จดทะเบียนบริษัท.COM » เวดดิ้ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
 1. ค่าจ้างให้บริการวางแผนงานแต่งงาน รายได้ที่ได้จากการให้บริการวางแผนและจัดการงานแต่งงานสำหรับลูกค้า

 2. ค่านายหน้า รายได้จากการรับค่านายหน้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเช่น สถานที่จัดงานแต่งงาน, ร้านเสื้อผ้าแต่งงาน, โรงแต่งงาน, และบริการอื่น ๆ

 3. การขายสินค้าและบริการอื่นๆ  รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าเชิงมนุษย์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน

 4. ค่าบริการทำงานหาก รายได้ที่ได้จากการรับงานเวดดิ้งเป็นฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระ

 5. ค่าธรรมเนียมการให้บริการเพิ่มเติม รายได้ที่ได้จากการให้บริการเพิ่มเติมเช่น บริการถ่ายรูป, บริการแต่งหน้า, การจัดเต้นรำ, และอื่น ๆ

 6. รายได้จากการจัดงานแสดง รายได้ที่ได้จากการจัดงานแสดงสำหรับงานแต่งงาน

 7. ค่าบริการจัดเต้นรำ รายได้ที่ได้จากการให้บริการเต้นรำหรือศิลปินแสดงการแสดงในงานแต่งงาน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเวดดิ้ง

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจเวดดิ้ง ดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ความเชี่ยวชาญและความรู้ในการวางแผนและจัดการงานแต่งงาน
  • ความสามารถในการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • ความสามารถในการสร้างความสมดุลในงบการเงินของธุรกิจ
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดธุรกิจเวดดิ้ง
  • ข้อจำกัดในทรัพยากรและบุคลากรที่มีความชำนาญในงานนี้
  • ความยุ่งยากในการดำเนินการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นเกาหลีใต้
 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดงานแต่งงานที่กำลังขยายอย่างต่อเนื่อง
  • การเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับภูมิภาคที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
  • ความต้องการในการให้บริการจากลูกค้าซึ่งเน้นความประทับใจและความหรูหราในงานแต่งงาน
 4. อุปสรรค Threats 

  • การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเกี่ยวกับงานแต่งงาน
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาดธุรกิจเวดดิ้ง

อาชีพ ธุรกิจเวดดิ้ง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ ตั้งแต่อุปกรณ์สำหรับการวางแผนงานแต่งงาน การออกแบบใบเสนอราคา ไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับงานอีเว้นต์เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, ระบบเสียงเชิงพาณิชย์ และอื่น ๆ

 2. บริษัทของคุณ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท การขอใบอนุญาตธุรกิจ การใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ทนายความ การคัดเลือกสถานที่เวดดิ้งและอื่น ๆ

 3. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโปรโมตธุรกิจของคุณ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การโฆษณาออนไลน์ หนังสือพิมพ์และสื่อต่าง ๆ

 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่เวดดิ้ง

 5. ค่าบริการนอกราคา ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักแสดง, นักเต้น, ผู้ช่วยงาน, ทีมงานงานแต่งงาน, โฆษณา, ค่าเช่าสถานที่, ร้านอาหาร และบริการอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องจ่ายให้กับบริษัทนอกสถานที่เพื่อให้งานแต่งงานเป็นไปอย่างน่าพอใจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเวดดิ้ง

 1. ผู้วางแผนงานแต่งงาน (Wedding Planner) คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการงานแต่งงานตามที่ลูกค้าต้องการ

 2. ผู้จัดงานแต่งงาน (Wedding Organizer) คือ ผู้ที่มีความชำนาญในการจัดงานแต่งงานที่สมบูรณ์และเป็นอันดับแรกให้กับลูกค้า

 3. ช่างภาพถ่ายแต่งงาน (Wedding Photographer) คือ ผู้ที่มีความชำนาญในการถ่ายภาพในงานแต่งงานเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและน่าเล่นใจ

 4. ช่างแต่งหน้าและทำผม (Makeup Artist and Hairstylist) คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าและทำผมให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าว

