จดทะเบียนบริษัท.COM » กาแฟโบราณ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกาแฟโบราณ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกาแฟและเครื่องดื่ม รายได้หลักของธุรกิจกาแฟโบราณมาจากการขายกาแฟและเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ให้กับลูกค้า รวมถึงเมนูอาหารเล็ก ๆ ที่มาพร้อมกับกาแฟ เช่น ขนมปัง เค้ก หรือของหวาน

 2. บริการที่นั่งอาหาร การให้บริการที่นั่งอาหารให้กับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมร้านกาแฟ เพื่อที่จะสนทนาหรือทำงาน รายได้จะมาจากค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายสำหรับการนั่งที่ร้าน

 3. การจัดงานกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษเช่น งานเปิดตัวร้าน การเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟ หรืองานสัมมนา เป็นทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญ

 4. การขายสินค้าเครื่องปรุงกาแฟและอุปกรณ์ การขายเครื่องปรุงกาแฟ เช่น เครื่องชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ เครื่องบด เป็นต้น สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มเติมได้

 5. บริการนอกสถานที่ (Catering) การให้บริการกาแฟและเครื่องดื่มในงานที่นอกสถานที่ เช่น งานแสดงสินค้า งานเลี้ยง หรืองานประชุม สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้

 6. การขายสินค้าแฟรนไชส์ (Franchise) หากธุรกิจกาแฟโบราณเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและความรับรอง คุณอาจขยายธุรกิจโดยการขายสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการอื่นเพื่อที่จะเปิดสาขาในพื้นที่อื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกาแฟโบราณ

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพกาแฟและเมนูเด็ด การมีเมนูเครื่องดื่มที่อร่อยและเมนูอาหารเพื่อความหลากหลายสามารถเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดลูกค้ามาที่ร้านของคุณ

 2. บรรยากาศและการตกแต่ง บรรยากาศที่เป็นกันเองและการตกแต่งที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตรสามารถสร้างประสบการณ์การสัมผัสที่พิเศษให้กับลูกค้า

 3. บุคลากรที่คุ้นเคยและเชี่ยวชาญ พนักงานที่มีความรู้เรื่องกาแฟและสามารถให้คำแนะนำและบริการดีให้แก่ลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความพึงพอใจ

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง หากตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่คนเดินผ่านมาก การดึงดูดลูกค้าอาจมีความยากลำบาก

 2. การแข่งขันที่เข้มข้น ตลาดกาแฟอาจมีการแข่งขันที่รุนแรงจากร้านกาแฟอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง จึงต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อยังคงดึงดูดลูกค้า

 3. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบและผลิตภาพการบริการที่ไม่เสถียร

โอกาส Opportunities

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มการสร้างแบรนด์และเพิ่มความรู้จักกับธุรกิจของคุณ

 2. การขยายสาขา การเปิดสาขาในพื้นที่ใหม่ ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ สามารถเพิ่มรายได้และขยายกลุ่มลูกค้าได้

 3. การเน้นทางเมนูเฉพาะ การพัฒนาเมนูที่เฉพาะเจาะจงหรือให้ความสำคัญกับเครื่องดื่มหรือเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อาจดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจพิเศษ

อุปสรรค Threats

 1. ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในการรับประทานกาแฟหรือลดระยะเวลาการอยู่ในร้าน เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่มากขึ้น

 2. สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนสามารถส่งผลให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายในกาแฟและเครื่องดื่ม

 3. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการเสียภาษี การดำเนินการทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดในการเปิดธุรกิจกาแฟอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจกาแฟโบราณ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ ค่าเช่าหรือค่าซื้อสถานที่ในการเปิดร้านกาแฟ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจการและอยู่ในพื้นที่ที่มีความคุ้มค่า

