จดทะเบียนบริษัท.COM » ร้านอาหาร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ร้านอาหาร มีรายจากอะไรบ้าง

ร้านอาหารสามารถได้รายได้จากแหล่งที่มาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. การขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้หลักของร้านอาหารมาจากการขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถเป็นเมนูอาหารหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่ร้านอาหารเสิร์ฟ

 2. บริการอาหารส่งถึงบ้าน ร้านอาหารสามารถให้บริการส่งอาหารถึงบ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า โดยเรียกค่าบริการส่งอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้บริการนี้

 3. บริการรับจัดเลี้ยงและงานอีเวนต์ ร้านอาหารอาจมีการให้บริการรับจัดเลี้ยงหรืองานอีเวนต์ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ หรืองานธุรกิจ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหาร

 4. บริการอื่น ๆ ร้านอาหารอาจมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) บริการจองโต๊ะล่วงหน้า หรือบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมที่สามารถเสริมรายได้ได้

ตัวอย่าง ร้านอาหาร XYZ ได้รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในร้าน รวมถึงบริการส่งอาหารถึงบ้านของลูกค้า ซึ่งมีค่าบริการส่งอาหารเพิ่มเติม ร้านอาหารยังให้บริการรับจัดเลี้ยงงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับร้านอาหาร

วิเคราะห์ Swot Analysis ร้านอาหาร

SWOT Analysis (การวิเคราะห์ SWOT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ โดยเฉพาะในที่นี้คือร้านอาหาร เพื่อให้เข้าใจและจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คืออธิบายแต่ละปัจจัย

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • เมนูอาหารที่หลากหลายและคุณภาพดี
  • บริการลูกค้าที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ
  • สถานที่ตั้งที่ดีและสะดวกสบาย
  • ชื่อเสียงและการตลาดที่ดีในชุมชน
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ปัญหาในการบริหารจัดการและการดูแลรักษาคุณภาพ
  • ข้อจำกัดในทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรการดำเนินงาน
  • รูปแบบการบริการที่ไม่สม่่สำเร็จและไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายกิจการด้วยการเปิดสาขาใหม่หรือการขยายพื้นที่ในสถานที่เดิม
  • การตอบสนองต่อแนวโน้มและความต้องการของลูกค้าในการรับประทานอาหารสุขภาพหรืออาหารแบบพิเศษ
  • ความสามารถในการสร้างความสนใจจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การใช้สื่อสังคมในการโฆษณาและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในวงการอาหารท้องถิ่น
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาลที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอาหาร เช่น นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพหรือภาษี

ตัวอย่าง ร้านอาหาร ABC มีจุดแข็งที่แตกต่างตามแต่ละสถานที่ สำหรับสาขาในศูนย์การค้า จุดแข็งของร้านอาหารอาจเป็นการทำเมนูอาหารที่หลากหลายและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ในขณะที่สำหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ จุดแข็งอาจเป็นบริการรับจัดเลี้ยงที่มีคุณภาพสูงและสะดวกสบายสำหรับลูกค้าธุรกิจ จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าโอกาสอยู่ในการขยายสาขาร้านอาหารหรือเปิดสาขาในพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคอาจมาจากคู่แข่งท้องถิ่นที่มีราคาที่แข่งขันได้รับการยอมรับมากกว่า ซึ่งอาจมีผลต่อการแข่งขันในตลาด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารเกี่ยวข้องกับอาชีพและสาขาอาชีพหลายประเภท ซึ่งมีตั้งแต่การเป็นเชฟและพ่อครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานทำความสะอาด จนถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจด้านการดำเนินงาน ต่อไปนี้คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร

 1. เชฟ (Chef) เชฟเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารและความสามารถในการสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ ๆ และส่วนผสมอาหารที่คล้ายคลึงกัน

 2. พ่อครัว (Cook) พ่อครัวเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ทำอาหารตามสูตรที่กำหนดโดยเชฟหรือเจ้าของร้านอาหาร

 3. พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress) พนักงานเสิร์ฟเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้าในร้านอาหาร รวมถึงการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ลูกค้า

 4. พนักงานทำความสะอาด (Cleaner) พนักงานทำความสะอาดมีหน้าที่ในการทำความสะอาดบริเวณห้องอาหาร โต๊ะ และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ ของร้านอาหาร

 5. ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) ผู้จัดการร้านอาหารรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารทั้งด้านการวางแผน การจัดการบุคลากร การสร้างและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า การควบคุมการเงิน และดูแลความปลอดภัยในร้านอาหาร

 6. บาริสต้า (Bartender) บาริสต้ามีหน้าที่ผสมและเสิร์ฟเครื่องดื่มที่บาร์ในร้านอาหาร รวมถึงการให้คำแนะนำและการบริการลูกค้าที่บาร์

 7. เจ้าของร้าน (Restaurant Owner) เจ้าของร้านเป็นผู้มีสิทธิ์ในการควบคุมและดูแลการดำเนินงานทั้งหมดของร้านอาหาร

อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารอาจมีการตรวจสอบเอกสารและการเงทรวงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการรับประกันสุขภาพ การตลาดและการโฆษณา การจัดการสินค้าและพัสดุ การวางแผนการเงิน และการบริหารจัดการทั่วไป

จากนั้นนอกจากอาชีพที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร เช่น พัฒนาสูตรอาหาร (Food Scientist) ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารใหม่ นักออกแบบเสิร์ฟ (Plate Designer) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและจัดเสิร์ฟอาหาร และทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและโฆษณา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างแบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการทรงคุณวุฒิ

