จดทะเบียนบริษัท.COM » ติดฟิล์มรถยนต์ เปิดจัดตั้งรับทำบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการติดฟิล์มรถยนต์ รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการเสนอบริการติดฟิล์มในรถยนต์ ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตามประเภทของฟิล์มที่เลือกติด

 2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อให้บริการติดฟิล์มที่มีคุณภาพสูง, ธุรกิจนี้ต้องจ่ายค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการติดฟิล์ม ซึ่งอาจเป็นเทปฟิล์ม, สกรีน, หรืออุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ

 3. ค่าพนักงาน หากธุรกิจมีพนักงานที่ทำหน้าที่ติดฟิล์ม, ค่าจ้างงานเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

 4. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ รวมถึงค่าไฟฟ้า, น้ำ, ค่าเช่าที่ใช้ในการทำธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดฟิล์ม

 5. การขายสินค้าเสริม บางธุรกิจอาจมีการขายสินค้าเสริมที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มรถยนต์ เช่น สินค้าดูแลรักษาฟิล์ม, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์, หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

 6. บริการหลังการขาย การให้บริการหลังการขายเช่น การรับประกันหรือการบำรุงรักษาฟิล์มรถยนต์ในระยะยาว อาจเป็นที่มาของรายได้เพิ่มเติม

 7. การตลาดและโปรโมชั่น การทำโปรโมชั่นหรือการตลาดที่ดีสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้

 8. บริการทำซ่อมแซม หากลูกค้ามีปัญหาหรือความต้องการเพิ่มเติม, บริการทำซ่อมแซมฟิล์มรถยนต์อาจเป็นที่มาของรายได้

 9. ค่าตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าธุรกิจติดฟิล์มตั้งอยู่ในสถานที่ที่คนมีความต้องการมาก, การตำแหน่งที่ตั้งอาจมีผลในยอดขาย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์

Strengths (จุดแข็ง)

 1. คุณภาพของบริการ ถ้าธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า, จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญ

 2. ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดฟิล์มรถยนต์สามารถเป็นจุดแข็งในการให้บริการที่มีคุณภาพ

 3. ส่วนแบ่งตลาดท้องถิ่น ถ้าธุรกิจติดฟิล์มตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอายุรศาสตร์ขนาดใหญ่, จะเป็นประโยชน์ในการมีลูกค้ามาก

 4. สินค้าและบริการเสริม การขายสินค้าเสริมและบริการทำซ่อมแซมฟิล์มรถยนต์อาจเพิ่มรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความขึ้นอยู่ต่อค่าวัสดุ ถ้ามีการเพิ่มขึ้นอยู่ต่อราคาวัสดุ, ธุรกิจอาจมีความยากลำบากในการควบคุมต้นทุน

 2. ความขึ้นอยู่ต่อความสามารถทางเศรษฐกิจ การในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายในการติดฟิล์ม

 3. ความขึ้นอยู่ต่อสถานที่ หากตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกสบายสำหรับลูกค้า, อาจมีผลต่อการดึงดูดลูกค้า

 4. ความสามารถในการแข่งขัน การมีคู่แข่งที่มีบริการดีและราคาที่แข่งขันอาจทำให้ธุรกิจต้องพัฒนาเพื่อทนทาน

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือเปิดสาขาในที่ที่มีความต้องการ

 2. บริการและโปรโมชั่น การเสนอบริการเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นส่วนลดสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่

 3. นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ การนำเสนอฟิล์มที่มีนวัตกรรมในเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติพิเศษสามารถเป็นจุดขาย

 4. การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด การติดฟิล์มเพื่อป้องกันแสงแดดหรือเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวมีโอกาสสูงในตลาดที่เปลี่ยนแปลง

Threats (ภัยคุกคาม)

 1. คู่แข่งแรง การมีคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดมากอาจเป็นภัยคุกคาม

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการติดฟิล์มรถยนต์อาจมีผลต่อธุรกิจ

 3. ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ ภัยคุกคามจากการไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ, เช่น การตกต่ำของการใช้จ่าย

 4. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การมีเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลต่อธุรกิจ, อาจทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว

อาชีพ ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และวัสดุ ต้องมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดฟิล์มรถยนต์ เช่น เครื่องติดฟิล์ม, และวัสดุติดฟิล์ม ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงตอนเริ่มต้น

 2. พื้นที่ทำธุรกิจ การเช่าหรือซื้อพื้นที่ทำธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์

 3. การทำธุรกิจต้องการสมบัติอื่น ๆ เช่น โต๊ะทำงาน, เครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบเครื่องปรับอากาศ, และอุปกรณ์ทำความสะอาด

 4. ทีมงาน ค่าจ้างแรงงานสำหรับคนที่จะทำการติดฟิล์ม ควรมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานนี้

 5. การตลาดและโปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อโปรโมทธุรกิจและดึงดูดลูกค้า

 6. การทำธุรกิจต้องการทุนหมุนเวียน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าสินค้า, ค่าจ้างงาน, หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์