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ การสั่งซื้อเครื่องชงกาแฟ เครื่องบด เครื่องใช้ในการบริหารจัดการร้าน เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. วัสดุและส่วนประกอบ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมกาแฟและอาหาร เช่น เมล็ดกาแฟ นม น้ำตาล ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเมนู เป็นต้น

 4. การตกแต่งร้าน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และบรรยากาศที่ให้ความเป็นเอกลักษณ์

 5. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ เช่น การออกแบรนด์ การสร้างโลโก้ การโฆษณาออนไลน์และแบบพิมพ์

 6. ค่าเบี้ยประกันและใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตทางธุรกิจและค่าเบี้ยประกันธุรกิจ

 7. ค่าจ้างงาน ค่าจ้างงานพนักงานที่จะทำหน้าที่ในการเตรียมกาแฟ การบริการลูกค้า และงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และเชื้อเพลิงในการทำกาแฟ

 9. การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำกาแฟ

 10. สำรวจการแข่งขันและการวิจัยตลาด การลงทุนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันในวงการกาแฟ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกาแฟโบราณ

 1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ คุณเป็นคนที่เริ่มต้นและบริหารจัดการธุรกิจกาแฟโบราณ คุณต้องดูแลการบริหารจัดการทุกด้านของธุรกิจ เช่น การวางแผนทางธุรกิจ การเลือกสถานที่ การจัดการบุคลากร และการตลาด

 2. พนักงานบริการและผู้ช่วย พนักงานที่ทำหน้าที่ในการเตรียมกาแฟและอาหาร เสริมความรู้เรื่องกาแฟและให้คำแนะนำกับลูกค้า และช่วยในกระบวนการที่ร้าน

 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ หากคุณต้องการเน้นการเติบโตในตลาดกาแฟที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณอาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟเพื่อช่วยในการเลือกเมล็ดกาแฟ การจัดการการชง และการพัฒนาเมนูพิเศษ

 4. การตลาดและการโฆษณา ผู้ประกอบการหรือทีมการตลาดจะดำเนินการในการสร้างแบรนด์ วางแผนกิจกรรมโฆษณา การตลาดออนไลน์ และการเพิ่มการรู้จักของธุรกิจกาแฟโบราณ

 5. สำรวจการแข่งขันและการวิจัยตลาด คุณหรือทีมการวิจัยตลาดจะทำการสำรวจการแข่งขันในตลาดกาแฟ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และให้ข้อมูลสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

 6. การฝึกอบรม หากคุณเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของพนักงานในการชงกาแฟและบริการลูกค้า คุณอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาฝึกอบรม

 7. ผู้ออกแบบและช่างตกแต่งภายใน หากคุณต้องการร้านกาแฟที่มีบรรยากาศและการตกแต่งเฉพาะเจาะจง คุณอาจจะจ้างผู้ออกแบบและช่างตกแต่งภายในมาช่วยในการสร้างประสบการณ์สำหรับลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกาแฟโบราณ ที่ควรรู้

 1. เมล็ดกาแฟ (Coffee Beans)

  • ไทย เมล็ดกาแฟ
  • อังกฤษ Coffee beans
  • คำอธิบาย เมล็ดพืชกาแฟที่ใช้ในกระบวนการชงกาแฟ
 2. เครื่องชงกาแฟ (Coffee Maker/Machine)

  • ไทย เครื่องชงกาแฟ
  • อังกฤษ Coffee maker/machine
  • คำอธิบาย เครื่องที่ใช้ในการชงกาแฟ สามารถมีรูปแบบและความสามารถที่แตกต่างกันได้
 3. เมนูกาแฟ (Coffee Menu)

  • ไทย เมนูกาแฟ
  • อังกฤษ Coffee menu
  • คำอธิบาย รายการเครื่องดื่มและอาหารที่มีทั้งกาแฟและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 4. การบริการลูกค้า (Customer Service)

  • ไทย การบริการลูกค้า
  • อังกฤษ Customer service
  • คำอธิบาย กระบวนการให้บริการที่ดีและพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมร้าน
 5. บุคลากร (Staff/Personnel)

