จดทะเบียนบริษัท.COM » ปูพื้น ไม้พื้น เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจปูพื้น ไม้พื้น มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายวัสดุปูพื้น รายได้หลักสำหรับธุรกิจปูพื้นไม้พื้นจะมาจากการขายวัสดุปูพื้นเอง ซึ่งอาจเป็นไม้พื้นหรือวัสดุปูพื้นอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งพื้น

 2. ค่าแรงงานติดตั้ง หากธุรกิจของคุณมีการให้บริการติดตั้งพื้นให้กับลูกค้า รายได้จะมาจากค่าแรงงานในการติดตั้งพื้น

 3. ค่าบริการติดตั้ง นอกจากค่าแรงงาน คุณอาจเรียกเก็บค่าบริการในกระบวนการติดตั้งและปรับปรุงพื้นของลูกค้าด้วย

 4. ค่าบริการปรับปรุงและซ่อมแซม หากธุรกิจของคุณมีการให้บริการปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นเก่า คุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการในกระบวนการนี้ได้

 5. ค่าใช้จ่ายและวัสดุอื่น ๆ รายได้ไม่เพียงแค่มาจากการขายวัสดุปูพื้น ยังรวมถึงการขายอุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องเช่น กาวปูพื้น, ฟองน้ำ, และอุปกรณ์อื่น ๆ

 6. บริการประกันคุณภาพ หากคุณให้บริการประกันคุณภาพสินค้าหรือการติดตั้ง ค่าบริการนี้อาจเป็นรายได้เสริม

 7. ขายอุปกรณ์และวัสดุปรับปรุงพื้น หากคุณมีการขายอุปกรณ์หรือวัสดุปรับปรุงพื้น เช่น สารเคมีหรืออุปกรณ์การเงินสำหรับการปูพื้น คุณจะได้รับรายได้จากนั้นด้วย

 8. ค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษา หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการปูพื้น คุณอาจให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับลูกค้า และเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการนี้

 9. ค่าบริการออกแบบและคำนวณพื้น หากคุณมีบริการออกแบบและคำนวณการติดตั้งพื้น คุณอาจเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนี้ด้วย

 10. การขยายธุรกิจ หากคุณมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปยังพื้นที่ใหม่ รายได้อาจมาจากการขายวัสดุและบริการติดตั้งในพื้นที่ใหม่

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจปูพื้น ไม้พื้น

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งพื้นไม้พื้นและมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานนี้มาหลายปี เป็นจุดแข็งที่ช่วยเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้า

 2. คุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณสามารถให้วัสดุปูพื้นไม้พื้นที่มีคุณภาพสูงและมีความทนทาน จะช่วยเพิ่มการเชื่อมั่นของลูกค้าและสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจของคุณ

 3. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ถ้าคุณมีสินค้าปูพื้นไม้พื้นที่หลากหลายรูปแบบและสไตล์ คุณจะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้

จุดอ่อน Weaknesses

 1. การจัดหาวัสดุจากแหล่งผู้ผลิต หากคุณพึ่งพาจากผู้ผลิตวัสดุภายนอกในการจัดหาวัสดุปูพื้นไม้พื้น ความผันผวนในราคาและความพร้อมในการส่งมอบอาจเป็นปัญหา

 2. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ถ้าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งพื้นไม้พื้นสูงมาก เทียบกับคู่แข่ง อาจทำให้ลูกค้าลังเลในการเลือกใช้บริการของคุณ

โอกาส Opportunities

 1. ตลาดเพิ่มสูง การสร้างบ้านและโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ กำลังเติบโต นี่เป็นโอกาสให้ธุรกิจของคุณขยายกิจการและเพิ่มรายได้

 2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาวัสดุปูพื้นไม้พื้นที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีในการติดตั้งที่ลูกค้าต้องการอาจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งท้องถิ่นและต่างประเทศ อุปสรรคสำคัญคือการแข่งขันกับบริษัทท้องถิ่นและต่างประเทศที่มีความชำนาญในการติดตั้งพื้นไม้พื้น

