จดทะเบียนบริษัท.COM » โยเกิร์ต เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจโยเกิร์ต มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายตั๋วคอนเสิร์ต หนึ่งในแหล่งรายได้หลักของธุรกิจโยเกิร์ตคือการขายตั๋วคอนเสิร์ตหรือการแสดงสดของศิลปินหรือวงดนตรี รายได้จะมาจากราคาตั๋วคอนเสิร์ตที่ลูกค้าจ่ายเพื่อเข้าร่วมงานแสดง

 2. การขายเสื้อผ้าและสินค้าสะสมที่มีชื่อเครื่องหมาย ธุรกิจโยเกิร์ตอาจมีการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเฉพาะหรือสินค้าสะสมที่มีชื่อเครื่องหมายของศิลปิน เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความทรงจำให้กับแฟนๆ

 3. สปอนเซอร์และพันธมิตรธุรกิจ ธุรกิจโยเกิร์ตอาจได้รับรายได้จากการทำสปอนเซอร์หรือพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทอื่น ๆ ที่สนใจในการสนับสนุนและผนวกกิจกรรมทางศิลปะกับธุรกิจของพวกเขา

 4. การจัดทำการแสดงและอีเวนท์พิเศษ การจัดทำการแสดงสดและอีเวนท์พิเศษ เช่น การจัดคอนเสิร์ตพิเศษหรือสัมมนาเพื่อความสนใจของแฟนๆ อาจเป็นแหล่งรายได้เสริมสำหรับธุรกิจโยเกิร์ต

 5. การขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ ธุรกิจโยเกิร์ตอาจขายเนื้อหาเพลงหรือวิดีโอของตนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การขายเพลงหรือการให้บริการสตรีมมิ่งสด

 6. การเข้าร่วมโครงการการสร้างรายได้ ศิลปินหรือวงดนตรีอาจมีโครงการที่ผนวกกิจกรรม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจโยเกิร์ต

จุดแข็ง Strengths 

 1. ความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินหรือวงดนตรี ธุรกิจโยเกิร์ตมีความเป็นเอกลักษณ์สูง โดยมีความสามารถในการสร้างและเสนอผลงานที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของแฟนๆ ได้

 2. ชุดคอนเทนต์ที่หลากหลาย ธุรกิจโยเกิร์ตมีสาระสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง วิดีโอเพลง คอนเทนต์สื่อสังคม หรือการแสดงสด นักศึกษาสามารถปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ความสัมพันธ์กับบรรดาศิลปิน ธุรกิจโยเกิร์ตอาจพบปัญหาในการบริหารความสัมพันธ์และสัญญากับศิลปินหรือวงดนตรี เนื่องจากอาจมีความแตกต่างในทัศนคติและความคาดหวัง

 2. ความขึ้นอยู่กับการจัดงานแสดงสด รายได้หลักของธุรกิจโยเกิร์ตมาจากการจัดงานแสดงสด ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่งานไม่ได้รับความสนใจเพียงพอหรือมีปัญหาในการดำเนินการ

โอกาส Opportunities 

 1. การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเนื้อหา การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเนื้อหาสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและความน่าสนใจให้กับคอนเทนต์ และดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากขึ้น

 2. ตลาดการแสดงสดออนไลน์ การแสดงสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ใหม่ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการจัดงานแสดงสดสถานที่

อุปสรรค Threats 

 1. คู่แข่งในตลาด การแข่งขันในตลาดธุรกิจโยเกิร์ตอาจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้มีความแข่งขันที่สูงขึ้น

 2. การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการสื่อสารและการบริโภคสื่ออาจมีผลกระทบต่อวิธีการทำธุรกิจของธุรกิจโยเกิร์ต

อาชีพ ธุรกิจโยเกิร์ต ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ การลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบันทึกเสียง การถ่ายวิดีโอ และการสร้างคอนเทนต์อื่น ๆ เช่นกล้องถ่ายวิดีโอ ไมค์ ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น

 2. สถานที่และอุปกรณ์การแสดงสด หากคุณวางแผนที่จะแสดงสดหรือจัดงานโยเกิร์ตต้องพิจารณาหาสถานที่และอุปกรณ์เพื่อการแสดงสดที่เหมาะสม

 3. การตลาดและโปรโมชั่น การสร้างความรู้สึกให้คนรู้จักและสนใจถึงธุรกิจโยเกิร์ตต้องการการตลาดและโปรโมชั่น ซึ่งอาจเป็นการโฆษณาออนไลน์หรือแสดงความเป็นตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์

 4. การเตรียมค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างบุคคลในการจัดงาน ค่าส่งเสริมการขาย และค่าบริหารจัดการ

 5. การพัฒนาคอนเทนต์ การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เช่น การสร้างเพลง การแต่งเพลง และการเขียนเนื้อเพลง

 6. การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการแสดง การพูด และการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะสร้างความน่าสนใจในเนื้อหาของคุณ

 7. การบริหารจัดการธุรกิจ ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การวางแผนการเงิน การตลาด และการจัดการเวลา

 8. เงินทุนหมุนเวียน สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจในช่วงเริ่มต้นและในกรณีฉุกเฉิน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโยเกิร์ต

 1. ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) คือบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดหาและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตให้แก่ร้านค้าหรือลูกค้า

