กาแฟโบราณ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกาแฟโบราณ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกาแฟและเครื่องดื่ม รายได้หลักของธุรกิจกาแฟโบราณมาจากการขายกาแฟและเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ให้กับลูกค้า รวมถึงเมนูอาหารเล็ก ๆ ที่มาพร้อมกับกาแฟ เช่น ขนมปัง เค้ก หรือของหวาน

 2. บริการที่นั่งอาหาร การให้บริการที่นั่งอาหารให้กับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมร้านกาแฟ เพื่อที่จะสนทนาหรือทำงาน รายได้จะมาจากค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายสำหรับการนั่งที่ร้าน

 3. การจัดงานกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษเช่น งานเปิดตัวร้าน การเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟ หรืองานสัมมนา เป็นทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญ

 4. การขายสินค้าเครื่องปรุงกาแฟและอุปกรณ์ การขายเครื่องปรุงกาแฟ เช่น เครื่องชงกาแฟ เมล็ดกาแฟ เครื่องบด เป็นต้น สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มเติมได้

 5. บริการนอกสถานที่ (Catering) การให้บริการกาแฟและเครื่องดื่มในงานที่นอกสถานที่ เช่น งานแสดงสินค้า งานเลี้ยง หรืองานประชุม สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้

 6. การขายสินค้าแฟรนไชส์ (Franchise) หากธุรกิจกาแฟโบราณเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและความรับรอง คุณอาจขยายธุรกิจโดยการขายสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการอื่นเพื่อที่จะเปิดสาขาในพื้นที่อื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกาแฟโบราณ

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพกาแฟและเมนูเด็ด การมีเมนูเครื่องดื่มที่อร่อยและเมนูอาหารเพื่อความหลากหลายสามารถเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดลูกค้ามาที่ร้านของคุณ

 2. บรรยากาศและการตกแต่ง บรรยากาศที่เป็นกันเองและการตกแต่งที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตรสามารถสร้างประสบการณ์การสัมผัสที่พิเศษให้กับลูกค้า

 3. บุคลากรที่คุ้นเคยและเชี่ยวชาญ พนักงานที่มีความรู้เรื่องกาแฟและสามารถให้คำแนะนำและบริการดีให้แก่ลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความพึงพอใจ

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง หากตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่คนเดินผ่านมาก การดึงดูดลูกค้าอาจมีความยากลำบาก

 2. การแข่งขันที่เข้มข้น ตลาดกาแฟอาจมีการแข่งขันที่รุนแรงจากร้านกาแฟอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง จึงต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อยังคงดึงดูดลูกค้า

 3. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบและผลิตภาพการบริการที่ไม่เสถียร

โอกาส Opportunities

 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มการสร้างแบรนด์และเพิ่มความรู้จักกับธุรกิจของคุณ

 2. การขยายสาขา การเปิดสาขาในพื้นที่ใหม่ ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ สามารถเพิ่มรายได้และขยายกลุ่มลูกค้าได้

 3. การเน้นทางเมนูเฉพาะ การพัฒนาเมนูที่เฉพาะเจาะจงหรือให้ความสำคัญกับเครื่องดื่มหรือเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อาจดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจพิเศษ

อุปสรรค Threats

 1. ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในการรับประทานกาแฟหรือลดระยะเวลาการอยู่ในร้าน เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่มากขึ้น

 2. สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนสามารถส่งผลให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายในกาแฟและเครื่องดื่ม

 3. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการเสียภาษี การดำเนินการทางกฎหมาย หรือข้อกำหนดในการเปิดธุรกิจกาแฟอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจกาแฟโบราณ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่ ค่าเช่าหรือค่าซื้อสถานที่ในการเปิดร้านกาแฟ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจการและอยู่ในพื้นที่ที่มีความคุ้มค่า

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ การสั่งซื้อเครื่องชงกาแฟ เครื่องบด เครื่องใช้ในการบริหารจัดการร้าน เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 3. วัสดุและส่วนประกอบ วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมกาแฟและอาหาร เช่น เมล็ดกาแฟ นม น้ำตาล ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเมนู เป็นต้น

 4. การตกแต่งร้าน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และบรรยากาศที่ให้ความเป็นเอกลักษณ์

 5. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ เช่น การออกแบรนด์ การสร้างโลโก้ การโฆษณาออนไลน์และแบบพิมพ์

