บรอนเซอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจบรอนเซอร์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ขายผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ รายได้หลักส่วนมาจากการขายผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ ซึ่งอาจเป็นแป้งบรอนเซอร์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์เสริมสีผิวที่ใช้ในการเน้นสีผิวหน้า

 2. การส่งเสริมการขาย การใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ เช่น โฆษณา, การส่งเสริมการขายออนไลน์, การจัดโปรโมชั่น, หรือการร่วมพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย

 3. การให้ความคิดเห็นดี การรับความรู้และรีวิวที่ดีจากลูกค้าและบุคคลที่มีอิทธิพลในสายงานเครื่องสำอาง เพื่อสร้างความนิยมและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 4. การสอนเทคนิคการแต่งหน้า การจัดคอร์สอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าและการใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ สามารถสร้างรายได้เสริมจากค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมคอร์สหรือเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ

 5. การค้าส่ง บริษัทบรอนเซอร์อาจค้าส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าอื่น ๆ หรือค้าส่งให้กับบริษัทที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจบรอนเซอร์

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพสินค้าและรูปลักษณ์ที่ดี บรอนเซอร์สามารถมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ผิวดูสดใสและด้วยสีสัน

 2. การตลาดแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง บรอนเซอร์มีแบรนด์ที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงการแต่งหน้า

 3. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีสินค้าบรอนเซอร์ที่หลากหลายประเภทและสี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 4. การวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อติดทุกทรงพรรณสามารถทำให้บรอนเซอร์อยู่ข้างหน้าในแวดวงแต่งหน้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ราคาสูง ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์มักมีราคาสูง ซึ่งอาจทำให้ไม่คุ้มค่าสำหรับบางกลุ่มลูกค้า

 2. การค้าแบบสดใสไม่ครอบคลุมทุกสีผิว บรอนเซอร์อาจไม่มีสีผิวที่เหมาะกับทุกคน และมีจำกัดในการให้บริการสำหรับสีผิวบางสี

 3. การแข่งขันระดับสูง วงการเครื่องสำอางเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันระดับสูง ทำให้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เรื่อยๆ

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด การเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการขยายตลาดในระดับราชการอาจช่วยเพิ่มรายได้และยอดขาย

 2. ความเป็นอิสระทางเพศ ลูกค้ารุ่นใหม่ที่เปิดรับวัสดุแต่งหน้าเพื่อสร้างรูปลักษณ์และความเชื่อมั่น อาจกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์

 3. ความเป็นอินเทรนด์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ที่สอดคล้องกับแฟชั่นและทรงผมอันทันสมัยสามารถให้โอกาสในการเติบโต

อุปสรรค Threats

 1. การแข่งขันรุนแรง วงการแต่งหน้ามีการแข่งขันระดับสูงและมีผู้ผลิตอื่นที่มีชื่อเสียงมากมาย

 2. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางภาษีหรือการระดมทุนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

 3. ความเปลี่ยนแปลงในแฟชั่นและทรงผม ความเปลี่ยนแปลงในแฟชั่นและทรงผมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์เก่าแก่หรือไม่ได้รับความนิยม

อาชีพ ธุรกิจบรอนเซอร์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning) ให้ทำการวางแผนธุรกิจอย่างรอบด้าน รวมถึงวางแผนการเงิน เช่น งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และการรวบรวมสินทรัพย์เริ่มต้น

 2. การศึกษาตลาด (Market Research) ควรศึกษาตลาดอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการแข่งขันในวงการบรอนเซอร์

 3. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมและอยู่ในพื้นที่ที่มีตลาดเป้าหมาย รวมถึงคำนึงถึงราคาเช่าที่เหมาะสม

 4. ระบบการจัดการบริหาร (Management System) สร้างระบบการจัดการธุรกิจแบบเป็นระเบียบ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 5. เลือกซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่าย ควรเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี

 6. การตลาดและการโฆษณา สร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้สึกและรับรองแบรนด์ และดึงดูดลูกค้า

 7. การขายและบริการลูกค้า สร้างระบบการขายที่มีประสิทธิภาพและให้บริการลูกค้าอย่างดี

 8. การตรวจสอบข้อกำหนดกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบรอนเซอร์ เช่น สิทธิบัตร, ภาษี, และข้อกำหนดอื่นๆ

 9. ระบบบัญชีและการเงิน สร้างระบบบัญชีและการเงินที่เป็นระเบียบ เพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ

 10. การรับสมัครพนักงาน (Hiring Staff) หากคุณต้องการพนักงาน ควรเริ่มต้นการสรรหาและสรรหาพนักงานที่มีความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้อง