 2. ความผันผวนในราคาวัสดุ การเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุปูพื้นไม้พื้นที่อาจมีผลกระทบต่อกำไรของธุรกิจของคุณ

 3. ความผันผวนในเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจอาจทำให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายในการสร้างหรือปรับปรุงบ้าน

อาชีพ ธุรกิจปูพื้น ไม้พื้น ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุปูพื้นไม้พื้น นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดในธุรกิจปูพื้นไม้พื้น คุณต้องลงทุนในการจัดหาวัสดุปูพื้นไม้พื้นที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการใช้งาน

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ การติดตั้งพื้นไม้พื้นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะ เช่น เครื่องตัดไม้, กระบะใส่กาว, เครื่องตบปูพื้น, และอื่น ๆ

 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง นอกจากการจัดหาวัสดุแล้ว ค่าใช้จ่ายในกระบวนการติดตั้งพื้นไม้พื้น รวมถึงค่าแรงงาน, ค่าบริการปรับปรุงพื้น, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 4. การตลาดและโปรโมชั่น คุณอาจต้องลงทุนในการตลาดธุรกิจของคุณ เพื่อเพิ่มความรู้จักและดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจเป็นการสร้างเว็บไซต์, การโฆษณา, และกิจกรรมโปรโมชั่นอื่น ๆ

 5. การฝึกอบรมและความเชี่ยวชาญ การเพิ่มความรู้และทักษะในการติดตั้งและปรับปรุงพื้นสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพงานของคุณและเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้า

 6. การบริหารจัดการ การจัดการธุรกิจที่มีความเป็นระบบและมีการวางแผนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การลงทุนในระบบการบริหารจัดการและซอฟต์แวร์บริหารงานอาจช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจปูพื้น ไม้พื้น

 1. ช่างปูพื้น นี่คืออาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับปรุงพื้นไม้พื้น ช่างปูพื้นต้องมีความเชี่ยวชาญในการตัดตอนและติดตั้งวัสดุพื้นไม้พื้นให้เป็นอย่างดี

 2. ผู้ผลิตและจัดหาวัสดุพื้นไม้พื้น ธุรกิจนี้ต้องการวัสดุปูพื้นไม้พื้นที่มีคุณภาพสูง เช่น ไม้พื้นแผ่นเดียว, พื้นไม้สังเคราะห์ ผู้ผลิตและจัดหาวัสดุเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ

 3. การตลาดและการขาย คนที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายสามารถช่วยเพิ่มความรู้จักและการสร้างความต้องการของผลิตภัณฑ์ปูพื้นไม้พื้น หรือทำงานในการสร้างฐานลูกค้า

 4. อาจารย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการติดตั้ง ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและปรับปรุงพื้นไม้พื้น สามารถช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความคล่องตัวของผลิตภัณฑ์

 5. เจ้าของธุรกิจ หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจปูพื้นไม้พื้น คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งภาคการเงิน, การประสานงาน, และการดูแลลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจปูพื้น ไม้พื้น ที่ควรรู้

 1. ปูพื้น (Flooring Installation)

  • ไทย การติดตั้งพื้นไม้พื้นหรือวัสดุปูพื้นอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ต้องการ
  • อังกฤษ The installation of wood or other flooring materials in a designated area
 2. วัสดุพื้นไม้พื้น (Flooring Material)

  • ไทย วัสดุที่ใช้สำหรับการติดตั้งพื้นไม้พื้น เช่น ไม้พื้นแผ่นเดียว, พื้นไม้สังเคราะห์
  • อังกฤษ The material used for installing wood flooring, such as hardwood planks, engineered wood flooring
 3. ช่างปูพื้น (Flooring Installer)

  • ไทย คนที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งพื้นไม้พื้น
  • อังกฤษ A person skilled in installing wood flooring
 4. การปรับปรุงพื้น (Floor Refinishing)