 6. ค่าเบี้ยประกันและใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตทางธุรกิจและค่าเบี้ยประกันธุรกิจ

 7. ค่าจ้างงาน ค่าจ้างงานพนักงานที่จะทำหน้าที่ในการเตรียมกาแฟ การบริการลูกค้า และงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และเชื้อเพลิงในการทำกาแฟ

 9. การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำกาแฟ

 10. สำรวจการแข่งขันและการวิจัยตลาด การลงทุนในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาด ความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันในวงการกาแฟ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกาแฟโบราณ

 1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ คุณเป็นคนที่เริ่มต้นและบริหารจัดการธุรกิจกาแฟโบราณ คุณต้องดูแลการบริหารจัดการทุกด้านของธุรกิจ เช่น การวางแผนทางธุรกิจ การเลือกสถานที่ การจัดการบุคลากร และการตลาด

 2. พนักงานบริการและผู้ช่วย พนักงานที่ทำหน้าที่ในการเตรียมกาแฟและอาหาร เสริมความรู้เรื่องกาแฟและให้คำแนะนำกับลูกค้า และช่วยในกระบวนการที่ร้าน

 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ หากคุณต้องการเน้นการเติบโตในตลาดกาแฟที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณอาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟเพื่อช่วยในการเลือกเมล็ดกาแฟ การจัดการการชง และการพัฒนาเมนูพิเศษ

 4. การตลาดและการโฆษณา ผู้ประกอบการหรือทีมการตลาดจะดำเนินการในการสร้างแบรนด์ วางแผนกิจกรรมโฆษณา การตลาดออนไลน์ และการเพิ่มการรู้จักของธุรกิจกาแฟโบราณ

 5. สำรวจการแข่งขันและการวิจัยตลาด คุณหรือทีมการวิจัยตลาดจะทำการสำรวจการแข่งขันในตลาดกาแฟ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และให้ข้อมูลสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

 6. การฝึกอบรม หากคุณเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของพนักงานในการชงกาแฟและบริการลูกค้า คุณอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาฝึกอบรม

 7. ผู้ออกแบบและช่างตกแต่งภายใน หากคุณต้องการร้านกาแฟที่มีบรรยากาศและการตกแต่งเฉพาะเจาะจง คุณอาจจะจ้างผู้ออกแบบและช่างตกแต่งภายในมาช่วยในการสร้างประสบการณ์สำหรับลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกาแฟโบราณ ที่ควรรู้

 1. เมล็ดกาแฟ (Coffee Beans)

  • ไทย เมล็ดกาแฟ
  • อังกฤษ Coffee beans
  • คำอธิบาย เมล็ดพืชกาแฟที่ใช้ในกระบวนการชงกาแฟ
 2. เครื่องชงกาแฟ (Coffee Maker/Machine)

  • ไทย เครื่องชงกาแฟ
  • อังกฤษ Coffee maker/machine
  • คำอธิบาย เครื่องที่ใช้ในการชงกาแฟ สามารถมีรูปแบบและความสามารถที่แตกต่างกันได้
 3. เมนูกาแฟ (Coffee Menu)

  • ไทย เมนูกาแฟ
  • อังกฤษ Coffee menu
  • คำอธิบาย รายการเครื่องดื่มและอาหารที่มีทั้งกาแฟและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 4. การบริการลูกค้า (Customer Service)

  • ไทย การบริการลูกค้า
  • อังกฤษ Customer service
  • คำอธิบาย กระบวนการให้บริการที่ดีและพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมร้าน
 5. บุคลากร (Staff/Personnel)

  • ไทย บุคลากร
  • อังกฤษ Staff/personnel
  • คำอธิบาย คนที่ทำงานในร้านกาแฟและมีบทบาทในการบริการลูกค้า
 6. การตลาด (Marketing)

  • ไทย การตลาด
  • อังกฤษ Marketing
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ โปรโมตสินค้า และเพิ่มการรู้จักของลูกค้า
 7. โลโก้ (Logo)

  • ไทย โลโก้
  • อังกฤษ Logo
  • คำอธิบาย สัญลักษณ์กราฟิกที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกิจการ
 8. บรรยากาศ (Ambiance/Atmosphere)

  • ไทย บรรยากาศ
  • อังกฤษ Ambiance/atmosphere
  • คำอธิบาย ความรู้สึกและบรรยากาศที่สร้างขึ้นในร้านกาแฟ
 9. แฟรนไชส์ (Franchise)

