จดทะเบียนบริษัท.COM » กล้วยทอด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกล้วยทอด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายกล้วยทอด รายได้หลักสำหรับธุรกิจกล้วยทอดมาจากการขายกล้วยทอดหรือกล้วยที่ผ่านกระบวนการทอดให้กับลูกค้า ราคาขายขึ้นกับตลาดและความต้องการของลูกค้า

 2. การบริการเสริม ธุรกิจกล้วยทอดอาจมีการบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น การเสิร์ฟเครื่องดื่มหรืออาหารเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และมีลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง

 3. การจัดอาหารทานเล่น (Snack Services) บางครั้งธุรกิจกล้วยทอดอาจให้บริการอาหารทานเล่นหรือกล้วยทอดให้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านค้าต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า

 4. การจัดกิจกรรมและงานอีเวนต์ ธุรกิจกล้วยทอดอาจมีการจัดกิจกรรมหรืองานอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยทอด เช่น การจัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่, การจัดกิจกรรมการแข่งขันกล้วยทอด, หรืองานอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้และสร้างความสนใจจากผู้บริโภค

 5. การเปิดสาขาหรือร้านค้า หากธุรกิจกล้วยทอดเติบโตเป็นอย่างดี อาจมีการเปิดสาขาหรือร้านค้าในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้

 6. การจัดส่ง (Delivery Services) สำหรับธุรกิจกล้วยทอดที่มีบริการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า รายได้อาจมาจากค่าบริการจัดส่งหรือค่าส่งเสริม

 7. การขายออนไลน์ การขายกล้วยทอดผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ อาจเพิ่มช่องทางในการขายและเพิ่มรายได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกล้วยทอด

จุดแข็ง Strengths

 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง กล้วยทอดที่มีคุณภาพสูงสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
 • ความสะดวกในการเตรียมสินค้า กระบวนการทอดกล้วยที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับลูกค้า
 • แบรนด์และการตลาดที่เข้าใจลูกค้า การตลาดที่เป็นเอกลักษณ์และสื่อสารที่เข้าใจลูกค้าทำให้ธุรกิจกล้วยทอดเป็นที่รู้จักและเชื่อถือในตลาด

จุดอ่อน Weaknesses

 • การควบคุมคุณภาพ กระบวนการทอดกล้วยที่ซับซ้อนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการเตรียมสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ
 • ความลำบากในการจัดหาวัตถุดิบ การหาวัตถุดิบกล้วยที่มีคุณภาพและความสดใหม่อาจเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การทำกล้วยทอดอาจถูกผลกระทบจากสภาวะอากาศเช่น สภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้การทำกล้วยทอดลำบากและระยะเวลาจัดส่งยาวนานขึ้น

โอกาส Opportunities

 • การขยายตลาด สามารถขยายการทำกล้วยทอดไปสู่ตลาดใหม่หรือภูมิภาคให้เกิดโอกาสในการเพิ่มรายได้
 • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ลักษณะที่เป็นส่วนของการทอดกล้วยที่สุขภาพดีอาจเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจเรื่องสุขภาพ
 • การบริการจัดส่ง การเสนอบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านสามารถเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและเพิ่มการขาย

อุปสรรค Threats

 • คู่แข่งค้า คู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ทอดที่คุณภาพและราคาแข่งขันอาจส่งผลให้มีความแข่งขันในตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าอาจทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่
 • ความผันผวนในราคาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบกล้วยอาจมีผลต่อการกำหนดราคาและกำไรของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจกล้วยทอด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัตถุดิบ ลงทุนในการจัดหากล้วยที่มีคุณภาพและสดใหม่เป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณอาจต้องลงทุนในเครื่องทอดกล้วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำกล้วยทอด และอุปกรณ์การปรุงรส

 3. พื้นที่ การทำกล้วยทอดอาจต้องใช้พื้นที่สำหรับการเตรียมสินค้า การทอด และบริการลูกค้า คุณอาจเลือกเช่าหรือซื้อพื้นที่ตามความเหมาะสม

 4. การตลาด ลงทุนในกิจกรรมตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจและสร้างความรู้จักกับลูกค้า อาจเป็นการออกแบบโลโก้ สร้างเว็บไซต์ การโฆษณา หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์

 5. การซื้อเครื่องบริการเสริม หากคุณต้องการเสริมบริการ เช่น การเสิร์ฟเครื่องดื่มหรืออาหารเสริม คุณจะต้องลงทุนในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 6. ค่าใช้จ่ายทั่วไป รวมถึงค่าเช่าหรือค่าเช่าสถานที่ ค่าพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกล้วยทอด

 1. ผู้ประกอบการธุรกิจกล้วยทอด คุณเองเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจกล้วยทอดที่จัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการทำกล้วยทอด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การทอด การบริการลูกค้า และการบริหารธุรกิจ

 2. พนักงานทำอาหาร มีความสำคัญในการเตรียมส่วนผสม ทอดกล้วย และทำอาหารเสริมต่าง ๆ ที่อาจให้บริการพร้อมกับกล้วยทอด