  • ไทย บุคลากร
  • อังกฤษ Staff/personnel
  • คำอธิบาย คนที่ทำงานในร้านกาแฟและมีบทบาทในการบริการลูกค้า
 6. การตลาด (Marketing)

  • ไทย การตลาด
  • อังกฤษ Marketing
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ โปรโมตสินค้า และเพิ่มการรู้จักของลูกค้า
 7. โลโก้ (Logo)

  • ไทย โลโก้
  • อังกฤษ Logo
  • คำอธิบาย สัญลักษณ์กราฟิกที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกิจการ
 8. บรรยากาศ (Ambiance/Atmosphere)

  • ไทย บรรยากาศ
  • อังกฤษ Ambiance/atmosphere
  • คำอธิบาย ความรู้สึกและบรรยากาศที่สร้างขึ้นในร้านกาแฟ
 9. แฟรนไชส์ (Franchise)

  • ไทย แฟรนไชส์
  • อังกฤษ Franchise
  • คำอธิบาย ระบบการขายสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการที่จะเปิดสาขาในพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้แบรนด์และรูปแบบทางธุรกิจของบริษัทแม่
 10. การปรับปรุงสินค้าและบริการ (Product and Service Enhancement)

  • ไทย การปรับปรุงสินค้าและบริการ
  • อังกฤษ Product and service enhancement
  • คำอธิบาย กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

จดบริษัท ธุรกิจกาแฟโบราณ ทำอย่างไร

 1. การวางแผนธุรกิจและการวิเคราะห์

  • กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
  • ศึกษาตลาดและการแข่งขันในวงการกาแฟ
  • กำหนดรูปแบบธุรกิจกาแฟที่คุณต้องการจดทะเบียน (เช่น หน้าร้าน, ร้านเปิดรับออร์เดอร์, ร้านพิเศษ)
 2. เลือกรูปแบบการจดทะเบียนบริษัท

  • คุณสามารถเลือกรูปแบบบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้างหุ้นส่วน
 3. การเลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในฐานข้อมูลและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 4. จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • เตรียมเอกสารและคำขอจดทะเบียนบริษัทตามความต้องการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 5. กระบวนการจดทะเบียนบริษัท

  • ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • รอการตรวจสอบและอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 6. การได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  • หลังจากการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 7. ขอใบอนุญาตทำธุรกิจ

  • หากจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการทำธุรกิจกาแฟ คุณต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. การเปิดบัญชีธนาคาร

  • เปิดบัญชีธนาคารให้กับบริษัทของคุณเพื่อการเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน
 9. การจัดการการเสียภาษีและบัญชี

  • คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสียภาษีและบัญชีของบริษัท
 10. เตรียมความพร้อมเริ่มทำธุรกิจ

  • เตรียมทรัพยากรและบุคลากรที่จำเป็นสำหรับเริ่มต้นธุรกิจกาแฟโบราณ

บริษัท ธุรกิจกาแฟโบราณ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • บริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากกิจการกาแฟโบราณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

  • บริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)

  • บริษัทที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เป็นการเสียภาษีที่เกี่ยวกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการการผลิตและการจำหน่าย
 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

  • บางประเภทของกิจการอาจถูกคัดเลือกให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติม เช่น ธุรกิจการส่งออกกาแฟ หรือธุรกิจการนำเข้ากาแฟ
 5. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax)

  • ถ้าบริษัทมีทรัพย์สินเช่นสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจการ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามมูลค่าทรัพย์สิน
 6. ส่วนเพิ่ม (Service Charge)

  • บางร้านกาแฟอาจเรียกเก็บส่วนเพิ่มจากลูกค้าเมื่อให้บริการ ซึ่งไม่ใช่ภาษีจริง แต่เป็นค่าบริการเพิ่มเติมที่ผู้บริโภคต้องชำระ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.