อย่างไรก็ตาม อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารอาจแตกต่างไปตามขนาดและลักษณะของธุรกิจ การทำงานและอาชีพที่เกี่ยวข้องอาจมีความแตกต่างตามภูมิภาคและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย

คําศัพท์พื้นฐาน ร้านอาหาร ที่ควรรู้

 1. เมนู (Menu) – รายการอาหารที่ร้านอาหารเสิร์ฟให้ลูกค้าเลือก
 2. พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Waitress) – คนที่ทำหน้าที่บริการลูกค้าในร้านอาหาร
 3. การสั่งอาหาร (Ordering) – กระบวนการที่ลูกค้าเลือกและสั่งอาหารกับพนักงานเสิร์ฟ
 4. การทำอาหาร (Cooking) – กระบวนการที่ผู้ทำอาหารใช้ส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อสร้างเมนูอาหาร
 5. ราคาอาหาร (Food Price) – ราคาที่ลูกค้าต้องชำระเมื่อสั่งอาหาร
 6. โต๊ะอาหาร (Dining Table) – เครื่องหรือโต๊ะที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร
 7. บริการส่งอาหารถึงบ้าน (Food Delivery Service) – บริการที่ร้านอาหารให้ลูกค้าสั่งอาหารและจัดส่งถึงที่อยู่ที่ลูกค้าต้องการ
 8. โปรโมชั่น (Promotion) – กิจกรรมหรือสิ่งที่ร้านอาหารทำเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น ส่วนลดหรือแถมฟรี
 9. ความสะอาด (Cleanliness) – สภาพความสะอาดในร้านอาหารที่ต้องรักษาเพื่อประทับใจลูกค้า
 10. ความเป็นมาตรฐาน (Standard) – ระดับคุณภาพที่ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

ตัวอย่าง ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านอาหาร XYZ สามารถดูเมนูอาหารและทำการสั่งอาหารกับพนักงานเสิร์ฟ ราคาอาหารจะถูกแสดงอยู่ในเมนู หลังจากสั่งอาหารแล้ว ลูกค้าจะรอรับประทานอาหารที่โต๊ะอาหาร ร้านอาหารมีบริการส่งอาหารถึงบ้านเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ในบางวันอาจมีโปรโมชั่นเฉพาะ เช่น ส่วนลดหรือแถมฟรีในเมนูที่เฉพาะเจาะจง ร้านอาหาร XYZ ให้ความสำคัญกับความสะอาดและมาตรฐานการบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมีประสบการณ์ที่ดีในการรับประทานอาหาร

จดบริษัท ร้านอาหาร ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่สอดคล้องกับแนวความคิดและแบรนด์ของร้านอาหารของคุณ และตรวจสอบว่าชื่อนั้นยังไม่ถูกใช้งานแล้ว

 2. จดทะเบียนบริษัท ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างเอกสารทางกฎหมายเพื่อการเปิดกิจการ

 3. สร้างแผนธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาและขยายกิจการ

 4. หาทุนการลงทุน หาแหล่งทุนเพื่อเริ่มต้นกิจการ อาทิเช่น การขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือค้นหานักลงทุน

 5. เช่าหรือซื้อพื้นที่ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านอาหารของคุณ ทำการเซ็นสัญญาเช่าหรือการซื้อที่ดิน

 6. วางแผนการตลาด สร้างแผนการตลาดเพื่อเติมเต็มสภาพความต้องการของตลาด รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขาย

 7. สร้างทีมงาน จ้างพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานในร้านอาหาร รวมถึงพนักงานที่มีความชำนาญในการทำอาหารและการบริการ

 8. จัดทำเมนูอาหาร พัฒนาเมนูอาหารที่น่าสนใจและเข้ากับตลาด เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในร้านคุณ

 9. ตรวจสอบกฎหมายและการรับรอง ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เช่น ใบอนุญาตการประกอบกิจการ และการรับรองคุณภาพอาหาร

 10. เสียภาษี ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เช่น ภาษีอากรรถยนต์ หรือภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรอาหาร

บริษัท ร้านอาหาร เสียภาษีอะไร

เมื่อเปิดร้านอาหารและเริ่มดำเนินกิจการแล้ว จะต้องใช้ใจเย็นในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและเสียค่าเสียหายจากการละเมิดกฎหมายภาษี ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้านอาหารที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือบุคคลธรรมดา ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่บังคับใช้ คำนึงถึงรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากกิจการในช่วงปีภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้านอาหารที่มีมูลค่าธุรกิจมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีที่กำหนด

 3. ภาษีอากรสแตมป์ ร้านอาหารที่มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องเสียภาษีอากรสแตมป์ตามอัตราภาษีที่กำหนด ซึ่งอัตราภาษีจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีในเครื่องดื่ม

 4. ภาษีท้องถิ่น ร้านอาหารต้องเสียภาษีท้องถิ่นตามอัตราที่กำหนดโดยเทศบัญญัติท้องถิ่น เช่น ภาษีสุราเครื่องดื่ม ภาษีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

 5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต บางท้องที่อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกรณีนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต

 6. อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีภาษีอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับร้านอาหาร เช่น ภาษีพิเศษตามพระราชบัญญัติสิทธิพิเศษทางภาษี เป็นต้น

การเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีให้ถูกต้องและประสบความสำเร็จ จึงควรใช้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินหรือสำนักงานสรรพากรเพื่อแนะนำและช่วยเหลือในการทำภาษีอย่างถูกต้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.