ส่งออกกระดาษ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ส่งออกกระดาษ

การเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออกกระดาษสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายของธุรกิจของคุณและวางแผนการดำเนินงานในระยะยาวและระยะสั้น รวมถึงการวิจัยตลาดและความต้องการของลูกค้าทั่วโลกสำหรับกระดาษที่คุณจะส่งออก

 2. รับรู้กฎหมายและข้อกำหนด ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นและระหว่างประเทศสำหรับการส่งออกกระดาษ รวมถึงการจัดหาใบรับรองและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตการส่งออก การรับรองคุณภาพ หรือระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า กำหนดคุณสมบัติของกระดาษที่คุณต้องการส่งออก พิจารณาประเภทและคุณภาพของกระดาษ รวมถึงการรวบรวมวัตถุดิบหรือสั่งซื้อกระดาษจากผู้ผลิต

 4. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและจัดหาวัตถุดิบ ค้นหาแหล่งผลิตกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม คุณสามารถติดต่อผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในวงกว้าง หรือพิจารณาการจัดหาวัตถุดิบจากที่อื่นๆ

 5. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ก่อนที่จะส่งออกกระดาษ ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 6. จัดหาลูกค้าและการตลาด ค้นหาลูกค้าที่มีความสนใจในการนำเข้ากระดาษ สร้างเครือข่ายการตลาด และโฆษณาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เห็นแก่ลูกค้าตัวอย่างผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

 7. จัดการขนส่งและการส่งออก จัดการกระบวนการขนส่งและการจัดส่งสินค้าของคุณตามข้อกำหนดท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดเก็บเอกสารและการทำภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

 8. บำรุงรักษาและพัฒนาธุรกิจ ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพเพื่อคงอยู่ในความเป็นเลิศ

การสร้างและพัฒนาธุรกิจส่งออกกระดาษต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก คุณควรทำการวิจัยและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในวงการเพื่อให้ได้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการทำธุรกิจของคุณ

 

ส่งออกกระดาษ มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้จากการส่งออกกระดาษสามารถมาจากหลายแหล่งต่างกัน ดังนี้

 1. การขายกระดาษให้กับลูกค้าต่างประเทศ คุณสามารถขายกระดาษให้กับผู้ซื้อที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ โดยทำธุรกิจขายส่งหรือขายปลีก รายได้จะมาจากการขายสินค้าและการแลกเปลี่ยนเงินกับลูกค้า

 2. การทำสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย คุณอาจทำการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศที่สามารถนำเอาผลิตภัณฑ์กระดาษของคุณไปจำหน่ายในตลาดนั้นได้ รายได้จะมาจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือการรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายผลิตภัณฑ์

 3. การเป็นผู้ผลิตหรือเครือข่ายผู้ผลิต หากคุณมีสถานีผลิตกระดาษหรือเครือข่ายผู้ผลิตที่มีความสามารถในการผลิตกระดาษในปริมาณมาก คุณสามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กระดาษให้แก่ธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการใช้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คุณผลิต

 4. การขายกระดาษสำหรับการใช้งานเฉพาะ บางครั้งคุณอาจพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษที่เน้นไปที่ตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น กระดาษสำหรับการพิมพ์หนังสือ กระดาษที่ใช้ในงานศิลปะหรือการห่อของขวัญ ในกรณีนี้ รายได้จะมาจากการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดเฉพาะนั้น

 5. การขายกระดาษผลิตภัณฑ์พิเศษ คุณอาจพัฒนากระดาษผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีการเพิ่มความคุ้มค่าและความสนใจพิเศษ เช่น กระดาษที่มีลายพิเศษ หรือกระดาษที่ใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบเฉพาะ รายได้จะมาจากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

การส่งออกกระดาษสามารถมีแหล่งรายได้อื่นๆ อย่างเช่น ค่าบริการขนส่ง ค่าอนุญาตและภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ อาจมีค่าใช้จ่ายและรายได้เกิดขึ้นจากด้านเหล่านี้ตามกรณีและระดับของธุรกิจของคุณ

 

วิเคราะห์ Swot Analysis ส่งออกกระดาษ

SWOT analysis เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในของธุรกิจ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจและสรุปสร้างความเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจของเรา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจส่งออกกระดาษ

 1. Strengths (จุดแข็ง)
 • คุณภาพสูง ถ้าธุรกิจของคุณมีความสามารถในการผลิตและส่งออกกระดาษที่มีคุณภาพสูง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและความรับรองคุณภาพ จะเป็นจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดสากล

