จดทะเบียนบริษัท.COM » เสื้อผ้ามือสอง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายเสื้อผ้ามือสอง รายได้หลักของธุรกิจนี้คือการซื้อเสื้อผ้ามือสองจากบุคคลหรือซื้อจากตลาดนัดและร้านรับซื้อเสื้อผ้ามือสองมาขายต่อให้กับลูกค้าที่สนใจเสื้อผ้ามือสองนั้น

 2. การให้บริการด้านรีไซเคิลเสื้อผ้า นอกจากการขายเสื้อผ้ามือสองแล้ว ธุรกิจเสื้อผ้ามือสองยังสามารถให้บริการด้านรีไซเคิลเสื้อผ้า เช่น ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงดีไซน์ หรือตัดเย็บใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 3. การขายสินค้าเสริม ธุรกิจเสื้อผ้ามือสองอาจขายสินค้าเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า เช่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ ซึ่งสามารถเสริมความหลากหลายให้กับสินค้าของธุรกิจนี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของธุรกิจ ดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเสื้อผ้ามือสองโดดเด่น อาจเป็นความสามารถในการสร้างตลาดในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น การนำเสนอเสื้อผ้าที่มีสไตล์ทันสมัยและความเป็นเอกลักษณ์

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจมีข้อจำกัดหรืออาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การขาดแคลนเสื้อผ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์และขนาดของลูกค้าที่เจาะจง

 3. โอกาส Opportunities คือโอกาสในการขยายธุรกิจ อาจเป็นโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ เช่น การตอบสนองกับแนวโน้มในการสร้างสรรค์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 4. อุปสรรค Threats คือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันที่รุนแรงกับธุรกิจเสื้อผ้ามือสองจากธุรกิจอื่นๆ หรือการเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมายที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ใช้เงินลงทุนอะไร

เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้ามือสองอาจต้องลงทุนในสิ่งต่อไปนี้

 1. สินค้าเสื้อผ้ามือสอง ต้องมีทุนในการซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ต้องการขาย โดยอาจซื้อจากตลาดนัด ร้านรับซื้อเสื้อผ้ามือสอง หรือผู้ขายส่ง

 2. พื้นที่จัดจำหน่าย ค่าเช่าหรือค่าซื้อพื้นที่ในสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดจำหน่ายเสื้อผ้ามือสอง

 3. การตกแต่งร้าน ค่าซื้อเครื่องแต่งกายในร้าน เช่น แขนกันลม โต๊ะแสดงสินค้า ตะกร้าหรือชั้นวางสินค้า เป็นต้น

 4. ค่าติดตั้งระบบการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ POS (Point of Sale) หรือระบบชำระเงินอื่นๆ ที่สะดวกสบายต่อลูกค้า

 5. ค่าติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสร้างและติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโฆษณา โฆษณาในสื่อต่างๆ เป็นต้น

 6. ค่าการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง

 1. การค้าขาย เป็นอาชีพหลักของธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ที่จำหน่ายเสื้อผ้ามือสองให้กับลูกค้า

 2. การซื้อ-ขายสินค้า ธุรกิจเสื้อผ้ามือสองต้องดูแลการซื้อเสื้อผ้ามือสองมาขายให้กับลูกค้าโดยการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและความน่าสนใจ

 3. การตลาดและการโฆษณา เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจและสินค้าเสื้อผ้ามือสอง ธุรกิจต้องมีกลยุทธ์การตลาดและการโฆษณาที่เหมาะสม

 4. การตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนนำเสื้อผ้ามือสองมาขายต่อ ธุรกิจจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพและความเหมาะสมของสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ขายมีคุณภาพ

 5. การบริการลูกค้า เพื่อรักษาความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ธุรกิจเสื้อผ้ามือสองควรให้บริการที่ดีและใส่ใจในความพึงพอใจของลูกค้า

 6. การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจเสื้อผ้ามือสองเพื่อให้กิจการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีผลตอบแทนที่ดี

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ที่ควรรู้

 1. เสื้อผ้ามือสอง (Second-hand clothes) – เสื้อผ้าที่ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนำมาขายใหม่

 2. การรีไซเคิล (Recycling) – กระบวนการนำวัสดุหรือสิ่งของที่เคยถูกนำไปใช้แล้วมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้วัสดุใหม่และลดความผันผวนของขยะ

 3. ตลาดนัด (Flea market) – ที่นำของที่ไม่ใช้แล้วมาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน

 4. ลูกค้าเป้าหมาย (Target customers) – กลุ่มผู้บริโภคที่ธุรกิจมุ่งเน้นเสนอสินค้าหรือบริการให้

 5. ความสะอาดและมีสภาพ (Clean and in good condition) – เสื้อผ้ามือสองที่ไม่มีความเสียหายและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

 6. การตลาดออนไลน์ (Online marketing) – กิจกรรมที่นำเสนอสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การโฆษณาในโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์

 7. สินค้าเสริม (Accessories) – สิ่งของที่ใช้แต่งกายเสริมเช่น แว่นตา หมวก หรือถุงมือ

 8. แนวโน้มในการสวมใส่ (Fashion trends) – แนวทางในการแต่งกายและสไตล์ที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาใดๆ

 9. ความนิยม (Popularity) – สิ่งที่ได้รับความนิยมและความน่าสนใจจากผู้คน

 10. การแข่งขัน (Competition) – ธุรกิจเสื้อผ้ามือสองต้องพิจารณาความแข่งขันในตลาดและวิธีการเปิดตัวสินค้าให้น่าสนใจเพื่อช่วยยกระดับยอดขาย

จดบริษัท ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ทำอย่างไร

การจดบริษัทธุรกิจเสื้อผ้ามือสองต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นๆ

 2. จัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารสำหรับการจดทะเบียนบริษัท เช่น พิมพ์หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ร่างข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

 3. จดทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จัดทำไปยื่นขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAX ID) ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร

 5. ขอใบอนุญาตการเปิดทำการ ขอใบอนุญาตเพื่อเปิดทำการธุรกิจเสื้อผ้ามือสองกับเทศบาลตำบลที่ตั้งของบริษัท

บริษัท ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเสื้อผ้ามือสองอาจต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้า ดังนี้

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อธุรกิจขายสินค้าเสื้อผ้ามือสองถึงเกณฑ์ที่กำหนดให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล อาจต้องเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 3. อื่นๆ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการธุรกิจเสื้อผ้ามือสองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.