 3. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานที่ไว้วางใจในการบริการลูกค้า เช่น การสั่งอาหาร การเสิร์ฟอาหาร และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

 4. ผู้จัดการการตลาด เป็นคนที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อโปรโมตธุรกิจกล้วยทอดและเพิ่มความรู้จักจากลูกค้า

 5. ผู้จัดการการเงินและบัญชี คนที่จัดการเรื่องการเงิน การบัญชี และธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจ เช่น การบันทึกบัญชี การคิดค่าใช้จ่าย และการวางแผนการเงิน

 6. พนักงานจัดส่ง ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้ากล้วยทอดถึงลูกค้า รวมถึงการรักษาความสะอาดและคุณภาพของสินค้าในระหว่างการจัดส่ง

 7. ผู้จัดการคุณภาพ ในกรณีที่มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์กล้วยทอด ผู้จัดการคุณภาพจะเป็นคนที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรักษาคุณภาพของสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกล้วยทอด ที่ควรรู้

 1. บริษัท (Company) – องค์กรธุรกิจที่มีตัวตนเป็นนิติบุคคลแยกจากเจ้าของและมีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพาณิชย์หรือการผลิต

 2. ผลิตภัณฑ์ (Product) – สิ่งที่ถูกผลิตหรือสร้างขึ้นโดยบริษัทเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ในที่นี้คือกล้วยทอด

 3. วัตถุดิบ (Raw Materials) – วัตถุที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ในธุรกิจกล้วยทอด เป็นกล้วยและส่วนผสมอื่น ๆ

 4. กระบวนการผลิต (Production Process) – ขั้นตอนการผลิตสินค้า ในกรณีของธุรกิจกล้วยทอดคือการเตรียมส่วนผสม การทอด และการบริการลูกค้า

 5. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการ ในธุรกิจกล้วยทอดเป็นการโปรโมตและขายกล้วยทอด

 6. กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) – แผนการทำการตลาดเพื่อเพิ่มการรู้จักและความสนใจจากลูกค้า โดยอาจ包括การโฆษณา การเสนอโปรโมชั่น และกิจกรรมต่าง ๆ

 7. ลูกค้า (Customers) – บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

 8. อาชีพ (Occupation) – งานหรือการทำงานที่บุคคลทำเพื่อหาความรายได้หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

 9. กำไร (Profit) – ความส่วนต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายของบริษัท ในธุรกิจกล้วยทอดคือเงินที่ได้หลังหักค่าใช้จ่าย

 10. การเงิน (Finance) – การจัดการและการควบคุมเรื่องเงินทุนและทรัพยากรการเงินของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จดบริษัท ธุรกิจกล้วยทอด ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนอื่นคุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท คุณต้องตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ยังไม่ถูกใช้และไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในระบบ

 3. เตรียมเอกสาร คุณต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้ง สำเนาทะเบียนบ้าน แผนธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ

 4. ยื่นคำขอจดทะเบียน คุณต้องยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทพร้อมเอกสารที่เตรียมไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อการค้านอกสถานที่ (OTDC)

 5. จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจดทะเบียนต้องชำระตามที่กำหนด รวมถึงค่าจดทะเบียน, ค่าภาษี, และค่าบริการอื่น ๆ

 6. รอการตรวจสอบและการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอ สำนักงานจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูล และอาจต้องการการประชุมกับคุณก่อนอนุมัติการจดทะเบียน

 7. รับใบจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติและทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมครบถ้วน คุณจะได้รับใบจดทะเบียนบริษัทธุรกิจกล้วยทอด

 8. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษี หลังจากจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น คุณจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภาษีตามกฎหมายได้

 9. สร้างระบบบัญชีและการเงิน คุณควรสร้างระบบบัญชีและการเงินที่เป็นระเบียบ ในการบริหารบัญชีและทรัพยากรการเงินของบริษัท

 10. เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อได้รับใบจดทะเบียนและสิทธิ์ต่าง ๆ คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจกล้วยทอดได้ตามปกติ

บริษัท ธุรกิจกล้วยทอด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ตามรายได้ที่ได้รับ อัตราภาษีเงินได้บริษัทจะขึ้นอยู่กับรายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งอัตราภาษีเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ประเทศไทยกำหนด

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ถ้าบริษัทธุรกิจกล้วยทอดมีมูลค่าการขายเกินกว่าวงเงินที่กำหนด บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่อัตราที่รัฐบาลกำหนด

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากบริษัทจ่ายเงินเดือนหรือรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน บริษัทจะต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้เหล่านั้นแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร

 4. ค่าเบี้ยประกันสังคม (Social Security Contributions) ถ้าบริษัทมีพนักงาน บริษัทจะต้องชำระเบี้ยประกันสังคมเพื่อเสียค่าเบี้ยประกันสังคมให้กับพนักงาน

 5. ค่าบำรุงสรรพสิ่ง (Local Development Tax) บางพื้นที่อาจกำหนดให้บริษัทชำระค่าบำรุงสรรพสิ่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่นั้น

 6. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน, การจ้างเหมางาน, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันสินค้าและบริการ, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง, และอื่น ๆ ตามที่จำเป็นตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.