 • ทรัพยากรวัตถุดิบ ถ้าคุณมีการเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสม คุณสามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับกระดาษอย่างมีคุณภาพได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้คุณมีความได้เปรียบกับคู่แข่ง

 • เครือข่ายการทำธุรกิจ ถ้าคุณมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าในต่างประเทศ จะช่วยให้คุณสามารถขยายตลาดและเพิ่มยอดขายได้ และมีความได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าใหม่

 1. Weaknesses (จุดอ่อน)
 • ราคาและต้นทุน การส่งออกกระดาษอาจเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสากล และคุณอาจต้องพิจารณาเรื่องราคาและต้นทุนในการผลิตและการขนส่งที่สูง ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนที่จะต้องรับมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ

 • ความทนทานของตลาด ตลาดกระดาษอาจมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า คุณต้องสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้

 • การทดแทนเทคโนโลยี หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถทดแทนการใช้งานกระดาษหรือลดความต้องการของลูกค้าได้ อาจเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ คุณต้องระวังและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเหล่านี้

 1. Opportunities (โอกาส)
 • การเติบโตของตลาด ตลาดกระดาษสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ที่กำลังเจริญเติบโต เช่น ตลาดหลักภายในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ที่มีคุณค่าและความสนใจพิเศษให้กับลูกค้า โดยพิจารณาความต้องการของตลาดและทิศทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมกระดาษ

 • การขยายตลาดในต่างประเทศ คุณสามารถเปิดตลาดในประเทศอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้กระดาษสูง และค้นหาโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ผ่านเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ

 1. Threats (อุปสรรค)
 • คู่แข่งค้า การส่งออกกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันอย่างรุนแรง คุณจะต้องจัดเตรียมให้มีความได้เปรียบโดยการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

 • ปัญหาเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการและการซื้อขายของลูกค้า คุณควรเตรียมการในกรณีที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

 • กฎหมายและข้อจำกัด การส่งออกกระดาษอาจเผชิญกับกฎหมายและข้อจำกัดท้องถิ่นและระหว่างประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและสามารถจัดการกับความซับซ้อนของกฎหมายได้

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณมีภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์และโอกาสที่มีอยู่ในธุรกิจส่งออกกระดาษ ทำให้คุณสามารถนำปัจจัยที่เป็นข้อแข็ง แก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อน นำเสนอโอกาสที่มีต่อธุรกิจ และจัดการกับอุปสรรคหรืออุปถัมภ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

 

คําศัพท์พื้นฐาน ส่งออกกระดาษ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานและเฉพาะสำหรับบริษัทส่งออกกระดาษที่คุณควรรู้

 1. กระดาษ (Paper)

  • คำอธิบาย วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างเอกสารหรือผลิตภัณฑ์กระดาษ
  • อังกฤษ Paper
 2. ส่งออก (Export)

  • คำอธิบาย การขายสินค้าหรือส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ
  • อังกฤษ Export
 3. ผลิตภัณฑ์ (Product)

  • คำอธิบาย สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือขายโดยบริษัท
  • อังกฤษ Product
 4. ลูกค้า (Customer)

  • คำอธิบาย บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการ
  • อังกฤษ Customer
 5. ตลาด (Market)

  • คำอธิบาย กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการหรือความสนใจในสินค้าหรือบริการ
  • อังกฤษ Market
 6. ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)

  • คำอธิบาย ความสามารถของบริษัทในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
  • อังกฤษ Competitiveness
 7. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ
  • อังกฤษ Marketing
 8. ความต้องการ (Demand)

  • คำอธิบาย ปริมาณหรือความต้องการของสินค้าหรือบริการในตลาด
  • อังกฤษ Demand
 9. การจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing)

  • คำอธิบาย กระบวนการหาแหล่งผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
  • อังกฤษ Sourcing
 10. ธุรกิจ (Business)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการทำงานเพื่อผลิตและขายสินค้าหรือบริการเพื่อแลกเปลี่ยนเงิน
  • อังกฤษ Business

โปรดทราบว่าภาษาอังกฤษอาจมีความหมายเพิ่มเติมหรือความแตกต่างในบริบททางธุรกิจ การใช้คำศัพท์นี้อย่างถูกต้องเพื่อความเข้าใจที่แม่นยำและเต็มเปี่ยม

 

จดบริษัท ส่งออกกระดาษ ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทส่งออกกระดาษเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณควรทำ

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของธุรกิจส่งออกกระดาษของคุณ รวมถึงการวิจัยตลาดและการตลาดเพื่อให้คุณเข้าใจความต้องการของตลาดและสร้างแผนการทำธุรกิจที่เหมาะสม

