสียภาษีอากรสถานที่ตามที่กำหนดในพื้นที่นั้น ๆ

 4. ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น อากรประมูล อากรเพิ่มมูลค่าเฉพาะบางสิ่ง ฯลฯ ที่บริษัทต้องเสียตามกรณีที่เกิดขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

การค้าขายออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่มต้นขายของ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี การขายออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า

โลจิสติกส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย ธุรกิจโลจิสติกส์ มีกี่ประเภท ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ อยากทำธุรกิจ โล จิ สติ ก ส์ หัวใจของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ธุรกิจโลจิสติกส์ คือ หัวใจของโลจิสติกส์ คือ ออนไลน์

เพาะปลาสวยงาม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจปลาสวยงาม แผนธุรกิจ ขายปลาสวยงาม จดทะเบียน ขายปลาสวยงาม ธุรกิจ ปลาสวยงาม ธุรกิจขายปลาสด ขั้นตอนการเลี้ยงปลาสวยงาม6ข้อ ฟาร์มปลาสวยงาม ราชบุรี ออนไลน์

อินฟลูเอนเซอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

สมัครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ pantip อินฟลูเอนเซอร์ รายได้ อินฟลูเอนเซอร์ คืออะไร อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องทําไง อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ต้องเรียนอะไร งาน อิน ฟ ลู เอน เซอร์ คุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์

ขายเครื่องมือแพทย์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจ เครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ ต้อง จบ อะไร ตัวแทนขายเครื่องมือแพทย์ เทคนิคการขายเครื่องมือแพทย์ ขายเครื่องมือแพทย์ เงินเดือน ขายเครื่องมือแพทย์ สมัครงาน เปิดร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ แนวโน้ม อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top