จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ยอดขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งเกิดจากการขายสินค้า ซึ่งรวมถึงรายได้จากการขายลูกชิ้นปิ้งและเครื่องดื่มที่มีอยู่ในเมนู

 2. ค่าบริการแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ต้องชำระค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ตามสัญญา ซึ่งอาจ包括ค่าใช้จ่ายในการให้คำแนะนำในการจัดการธุรกิจ การสร้างและบริหารงาน การศึกษาและการอบรม และอื่น ๆ

 3. การบริการลูกค้า การให้บริการที่ดีและพิเศษต่อลูกค้าอาจช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านการเพิ่มขนาดคำสั่งซื้อ ความคืบหน้าของลูกค้า และการเรียกร้องกลับมาใช้บริการซ้ำ

 4. การจัดงานโปรโมชั่นและกิจกรรม การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น โปรโมชั่นส่วนลด กิจกรรมต่าง ๆ หรือการจัดงานเปิดตัวสาขาใหม่ อาจช่วยสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

 5. การขายสินค้าเพิ่มเติม ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งอาจเสนอสินค้าเพิ่มเติมเช่น สบู่ล้างมือ น้ำเปล่า หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และมูลค่าในการซื้อขาย

 6. การให้บริการส่งถึงที่ การให้บริการส่งถึงที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และส่งผลให้มีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น

 7. รายได้จากการให้บริการสถานที่ หากมีการให้บริการในสถานที่ที่มีค่าเช่า เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรือที่ราชการอื่น ๆ รายได้จากการให้บริการในสถานที่ก็อาจเกิดขึ้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • เมนูหลากหลาย ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งมีเมนูสำหรับลูกค้าให้เลือกมากมาย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
  • ความนิยมและการจดจำ อาหารลูกชิ้นปิ้งเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมในสังคม และมักจะมีการจดจำแบรนด์เพราะความอร่อยและเครื่องปรุงที่พิเศษ
  • ระบบการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจแฟรนไชส์มักมีระบบการดำเนินงานที่ถูกพัฒนาและรวดเร็ว ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจน้อยกว่าแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • การแข่งขันรุนแรง ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งอาจต้องแข่งขันกับผู้ค้าอาหารอื่น ๆ ที่มีร้านค้าในสถานที่เดียวกัน
  • ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าของ ความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์อาจขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าของธุรกิจ รวมถึงการสร้างทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
 3. โอกาส Opportunities

  • การเพิ่มสาขา มีโอกาสในการขยายกิจการด้วยการเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการขายสินค้า
  • การพัฒนาเมนูใหม่ การพัฒนาเมนูใหม่หรือการปรับปรุงเมนูที่มีอยู่อาจช่วยเพิ่มความนิยมและความน่าสนใจของร้าน
 4. จุดเสี่ยง Threats

  • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า ความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่
  • ปัญหาเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบให้ลูกค้าเลือกซื้ออาหารน้อยลง

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับแฟรนไชส์ เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและระบบการดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์

 2. ค่าเช่าพื้นที่ การเช่าสถานที่ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ร้านค้าหรือพื้นที่ในศูนย์การค้า

 3. ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เตา, กระทะ, โต๊ะเก็บอาหาร, เครื่องครัว เป็นต้น

 4. วัสดุและส่วนประกอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการปรุงอาหารและส่วนประกอบต่าง ๆ

 5. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตและตลาดสินค้าของธุรกิจ เช่น การทำโฆษณา, การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

 6. ค่าบริการแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานในการทำอาหารและการให้บริการ

 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นต้น

 8. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายเช่น ใบอนุญาต, การลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง

 1. พนักงานร้าน พนักงานที่ทำหน้าที่รับออร์เดอร์, เสิร์ฟอาหาร, และให้บริการลูกค้าที่ร้าน

 2. ช่างเสริมสวย ในบางกรณี, ร้านแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งอาจมีการบริการเสริมสวยเช่น ทำผม, สักคิ้ว, ต่อขนตา เป็นต้น

 3. การตลาดและโฆษณา บริษัทแฟรนไชส์อาจให้บริการการตลาดและโฆษณาให้กับสาขาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า

 4. การบริหารจัดการ ผู้บริหารและผู้จัดการสาขาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

 5. การวิจัยและพัฒนาเมนู การพัฒนาเมนูใหม่ และการทดลองรับรองคุณภาพอาหาร

 6. การบริการลูกค้า พนักงานที่ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรับประทานอาหาร

 7. การจัดการเช่าพื้นที่ การค้นหาและจัดหาสถานที่ในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง ที่ควรรู้

 1. แฟรนไชส์ (Franchise)

  • ระบบการที่ให้สิทธิ์ให้กับบุคคลหนึ่งในการใช้ชื่อและระบบการดำเนินธุรกิจของกิจการหนึ่ง เพื่อให้กิจการนั้นขยายสาขาและเติบโต
 2. เมนู (Menu)

  • รายการอาหารที่ร้านเสนอให้ลูกค้าเลือกซื้อ
 3. อาหารว่าง (Snack)

  • อาหารเล็ก ๆ ที่รับประทานระหว่างมื้อหลัก
 4. รสชาติ (Flavor)

  • คุณสมบัติทางรสของอาหาร หรือเครื่องดื่ม
 5. เนื้อสัตว์ (Meat)

  • ส่วนของสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
 6. สมูทตี้ (Smoothie)

  • เครื่องดื่มผสมผสานระหว่างผลไม้, น้ำ, และส่วนผสมอื่น ๆ ในรูปแบบน้ำผลไม้คล้ายน้ำแข็ง
 7. เครื่องดื่ม (Beverage)

  • น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่สามารถดื่มได้
 8. อร่อย (Delicious)

  • มีรสชาติที่อร่อยและเสน่ห์
 9. เสิร์ฟ (Serve)

  • การนำอาหารมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
 10. เมนูพิเศษ (Special Menu)

  • เมนูที่เป็นความพิเศษหรือเด่นสำหรับช่วงเวลาหรือโอกาสที่เฉพาะเจาะจง

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง เช่น รูปแบบการทำธุรกิจ, เมนูสินค้า, ราคา, กำไรและรายจ่าย เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น

 3. เสนอคำขอจดทะเบียนบริษัท ส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ

 4. ระบุผู้จัดการและผู้ถือหุ้น ต้องระบุชื่อผู้จัดการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในเอกสาร

 5. ชำระค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม ต้องชำระค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดโดยกฎหมาย

 6. รอการอนุมัติ หลังจากที่ส่งคำขอจดทะเบียนไปแล้วจะต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอนุมัติ

 7. รับเอกสารการจดทะเบียน หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนและหลักฐานการทำธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่ากำไรที่ได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งอาจต้องเสียภาษีเงินได้ แต่จำเป็นต้องตรวจสอบกฎหมายภาษีของประเทศนั้นว่ามีการกำหนดเงื่อนไขและอัตราภาษีอย่างไร

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและส่วนลดอื่น ๆ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหากประเทศที่ดำเนินธุรกิจมีระบบ VAT ภาษีนี้เรียกเก็บจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

 4. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจมีภาษีเสียในบางกรณี เช่น ภาษีสถานที่, ภาษีอากรสรรพสินค้าหรือบริการ ฯลฯ ควรศึกษากฎหมายและข้อบังคับของประเทศเพื่อทราบถึงภาษีที่จำเป็นต้องเสียในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งในสถานที่ที่เลือกดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.