จดทะเบียนบริษัท.COM » ธุรกิจ ai ในไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจ ai ในไทย

การเริ่มต้นทำธุรกิจ AI ในไทยเป็นไปได้และมีโอกาสสำหรับความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก การนำ AI มาใช้ในธุรกิจสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถให้กับธุรกิจในหลากหลายด้านได้ เช่น การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เชิงกลยุทธ์การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การจัดการโลจิสติกส์ และอื่นๆ

ต่อไปนี้คือขั้นตอนและข้อควรระวังที่คุณควรพิจารณาเมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ AI ในไทย

 1. การวางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ AI ของคุณ ให้กำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการพัฒนาด้วย AI

 2. การศึกษาและความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของ AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิค AI ต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

 3. การสร้างทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI คุณอาจต้องพิจารณาจ้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI อื่นๆ

 4. การเตรียมข้อมูล AI ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา คุณควรเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมและคุณภาพสำหรับการสร้างแบบจำลอง AI ด้วยวิธีการเชิงสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง

 5. การประยุกต์ใช้ AI หลังจากที่คุณได้พัฒนาแบบจำลอง AI แล้ว คุณควรทดสอบและปรับแต่งแบบจำลองให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงของธุรกิจ นอกจากนี้ คุณยังต้องคำนึงถึงปัญหาความเป็นส่วนตัว ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและรักษาระบบ AI

 6. การปรับปรุงและพัฒนา AI เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณควรอัพเดทและพัฒนาแบบจำลอง AI เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีในอนาคต

นอกจากนี้ คุณควรทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI และข้อจำกัดที่อาจมีตามกฎหมาย ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตหรือความเห็นอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ AI นอกจากนี้ คุณยังควรพิจารณาเรื่องความเป็นไปได้ทางการเงินและการระดมทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ AI ของคุณ

การทำธุรกิจ AI ในไทยเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีความสำคัญ เพราะธุรกิจในประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การนำเอา AI เข้ามาช่วยเหลือสามารถสร้างความแตกต่างและช่องทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรทำการศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบและรอบคิดก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ AI เพื่อให้มีโอกาสสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดในระยะยาว

ธุรกิจ ai ในไทย มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจ AI ในไทยสามารถมาจากหลายแหล่งต่างกัน นี่คือบางตัวอย่างที่มักจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

 1. การพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์และแบบจำลอง AI ธุรกิจ AI สามารถพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์และแบบจำลอง AI ให้กับธุรกิจอื่นๆ หรือลูกค้า รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขายซอฟต์แวร์และบริการในการปรับแต่งและการสนับสนุนให้กับลูกค้า

 2. บริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ธุรกิจ AI สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างและจัดการแบบจำลอง AI รายได้จะมาจากการให้บริการเหล่านี้ตามค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายตามสัญญา

 3. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ AI เป็นส่วนประกอบ ธุรกิจ AI สามารถพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ AI เป็นส่วนประกอบ เช่น หุ่นยนต์ AI, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, แอปพลิเคชัน AI รายได้จะมาจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้

 4. การพัฒนาและวิจัยในด้าน AI ธุรกิจ AI สามารถรับโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้าน AI จากภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงการจัดตั้งทีมวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI ใหม่ๆ และนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง รายได้มาจากโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน หรือการให้คำปรึกษาในด้าน AI

 5. การให้บริการที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน AI นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการให้บริการเสริมที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ใช้งาน AI เช่น การฝึกอบรมและการศูนย์สนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานและนำเอา AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม รายได้ของธุรกิจ AI อาจแตกต่างกันไปตามโอกาสธุรกิจและวิธีการทำธุรกิจของแต่ละบริษัท หากคุณต้องการกำหนดแผนธุรกิจ AI ในไทย ควรทำการวิเคราะห์ตลาดและการคาดการณ์กำไร-ขาดทุนเพื่อกำหนดแนวทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับรายได้ของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจ ai ในไทย ที่ควรรู้

 • ศัพท์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อังกฤษ Artificial Intelligence อธิบาย เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานเหมือนมนุษย์ โดยใช้การเรียนรู้เองและการทำงานอัตโนมัติ

 • ศัพท์ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) อังกฤษ Machine Learning อธิบาย เป็นกระบวนการที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และปรับปรุงความสามารถของตนเองได้โดยไม่ต้องถูกโปรแกรมโดยตรง โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการเรียนรู้

 • ศัพท์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) อังกฤษ Natural Language Processing อธิบาย เป็นกระบวนการที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการแปลภาษาและการจำแนกประโยค

 • ศัพท์ การปรับแต่งแบบจำลอง (Model Tuning) อังกฤษ Model Tuning อธิบาย เป็นกระบวนการการปรับและปรับแต่งพารามิเตอร์และการกำหนดเงื่อนไขของแบบจำลอง AI เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาที่กำหนด

 • ศัพท์ การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) อังกฤษ Object Detection อธิบาย เป็นกระบวนการที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับและระบุวัตถุที่อยู่ในภาพหรือวิดีโอได้ โดยใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในประเภทของ Computer Vision

 • ศัพท์ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) อังกฤษ Data Analysis อธิบาย เป็นกระบวนการที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหมายและมีประโยชน์ในการตัดสินใจและการวางแผน

 • ศัพท์ ระบบความสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) อังกฤษ Decision Support System อธิบาย เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้งาน

 • ศัพท์ การเรียนรู้โดยตัวอย่าง (Reinforcement Learning) อังกฤษ Reinforcement Learning อธิบาย เป็นกระบวนการที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรียนรู้และพัฒนาผ่านการทดลองและการกระทำ โดยระบบจะได้รับรางวัลหรือลิ้นชักในแต่ละการกระทำเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงพฤติกรรมในอนาคต

 • ศัพท์ การประมวลผลแบบแยกแยะ (Clustering) อังกฤษ Clustering อธิบาย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยอาศัยลักษณะหรือคุณลักษณะที่เหมือนกันเป็นหลักในการกำหนดกลุ่ม

 • ศัพท์ ปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence) อังกฤษ Distributed Artificial Intelligence อธิบาย เป็นกระบวนการที่ให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำงานและแบ่งแยกการประมวลผล AI อยู่ในรูปแบบกระจาย โดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเพื่อประมวลผลข้อมูลในขนาดใหญ่

จดบริษัท ธุรกิจ ai ในไทย ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจ AI ในไทยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัททั้งในด้านธุรกิจทั่วไปและด้านเทคโนโลยี AI ดังนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างของธุรกิจ AI ที่คุณต้องการจดทะเบียน รวมถึงการกำหนดประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ AI ของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือสหวิชาชีพ

 2. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบความเหมาะสมและความสามารถในการใช้ชื่อบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว และตรงตามกฎหมายการจดทะเบียนบริษัท

 3. จดทะเบียนบริษัท สร้างเอกสารจดทะเบียนบริษัทธุรกิจ AI และเสนอในสำนักงานการค้าและกิจการพาณิชย์ (DBD) หรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการจดทะเบียน ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่, ลักษณะธุรกิจ, ผู้เริ่มต้นบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนด

 4. การรับรองการลงทะเบียน หลังจากที่สำนักงานการค้าและกิจการพาณิชย์หรือสำนักงานพาณิชย์ได้รับเอกสารจดทะเบียนแล้ว บริษัทจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน (Certificate of Registration) และจะถือว่าบริษัทได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 5. การขอใบอนุญาตและการรายงานเพิ่มเติม (ตามความจำเป็น) ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ AI บางกรณีอาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือรายงานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต (สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเทคโนโลยี AI บางประเภท)

หากต้องการข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจ AI คุณควรปรึกษาที่นิติบุคคลท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

บริษัท ธุรกิจ ai ในไทย เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจ AI ในไทยจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเงินได้ ภาษีที่สำคัญที่บริษัทธุรกิจ AI ในไทยต้องเสียรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทธุรกิจ AI ในไทยจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) จากกำไรที่ได้รับจากกิจการของบริษัท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบันอยู่ที่ 20%

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจ AI ในไทยที่มีรายได้ตามกฎหมายที่กำหนดอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) ภาษีมูลค่าเพิ่มมีอัตราที่แตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่บริษัทได้ให้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันอยู่ที่ 7%

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บางธุรกิจ AI อาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) เช่น ธุรกิจการค้าหุ้น, ธุรกิจสินทรัพย์ทางการเงิน ภาษีนี้มักจะมีอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินหรือปริมาณการซื้อขาย

 4. ภาษีอื่นๆ บริษัทธุรกิจ AI อาจมีความจำเป็นต้องเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้คนต่างด้าว (Personal Income Tax), ภาษีหมุ่นประกันสังคม (Social Security Tax) หรือภาษีศุลกากร (Customs Duty) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

คำแนะนำที่ดีที่สุดคือให้คุณปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเฉพาะกับธุรกิจ AI ของคุณ นอกจากนี้ ควรเตรียมรายงานทางการเงินและประกาศผลกำไรขาดทุนตามกฎหมายเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสียภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.