  • ไทย กระบวนการการปรับปรุงและการทำให้พื้นไม้พื้นดูสวยงามและมีความเงางามอีกครั้ง
  • อังกฤษ The process of refinishing and enhancing the appearance of wood flooring to restore its beauty and shine
 5. วัสดุปูพื้น (Flooring Supplies)

  • ไทย อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในกระบวนการติดตั้งพื้นไม้พื้น เช่น กาว, ล็อคพื้น, วัสดุเตรียมพื้น
  • อังกฤษ The tools and materials used in the process of installing wood flooring, such as adhesive, floor underlayment, and locking systems
 6. ค่าแรงงาน (Labor Cost)

  • ไทย จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับช่างปูพื้นสำหรับงานติดตั้งพื้นไม้พื้น
  • อังกฤษ The amount of money paid to the flooring installer for the wood flooring installation work
 7. ประสบการณ์ (Experience)

  • ไทย ความรู้และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งพื้นไม้พื้น ซึ่งเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้า
  • อังกฤษ Knowledge and expertise in wood flooring installation, which increases customer trust
 8. คุณภาพ (Quality)

  • ไทย ความคล่องตัวและความเป็นมืออาชีพในการติดตั้งพื้นไม้พื้น
  • อังกฤษ The professionalism and skill in wood flooring installation
 9. การเลือกสี (Color Selection)

  • ไทย กระบวนการในการเลือกสีพื้นไม้พื้นที่ตรงกับสไตล์และบรรยากาศของบริเวณที่ติดตั้ง
  • อังกฤษ The process of choosing the color of wood flooring that matches the style and ambiance of the installation area
 10. การบำรุงรักษา (Maintenance)

  • ไทย การดูแลและการทำความสะอาดพื้นไม้พื้นเพื่อรักษาความสวยงามและความทนทาน
  • อังกฤษ The care and cleaning of wood flooring to maintain its beauty and durability

จดบริษัท ธุรกิจปูพื้น ไม้พื้น ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจปูพื้นไม้พื้น เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด

 2. ตั้งชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและตรงกับกฎหมายท้องถิ่น คุณอาจต้องเปรียบเทียบชื่อในฐานข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท

 3. เลือกผู้จัดการบริษัท คุณจะต้องเลือกผู้จัดการบริษัท (ผู้จัดการ, กรรมการ, ผู้ถือหุ้น) และระบุตำแหน่งและหน้าที่ของพวกเขา

 4. ระบุหุ้นส่วน คุณต้องระบุหุ้นส่วนและการจ่ายเงินสำหรับหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินเริ่มต้น

 5. เลือกที่ตั้งสำนักงาน คุณต้องระบุที่อยู่ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท ซึ่งอาจเป็นที่อยู่ของคุณเองหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่จดทะเบียน

 6. จดทะเบียนที่อยู่ คุณจะต้องจดทะเบียนที่อยู่สำนักงานที่ใช้เป็นที่ตั้งของบริษัท

 7. เสร็จสิ้นและส่งเอกสาร เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นแล้ว คุณจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจพื้นที่

 8. รอการตรวจสอบและการอนุมัติ หลังจากส่งเอกสารที่จำเป็นแล้ว รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอนุมัติการจดทะเบียนบริษัท

 9. ชำระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของบริษัท คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการอนุมัติ

 10. ได้รับเอกสารการจดทะเบียน เมื่อกระบวนการจดทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะได้รับเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและหมายเลขทะเบียน

บริษัท ธุรกิจปูพื้น ไม้พื้น เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทและมีรายได้จากธุรกิจปูพื้นไม้พื้น คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่น

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทธุรกิจปูพื้นไม้พื้นอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น ส่วนในบางประเทศภาษีมูลค่าเพิ่มอาจเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการที่ให้

 3. ภาษีอื่น ๆ บริษัทอาจเสียภาษีอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจปูพื้นไม้พื้น เช่น ภาษีทรัพย์สิน, สิ่งแวดล้อม, ส่วนลดหย่อนภาษี และอื่น ๆ ที่มีในพื้นที่ท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.