 5. ศิลปินแสดงการแสดง (Entertainment Performers) คือ ผู้ที่มีความชำนาญในการแสดงการแสดงต่าง ๆ เช่น นักร้อง, นักเต้น, และศิลปินอื่น ๆ ที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานแต่งงาน

 6. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service Staff) คือ คนงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานแต่งงาน

 7. ร้านค้าและผู้ผลิตสินค้าแต่งงาน (Wedding Suppliers) คือ ร้านค้าหรือผู้ผลิตที่ให้บริการและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานเช่น ชุดเจ้าสาว, แหวนหมั้น, และของขวัญในงานแต่งงาน

 8. พนักงานสำหรับการติดตั้ง (Setup Staff) คือ พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโต๊ะอาหาร และสิ่งของในงานแต่งงาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเวดดิ้ง ที่ควรรู้

 1. เวดดิ้ง (Wedding) งานแต่งงานหรือการจับมือและให้คำสัญญาในความรัก

 2. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้บริการธุรกิจเวดดิ้ง

 3. การวางแผน (Planning) กระบวนการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแต่งงาน

 4. จัดการ (Management) การบริหารจัดการและควบคุมเหตุการณ์ในงานแต่งงาน

 5. นักเวดดิ้ง (Wedding Planner) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการงานแต่งงาน

 6. พนักงานบริการ (Service Staff) คนงานที่ให้บริการในงานแต่งงาน

 7. ช่างภาพถ่าย (Photographer) นักถ่ายภาพในงานแต่งงาน

 8. ช่างแต่งหน้า (Makeup Artist) คนงานที่ให้บริการแต่งหน้าให้กับเจ้าสาว

 9. ศิลปินแสดงการแสดง (Entertainment Performer) นักแสดงการแสดงที่ให้บริการในงานแต่งงาน

 10. ร้านค้าและผู้ผลิตสินค้าแต่งงาน (Wedding Suppliers) ร้านค้าหรือบริษัทที่ให้บริการและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน

จดบริษัท ธุรกิจเวดดิ้ง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัทเวดดิ้ง คุณควรวางแผนธุรกิจโดยระบุวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินธุรกิจของคุณ รวมถึงการกำหนดสินค้าและบริการที่คุณจะขาย, กลุ่มเป้าหมายลูกค้า, และการตลาดสินค้าของคุณ

 2. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะกับธุรกิจเวดดิ้งของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือ บริษัทห้ามจำกัด

 3. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ท่านควรตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อที่คุณต้องการ

 4. จ้างนิติกร คุณควรจ้างนิติกรเพื่อช่วยในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท นิติกรจะช่วยกำหนดโครงสร้างของบริษัท, ตรวจสอบเอกสาร, และดำเนินการตามขั้นตอนในการจดทะเบียน

 5. จดทะเบียนบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย การจดทะเบียนบริษัทรวมถึงการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับใบจดทะเบียนบริษัท

 6. ขอใบอนุญาตธุรกิจ อย่างไรก็ตาม, ควรตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบในพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ บางที่อาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อดำเนินธุรกิจบางประเภท เช่น ใบอนุญาตอาหาร, ใบอนุญาตสุนัขเป็นต้น

 7. ลงทะเบียนภาษี คุณต้องลงทะเบียนเพื่อให้บริษัทของคุณได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAX ID) ท่านควรตรวจสอบกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษากับนิติกรหรือที่ปรึกษาเกี่ยวกับภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนเป็นอย่างถูกต้อง

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจคุณควรเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทเวดดิ้ง

บริษัท ธุรกิจเวดดิ้ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) หรือภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศนั้น ๆ ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการเมื่อทำธุรกิจและขายสินค้าหรือบริการ

 2. ภาษีเงินได้คิดเป็นร้อยละของรายได้ ภาษีที่เสียจากกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ

 3. ภาษีเงินได้นอกเหนือจากกำไร ภาษีที่เสียต่อจากรายได้ที่ได้รับนอกเหนือจากกำไรที่กำไรของบริษัท

 4. ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาจมีภาษีเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.