จดทะเบียนบริษัท.COM » เฟอร์นิเจอร์ไม้ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้มากมายและสามารถได้มาจากหลายที่ตั้งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและรูปแบบการทำธุรกิจของแต่ละบริษัท รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้มาจาก

 1. การขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่ รายได้หลักของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้มาจากการขายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่ให้กับลูกค้า รวมถึงเตียงนอน โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า โซฟา ชั้นวางของ โต๊ะทำงาน เป็นต้น

 2. การรีโนเวทและซ่อมแซม บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการให้บริการรีโนเวทเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วหรือซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหาย

 3. การออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมการขาย บางบริษัทอาจมีรายได้จากการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับลูกค้าหรือร้านค้าอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย

 4. การขายออนไลน์ ส่วนใหญ่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ

 5. การขายส่ง บางบริษัทอาจมีธุรกิจขายส่งเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ให้กับร้านค้าหรือธุรกิจที่ต้องการจำหน่ายต่อไป

 6. บริการจัดส่งและติดตั้ง บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการให้บริการจัดส่งและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้า

 7. การให้คำปรึกษา บางบริษัทอาจมีรายได้จากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อและออกแบบเฟอร์นิเจอร์

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราเข้าใจความแข็งและความอ่อนและโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราตัดสินใจกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ข้อดีของ SWOT Analysis คือง่ายต่อการใช้งานและเข้าใจ โดยประกอบด้วย

 1. จุดแข็ง Strengths คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเก่งกว่าคู่แข่ง และมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การออกแบบที่น่าสนใจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกค้าที่ภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 2. จุดอ่อน Weaknesses คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอ่อนแอและมีจุดบกพร่อง เช่น ความไม่มั่นคงของผู้ผลิต ขาดแคลนทรัพยากร ความไม่คล่องตัวในการตอบสนองต่อตลาด ฯลฯ

 3. โอกาส Opportunities คือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตและร่วมสนุก ๆ เช่น ตลาดที่กำลังขยายอยู่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ

 4. อุปสรรค Threats คือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายต่อธุรกิจ เช่น การแข่งขันที่รุนแรง ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ฯลฯ

อาชีพ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ต้องให้ความสำคัญในการวางแผนและการลงทุนให้เหมาะสม ซึ่งลักษณะการลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้อาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและขอบเขตของธุรกิจแต่ละราย การลงทุนที่สำคัญสำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้อาจประกอบด้วย

 1. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ การลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น เครื่องเจียร์ไม้ โต๊ะทำงาน อุปกรณ์ตกแต่ง ฯลฯ

 2. วัสดุและอุปกรณ์ทำเฟอร์นิเจอร์ การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ เช่น ไม้ที่ใช้ในการผลิต เหล็ก สกรู ตะแกรง ฯลฯ

 3. พื้นที่ การเช่าหรือซื้อพื้นที่ทำงานและโรงงานสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

 4. แรงงาน การจ้างงานและฝึกอบรมความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

 5. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกและการติดต่อกับลูกค้า

 6. ระบบบัญชีและการเงิน การลงทุนในระบบบัญชีและการเงินที่เป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้เกี่ยวข้องกับหลากหลายอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้แก่

 1. ช่างไม้ คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดและประกอบชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

 2. นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คือผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและวางแผนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าและตลาด

 3. ช่างเหล็ก คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุเหล็กเป็นส่วนประกอบ

 4. ผู้บริหารธุรกิจ คือผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและก้าวไปข้างหน้า

 5. พนักงานบริการลูกค้า คือผู้ที่มีความสามารถในการให้บริการลูกค้าและแก้ไขปัญหาในกระบวนการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้

 6. ผู้ทำการตลาดและโฆษณา คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและโฆษณาสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และขายสินค้าให้กับลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ควรรู้

 1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ (Wooden furniture) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้เป็นวัสดุหลัก เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เป็นต้น

 2. ช่างไม้ (Carpenter) คนที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานไม้ เช่น ตัด ประกอบ และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

 3. วัสดุผลิตภัณฑ์ (Materials) วัสดุที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ไม้ เหล็ก และวัสดุประกอบอื่น ๆ

 4. ออกแบบ (Design) กระบวนการวางแผนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่จะเริ่มผลิต

 5. โรงงาน (Factory) สถานที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยใช้เครื่องจักรและเครื่องมือ

 6. การผลิต (Production) กระบวนการทำเฟอร์นิเจอร์ในโรงงาน

 7. พนักงานขาย (Salesperson) คนที่มีหน้าที่ขายเฟอร์นิเจอร์และให้คำแนะนำให้กับลูกค้า

 8. ลูกค้า (Customers) คนที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้บริโภคหรือธุรกิจที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ในการทำธุรกิจ

 9. การตลาด (Marketing) กิจกรรมในการโฆษณาและเสนอเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความสนใจ

 10. การส่งมอบ (Delivery) กระบวนการส่งเฟอร์นิเจอร์จากโรงงานไปยังลูกค้าที่สั่งซื้อ

จดบริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ต้องการจดบริษัท อาจเป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นโดยภายนอก

 2. ตั้งชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น จากนั้นทำการลงทะเบียนชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

 3. จัดทำพินัยกรรมบริษัท กำหนดลักษณะและโครงสร้างของบริษัท รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และกระทำการจัดตั้งบริษัท

 4. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จัดทำพินัยกรรมบริษัทไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อทำการจดทะเบียนบริษัท

 5. ทำการจดทะเบียนภาษีอากร นำเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรเพื่อทำการจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีอากร

 6. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAX ID) ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร

 7. หาที่ตั้งสำนักงาน เลือกที่ตั้งสำนักงานที่เหมาะสมและสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจ

 8. จ้างงานและอบรมพนักงาน สรรหาและจ้างงานพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

 9. พัฒนาและผลิตสินค้า วางแผนและดำเนินการในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ พร้อมทั้งทำการควบคุมคุณภาพสินค้า

 10. ตลาดสินค้า สร้างกลุ่มลูกค้าและทำการตลาดเพื่อเสนอเฟอร์นิเจอร์แก่ลูกค้าที่เป้าหมาย

บริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้จะต้องเสียภาษีหลายประเภทซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีอากรตามกฎหมายอากร ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) และอื่นๆ

 2. ภาษีสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือน (Personal Income Tax) ในกรณีที่มีการจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน

 3. ส่วนลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอากร เช่น การลดหย่อนภาษีที่เกิดจากการลงทุนในเฟอร์นิเจอร์หรือการส่งเสริมสิทธิในการเสียภาษี

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นอาจมีข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามตามกฎหมายอากรในประเทศที่ธุรกิจดำเนินการ จึงควรปรึกษาที่นักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้คำแนะนำในการเสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยประเทศแต่ละประเทศอาจมีนโยบายและอัตราภาษีที่แตกต่างกันไป

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.