จดทะเบียนบริษัท.COM » กอล์ฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกอล์ฟ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าเข้าใช้สนามกอล์ฟ (Green Fees) รายได้หลักของสนามกอล์ฟมาจากการเรียกเก็บค่าเข้าใช้สนาม นักกอล์ฟทุกคนที่เข้ามาเล่นต้องจ่ายค่าเข้าใช้สนามเพื่อสนุกกับการตีกอล์ฟ

 2. ค่าเช่าอุปกรณ์กอล์ฟ (Equipment Rental Fees) สนามกอล์ฟอาจเสนอบริการเช่าอุปกรณ์กอล์ฟเช่น ไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ และรถกอล์ฟคันประกอบ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับสนามได้

 3. ค่าบริการคอร์สเรียนกอล์ฟ (Golf Lessons Fees) สนามกอล์ฟอาจมีโปรแกรมเรียนกอล์ฟสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการเล่นกอล์ฟ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสนามได้

 4. ร้านค้าและร้านอาหารในสนาม (Pro Shop and Food & Beverage) สนามกอล์ฟมักมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์กอล์ฟและอุปกรณ์เสริมสวยในสนาม รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการกับผู้เล่นกอล์ฟและผู้ร่วมกิจกรรม

 5. การจัดงานแข่งขัน (Tournaments and Events) การจัดแข่งขันกอล์ฟและกิจกรรมต่างๆ ในสนามกอล์ฟสามารถสร้างรายได้จากค่าสมัครแข่งขัน บริการและสินค้าที่จัดจำหน่ายในงาน

 6. ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ (Membership Fees) บางสนามกอล์ฟมีการเสนอสมาชิกสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นบ่อยๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ระยะยาวแก่สนามได้

 7. บริการอื่นๆ (Other Services) สนามกอล์ฟอาจเสนอบริการอื่นๆ เช่น สปา ฟิตเนส หรือโรงแรม ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสนามได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกอล์ฟ

จุดแข็ง Strengths

 • คุณภาพสนามกอล์ฟ สามารถเน้นคุณภาพสนามกอล์ฟที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความท้าทายสำหรับนักกอล์ฟ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก การมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ร้านค้ากอล์ฟ ร้านอาหาร โรงแรม และสปา ช่วยให้ผู้เล่นกอล์ฟสนุกสนาน
 • ตำแหน่งที่ดี ถ้าสนามกอล์ฟตั้งอยู่ในที่ต่อรองทางที่ต่างๆ หรือมีการเชื่อมโยงใกล้เคียงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวและนักกอล์ฟมาเล่น
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดแข่งขัน สนามกอล์ฟที่มีโครงสร้างที่สามารถรองรับการจัดแข่งขันกอล์ฟขนาดใหญ่จะสร้างชื่อเสียงและรายได้จากการจัดงาน

จุดอ่อน Weaknesses

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ ค่าเข้าใช้สนามกอล์ฟและบริการเสริมสวยอาจเป็นฟีเจอร์ที่ส่งผลต่อผู้ที่กำลังพิจารณาการเล่น
 • สภาพอากาศ สภาพอากาศหรือสภาพอากาศแวดล้อมสามารถส่งผลต่อการเล่นกอล์ฟและสนใจของนักกอล์ฟ
 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ความสามารถของสนามกอล์ฟอาจมีผลต่อความมั่นใจของนักกอล์ฟ

โอกาส Opportunities

 • การเพิ่มจำนวนนักกอล์ฟท่องเที่ยว การเพิ่มจำนวนนักกอล์ฟที่มาจากต่างประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ สามารถช่วยเพิ่มรายได้
 • การจัดแข่งขันและกิจกรรม การจัดงานแข่งขันและกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถดึงดูดนักกอล์ฟมาเข้าร่วมและสร้างรายได้ให้กับสนาม
 • พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาเพิ่มเติมในสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น สปา โรงแรม หรือห้องประชุม สามารถขยายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟ

อุปสรรค Threats

 • คู่แข่งในตลาด คู่แข่งในตลาดกอล์ฟอาจมีความสามารถและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเช่นกัน ทำให้มีการแข่งขันที่เข้มข้น
 • ความผันผวนของเศรษฐกิจ ความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวของนักกอล์ฟ
 • ความเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการรับรู้ของลูกค้า หรือการเลือกใช้บริการทางออนไลน์อาจส่งผลต่อการมาเล่นกอล์ฟ