 11. ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ควรสร้างระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์มีคุณภาพและปลอดภัย

 12. การวางแผนการเติบโต วางแผนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและระยะสั้น

 13. การประเมินและปรับปรุง ตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงธุรกิจตามความต้องการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบรอนเซอร์

 1. นักแต่งหน้า (Makeup Artists) นักแต่งหน้าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าลูกค้าให้สวยงามตามความต้องการ ธุรกิจบรอนเซอร์มักจะใช้นักแต่งหน้าในงานพิเศษ เช่น งานแต่งงาน, งานเฉลิมพระเกียรติ, งานแฟชั่นโชว์, หรืองานโฆษณา

 2. ช่างทำผม (Hairstylists) ช่างทำผมเป็นคนที่ดูแลรวมถึงการตัดแต่งทรงผมของลูกค้า เป็นส่วนสำคัญในการจัดรูปลุคที่สมบูรณ์

 3. นักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบรอนเซอร์ ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคนิคการแต่งหน้าใหม่ ๆ

 4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Professionals) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวงการบรอนเซอร์ต้องการนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนนี้

 5. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจบรอนเซอร์หรือแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับบรอนเซอร์

 6. ผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจ (Business Managers and Executives) คนที่เป็นผู้บริหารและผู้จัดการธุรกิจบรอนเซอร์ที่ดูแลด้านบริหารและการดำเนินธุรกิจ

 7. นักการตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising Professionals) คนที่ทำงานในการตลาดและโฆษณาสินค้าบรอนเซอร์เพื่อโปรโมทและขาย

 8. ธุรกิจร้านค้าสำหรับผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ เช่น ร้านเครื่องสำอาง, ร้านขายผลิตภัณฑ์ทำผม, ร้านเสื้อผ้าและแฟชั่น, หรือร้านค้าอื่น ๆ ที่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าและความงาม

 9. บุคคลทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ บุคคลทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์เพื่อการแต่งหน้าและดูแลรวมถึงผู้บริโภคทั่วไป

 10. ผู้ให้บริการทางการแพทย์ (Medical Professionals) บางครั้งผู้ให้บริการทางการแพทย์อาจมีบทบาทในการปรับปรุงหรือประสานงานกับกระบวนการบรอนเซอร์ เช่น ผู้ให้บริการที่ใช้ทรีทเมนต์ความงามทางการแพทย์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจบรอนเซอร์ ที่ควรรู้

 1. ลิปสติก (Lipstick)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์สำหรับสีปากที่มีรูปแบบเข้มข้นและมีหลากสีสันให้เลือก
 2. เมคอัพ (Makeup)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการแต่งหน้า เช่น ลิปสติก, รองพื้น, อายแชโดว์, และอื่น ๆ
 3. ฟาวน์เดชั่น (Foundation)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ที่ใช้ทาบนผิวหน้าเพื่อปรับสีผิวและรองพื้นก่อนการแต่งหน้า
 4. บรอนเซอร์ (Bronzer)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพิ่มเงาและสีแดงบนผิวหน้าเพื่อให้ดูอมชมและสวยงาม
 5. แฟชั่น (Fashion)

  • คำอธิบาย รูปแบบและสไตล์ของเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมในการแต่งตัว
 6. เครื่องสำอาง (Cosmetics)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแต่งหน้าและดูแลความงาม เช่น ลิปสติก, รองพื้น, แป้ง, และอื่น ๆ
 7. อายแชโดว์ (Eyeshadow)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์สำหรับสีตาที่มีหลากสีสันให้เลือก
 8. แป้ง (Powder)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ในรูปแบบแป้งที่ใช้ในการปรับปรุงและปกปิดริ้วรอยบนใบหน้า
 9. มาสคาร่า (Mascara)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์สำหรับตาที่ใช้ในการเพิ่มความยาวและหนาของขนตา
 10. แปรงแต่งหน้า (Makeup Brush)

 • คำอธิบาย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแต่งหน้า เพื่อการผสมผสานและใช้ผลิตภัณฑ์บรอนเซอร์ลงบนใบหน้าอย่างถูกต้อง

จดบริษัท ธุรกิจบรอนเซอร์ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจบรอนเซอร์ คุณควรเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้คุณอาจต้องจดบริษัทในหมวด “บริษัทจำกัด” หรือ “บริษัทมหาชน” ซึ่งเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับธุรกิจบรอนเซอร์

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย คุณจะต้องทำการสืบค้นชื่อที่เป็นไปได้และยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการลงทุน (DBD)

