จดทะเบียนบริษัท.COM » ประตูอัตโนมัติ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจประตูอัตโนมัติ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายประตูอัตโนมัติ รายได้หลักของธุรกิจมาจากการขายประตูอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ ลูกค้าสามารถเลือกประตูอัตโนมัติตามความต้องการของพวกเขาเช่นประตูแบบคู่, ประตูเลื่อน, หรือประตูอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

 2. การติดตั้งและบริการ ส่วนใหญ่จากลูกค้าจะต้องการบริการติดตั้งที่เป็นมืออาชีพเพื่อติดตั้งประตูอัตโนมัติให้ถูกต้องและปลอดภัย รายได้นี้มาจากค่าบริการติดตั้งและบริการหลังการขายเช่นการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

 3. การออกแบบและควบคุมระบบ รายได้จากการออกแบบและควบคุมระบบประตูอัตโนมัติ รวมถึงการเปิดปิดประตูอัตโนมัติและการควบคุมแสงสว่างหรือระบบการเข้ารถ

 4. การจัดการโครงการ หากธุรกิจเกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ๆ เช่นการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติให้กับโครงการที่ใหญ่มาก, รายได้มาจากการจัดการโครงการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 5. อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ รายได้มาจากการขายอุปกรณ์เสริมและอะไหล่สำรองสำหรับประตูอัตโนมัติ เช่น รีโมทคอนโทรล, ระบบเซนเซอร์, และส่วนประกอบอื่น ๆ

 6. การบริการลูกค้า รายได้มาจากการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประตูอัตโนมัติให้คำปรึกษา, บริการหลังการขาย, และการบำรุงรักษา

 7. การส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศ บางบริษัทอาจส่งออกผลิตภัณฑ์ประตูอัตโนมัติไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศ

 8. การพัฒนาและนวัตกรรม รายได้จากการพัฒนาและนวัตกรรมในเทคโนโลยีประตูอัตโนมัติใหม่ ๆ และการนำสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่

 9. ควบคุมและจัดการทรัพย์สิน รายได้จากควบคุมและจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประตูอัตโนมัติ เช่น ค่าเช่าที่สถานที่ตั้ง

 10. การอบรมและการพัฒนาบุคลากร รายได้จากการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและบริการประตูอัตโนมัติ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจประตูอัตโนมัติ

จุดแข็ง (Strengths)

 1. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจประตูอัตโนมัติมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด เช่น ระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน, ระบบ IoT (Internet of Things), หรือระบบควบคุมแบบเสียง

 2. คุณภาพและประสิทธิภาพ ประตูอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจ

 3. บริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าที่ดีเป็นจุดแข็งในธุรกิจประตูอัตโนมัติ เช่น บริการติดตั้งและบริการหลังการขายที่ดี

 4. ความยืดหยุ่นในการปรับปรุง ธุรกิจประตูอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการของลูกค้าจะมีความได้เปรียบ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตประตูอัตโนมัติคุณภาพสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาขายและกำไรของธุรกิจ

 2. ความขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายและสารอะไหล่ การผลิตประตูอัตโนมัติอาจขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของสารอะไหล่และค่าใช้จ่ายในการผลิต ทำให้ธุรกิจมีความไม่มั่นคงในราคาและการส่งมอบ

 3. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ตลาดประตูอัตโนมัติมีคู่แข่งมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ความแข็งแกร่งของธุรกิจ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเจรจาสัญญากับโครงการใหญ่ โครงการที่ใหญ่ในก่อนหน้านี้ เช่น โครงการที่เชื่อมต่อเมือง อาจสร้างโอกาสให้ธุรกิจประตูอัตโนมัติ

 2. การขยายตลาด การขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่หรือต่างประเทศอาจเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจ

 3. เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อาจเป็นโอกาสในการทำธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ

อุปสรรค (Threats)

 1. คู่แข่งค่าต่ำ คู่แข่งที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาจสร้างความกดดันทางราคาในตลาด

 2. ความไม่มั่นคงในเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้ลูกค้าลดการลงทุนในประตูอัตโนมัติ

 3. กฎหมายและข้อจำกัด กฎหมายท้องถิ่นและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้งานประตูอัตโนมัติอาจสร้างอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจประตูอัตโนมัติ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และวัสดุ คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประตูอัตโนมัติ รวมถึงอะไหล่และค่าใช้จ่ายในการสร้างผลิตภัณฑ์