อาชีพ ธุรกิจกอล์ฟ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่สนามกอล์ฟ การซื้อหรือเช่าพื้นที่สำหรับสนามกอล์ฟจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในธุรกิจนี้ ราคาของพื้นที่สามารถแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ขนาด และความพร้อมของพื้นที่

 2. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์สำหรับสนามกอล์ฟเช่น ตู้กล้อง, รถกอล์ฟ, และอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการสนาม นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านค้า, โรงแรม, ร้านอาหาร, สปา, ซ่อมบำรุง, และบริการเสริมสวย

 3. การตลาดและโปรโมชั่น การโปรโมต์และการตลาดเพื่อดึงดูดนักกอล์ฟมาใช้บริการเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ การลงทุนในการตลาดอาจเป็นการจ้างเจ้าหน้าที่ทางการตลาด, การสร้างเว็บไซต์, การโฆษณา, และการจัดโปรโมชั่น

 4. โรงแรมและร้านอาหาร หากคุณมีแผนที่จะสร้างโรงแรมหรือร้านอาหารในสนามกอล์ฟ คุณจะต้องลงทุนในส่วนนี้ด้วย

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงาน, ค่าบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสนาม, และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการแข่งขัน

 6. การอนุรักษ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกอล์ฟ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกอล์ฟ เช่น การจัดที่จอดรถ, การติดตั้งบริการช่วยเหลือ, การจัดที่พักผ่อน สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกอล์ฟ

 1. ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าของสนามกอล์ฟเป็นผู้ที่กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบในการตัดสินใจทางกลยุทธ์และการจัดการทั่วไป

 2. สนามกอล์ฟวิศวกร วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสนามกอล์ฟ เช่น การวางแผนที่ดิน, การตัดสนาม, การจัดที่เล่น, และการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก

 3. พนักงานสนามกอล์ฟ พนักงานที่ดูแลการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ รวมถึงการตรวจเช็คและบำรุงรักษาสภาพสนามและอุปกรณ์ต่างๆ

 4. ฝ่ายบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ครูสอนการเล่นกอล์ฟ, นักเล่นกอล์ฟเชี่ยวชาญ, ผู้ให้บริการในสนามและบริเวณรอบสนาม ร้านอาหารและร้านค้า, ร้านส่งของ, ศูนย์อบรม, ศูนย์ประชุม, สถานที่ทำกิจกรรมพิเศษ, ซ่อมบำรุงอุปกรณ์กอล์ฟ, การจัดระบบการจองหรือแผนที่รอบสนาม เป็นต้น

 5. ผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจองเวลาเล่น, ระบบติดตามสกอร์, เว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลและการจอง เป็นต้น

 6. บริการเช่าอุปกรณ์และร้านค้าสินค้ากอล์ฟ บริการเช่าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ เช่น ไม้กอล์ฟ, รถกอล์ฟ รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟและเครื่องแต่งกอล์ฟ

 7. โรงแรมและบริการการต้อนรับผู้มาเล่นกอล์ฟ การจัดหาที่พักผ่อนและการรับบริการผู้มาเล่นกอล์ฟ เช่น ห้องพัก, ร้านอาหาร, สปา, สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก, และกิจกรรมการพักผ่อนเพิ่มเติม

 8. ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจกอล์ฟต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดการทีมงานในทุกด้านของธุรกิจ

 9. สื่อและการตลาด ผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างและดูแลเนื้อหาการตลาด, การโฆษณา, การสร้างความติดตามของกลุ่มเป้าหมาย, และการสร้างความรู้สึกให้กับบุคคลที่สนใจในกอล์ฟ

 10. ผู้จัดการโรงแรมและสถานีบริการ หากธุรกิจกอล์ฟมีโรงแรมหรือสถานีบริการในบริเวณสนามกอล์ฟ จะมีผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการบริการในส่วนนี้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกอล์ฟ ที่ควรรู้

