จดทะเบียนบริษัท.COM » บรอนเซอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจบรอนเซอร์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ รายได้หลักส่วนมาจากการขายผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ ซึ่งอาจเป็นแป้งบรอนเซอร์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์เสริมสีผิวที่ใช้ในการเน้นสีผิวหน้า

 2. การส่งเสริมการขาย การใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ เช่น โฆษณา, การส่งเสริมการขายออนไลน์, การจัดโปรโมชั่น, หรือการร่วมพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย

 3. การให้ความคิดเห็นดี การรับความรู้และรีวิวที่ดีจากลูกค้าและบุคคลที่มีอิทธิพลในสายงานเครื่องสำอาง เพื่อสร้างความนิยมและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 4. การสอนเทคนิคการแต่งหน้า การจัดคอร์สอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าและการใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ สามารถสร้างรายได้เสริมจากค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมคอร์สหรือเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ

 5. การค้าส่ง บริษัทบรอนเซอร์อาจค้าส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าอื่น ๆ หรือค้าส่งให้กับบริษัทที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจบรอนเซอร์

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพสินค้าและรูปลักษณ์ที่ดี บรอนเซอร์สามารถมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ผิวดูสดใสและด้วยสีสัน

 2. การตลาดแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง บรอนเซอร์มีแบรนด์ที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงการแต่งหน้า

 3. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีสินค้าบรอนเซอร์ที่หลากหลายประเภทและสี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 4. การวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อติดทุกทรงพรรณสามารถทำให้บรอนเซอร์อยู่ข้างหน้าในแวดวงแต่งหน้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ราคาสูง ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์มักมีราคาสูง ซึ่งอาจทำให้ไม่คุ้มค่าสำหรับบางกลุ่มลูกค้า

 2. การค้าแบบสดใสไม่ครอบคลุมทุกสีผิว บรอนเซอร์อาจไม่มีสีผิวที่เหมาะกับทุกคน และมีจำกัดในการให้บริการสำหรับสีผิวบางสี

 3. การแข่งขันระดับสูง วงการเครื่องสำอางเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันระดับสูง ทำให้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เรื่อยๆ

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด การเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการขยายตลาดในระดับราชการอาจช่วยเพิ่มรายได้และยอดขาย

 2. ความเป็นอิสระทางเพศ ลูกค้ารุ่นใหม่ที่เปิดรับวัสดุแต่งหน้าเพื่อสร้างรูปลักษณ์และความเชื่อมั่น อาจกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์

 3. ความเป็นอินเทรนด์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ที่สอดคล้องกับแฟชั่นและทรงผมอันทันสมัยสามารถให้โอกาสในการเติบโต

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขันรุนแรง วงการแต่งหน้ามีการแข่งขันระดับสูงและมีผู้ผลิตอื่นที่มีชื่อเสียงมากมาย

 2. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางภาษีหรือการระดมทุนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

 3. ความเปลี่ยนแปลงในแฟชั่นและทรงผม ความเปลี่ยนแปลงในแฟชั่นและทรงผมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์เก่าแก่หรือไม่ได้รับความนิยม

อาชีพ ธุรกิจบรอนเซอร์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning) ให้ทำการวางแผนธุรกิจอย่างรอบด้าน รวมถึงวางแผนการเงิน เช่น งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และการรวบรวมสินทรัพย์เริ่มต้น

 2. การศึกษาตลาด (Market Research) ควรศึกษาตลาดอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันในวงการบรอนเซอร์

 3. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมและอยู่ในพื้นที่ที่มีตลาดเป้าหมาย รวมถึงคำนึงถึงราคาเช่าที่เหมาะสม

 4. ระบบการจัดการบริหาร (Management System) สร้างระบบการจัดการธุรกิจแบบเป็นระเบียบ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 5. เลือกซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่าย ควรเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี

 6. การตลาดและการโฆษณา สร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้สึกและรับรองแบรนด์ และดึงดูดลูกค้า

 7. การขายและบริการลูกค้า สร้างระบบการขายที่มีประสิทธิภาพและให้บริการลูกค้าอย่างดี

 8. การตรวจสอบข้อกำหนดกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบรอนเซอร์ เช่น สิทธิบัตร, ภาษี, และข้อกำหนดอื่นๆ

 9. ระบบบัญชีและการเงิน สร้างระบบบัญชีและการเงินที่เป็นระเบียบ เพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ

 10. การรับสมัครพนักงาน (Hiring Staff) หากคุณต้องการพนักงาน ควรเริ่มต้นการสรรหาและสรรหาพนักงานที่มีความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 11. ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ควรสร้างระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์มีคุณภาพและปลอดภัย

 12. การวางแผนการเติบโต วางแผนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและระยะสั้น

 13. การประเมินและปรับปรุง ตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงธุรกิจตามความต้องการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบรอนเซอร์

 1. นักแต่งหน้า (Makeup Artists) นักแต่งหน้าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าลูกค้าให้สวยงามตามความต้องการ ธุรกิจบรอนเซอร์มักจะใช้นักแต่งหน้าในงานพิเศษ เช่น งานแต่งงาน, งานเฉลิมพระเกียรติ, งานแฟชั่นโชว์, หรืองานโฆษณา

 2. ช่างทำผม (Hairstylists) ช่างทำผมเป็นคนที่ดูแลรวมถึงการตัดแต่งทรงผมของลูกค้า เป็นส่วนสำคัญในการจัดรูปลุคที่สมบูรณ์

 3. นักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบรอนเซอร์ ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคนิคการแต่งหน้าใหม่ ๆ

 4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Professionals) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวงการบรอนเซอร์ต้องการนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนนี้

 5. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจบรอนเซอร์หรือแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับบรอนเซอร์