 2. พื้นที่ที่ตั้ง คุณต้องพิจารณาค่าเช่าหรือค่าซื้อพื้นที่ที่ตั้งสำหรับการผลิตหรือร้านค้าของคุณ

 3. การออกแบบและวิจัย การวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, การพัฒนาโครงสร้างของประตู, และการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตลาด

 4. การจ้างงานและการอบรม การจ้างงานและการอบรมคนงานที่มีความชำนาญในการผลิต, การติดตั้ง, และบริการประตูอัตโนมัติ

 5. การตลาดและโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการสร้างและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณา เพื่อเพิ่มการรับรู้และยอดขาย

 6. การบริหารและทนายความ ค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจ, การรักษาบัญชี, และการปฏิบัติตามกฎหมาย

 7. การรักษาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประตูอัตโนมัติ

 8. การประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยที่คุณจำเป็นต้องมี เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ

 9. การดำเนินธุรกิจ การรักษาสินค้าในสต็อก, การบริการลูกค้า, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจประตูอัตโนมัติ

 1. วิศวกรรม วิศวกรรมเป็นอาชีพสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, ผลิต, และการติดตั้งประตูอัตโนมัติ วิศวกรรมช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจ

 2. ช่างเทคนิค ช่างเทคนิคมีบทบาทสำคัญในการติดตั้ง, บำรุงรักษา, และซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ พวกเขาควรมีความเชี่ยวชาญในระบบไฟฟ้า, เทคโนโลยี, และการทำงานกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจ

 3. บริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจประตูอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต้องมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้า

 4. การขายและการตลาด อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดมีบทบาทในการสร้างความรับรู้และยอดขายให้กับประตูอัตโนมัติ พวกเขาช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสร้างความสนใจจากลูกค้า

 5. การบริหารธุรกิจ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเช่น การบัญชี, การจัดการทรัพย์สิน, และการวางแผนยุทธศาสตร์มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจประตูอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ

 6. การจัดการโครงการ สำหรับธุรกิจที่มีโครงการใหญ่ๆ เช่นการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติให้กับโครงการที่ใหญ่มาก, มีความจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดการโครงการ

 7. ทนายความ ทนายความมีบทบาทในการช่วยในการเขียนสัญญา, การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและติดตั้งประตูอัตโนมัติ

 8. การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตามมาตรฐานและมีความเชื่ยวชาญ

 9. นักเขียนเนื้อหาและการตลาดออนไลน์ การใช้เนื้อหาและการตลาดออนไลน์สามารถช่วยในการสร้างความรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 10. การทำนัดหมายและการประเมิน สำหรับบริษัทที่ให้บริการติดตั้งและบริการประตูอัตโนมัติ, การ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจประตูอัตโนมัติ ที่ควรรู้

 1. ประตูอัตโนมัติ (Automatic Doors)

  • คำอธิบาย ระบบประตูที่สามารถเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติโดยใช้เซนเซอร์หรือการควบคุมอัตโนมัติ
 2. ระบบเซนเซอร์ (Sensor System)

  • คำอธิบาย เทคโนโลยีที่ใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือความเข้าใจของวัตถุ เพื่อควบคุมการทำงานของประตูอัตโนมัติ
 3. ระบบ IoT (Internet of Things)

  • คำอธิบาย การเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบในโลกดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและควบคุมอย่างอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต
 4. ระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control System)

  • คำอธิบาย ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมประตูอัตโนมัติจากระยะไกล โดยใช้อุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์
 5. ความปลอดภัย (Safety)

  • คำอธิบาย การป้องกันอันตรายและความเป็นอันตรายในการใช้งานประตูอัตโนมัติ โดยใช้ระบบป้องกันอุบัติเหตุ
 6. การบำรุงรักษา (Maintenance)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำเพื่อรักษาความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของประตูอัตโนมัติ, รวมถึงการตรวจสอบและซ่อมแซม
 7. คู่แข่ง (Competitors)

  • คำอธิบาย บริษัทหรือธุรกิจที่เป็นคู่แข่งในตลาดที่ให้บริการประตูอัตโนมัติ และแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพ
 8. ระบบควบคุมการเข้าถึง (Access Control System)