 3. จัดหาผู้ก่อตั้ง (Promoters) บริษัทจำเป็นต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน โดยทั่วไปแล้ว ซึ่งก็คือผู้ร่วมลงนามในสัญญาก่อตั้งบริษัท

 4. จัดทำพรบ (Memorandum of Association) คุณต้องจัดทำเอกสารพรบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน, วัตถุประสงค์หลักและรายละเอียดของผู้ก่อตั้ง

 5. จัดทำพรบ (Articles of Association) นอกจากพรบ คุณยังจำเป็นต้องจัดทำเอกสาร Articles of Association (AOA) ซึ่งระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินกิจการของบริษัท

 6. ยื่นเรื่องลงทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการลงทุน (DBD) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 7. รับหมายเลขประจำบริษัท (Company Registration Number) เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติและบริษัทของคุณได้ลงทะเบียน คุณจะได้รับหมายเลขประจำบริษัทที่จะใช้ในการระบุบริษัทของคุณ

 8. จัดทำบัญชีและเสียภาษี คุณจะต้องจัดทำบัญชีและเสียภาษีตามกฎหมายประเทศไทย รวมถึงอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีจะต้องรายงานสถานะการเงินของบริษัท

 9. ประกาศในหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา คุณจะต้องประกาศสรรหาคณะกรรมการบริษัทของคุณในหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดการอื่น ๆ คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดการอื่น ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้ต่อการดำเนินกิจการของคุณ

บริษัท ธุรกิจบรอนเซอร์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจบรอนเซอร์ที่มีมูลค่าประจำไตรมาสเกิน 18 ล้านบาทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 ตามกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไรที่ได้จากการลงทุนหรือกำไรที่จ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 3. ภาษีรายได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีรายได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และส่วนลดหรือปรับปรุงต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย

 4. ภาษีสรรพสามิต (Specific Business Tax) บางธุรกิจอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมตามกฎหมาย เช่น การจำหน่ายเหล้าหรือบุหรี่

 5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บริษัทบางแห่งที่มีธุรกิจเฉพาะอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายที่ใช้ในประเทศไทย

 6. ภาษีเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Transaction Tax) บางกรณี บริษัทที่มีการทำรายการเงินตราต่างประเทศอาจต้องเสียภาษีเงินตราต่างประเทศ

 7. ภาษีธุรกิจภาคสนาม (Local Development Tax) บางพื้นที่ที่อาจมีภาษีธุรกิจภาคสนามที่เสียต่อพื้นที่เฉพาะ

 8. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) บางกรณี บริษัทอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมูลค่าทรัพย์สินที่ครอบครอง

 9. อื่น ๆ การตัดสินใจเรื่องภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละระหว่าง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

อาหารแช่แข็ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟ รน ไช ส์ อาหารแช่แข็ง ราคาถูก ตัวอย่าง แผนธุรกิจอาหารแช่แข็ง ธุรกิจอาหารแช่แข็ง แหล่งขายอาหารแช่แข็งราคาส่ง เปิดร้านอาหารแช่แข็ง ลงทุน เท่า ไหร่ ตัวแทนจําหน่าย อาหารแช่แข็ง  แนวโน้มธุรกิจอาหารแช่แข็ง

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

เวดดิ้งสตูดิโอ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเวดดิ้ง ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเช่าชุดไปคาเฟ่ เปิดร้านเช่าชุด ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเช่าชุด ดี ไหม เปิดร้านเช่าชุดแต่งงาน ทํา ร้านเช่าชุด เปิดร้านเช่าชุดออนไลน์ เปิดร้านเช่าชุดไทย ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับน้องหมา เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์ pet shop ราคา ตัวแทนขายอาหารสุนัข เปิดร้านขายอาหารสุนัข ลงทุน เท่า ไหร่ แผนธุรกิจ pet shop อาชีพที่ เกี่ยวกับสุนัข ขายอาหารสุนัข ใกล้ฉัน ธุรกิจเกี่ยวกับแมว แผนธุรกิจอาหารแมว

เบเกอรี่ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทําเบเกอรี่ขาย อาชีพเสริม ขาย เบ เก อ รี่ ไม่มี หน้าร้าน เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำ เบ เก อ รี่ ธุรกิจร้าน เบ เก อ รี่ สูตร เบ เก๋ อ รี่ โฮม เมด กระบวนการ ผลิต เบ เก อ รี หลักปฏิบัติในการทำเบเกอรี่ 18 ข้อ เบเกอรี่เบื้องต้น pdf

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top