 2. ผู้จัดการร้านค้า (Store Manager) ในกรณีที่มีร้านค้าที่ขายโยเกิร์ต ผู้จัดการร้านค้าจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านค้าและการขาย

 3. ผู้จัดการการตลาด (Marketing Manager) บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและยอดขายของโยเกิร์ต

 4. ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer) บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

 5. นักวิจัยตลาด (Market Researcher) คือผู้ที่ทำการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อให้ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและผู้บริโภค

 6. ผู้จัดการธุรกิจ (Business Manager) ในฐานะผู้บริหารธุรกิจ ความรับผิดชอบจะเกี่ยวข้องกับการดูแลทั้งด้านการตลาด การขาย การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

 7. นักเขียนเนื้อหา (Content Writer) ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อใช้ในการโปรโมตโยเกิร์ต และสร้างความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโยเกิร์ต ที่ควรรู้

 1. โยเกิร์ต (Yogurt)

  • ไทย โยเกิร์ต
  • อังกฤษ Yogurt
  • คำอธิบาย อาหารเนยชาชักที่ได้มาจากการเอาเอาเชื้อจากเชื้อโรคของเนยชาชักมาหมักในนม
 2. ไบโอติก (Organic)

  • ไทย ไบโอติก
  • อังกฤษ Organic
  • คำอธิบาย การเพาะปลูกและผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 3. สูตรลับ (Recipe)

  • ไทย สูตรลับ
  • อังกฤษ Recipe
  • คำอธิบาย ขั้นตอนการทำอาหารหรือเครื่องดื่มที่ระบุวัตถุดิบและวิธีการผสมผสาน
 4. ตัวตนแบรนด์ (Brand Identity)

  • ไทย ตัวตนแบรนด์
  • อังกฤษ Brand Identity
  • คำอธิบาย คุณสมบัติและองค์ประกอบที่กำหนดความเป็นตัวตนของแบรนด์ เช่น โลโก้ สี และภาพลักษณ์
 5. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)

  • ไทย กลยุทธ์การตลาด
  • อังกฤษ Marketing Strategy
  • คำอธิบาย แผนการทำการตลาดเพื่อสร้างความสนใจและยอดขายสินค้าหรือบริการ
 6. กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience/Market)

  • ไทย กลุ่มเป้าหมาย
  • อังกฤษ Target Audience/Market
  • คำอธิบาย กลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายของการตลาด ซึ่งเน้นเน้นตามลักษณะพฤติกรรม อายุ สิ่งที่สนใจ เป็นต้น
 7. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement)

  • ไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • อังกฤษ Supplement
  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เสริมสร้างความเหมาะสมในเรื่องอาหารเช่นวิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น
 8. แคลเซียม (Calcium)

  • ไทย แคลเซียม
  • อังกฤษ Calcium
  • คำอธิบาย แร่ธาตุที่สำคัญสำหรับสร้างและบำรุงกระดูกและฟัน
 9. โปรตีน (Protein)

  • ไทย โปรตีน
  • อังกฤษ Protein
  • คำอธิบาย สารอาหารที่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
 10. เวนเจ (Vegan)

  • ไทย เวนเจ
  • อังกฤษ Vegan
  • คำอธิบาย คนที่ปฏิเสธการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหมด

จดบริษัท ธุรกิจโยเกิร์ต ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจและชื่อบริษัท กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโยเกิร์ตที่คุณต้องการจด รวมถึงการกำหนดชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการตั้งชื่อบริษัท

 2. เลือกประเภทของบริษัท เลือกประเภทของบริษัทที่ต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือร้านค้าส่วนตัว เป็นต้น

 3. จัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานทะเบียนบริษัท อาทิ หน่วยงานทะเบียนบริษัทที่ประเทศ

 4. เสนอแผนธุรกิจและเอกสาร ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับแผนธุรกิจของคุณตามขั้นตอนที่กำหนด

 5. ชำระค่าจดทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทตามที่กำหนด

 6. รับใบจดทะเบียน หลังจากผ่านการตรวจสอบและการประกาศใบจดทะเบียนจะถูกออกให้กับคุณ

 7. การเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะต้องประกาศข้อมูลต่างๆ ตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการ, ผู้ถือหุ้น, ที่ตั้งของสำนักงาน เป็นต้น

 8. จัดทำบัญชี ทำการบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่น เพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ

 9. การเสียภาษี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษี อาทิ ภาษีอากร, ภาษีเงินได้, และอื่นๆ ตามที่เป็นไปตามกฎหมาย

 10. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโยเกิร์ตตามที่กำหนดโดยองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจโยเกิร์ต เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้ เป็นภาษีที่เสียตามรายได้ที่บริษัทได้รับ จำนวนเงินที่ต้องเสียจะขึ้นอยู่กับรายได้และอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีอากร อาจมีการเสียภาษีอากรตามการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือบริการ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีส่วนหนึ่งตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีนิติบุคคล บริษัทจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลที่กำหนดโดยกฎหมาย ซึ่งอาจมีอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 4. ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ถ้าบริษัทครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เช่น สำนักงานหรือโรงงาน อาจมีการเสียภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีพิเศษ บางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทที่มีกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคหรือการให้บริการสาธารณูปโภคต้องเสียภาษีพิเศษ

 6. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเงินและกฎหมายท้องถิ่น อาจมีภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสมาชิก, ค่าลิขสิทธิ์, ค่าเช่าที่ดิน และอื่นๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.