  • ไทย แฟรนไชส์
  • อังกฤษ Franchise
  • คำอธิบาย ระบบการขายสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการที่จะเปิดสาขาในพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้แบรนด์และรูปแบบทางธุรกิจของบริษัทแม่
 10. การปรับปรุงสินค้าและบริการ (Product and Service Enhancement)

  • ไทย การปรับปรุงสินค้าและบริการ
  • อังกฤษ Product and service enhancement
  • คำอธิบาย กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

จดบริษัท ธุรกิจกาแฟโบราณ ทำอย่างไร

 1. การวางแผนธุรกิจและการวิเคราะห์

  • กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
  • ศึกษาตลาดและการแข่งขันในวงการกาแฟ
  • กำหนดรูปแบบธุรกิจกาแฟที่คุณต้องการจดทะเบียน (เช่น หน้าร้าน, ร้านเปิดรับออร์เดอร์, ร้านพิเศษ)
 2. เลือกรูปแบบการจดทะเบียนบริษัท

  • คุณสามารถเลือกรูปแบบบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้างหุ้นส่วน
 3. การเลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในฐานข้อมูลและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 4. จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • เตรียมเอกสารและคำขอจดทะเบียนบริษัทตามความต้องการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 5. กระบวนการจดทะเบียนบริษัท

  • ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • รอการตรวจสอบและอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 6. การได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  • หลังจากการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 7. ขอใบอนุญาตทำธุรกิจ

  • หากจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการทำธุรกิจกาแฟ คุณต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. การเปิดบัญชีธนาคาร

  • เปิดบัญชีธนาคารให้กับบริษัทของคุณเพื่อการเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน
 9. การจัดการการเสียภาษีและบัญชี

  • คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสียภาษีและบัญชีของบริษัท
 10. เตรียมความพร้อมเริ่มทำธุรกิจ

  • เตรียมทรัพยากรและบุคลากรที่จำเป็นสำหรับเริ่มต้นธุรกิจกาแฟโบราณ

บริษัท ธุรกิจกาแฟโบราณ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

  • บริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากกิจการกาแฟโบราณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

  • บริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)

  • บริษัทที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เป็นการเสียภาษีที่เกี่ยวกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการการผลิตและการจำหน่าย
 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

  • บางประเภทของกิจการอาจถูกคัดเลือกให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติม เช่น ธุรกิจการส่งออกกาแฟ หรือธุรกิจการนำเข้ากาแฟ
 5. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax)

  • ถ้าบริษัทมีทรัพย์สินเช่นสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจการ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามมูลค่าทรัพย์สิน
 6. ส่วนเพิ่ม (Service Charge)

  • บางร้านกาแฟอาจเรียกเก็บส่วนเพิ่มจากลูกค้าเมื่อให้บริการ ซึ่งไม่ใช่ภาษีจริง แต่เป็นค่าบริการเพิ่มเติมที่ผู้บริโภคต้องชำระ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

youtube shorts เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

youtube shorts สร้างรายได้ วิธีลง youtube shorts  ตั้งค่า YouTube Shorts youtube shorts ปิดยังไง youtube shorts ไม่ขึ้น เงื่อนไข YouTube Short YouTube Shorts คือ ยู ทู ป ช็ อ ต ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

คนรักสุขภาพ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท แนวโน้มธุรกิจสุขภาพในอนาคต ธุรกิจสุขภาพจิต ธุรกิจสุขภาพ คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ แผนธุรกิจ Wellness ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

รีสอร์ท เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก เปิดรีสอร์ท ต้องทําอย่างไรบ้าง ตัวอย่างแผนธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็ก ธุรกิจรีสอร์ท 24 ชั่วโมง ธุรกิจโรงแรม มีอะไรบ้าง กฎหมาย เกี่ยวกับการสร้างรีสอร์ท สร้างโรงแรม ใช้เงินเท่าไหร่ ธุรกิจรีสอร์ท คือ ออนไลน์

เทรดหุ้นหรือเทรดคริปโต เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

เทรด ค ริ ป โต กำไรวันละ 500 เทรดคริปโต ระยะสั้น เทรดคริปโต เริ่มยังไง เทรด ค ริ ป โต ให้ได้กำไร วิธีเล่นคริปโต มือใหม่ เทรดคริปโต รายวัน การเทรดคริปโตคืออะไร หุ้นคริปโตวันนี้

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top