 2. เลือกประเภทของบริษัท ตราบใดที่คุณมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการทำธุรกิจเฉพาะด้านหรือมีความสนใจในการร่วมมือกับบริษัทที่มีความชำนาญ คุณสามารถเลือกประเภทของบริษัท เช่น บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน โดยใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือทนายความที่มีความรู้ในการตั้งบริษัท

 3. ตรวจสอบและจดทะเบียนชื่อบริษัท ตรวจสอบชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้และสร้างชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในระบบทะเบียนธุรกิจของประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน

 4. จัดหาที่อยู่สำนักงาน จัดหาที่อยู่สำนักงานสำหรับบริษัทของคุณ ที่อยู่สำนักงานจะต้องอยู่ในเขตอุตสาหกรรมหรือเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่ทำธุรกิจของบริษัท

 5. จัดหาเอกสารและกระบวนการต่างๆ เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการ สัญญาเช่าสำนักงาน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายในประเทศที่คุณจะทำธุรกิจ

 6. จดทะเบียนบริษัท เสร็จสิ้นขั้นตอนที่ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานตำแหน่งท้องถิ่นหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกระบวนการที่กำหนดไว้ในประเทศที่คุณจะทำธุรกิจ

 7. ส่งเอกสารและชำระเงิน ส่งเอกสารที่จำเป็นพร้อมกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่กำหนดในประเทศนั้นๆ ตามขั้นตอนและกฎหมายที่กำหนด

การจดทะเบียนบริษัทส่งออกกระดาษอาจมีความซับซ้อนและแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักกฎหมายและกระบวนการในประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและถูกต้อง

 

บริษัท ส่งออกกระดาษ เสียภาษีอะไร

เมื่อก่อตั้งและทำการจดทะเบียนบริษัทส่งออกกระดาษในประเทศไทย คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเสียภาษีต่างๆ ต่อไปนี้เป็นภาษีที่บริษัทส่งออกกระดาษอาจต้องเสีย

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เป็นภาษีที่เสียตามกฎหมายในการซื้อขายสินค้าและบริการในประเทศไทย คุณต้องเสียภาษี VAT ในระบบรายได้ของคุณตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกรมสรรพากรของประเทศไทย

 2. อากรส่งออก (Export Duty) อากรส่งออกเป็นภาษีที่เสียตามกฎหมายในการส่งออกสินค้า อัตราภาษีอากรส่งออกอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า คุณควรตรวจสอบกฎหมายและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกระดาษของคุณ

 3. อื่นๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่คุณต้องเสียตามกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศที่คุณทำธุรกิจ เช่น อากรนำเข้าวัตถุดิบ หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือสินค้าที่ส่งออก

การปฏิบัติตามกฎหมายและการเสียภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการทำธุรกิจของคุณ แนะนำให้คุณปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีในประเทศที่คุณทำธุรกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสีย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

10 วิธีสร้าง จัดการทีมงานประสบความสำเร็จ

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ4อย่างคือ หลักการทํางานร่วมกัน มีอะไรบ้าง 5 แนวทาง ในการ ทำงาน เป็นทีม การทํางานเป็นทีม pdf ตัวอย่างการสร้างทีมงาน ทฤษฎี การทํางานเป็นทีม ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือ หลักการ ทำงาน เป็นทีม อย่างมีความสุข

คลินิกสุขภาพฟัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม เปิดคลินิกทันตกรรม pantip ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิก ใช้เงิน เท่า ไหร่ เริ่ม ต้น เปิดคลินิก

รับรีวิวสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพ รับรีวิวสินค้า  งานรีวิวสินค้าได้เงิน แอ พ หางานรีวิวสินค้า รับรีวิวสินค้าฟรี เรทราคารับรีวิวสินค้า สมัครงานรีวิวสินค้า งานรีวิวสินค้า shopee รับรีวิวสินค้า ig

ธุรกิจเล็กๆที่น่าลงทุน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น ธุรกิจ เล็ก ๆ ทํา ที่บ้าน อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ธุรกิจรวยเงียบ ธุรกิจเล็กๆ ลงทุนน้อย ธุรกิจแปลก ใหม่ น่าสนใจ อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

ขนส่ง โลจิสติกส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย โลจิสติกส์ ทํางานอะไร แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ มีกี่ประเภท ธุรกิจโลจิสติกส์คืออะไร ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ เงินเดือน ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

เฟอร์นิเจอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  แนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ แผนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ แฟรนไชส์ เฟอร์นิเจอร์ เปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์ อยากขายเฟอร์นิเจอร์มือสอง ใบอนุญาต ขายเฟอร์นิเจอร์ ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top