 6. ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจ (Business Managers and Executives) คนที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจบรอนเซอร์ที่ดูแลด้านบริหารและการดำเนินธุรกิจ

 7. นักการตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising Professionals) คนที่ทำงานในการตลาดและโฆษณาสินค้าบรอนเซอร์เพื่อโปรโมทและขาย

 8. ธุรกิจร้านค้าสำหรับผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ เช่น ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขายผลิตภัณฑ์ทำผม, ร้านเสื้อผ้าและแฟชั่น, หรือร้านค้าอื่น ๆ ที่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าและความงาม

 9. บุคคลทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ บุคคลทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์เพื่อการแต่งหน้าและดูแลรวมถึงผู้บริโภคทั่วไป

 10. ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (Medical Professionals) บางครั้งผู้ให้บริการทางการแพทย์อาจมีบทบาทในการปรับปรุงหรือประสานงานกับกระบวนการบรอนเซอร์ เช่น ผู้ให้บริการที่ใช้ทรีทเมนต์ความงามทางการแพทย์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจบรอนเซอร์ ที่ควรรู้

 1. ลิปสติก (Lipstick)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์สำหรับสีปากที่มีรูปแบบเข้มข้นและมีหลากสีสันให้เลือก
 2. เมคอัพ (Makeup)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการแต่งหน้า เช่น ลิปสติก, รองพื้น, อายแชโดว์, และอื่น ๆ
 3. ฟาวน์เดชั่น (Foundation)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ที่ใช้ทาบนผิวหน้าเพื่อปรับสีผิวและรองพื้นก่อนการแต่งหน้า
 4. บรอนเซอร์ (Bronzer)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพิ่มเงาและสีแดงบนผิวหน้าเพื่อให้ดูอมชมและสวยงาม
 5. แฟชั่น (Fashion)

  • คำอธิบาย รูปแบบและสไตล์ของเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมในการแต่งตัว
 6. เครื่องสำอาง (Cosmetics)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแต่งหน้าและดูแลความงาม เช่น ลิปสติก, รองพื้น, แป้ง, และอื่น ๆ
 7. อายแชโดว์ (Eyeshadow)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์สำหรับสีตาที่มีหลากสีสันให้เลือก
 8. แป้ง (Powder)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ในรูปแบบแป้งที่ใช้ในการปรับปรุงและปกปิดริ้วรอยบนใบหน้า
 9. มาสคาร่า (Mascara)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์สำหรับตาที่ใช้ในการเพิ่มความยาวและหนาของขนตา
 10. แปรงแต่งหน้า (Makeup Brush)

 • คำอธิบาย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแต่งหน้า เพื่อการผสมผสานและใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ลงบนใบหน้าอย่างถูกต้อง

จดบริษัท ธุรกิจบรอนเซอร์ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจบรอนเซอร์ คุณควรเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้คุณอาจต้องจดบริษัทในหมวด “บริษัทจำกัด” หรือ “บริษัทมหาชน” ซึ่งเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับธุรกิจบรอนเซอร์

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย คุณจะต้องทำการสืบค้นชื่อที่เป็นไปได้และยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการลงทุน (DBD)

 3. จัดหาผู้ก่อตั้ง (Promoters) บริษัทจำเป็นต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน โดยทั่วไปแล้ว ซึ่งก็คือผู้ร่วมลงนามในสัญญาก่อตั้งบริษัท

 4. จัดทำพรบ (Memorandum of Association) คุณต้องจัดทำเอกสารพรบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน, วัตถุประสงค์หลักและรายละเอียดของผู้ก่อตั้ง

 5. จัดทำพรบ (Articles of Association) นอกจากพรบ คุณยังจำเป็นต้องจัดทำเอกสาร Articles of Association (AOA) ซึ่งระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินกิจการของบริษัท

 6. ยื่นเรื่องลงทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการลงทุน (DBD) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 7. รับหมายเลขประจำบริษัท (Company Registration Number) เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและบริษัทของคุณได้ลงทะเบียน คุณจะได้รับหมายเลขประจำบริษัทที่จะใช้ในการระบุบริษัทของคุณ

 8. จัดทำบัญชีและเสียภาษี คุณจะต้องจัดทำบัญชีและเสียภาษีตามกฎหมายประเทศไทย รวมถึงอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีจะต้องรายงานสถานะการเงินของบริษัท

 9. ประกาศในหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา คุณจะต้องประกาศสรรหาคณะกรรมการบริษัทของคุณในหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดการอื่น ๆ คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดการอื่น ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้ต่อการดำเนินกิจการของคุณ

บริษัท ธุรกิจบรอนเซอร์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจบรอนเซอร์ที่มีมูลค่าประจำไตรมาสเกิน 18 ล้านบาทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 ตามกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไรที่ได้จากการลงทุนหรือกำไรที่จ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 3. ภาษีรายได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และส่วนลดหรือปรับปรุงต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย

 4. ภาษีสรรพสามิต (Specific Business Tax) บางธุรกิจอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมตามกฎหมาย เช่น การจำหน่ายเหล้าหรือบุหรี่

 5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บริษัทบางแห่งที่มีธุรกิจเฉพาะอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย

 6. ภาษีเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Tax) บางกรณี บริษัทที่มีการทำรายการเงินตราต่างประเทศอาจต้องเสียภาษีเงินตราต่างประเทศ

 7. ภาษีธุรกิจภาคสนาม (Local Development Tax) บางพื้นที่ที่อาจมีภาษีธุรกิจภาคสนามที่เสียต่อพื้นที่เฉพาะ

 8. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) บางกรณี บริษัทอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมูลค่าทรัพย์สินที่ครอบครอง

 9. อื่น ๆ การตัดสินใจเรื่องภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละระหว่าง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.