  • คำอธิบาย ระบบที่ช่วยในการควบคุมการเข้าถึงบริเวณหรือสถานที่ด้วยการให้สิทธิ์แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 9. ธุรกิจย่อย (Franchise)

  • คำอธิบาย ระบบธุรกิจที่อนุญาตให้บุคคลหรือบริษัทอื่นเปิดร้านย่อยภายใต้ชื่อและระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลัก
 10. ลูกค้าสุภาพ (Polite Customers)

  • คำอธิบาย ลูกค้าที่มีมารยาทและมารยามในการจัดการ และมีพฤติกรรมที่ดีในการซื้อประตูอัตโนมัติและบริการ

จดบริษัท ธุรกิจประตูอัตโนมัติ ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น หากคุณเลือกใช้ชื่อที่มีอักขระพิเศษหรือคำหยาบ อาจจะไม่ได้รับอนุมัติ

 2. กำหนดประเภทของบริษัท คุณต้องกำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดตั้ง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียน, หรือบริษัทมหาชน

 3. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องส่งเอกสารและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อจดทะเบียนบริษัทที่คุณเลือก ขั้นตอนนี้จะรวมถึงการประกาศรายชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท และข้อมูลทั่วไปของบริษัท

 4. กำหนดทุนจดทะเบียน คุณต้องกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งมีข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมาย ทุนจดทะเบียนนี้จะต้องการการชำระเงินและอยู่ในบัญชีของบริษัท

 5. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทและฝากทุนจดทะเบียนในบัญชีนี้

 6. ออกเอกสารก่อตั้งบริษัท คุณจะต้องจัดทำเอกสารก่อตั้งบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและสถานที่ทำงาน

 7. รับรับรองจากกรมพาณิชย์ เอกสารก่อตั้งจะต้องรับรองจากกรมพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ส่งเอกสารไปยังกรมพาณิชย์ คุณต้องส่งเอกสารก่อตั้งบริษัทไปยังกรมพาณิชย์เพื่อรับการอนุมัติและการจดทะเบียน

 9. เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อได้รับการจดทะเบียนและอนุมัติจากกรมพาณิชย์, คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจประตูอัตโนมัติของคุณ

 10. ปรับปรุงและปรับปรุงรายงาน คุณจะต้องปรับปรุงและปรับปรุงรายงานการเงินและส่งรายงานประจำตามกฎหมายท้องถิน

บริษัท ธุรกิจประตูอัตโนมัติ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทจะต้องรายได้จากกิจกรรมธุรกิจของตนและต้องชำระภาษีเงินได้ตามอัตราร้อยละที่กำหนดโดยกฎหมาย

 2. ภาษีค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าธุรกิจประตูอัตโนมัติมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสีย VAT ในประเทศไทย, บริษัทจะต้องเสีย VAT ตามอัตราร้อยละที่กำหนด

 3. ภาษีสิทธิใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากบริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในธุรกิจของตน, จะต้องเสียภาษีสิทธิใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามทรัพย์สินที่ครอบครอง

 4. ภาษีอากร บริษัทต้องรายได้หรือกำไรสุทธิของตนและชำระภาษีอากรตามอัตราร้อยละที่กำหนดโดยกฎหมาย

 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทที่จ่ายเงินแก่บุคคลธรรมดาหรือหน่วยงานรัฐต้องหักภาษีณที่จ่ายและส่งให้เจ้าหนี้ภาษี นอกจากนี้, บริษัทต้องรายการรับ-จ่ายและแจ้งเจ้าหนี้ภาษี

 6. ภาษีธุรกิจชุมชน (Local Business Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีธุรกิจชุมชนตามระเบียบท้องถิ่นของเทศบาลท้องถิ่นที่ตั้งสำนักงานหรือสถานที่ประกอบกิจกรรม

 7. ภาษีธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีธุรกิจท้องถิ่นตามกฎหมายและระเบียบของเทศบาลท้องถิ่นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจกรรม

 8. อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม, ธุรกิจประตูอัตโนมัติอาจต้องสำรองงบเพื่อการชำระเงินอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน เช่น ค่าจ้างแรงงาน, ภาษีอากรพนักงาน, หรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประตูอัตโนมัติ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.