 1. สนามกอล์ฟ (Golf Course) พื้นที่ที่ใช้สำหรับการเล่นกอล์ฟ ประกอบด้วยหลายหลุมที่เรียงต่อกัน แต่ละหลุมมีความยาวและความยากต่างกัน

 2. ไม้กอล์ฟ (Golf Club) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีลูกกอล์ฟ ประกอบด้วยหลายแบบ เช่น ไม้เลย์, ไม้เฟรสต์, ไม้เลย์เฟรสต์, และไม้พัท

 3. กอล์ฟเกาะ (Green) พื้นที่ที่มีหญ้าเปียกและสนามที่สั้นในสนามกอล์ฟ นับเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการใส่ลูกกอล์ฟให้ได้ลงในหลุม

 4. หลุม (Hole) จุดที่ต้องใส่ลูกกอล์ฟให้เข้าเพื่อเสร็จสิ้นการเล่นหลุมนั้นๆ

 5. สแตนด์ (Stance) ท่าทางการยืนของนักกอล์ฟในขณะที่ตีลูก ซึ่งรวมถึงการวางเท้า, เท้ากำมือ, การเหยียดแขน, และท่าทางต่างๆ

 6. สวิงก์ (Swing) การกำลังและท่าทางในการตีลูกกอล์ฟ ประกอบด้วยการขยับร่างกายและอุปกรณ์ในการเตี้ยลูกกอล์ฟ

 7. สกอร์ (Score) คะแนนที่ได้จากการเล่นกอล์ฟ รวมถึงจำนวนการตีลูกแต่ละหลุม

 8. คาดเอง (Handicap) ระดับความสามารถในการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟ เป็นจำนวนที่บ่งบอกความสามารถในการตีลูกกอล์ฟ

 9. ทีกอล์ฟ (Tee Box) พื้นที่เริ่มต้นของหลุมในสนามกอล์ฟ ที่ใช้วางลูกกอล์ฟเพื่อเริ่มเกม

 10. คอร์สแมนเมนต์ (Course Management) การวางแผนและการตัดสินใจในการเล่นกอล์ฟในแต่ละหลุม ที่เน้นการเลือกลูกที่เหมาะสมและกำหนดท่าทางที่จะเล่นในแต่ละครั้ง

จดบริษัท ธุรกิจกอล์ฟ ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของกิจการ ต้องเลือกประเภทของกิจการที่ต้องการจด สำหรับธุรกิจกอล์ฟอาจเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน ขึ้นอยู่กับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 3. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล, พาสปอร์ตผู้มีสิทธิ์ลงนาม, แบบฟอร์มใบสมัครจดทะเบียน, และเอกสารอื่นๆ ตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐ

 4. ยื่นเอกสารการจดทะเบียน นำเอกสารที่เตรียมไว้ไปยื่นที่หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์

 5. ชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าบริการอื่นๆ ตามคำแนะนำของหน่วยงาน

 6. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นเอกสารเสร็จแล้ว รอรับการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 7. รับหนังสือสมัครจดทะเบียน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับหนังสือสมัครจดทะเบียนเป็นหลักฐานว่าบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว

 8. รายงานต่อหน่วยงานรัฐ ต้องรายงานเกี่ยวกับกิจการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนด อาจต้องรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงบริษัท และเพิ่มเติม

 9. เปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีธุรกิจที่ธนาคารเพื่อการเงินและการบริหารเงินทุนในการดำเนินกิจการ

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนด จดทะเบียนธุรกิจเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดข้อกำหนดต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐหรือองค์กรต่างๆ กำหนด

บริษัท ธุรกิจกอล์ฟ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยคำนึงถึงรายได้ทั้งหมดของกิจการ

 2. ภาษีนิติบุคคล บริษัทอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยการคำนวณจากรายได้และกำไรของกิจการ

 3. ภาษีอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ของสนามกอล์ฟอาจต้องเสียภาษีอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าทรัพย์สิน

 4. ภาษีสิทธิพิเศษ บางประเทศอาจกำหนดให้สนามกอล์ฟเสียภาษีสิทธิพิเศษหรือค่าสมาชิกเมื่อใช้บริการสนามกอล์ฟ

 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายจากการขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

 6. อื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ภาษีอากรแสตมป์, ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.