 1. ช่างติดฟิล์มรถยนต์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดฟิล์มรถยนต์, ทราบถึงวิธีการติดฟิล์ม, และมีทักษะทางเทคนิค

 2. ผู้จัดจำหน่ายวัสดุติดฟิล์ม ธุรกิจต้องเชื่อมโยงกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตวัสดุติดฟิล์ม เพื่อหาวัสดุที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

 3. ผู้ส่งเสริมธุรกิจ การตลาดและโปรโมทเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่ทำงานในการส่งเสริมธุรกิจ, การตลาดออนไลน์, หรือโฆษณาอาจมีบทบาทในการสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้า

 4. ผู้ดูแลเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย การที่มีการตั้งเว็บไซต์และการใช้โซเชียลมีเดียสามารถเป็นประโยชน์ในการโปรโมทธุรกิจ

 5. ผู้จัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจเพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจที่เสถียรและประสบความสำเร็จ

 6. บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ การปรึกษากับบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อให้ได้คำแนะนำและช่วยเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ

 7. พนักงานทำความสะอาดรถยนต์ ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์บางแห่งยังมีบริการทำความสะอาดรถยนต์หลังจากการติดฟิล์ม, ทำให้ต้องมีความร่วมมือกับพนักงานทำความสะอาด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์ ที่ควรรู้

 1. Tint Film (ฟิล์มติด) ฟิล์มที่ใช้ในการติดหรือป้องกันแสงแดดที่มีความมืดต่าง ๆ และมีประโยชน์ในการรักษาความเย็นในรถ

 2. UV Protection (การป้องกันรังสี UV) คุณสมบัติของฟิล์มที่ช่วยลดการเข้าสู่รถของรังสี UV ที่อาจทำให้เนื้อผ้าและพื้นผิวภายในรถยนต์สลายหรือเสื่อมสภาพ

 3. Visible Light Transmission (VLT) (อัตราการส่งผ่านแสงมองเห็น) วัดจำนวนแสงที่สามารถส่งผ่านได้จากภายนอกไปยังภายในรถ, ค่า VLT ต่ำแสดงถึงฟิล์มที่มืดมาก

 4. Heat Rejection (การระงับความร้อน) คุณสมบัติของฟิล์มที่ช่วยลดการเข้าสู่รถของความร้อนจากรังสีแสงแดด

 5. Scratch Resistance (ความต้านทานการถูกขีดข่วน) คุณสมบัติที่ช่วยลดการเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของฟิล์ม

 6. Adhesive (กาว) สารที่ใช้ในกระบวนการติดฟิล์มเพื่อทำให้ฟิล์มเกาะที่พื้นผิวของรถ

 7. Shade (ระดับความมืด) ระดับความมืดของฟิล์ม, ส่วนใหญ่จะใช้ VLT เพื่อบ่งบอกความมืด

 8. Peel Strength (ความแข็งแรงในการถอด) ความแข็งแรงของการยึดติดของฟิล์มต่อพื้นผิวที่ติด

 9. Roll Down Time (เวลาการลดหน้าต่าง) เวลาที่ใช้ในการลดหน้าต่างรถยนต์หลังจากติดฟิล์ม, เพื่อให้ฟิล์มแข็งต่อถอด

 10. Curing Time (เวลาในการติด) เวลาที่ต้องใช้ในการทำให้ฟิล์มเกาะอย่างแน่นหนา

 

จดบริษัท ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อตั้งบริษัทในรูปแบบที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดที่รับผิดชอบจำกัด

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทที่มีอยู่แล้ว และตรงตามกฎหมายท้องถิ่น คุณต้องตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD (Department of Business Development) เพื่อดูว่าชื่อที่คุณต้องการใช้มีใครลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่

 3. จัดทำเอกสารรับรองนิติบุคคล (Memorandum of Association – MOA) จัดทำเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และกำหนดการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 4. จัดทำเอกสารทะเบียนบริษัท (Articles of Association – AOI) เอกสารที่บอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการและโครงสร้างของบริษัท

 5. จัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้น (List of Shareholders) ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นในบริษัท

 6. ยื่นเอกสาร นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD

 7. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นเอกสาร, คุณต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) หลังจากได้รับการอนุมัติ, คุณต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร

 9. ทำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท

 10. เปิดบัญชีธนาคารธุรกิจ เปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัทเพื่อทำธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจติดฟิล์มรถยนต์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ, บริษัทอาจต้องจัดเก็บและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น

 3. ภาษีสรรพสามิต (Specific Business Tax) ภาษีสรรพสามิตอาจมีต่อบริษัทที่มีกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หากบริษัทมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น, อาจต้องหักภาษีตามรายการที่กำหนด

 5. ภาษีประกาศนียบัตร (Business Tax) บางประเภทของกิจการอาจถูกเรียกเสียภาษีประกาศนียบัตร

 6. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) หากบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง, จะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 7. ภาษีรถยนต์ (Vehicle Tax) หากบริษัทเป็นเจ้าของรถยนต์ทางธุรกิจ, จะต้องชำระภาษีรถยนต์

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.